Pacte per a la Infància


65 APUNTS

 • 20:29
 • 1

Constitució del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

·

El Molt Honorable president i l'Honorable consellera de Benestar Social i Família amb les i els membres del primer CNIAC
A Catalunya, la celebració el 20 de novembre de 2014 del 25è aniversari de la «Convenció dels Drets de la Infància i Adolescència» ha representat un moment històric per a les polítiques públiques d’infància i adolescència. La constitució del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) com a acte central d’aquesta celebració visualitza un procés que començà el 2010 (amb l’encàrrec a un grup d’experts d’un esborrany de «Document de Bases» i una proposta d’ordre de creació del CNIAC) i acaba amb la constitució (i posterior presentació pel Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya) del primer Consell Nacional al Palau de Pedralbes.

La constitució del Consell porta implícit el reconeixement del paper d’infants i adolescents com a ciutadanes i ciutadans actius de l’avui, amb drets i responsabilitats, i amb les capacitats necessàries per exercir-les i per respondre’n de la seva aplicació. Al mateix temps, aquest acte permet avançar en el compliment de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i en les mesures fixades al Pacte per a la Infància a Catalunya.

Imatge d'Stuart Miles | FreeDigitalPhotos.netEl CNIAC és un órgan col·legiat, de caràcter consultiu i de participació. D’entre les funcions del CNIAC, hi destaquen:
* representar els interessos d’infants i adolescents de Catalunya;
* fer propostes als organismes competents;
* opinar sobre aquelles actuacions que afecten infants i adolescents;
* afavorir la imatge positiva d’infants i joves;
* sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar;
* proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i
* fer projectes d’interès nacional relacionats amb les polítiques d’infància.

D’acord al Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, l’Assemblea és l’òrgan de màxima representació del CNIAC. L’Assemblea està integrada per un màxim de cent membres, amb (com a mínim) una persona representant per comarca. A l’Assamblea, cal mantenir la paritat home-dona, la representació infant-adolescent i la presència dels col·lectius més vulnerables (especialment: infants i adolescents amb discapacitat, immigrats o persones protegides per tutela pública).

L’Assemblea del primer CNIAC està integrada per 43 infants i joves de 8 a 17 anys, que són representants dels 23 consells locals d’arreu de Catalunya que existeixen en el moment de la constitució del Consell Nacional. D’entre aquestes conselleres i consellers, s’han escollit la presidència, dues vicepresidències i el secretariat. Aquests càrrecs, juntament amb 10 vocals de l’Assemblea també seleccionats d’entre els 43 presents, formen la Comissió Permanent, que s’encarregarà de coordinar les reunions, les tasques i els possibles grups de treball del CNIAC.

Cal remarcar, però, que aquest primer Consell no és el punt d’arribada, sinó només un punt de partida pel què fa a la participació política de la infància i l’adolescència a casa nostra. De fet, tal i com defineix el mencionat Decret 200/2013, de 23 de juliol, s’ha de començar el disseny del programa d’impuls per a la constitució de nous consells de participació territorial, que consolidi i reforci els consells de participació ja existents i que permetin d’impulsar la constitució de nous consells en els àmbits territorials que corresponguin.

Amb les incorporacions de les i dels representants d’aquests nous consells locals i els 43 representats ja presents al CNIAC, la propera reunió de l’Assemblea del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya està prevista per març de 2015.

 • 20:29
 • 0

El CNIAC, amb ulls d’adolescent

Article enviat al Bloc del Pacte per en Carlos,
membre del Consell d’Infants de Rubí.

·

Logotip no oficial del CNIACEl 20 de novembre de 1989, les Nacions Unides van aprovar la «Convenció dels Drets de la Infància i Adolescència». Després de 25 anys, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC), un projecte innovador i pioner en el món, on les nenes i els nens d’entre 8 i 17 anys podem exercir el nostre dret a intervenir activament en les polítiques que ens afecten.

