Pacte per a la Infància


82 APUNTS

 • 11:27
 • 0

2a sessió: Comissió de seguiment Pacte Infància

17 de juliol de 2014, Palau de Pedralbes

Presentació de l’Enfocament estratègic del desplegament del Pacte per a la infància: Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017,  i del desenvolupament del Pla de transició 2013 – 2014 que compromet al Govern de la Generalitat, recollit en l’Annex 2 del Pacte per a la Infància.

Veure nota de premsa

https://storify.com/Pacte_Infancia/comissio-seguiment-del-pacte-per-a-la-infancia-2a

 1. Foto #consellera @neusmunte a presentació estratègia del Pla d’atenció integral a infància i adolescència 2014-2017 http://t.co/VNRbSomxbZ
 2. Foto #consellera @neusmunte a presentació estratègia del Pla d’atenció integral a infància i adolescència 2014-2017 pic.twitter.com/VNRbSomxbZGovern. Generalitat@govern

 3. Es reuneix la com. de seguiment del Pacte per a la infancia @fundesplai #PinCat @Taula3sector http://t.co/gCrAMT93mW
 4. Es reuneix la com. de seguiment del Pacte per a la infancia @fundesplai #PinCat @Taula3sector pic.twitter.com/gCrAMT93mWCarles Barba Boada@CarlesBarba

 5. Comissió seguiment #pacteinfancia: rendició comptes Pla transició 2014-2015 i Enfocament estratègic Pd'IIAC 2014-2017 http://t.co/ZBfTPbbCca
 6. Comissió seguiment #pacteinfancia: rendició comptes Pla transició 2014-2015 i Enfocament estratègic Pd’IIAC 2014-2017 pic.twitter.com/ZBfTPbbCcaJordi Muner@jordi_muner

 7. Comissió de seguiment Pacte infància: balanç del primer any, reptes pel futur @neusmunte http://t.co/tdEDuaWmAT
 8. Comissió de seguiment Pacte infància: balanç del primer any, reptes pel futur @neusmunte pic.twitter.com/tdEDuaWmATSusagna Caseras@SuCaseras

 9. Avui trobada amb la comissió de seguiment del pacte per a la #infancia @gencat http://t.co/sstSsx8rTB
 10. Avui trobada amb la comissió de seguiment del pacte per a la #infancia @gencat pic.twitter.com/sstSsx8rTB Gisel Fontanet@giselfontanet

 • 08:24
 • 0

Les infografies de la DGAIA


 
D’entre els acords adquirits amb la signatura del Pacte per a la Infància el passat 19 de juliol de 2013, i dins del desplegament del «Pla de transició 2013-2014» recollit en l’annex 2 del document, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) enceta la publicació d’infografies (amb periodicitat trimestral) que recullen les dades del “nombre i tipologia de maltractaments infantils” (darrer indicador de l’eix 3 «Atendre la infància des de la vessant de la salut», p. 86 del document del Pacte).

Cal tenir present que «maltractament infantil» és una especificació del concepte «desprotecció infantil». De la població d’entre 0 i 17 anys que es troba en situació de desprotecció infantil i que està acollida per la DGAIA, la majoria d’infants i adolescent és troben protegits perquè han estat víctimes d’algun tipus de maltractament infantil, però no totes les i els infants i adolescents protegits han estat maltractats. Algunes situacions que no són de maltractament infantil i, en canvi, comporten situacions de desprotecció infantil són: les i els menors estrangers no acompanyats; les renúncies hospitalàries, i les i els infants i adolescents amb expedient de guarda, d’entre d’altres.

Podeu trobar les infografies de la DGAIA dins de l’apartat Infància i adolescència del web del Departament de Benestar Social i Família.

 • 07:54
 • 0

Iniciada la segona etapa de l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència»

Dins del marc del desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya, s’han iniciat aquest mes de juliol els treballs per: concretar els objectius; determinar els indicadors de resultats; identificar les actuacions prioritàries, i establir la dotació pressupostària que ha de recollir el Pla d’acció anual 2014-2015.

