Pacte per a la Infància


57 APUNTS

  • 08:24
  • 0

Les infografies de la DGAIA


 
D’entre els acords adquirits amb la signatura del Pacte per a la Infància el passat 19 de juliol de 2013, i dins del desplegament del «Pla de transició 2013-2014» recollit en l’annex 2 del document, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) enceta la publicació d’infografies (amb periodicitat trimestral) que recullen les dades del “nombre i tipologia de maltractaments infantils” (darrer indicador de l’eix 3 «Atendre la infància des de la vessant de la salut», p. 86 del document del Pacte).

Cal tenir present que «maltractament infantil» és una especificació del concepte «desprotecció infantil». De la població d’entre 0 i 17 anys que es troba en situació de desprotecció infantil i que està acollida per la DGAIA, la majoria d’infants i adolescent és troben protegits perquè han estat víctimes d’algun tipus de maltractament infantil, però no totes les i els infants i adolescents protegits han estat maltractats. Algunes situacions que no són de maltractament infantil i, en canvi, comporten situacions de desprotecció infantil són: les i els menors estrangers no acompanyats; les renúncies hospitalàries, i les i els infants i adolescents amb expedient de guarda, d’entre d’altres.

Podeu trobar les infografies de la DGAIA dins de l’apartat Infància i adolescència del web del Departament de Benestar Social i Família.

  • 07:54
  • 0

Iniciada la segona etapa de l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017»


 
Dins del marc del desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya, s’han iniciat aquest mes de juliol els treballs per: concretar els objectius; determinar els indicadors de resultats; identificar les actuacions prioritàries, i establir la dotació pressupostària que ha de recollir el Pla d’acció anual 2014-2015.

Com en l’etapa anterior, l’eina de treball serà la plataforma de treball virtual e-Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta plataforma facilita les tasques dels set grups de treball d’institucions, entitats i experts que participen en l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017» pel desplegament del Pacte per a la Infància, i també permet la participació de tota la ciutadania mitjançant un grup de treball obert a tothom que en demani l’admissió. Si voleu participar d’aquesta segona etapa i encara no formeu part del grup de treball obert, podeu demanar de formar-ne part mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017′.

També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.

Aquesta segona etapa de treball conclourà a la tardor de 2014.

  • 07:52
  • 0

L’estiu, la infància i el món del lleure

Article enviat al Bloc del Pacte per la Direcció General de Joventut .

·
Collage «Estiu» amb fotos de FreeDigitalPhotos.net

L’estiu s’apropa i petits i grans ja fa temps que anem pensant en les vacances. Però l’aturada escolar no implica –o no hauria d’implicar– que els nostres infants i joves deixin d’instruir-se i de formar-se. Ben al contrari: les vacances d’estiu representen una oportunitat perquè continuïn aprenent i creixent com a persones. Això sí: d’una manera diferent. Més vivencial, més activa, més relaxada… I lluny de les inèrcies i rutines del dia a dia del curs escolar. Així, a casa nostra, cada estiu, administracions públiques, empreses de serveis educatius, associacions juvenils (i altres entitats del Tercer Sector) organitzem milers d’activitats de lleure educatiu que donen continuïtat a la tasca educativa de l’escola i de la família; però que, alhora, són una font de noves experiències i de noves coneixences per a infants i adolescents.

Es tracta d’activitats de tota mena (casals d’estiu, colònies, campaments, rutes, etc.), que combinen l’oci amb l’aprenentatge, la descoberta amb la convivència, la diversió amb l’adquisició de noves competències i coneixements. De propostes n’hi ha per a tots els gustos. Prou com perquè tothom pugui trobar-ne alguna que s’adapti a les seves necessitats i interessos. I, des de la Direcció General de Joventut, no podem fer altra cosa que animar tothom a aprofitar alguna de les moltes oportunitats existents, que podeu trobar recollides (en el marc de la campanya «Tria el teu estiu») a la Guia d’activitats de lleure educatiu, disponible al portal Jove.cat.

Dit això, però, també val la pena recordar –i remarcar– que l’oferta d’educació en el lleure no es limita, només, a les activitats d’estiu. De propostes i activitats que combinen el temps lliure amb l’educació en valors n’hi ha durant tot l’any. I en aquest sentit, des d’aquí, no ens podem estar de ressaltar el paper que juguen les associacions juvenils d’educació en el lleure. A Catalunya, aquestes entitats (bàsicament centres d’esplai i agrupaments escoltes i guies) gaudeixen d’un sòlid arrelament i d’un gran prestigi social. I juguen un paper molt important en l’educació de milers d’infants i adolescents que, setmana rere setmana, prenen part en les seves activitats.

Aquestes entitats es basen en la tasca voluntària i desinteressada dels seus monitors i monitores (o caps d’agrupament, en el cas dels escoltes i guies): joves que dediquen una part del seu temps lliure a transmetre als més petits valors com la solidaritat, el compromís, el civisme o la participació. Amb l’interès afegit que molts dels nens i nenes que hi participen, en fer-se grans, n’agafen el relleu i esdevenen els nous monitors o caps. I aquesta és una de les claus del model. Un model educatiu d’èxit, que té continuïtat durant tot l’any (i d’un curs al curs següent), que permet omplir el temps lliure de continguts educatius i que complementa a la perfecció la tasca de l’escola i de la família.

