Pacte per a la Infància


63 APUNTS

 • 11:28
 • 0

3a sessió: Comissió de seguiment Pacte Infància

12 de desembre de 2014, Palau de Pedralbes

Presentació del desplegament operatiu anual del Pacte per a la infància:  Planificació anual 2014-2015, i presentació de l’esborrany: Estat de situació de la infància i l’adolescència: indicadors d’impacte, per a fer el seguiment de l’Enfocament estratègic 2014-2017 del desplegament del Pacte per a la Infància.

https://storify.com/Pacte_Infancia/comissio-seguiment-pacte-infancia-3a

 1. La #consellera @neusmunte presideix la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya http://t.co/Yhj14VaiVMLa #consellera @neusmunte presideix la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya pic.twitter.com/Yhj14VaiVM Govern. Generalitat@govern

 2. Exposant resultats de l'informe 'Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya: indicadors d'impacte' http://t.co/GBYQVY6pdaExposant resultats de l’informe ‘Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya: indicadors d’impacte’ pic.twitter.com/GBYQVY6pda Jordi Muner@jordi_muner
 3. FANOC aquest matí en la comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya @gencat http://t.co/DYUBFdik20FANOC aquest matí en la comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya @gencat pic.twitter.com/DYUBFdik20 FANOC@FamiliaNombrosa

 4. Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància: revisant les propostes pel desplegament del Pacte. http://t.co/44ElR1ayqmComissió de seguiment del Pacte per a la Infància: revisant les propostes pel desplegament del Pacte. pic.twitter.com/44ElR1ayqm Jordi Muner@jordi_muner

 5. A punt de començar la reunió de la Comissió d seguiment del @Pacte_Infancia amb institucions i govern de #CAT #PINCAT http://t.co/xw1Ztk3R9CA punt de començar la reunió de la Comissió d seguiment del @Pacte_Infancia amb institucions i govern de #CAT #PINCAT pic.twitter.com/xw1Ztk3R9C Felipe Campos Rubio@FelipeCamposlh

 6. Al Palau Reial a la reunió de seguiment Desplegament Pacte per la Infància http://t.co/q4zvyXEmsI
 7. Al Palau Reial a la reunió de seguiment Desplegament Pacte per la Infància http://instagram.com/p/wgDWSOQXRN/ Elena Embuena Garcia@elenaembuena

 • 15:02
 • 0

Actuacions prioritàries 2014-2015

El juliol, finalitzada l’etapa de definició de l’Enfocament estratègic, informàvem que s’iniciava una nova etapa del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017, en el marc del Pacte per a la Infància a Catalunya: el Pla d’acció anual 2014-2015, amb el qual es concretaran les actuacions de Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència, acompanyades de la dotació pressupostària i els indicadors de resultats pertinents.

Com en l’etapa si voleu participar d’una manera més directa podeu fer-ho demanant de formar del Grup de Participació oberta, mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017′.
També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.
Aquesta segona etapa de treball clourà aquesta mateixa setmana d’octubre atesa les limitacions de calendari dels terminis establerts.
 • 07:29
 • 0

Recolzar les activitats dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu

Article enviat al Bloc del Pacte pel Servei de Gestió Administrativa,
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

·
La piràmide de l'alimentació saludable

D’entre les diferents funcions assignades al Departament de Benestar Social i Família i, dins dels eixos principals que defineix el Pla de Govern 2013-2016, es troba «promoure la prevenció i la protecció davant les situacions de risc en que es puguin trobar els col·lectius més vulnerables, amb especial atenció a la infància». També la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en el seu article 77.4 estableix la necessitat pel Departament «en coordinació amb els ens locals [...] de desenvolupar programes integrals d’atenció als adolescents en risc i desavantatge social [...que] han de comptar amb [...] mesures socioeducatives intensives com centres oberts i centres diürns».

És, doncs, dins d’aquest marc legal que el Departament i, en concret, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha endegat per a enguany el «Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant els període de vacances escolars d’estiu i de promoció a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos». Collage «Menjar bé» amb fotos de FreeDigitalPhotos.netEl Programa se centra en facilitar el manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període estival perquè puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir les necessitats socioeducatives i, especialment, alimentàries d’infants i adolescents.