Com en l’etapa anterior, l’eina de treball serà la plataforma de treball virtual e-Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta plataforma facilita les tasques dels set grups de treball d’institucions, entitats i experts que participen en l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017» pel desplegament del Pacte per a la Infància, i també permet la participació de tota la ciutadania mitjançant un grup de treball obert a tothom que en demani l’admissió. Si voleu participar d’aquesta segona etapa i encara no formeu part del grup de treball obert, podeu demanar de formar-ne part mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017′.
També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.
Aquesta segona etapa de treball conclourà a la tardor de 2014.
 • 07:52
 • 0

L’estiu, la infància i el món del lleure

Article enviat al Bloc del Pacte per la Direcció General de Joventut .

·
Collage «Estiu» amb fotos de FreeDigitalPhotos.net

L’estiu s’apropa i petits i grans ja fa temps que anem pensant en les vacances. Però l’aturada escolar no implica –o no hauria d’implicar– que els nostres infants i joves deixin d’instruir-se i de formar-se. Ben al contrari: les vacances d’estiu representen una oportunitat perquè continuïn aprenent i creixent com a persones. Això sí: d’una manera diferent. Més vivencial, més activa, més relaxada… I lluny de les inèrcies i rutines del dia a dia del curs escolar. Així, a casa nostra, cada estiu, administracions públiques, empreses de serveis educatius, associacions juvenils (i altres entitats del Tercer Sector) organitzem milers d’activitats de lleure educatiu que donen continuïtat a la tasca educativa de l’escola i de la família; però que, alhora, són una font de noves experiències i de noves coneixences per a infants i adolescents.

Es tracta d’activitats de tota mena (casals d’estiu, colònies, campaments, rutes, etc.), que combinen l’oci amb l’aprenentatge, la descoberta amb la convivència, la diversió amb l’adquisició de noves competències i coneixements. De propostes n’hi ha per a tots els gustos. Prou com perquè tothom pugui trobar-ne alguna que s’adapti a les seves necessitats i interessos. I, des de la Direcció General de Joventut, no podem fer altra cosa que animar tothom a aprofitar alguna de les moltes oportunitats existents, que podeu trobar recollides (en el marc de la campanya «Tria el teu estiu») a la Guia d’activitats de lleure educatiu, disponible al portal Jove.cat.

Dit això, però, també val la pena recordar –i remarcar– que l’oferta d’educació en el lleure no es limita, només, a les activitats d’estiu. De propostes i activitats que combinen el temps lliure amb l’educació en valors n’hi ha durant tot l’any. I en aquest sentit, des d’aquí, no ens podem estar de ressaltar el paper que juguen les associacions juvenils d’educació en el lleure. A Catalunya, aquestes entitats (bàsicament centres d’esplai i agrupaments escoltes i guies) gaudeixen d’un sòlid arrelament i d’un gran prestigi social. I juguen un paper molt important en l’educació de milers d’infants i adolescents que, setmana rere setmana, prenen part en les seves activitats.

Aquestes entitats es basen en la tasca voluntària i desinteressada dels seus monitors i monitores (o caps d’agrupament, en el cas dels escoltes i guies): joves que dediquen una part del seu temps lliure a transmetre als més petits valors com la solidaritat, el compromís, el civisme o la participació. Amb l’interès afegit que molts dels nens i nenes que hi participen, en fer-se grans, n’agafen el relleu i esdevenen els nous monitors o caps. I aquesta és una de les claus del model. Un model educatiu d’èxit, que té continuïtat durant tot l’any (i d’un curs al curs següent), que permet omplir el temps lliure de continguts educatius i que complementa a la perfecció la tasca de l’escola i de la família.

I tot això, que ningú no en dubti, és un gran actiu que tenim com a país. Un actiu que ens ha d’enorgullir i que hem de reivindicar i preservar.

·
·

— — — — — — — — — — — —


Aquí teniu un recull d’alguns documents i pàgines web addicionals sobre aquest tema que poden ser del vostre interès (adreces diferents de les que ja apareixen al text de l’article, recopilades per l’equip de redacció i edició del Bloc):

Marina Aguilar i Mañas (Fundació Pere Tarrés):
La implicació i motivació de les persones voluntàries (Gener de 2013).
Observatori del Tercer Sector:
Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat (Setembre de 2010).
Bernat Albaigés, Mireia Selva, Mireia Baya (Fundació Jaume Bofill):
Infants, família, escola i entorn: claus per a un temps educatiu compartit (Gener de 2009).
Generalitat de Catalunya:
La pàgina del voluntariat a Catalunya.
Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD):
La pàgina del voluntariat de les Nacions Unides (disponible en anglès).