Pacte per a la Infància


48 APUNTS

  • 07:59
  • 0

L’acolliment familiar

Article enviat al Bloc del Pacte per
l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA).

·
Imatge de Stuart Miles | FreeDigitalPhotos.net

Hi ha infants i adolescents que no reben a casa l’atenció que necessiten perquè la seva família es troba en una situació que li impedeix de fer-se’n càrrec de forma adequada. Quan l’administració detecta un d’aquests casos, sovint decideix que aquests infants o adolescents visquin durant un temps amb unes altres persones que en tinguin cura, en un entorn que asseguri a infants i adolescents l’estabilitat emocional i l’afecte necessaris.

L’acolliment familiar és un gest solidari que té com a objectiu proporcionar un entorn familiar (i tot allò que això implica: afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, etc.) a l’infant o adolescent que ho necessita durant un temps determinat. L’acolliment és un acte de compromís, de responsabilitat social i de solidaritat vers l’infant o l’adolescent i vers les seves famílies d’origen.

L’acolliment familiar no pretén substituir la família d’origen. És una mesura temporal que es pren per oferir el millor entorn possible a infants i adolescents per créixer adequadament, fins que la seva família resolgui els problemes que li impedeix d’ocupar-se’n. Aquesta separació física no implica que els lligams afectius entre progenitors i filles o fills es trenquin: sempre que és possible i aconsellable, la persona acollida té trobades i fa sortides amb la seva família d’origen.

Durant l’acolliment, la família acollidora compta en tot moment amb l’assessorament, el suport i l’ajut de l’administració mitjançant les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF). Aquestes entitats sense ànim de lucre, reconegudes i acreditades per l’ICAA tenen encarregada la tasca de mediació i promoció de l’acolliment entre les famílies; també ofereixen la formació adequada i en fan el seguiment i l’assessorament mentre duri l’estada del menor d’edat amb la família d’acollida.

  • 07:59
  • 0

Acolliment en família aliena: la visió des de la família acollidora

Article enviat al Bloc del Pacte per
l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona (AFABAR).

·

Què significa per a una família acollidora la figura de l’acolliment? Ras i curt, és un projecte de vida que equival a tenir una filla o un fill més a casa. La persona acollida és estimada com un més de la família, se’n té cura, se l’acarona i se l’educa com a un fill biològic, tot i que sabem que algun dia aquesta personeta retornarà amb la seva família d’origen. Mentre és amb nosaltres, però, la idea és aconseguir que se senti integrada en un ambient familiar estructurat, on tingui totes les necessitats afectives i materials cobertes. I, com qualsevol altre dels petits de casa, en certs moments ens donarà alegries i en d’altres ens donarà disgustos i ens farà patir: és inevitable que això sigui així!

{La família} per Bita_Dominique, a Flickr

L’acolliment no és un camí de roses: nois i noies arriben després de patir vivències d’inseguretat, pors, trastorns emocionals i conductuals… Les famílies que acollim intentem amb tots els mitjans de què disposem que les carències acumulades no siguin un impediment per al correcte desenvolupament d’aquella o d’aquell a qui acollim. Les nostres eines? L’amor, la paciència i la constància. És important posar-se en la pell del qui acollim, víctima de situacions per les que no hauria d’haver passat mai: abandonaments, negligències, maltractaments, agressions… Volem que la feina que fem les famílies acollidores sigui reparadora per a tots els seus membres i la nostra recompensa és veure els fruits de la millora que, dia a dia, les nenes i els nens acollits experimenten.

No us penseu pas que les famílies acollidores som súper famílies, no. Simplement encarem la tasca pensant que qui ara és un infant o una o un jove es mereix aquesta oportunitat, i que al cap d’uns quants anys seran les i els adults del futur. Si els ajudem en aquests moments que més ho necessiten, estem contribuint amb el conjunt de la societat a fer-los persones plenes i competents en la seva vida.

Imatge de ponsulak | FreeDigitalPhotos.net

Sovint, la gent ens diu: “Jo no podria, què passa quan marxa?” Les famílies que acollim establim vincles profunds amb les personetes que acollim i caldrà tenir-ho present quan el moment arribi, però jo crec que la pregunta hauria de ser una altra: “Com seria la vida d’aquest infant o jove que jo acullo si no fos ara amb mi?” Potser s’estaria un temps en un centre: segur que estaria ben cuidat, però… se sentiria especial, respectat? Hauria de passar les vacances sola o sol al centre? Com veuria el seu futur? Els petits gestos i situacions que tenim a casa amb ells (una carícia, un petó anar a dormir, una abraçada, una rialla…) poden ser intranscendents per a nosaltres que els fem, però per a aquests infants i adolescents són absolutament significatius i rellevants.