Són més de 60 els centres oberts d’arreu del territori català els què estan implementant el programa, el funcionament dels quals garantitza la continuïtat de la intervenció socioeducativa i una alimentació saludable i equilibrada a infants i adolescents atesos durant les vacances d’estiu en què els centres escolars estan tancats. Els beneficiaris d’aquest programa son infants i adolescents que han estat derivats pels serveis socials bàsics.

La descripció «formal» del programa i dels requisits per als ens locals i entitats titulars de centres oberts es troben en la fitxa del contracte programa que se signa amb els ens locals, així com també a l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats (el programa que us hem explicat en aquest apunt està detallat en l’annex 4, lletra G). La convocatòria concreta per a l’estiu 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 28 de febrer (és la Resolució BSF/426/2014, de 25 de febrer).

 • 07:28
 • 0

Estiu de qualitat, inclusiu i per a tothom

Article enviat al Bloc del Pacte per
l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval).

·

Prop de tres mesos de vacances escolars és molt de temps: prou per a què hàbits i rutines del curses puguin veure alterats; prou per a què els dies es puguin convertir en jornades tedioses i de ‘no-fer-res’;Logotip de l'Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval) prou per a què l’estiu pugui significar, només, tres mesos de descans i de pas de calendari, i, sobretot, prou per a què moltes necessitats bàsiques cobertes al llarg de l’any per l’escola i els centres oberts, a l’estiu quedin descobertes. D’aquí rau la importància, doncs, del munt d’activitats programades per diverses entitats, que esdevenen una oportunitat per treballar moltes coses en un altre marc i context, i que permeten mantenir certs mínims amb una resposta concreta.

El lleure educatiu forma part dels imprescindibles d’un nen i nena en el seu creixement i desenvolupament, pels fonaments educatius, socialitzadors i d’experimentació que aporta. Amb aquesta evidència, cal reconèixer el protagonisme que pren aquest dret en el vigent marc normatiu d’atenció i empara de la infància a Catalunya (en concret, amb el Pacte per a la Infància i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència). En contextos vulnerables, però, l’accés al lleure educatiu no sempre és fàcil i les entitats socials i el suport polític prenen rellevància en garantir-ho.

Activitat a l'AEIRavalDes de l’AEIRaval, portem anys oferint a l’estiu una continuació de la intervenció que desenvolupem com a centre obert al llarg del curs. Es tracta d’una proposta de lleure educatiu amb un tarannà diferent al del ritme del curs escolar: més relaxat, més vivencial, més significatiu i, sobretot, d’aprenentatge de noves coses i descoberta de l’entorn proper. En resum, permet incidir amb més intensitat en els aspectes fonamentals del desenvolupament de l’infant, fer-ho en un ambient diferent (com ara, al «Nou Espai Socioeducatiu Estel d’Assís») i copsar dinàmiques que en el dia a dia del curs no són fàcils de realitzar.

Enguany, l’AEIRaval ha fet una aposta important en oferir més places (atenent més d’un centenar d’infants i adolescents, d’entre 3 i 17 anys) i en ampliar el servei amb un menjador diari (al llarg del mes de juliol s’han ofert més de 1400 àpats) gràcies al suport extraordinari de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). D’aquesta manera, el projecte ha estat capaç de cobrir l’esmorzar (amb un entrepà, un làctic i una peça de fruita diària, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona) i el dinar. Cal considerar, també, la decisió de destinar una part de places d’inclusió (15% de nens i nenes amb alguna discapacitat), tot reforçant l’equip amb professionals especialitzats.

L’estiu, Activitat a l'AEIRavalperò, també està sent (per als qui no s’han esforçat prou al llarg del curs) un temps de recuperació per intentar superar el curs. Per segon any, s’ha obert un espai d’estudi per a una trentena de nois i noies d’ESO, amb professorat voluntari especialitzat en diferents matèries.

En definitiva, un estiu de qualitat, inclusiu i per a tothom, però… i en família? Dins el plantejament dels projectes d’estiu que donen continuïtat als serveis de centre obert i en els què el paper i la implicació de les famílies és vital, volem acabar aquest apunt posant sobre la taula la imperant necessitat de conciliar les activitats de lleure (que permeten el gaudi amb el grup d’iguals) amb, creiem, la importància de compatibilitzar-les amb les del lleure en família. Per a això, cal treballar afavorint noves dinàmiques relacionals entre progenitors i infants i adolescents.