I tot això, que ningú no en dubti, és un gran actiu que tenim com a país. Un actiu que ens ha d’enorgullir i que hem de reivindicar i preservar.

·
·

— — — — — — — — — — — —


Aquí teniu un recull d’alguns documents i pàgines web addicionals sobre aquest tema que poden ser del vostre interès (adreces diferents de les que ja apareixen al text de l’article, recopilades per l’equip de redacció i edició del Bloc):

Marina Aguilar i Mañas (Fundació Pere Tarrés):
La implicació i motivació de les persones voluntàries (Gener de 2013).
Observatori del Tercer Sector:
Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat (Setembre de 2010).
Bernat Albaigés, Mireia Selva, Mireia Baya (Fundació Jaume Bofill):
Infants, família, escola i entorn: claus per a un temps educatiu compartit (Gener de 2009).
Generalitat de Catalunya:
La pàgina del voluntariat a Catalunya.
Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD):
La pàgina del voluntariat de les Nacions Unides (disponible en anglès).

  • 07:52
  • 0

Escoltes, guies, infants i el lleure educatiu

Article enviat al Bloc del Pacte per
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG).

·
Logotip de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) som una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones conscients, actives i compromeses amb la societat. Som 13.500 infants i joves en prop de 150 agrupaments arreu del país amb una visió compartida: deixar el món millor de com l’hem trobat. D’aquests, més de 3.000 som voluntaris i voluntàries que fem de caps, formadors o responsables associatius.

La nostra metodologia educativa es basa en la pedagogia del projecte, que converteix cada persona i cada grup en protagonista del seu propi aprenentatge. Des de ben petits, els infants i joves participen de manera activa i crítica en les fases de descoberta, proposta, elecció, planificació, realització i revisió dels projectes que desenvolupen. Des de la gratuïtat i amb la voluntat de fer servei, l’escoltisme promou els lligams entre l’infant, el jove i el seu entorn proper, per tal d’afavorir el seu compromís per a la transformació social. El lleure ofereix experiències d’aprenentatge significatives que fomenten el creixement personal i social.

L’escoltisme és doncs un espai privilegiat d’educació i de transmissió de valors—reconegut en la Llei 12/2009, d’educació, del Parlament de Catalunya—pel foment de l’educació per la ciutadania, les competències i habilitats socials i també busca incidir en l’atenció social a infants i joves en entorns socioeconòmics desafavorits.

L’assumpció d’aquest repte educatiu no sempre ha estat acompanyada per les millors condicions estructurals possibles, entre d’altres causes, per la gènesi de la qual parteix: treballar des del voluntariat en una societat de consum, el baix règim de permanència dels educadors i de les educadores i les creixents necessitats de formació i actualització d’aquestes persones. Tot i les adversitats, des de MEG seguim apostant dia rere dia per un model educatiu que posi l’infant i el jove en el centre, perquè creiem en el gran potencial que poden aportar en la construcció d’una societat activa, crítica i compromesa. El terreny Riugréixer de Campaments i Més, a Bagà (Berguedà).<br />
MEGDissabte rere dissabte arreu del territori català, els agrupaments treballem des del voluntariat per formar persones protagonistes dels processos de millora del seu entorn d’una forma sostenible, capaces de comprometre’s col·lectivament des d’una identitat compartida i construïda conjuntament, i amb arrelament a un context social que volem transformar des de la participació activa.

L’estiu, però, és un moment clau de la nostra tasca, ja que es pot, a partir de la vivència conjunta del grup, culminar amb la tasca feta durant tot l’any. És, sobretot als campaments d’estiu, on es fa palès el progrés personal de cada infant i jove i, on vivint i convivint a la natura i amb els companys es tanca el curs, sigui executant finalment el projecte treballat durant tot l’any, o sigui començant-ne un de nou. Els campaments ens permeten conèixer i comprendre el país que trepitgem (i alhora també podem conèixer altres formes de viure, fent intercanvis amb escoltes d’altres països o anant de campaments internacionals). Àmbits d'actuació MEGQuan fem campaments, els escoltes i les guies, podem incidir en l’entorn, respectar-lo i alhora conèixer-nos a nosaltres mateixos, a progressar com a persones, individuals i com a integrants d’un grup. Això es deu sobretot amb el gran i intens contacte amb la natura, ja sigui tot fent ruta i travesses, dormint amb tendes, descobertes, buscant alternatives a l’hora de desenvolupar les activitats i fets que permeten autosuperar-nos i descobrir-nos a cada instant.

És justament per aquesta vivencialitat tant directa que costa explicar-ho. Però es pot veure als ulls i a les cares dels infants, joves i caps que marxen, viuen i retornen dels campaments, després d’haver viscut una experiència plena de sentit que de ben segur els haurà fet créixer i canviar.