Què és, doncs, l’acolliment? Una muntanya russa amb un recorregut ben mogudet en què (malgrat tot!) estàs desitjant de pujar-hi, amb moments de riures i amb moments d’un no-sé-què a l’estómac; amb moments que no voldries baixar-ne mai, i amb d’altres en què desitges d’arribar ràpid al final del recorregut. En acabat el circuït, però, per regla general vols tornar a pujar-hi ràpidament perquè el recorregut viscut el fas, sempre, d’allò més ben acompanyat.

  • 07:58
  • 0

Acolliment familiar: quina és l’aportació de les ICIF?

Article enviat al Bloc del Pacte per
la ICIF de la Fundació Infància i Família, de Girona.

·

La majoria d’infants neixen i creixen en el sí de la seva família. Altres, però, per diferents motius o problemàtiques familiars, durant un temps no hi poden viure. La Convenció sobre els Drets de l’Infant reconeix en l’article 9, que tot infant té dret a viure amb la seva família, i així es recull, també, a la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència; malgrat tot, en alguns casos, l’aplicació del principi de l’interès superior de l’infant comporta que hi hagi infants separats de la seva família, dels qui n’assumeix la tutela l’Administració, i per als qui es proposa una mesura de protecció concreta.

L’experiència del nostre Programa d’Acolliment en Família Aliena ens permet parlar d’una mesura de protecció que ofereix a l’infant la possibilitat de poder viure en una família amb uns referents adults estables. D’aquest programa, en poden formar part totes les famílies, amb o sense fills, que un cop valorades i formades es comprometin amb responsabilitat a ajudar a aquests infants, a tenir-ne cura, a oferir l’estimació, la comprensió i la dedicació necessàries, i que estiguin disposades a què aquests infants sigui un més en la família, mentre la família biològica intenta resoldre la seva problemàtica. Aquest marc afectiu, estable i familiar possibilita a l’infant un creixement harmònic i integral.

Aquest és un projecte on els principals protagonistes són l’infant acollit d’una banda, i de l’altre, la família acollidora. És en aquest escenari que els professionals de la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) de la Fundació Infància i Família tenen com a principal objectiu l’acompanyament de les famílies acollidores i de les i dels infants acollits al llarg de tot el procés, tenint sempre present que cadascun d’ells és un individu que viurà de manera diferent cada moment. La ICIF també organitza i promou, d’entre altres serveis i activitats, espais de trobada entre les famílies acollidores, accions formatives i grups de suport.

Imatge de photostock | FreeDigitalPhotos.net

Sabem que la família és un sistema viu i per tant cal atendre els moments vitals que van sorgint durant l’acolliment i que així ho requereixen, en especial:
— quan rebem a la família per primera vegada i ens expressa la seva voluntat d’acollir i la seva il·lusió per donar una família a un infant que ho necessita, i així inicia el procés de valoració;
— quan l’infant arriba a la casa que l’acull;
— quan tot el nucli familiar s’ha d’adaptar a la nova situació vivencial i cal crear una dinàmica familiar nova;
— quan l’infant torna de veure o de visitar a la família biològica;
— quan arriba el moment del comiat: tot i que la família manifesta la seva alegria perquè l’infant pot retornar, s’ha creat un vincle, una estima i un afecte amb algú que ara trobaran a faltar.

La darrera de les situacions mencionades és emocionalment especial, un moment d’il·lusió i de felicitat, però també de neguit i d’intranquil·litat. Per això, cal que la o el professional de la ICIF estigui amatent; que pugui escoltar i donar suport tan a la família d’acollida com a l’infant; que pugui ajudar a entendre aquestes noves situacions, i que ajudi a gestionar-les amb pautes educatives, de suport emocional i psicològic, i d’informació sobre el procés de recuperació que està fent la família biològica. És en aquest sentit que es pot preparant adequadament el comiat de la família d’acollida i de la persona acollida, tot i que, sovint, la separació implicarà un cert temps de dol.

  • 08:44
  • 0

Nova fase de treball en línia del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017»


 

·

En el marc del desplegament del Pacte per a la Infància s’està elaborant el «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017», procés per al qual s’han constituït set «grups de treball» dels què en participen els departaments de la Generalitat, institucions, entitats i expertes i experts del sector. També s’ha creat un grup de «Participació oberta» a la ciutadania, en la plataforma e-Catalunya, que permet la participació individual de qualsevol persona que estigui interessada en col·laborar en l’elaboració del Pla.

Ara encarem una nova fase: identificar les mesures necessàries i seleccionar els indicadors més rellevants i útils per desplegar i fer el seguiment al llarg del quadrienni dels objectius estratègics definits en la fase anterior. Si vols participar en aquesta fase ho pots fer aquí: Participació oberta: mesures i indicadors.

Si, d’altra banda, vols implicar-te més en el procés d’elaboració del Pla 2014-2017, amb un major compromís i una participació activa i responsable al llarg de tot el procés, pots fer-ho registrant-te en el grup de «Participació oberta» dins la plataforma e-Catalunya mitjançant l’opció “Donar-me d’alta” amb aquest enllaç: Participació oberta – Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017.