Formar part del CNIAC dóna l’oportunitat a què les veus d’infants i adolescents puguin ser escoltades a nivell nacional, ja que les coses que es diuen és per alguna raó, i de vegades ens sentim ignorats, com si la nostra opinió valgués menys o res.

El Consell Consultiu dels Infants de Rubí es va posar en marxa fa 14 anys, i les nostres veus són escoltades a nivell local, donem les nostres opinions, i ens informem. Els consells locals, però, tenen un problema, i és que alguns temes depenen d’altres administracions i l’Ajuntament no pot fer-hi res. CNIAC, lectura fàcil Per això, el CNIAC és un bon mitjà per transmetre els temes i les preocupacions des dels consells locals cap a la Generalitat.

Crec que, a partir d’ara, infants i adolescents ens sentirem molt més representats i escoltats, però cal fer difusió d’aquest consell consultiu, per tal que infants i adolescents sàpiguen que existeix i qui són les seves i els seus representats al CNIAC.

 • 11:28
 • 0

3a sessió: Comissió de seguiment Pacte Infància

12 de desembre de 2014, Palau de Pedralbes

Presentació del desplegament operatiu anual del Pacte per a la infància:  Planificació anual 2014-2015, i presentació de l’esborrany: Estat de situació de la infància i l’adolescència: indicadors d’impacte, per a fer el seguiment de l’Enfocament estratègic 2014-2017 del desplegament del Pacte per a la Infància.

https://storify.com/Pacte_Infancia/comissio-seguiment-pacte-infancia-3a

 1. La #consellera @neusmunte presideix la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya http://t.co/Yhj14VaiVMLa #consellera @neusmunte presideix la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya pic.twitter.com/Yhj14VaiVM Govern. Generalitat@govern

 2. Exposant resultats de l'informe 'Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya: indicadors d'impacte' http://t.co/GBYQVY6pdaExposant resultats de l’informe ‘Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya: indicadors d’impacte’ pic.twitter.com/GBYQVY6pda Jordi Muner@jordi_muner
 3. FANOC aquest matí en la comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya @gencat http://t.co/DYUBFdik20FANOC aquest matí en la comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya @gencat pic.twitter.com/DYUBFdik20 FANOC@FamiliaNombrosa

 4. Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància: revisant les propostes pel desplegament del Pacte. http://t.co/44ElR1ayqmComissió de seguiment del Pacte per a la Infància: revisant les propostes pel desplegament del Pacte. pic.twitter.com/44ElR1ayqm Jordi Muner@jordi_muner

 5. A punt de començar la reunió de la Comissió d seguiment del @Pacte_Infancia amb institucions i govern de #CAT #PINCAT http://t.co/xw1Ztk3R9CA punt de començar la reunió de la Comissió d seguiment del @Pacte_Infancia amb institucions i govern de #CAT #PINCAT pic.twitter.com/xw1Ztk3R9C Felipe Campos Rubio@FelipeCamposlh

 6. Al Palau Reial a la reunió de seguiment Desplegament Pacte per la Infància http://t.co/q4zvyXEmsI
 7. Al Palau Reial a la reunió de seguiment Desplegament Pacte per la Infància http://instagram.com/p/wgDWSOQXRN/ Elena Embuena Garcia@elenaembuena

 • 15:02
 • 0

Actuacions prioritàries 2014-2015

El juliol, finalitzada l’etapa de definició de l’Enfocament estratègic, informàvem que s’iniciava una nova etapa del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017, en el marc del Pacte per a la Infància a Catalunya: el Pla d’acció anual 2014-2015, amb el qual es concretaran les actuacions de Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència, acompanyades de la dotació pressupostària i els indicadors de resultats pertinents.

Com en l’etapa si voleu participar d’una manera més directa podeu fer-ho demanant de formar del Grup de Participació oberta, mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017′.
També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.
Aquesta segona etapa de treball clourà aquesta mateixa setmana d’octubre atesa les limitacions de calendari dels terminis establerts.