Pacte per a la Infància


61 APUNTS

  • 19:15
  • 0

En marxa el ‘Joc dels Drets’ per a infants i adolescents

·

El ‘Joc dels Drets‘, una aplicació interactiva destinada a infants i adolescents per promocionar els drets de la infància, ja és accessible a la xarxa. La presentació del ‘Joc dels Drets’ es va fer el passat dia 20 de novembre (el dia universal de la infància), coincidint amb l’inici de la nova etapa del Bloc d’infància, que pren com a eix vertebrador el Pacte per a la Infància de Catalunya.

El ‘Joc dels Drets’ pretén apropar el continguts de la Convenció dels drets de l’infant (aprovada a l’Assemblea General de les Nacions Unides) a infants i adolescents, sota la premissa que no es pot defensar allò que no es coneix. L’entrada a l’aplicació presenta opcions diferenciades per a infants i adolescents, atès que el contingut de cadascun dels drets, així com les animacions que acompanyen als texts, han estat adaptats per a les diferents franges d’edat.

La pàgina presenta quatre apartats. En primera instància, el ‘Joc’, pròpiament dit, on una gran il·lustració interactiva permet de seleccionar els diferents drets, que, aleshores, són presentats amb detall per mitjà d’una animació i un text adaptats al col·lectiu d’edat triat. Un cop llegit, es pot ‘opinar sobre’ el dret (amb un missatge en el mur del propi joc) o bé es pot ‘compartir’ a les xarxes socials (amb un missatge generat automàticament per l’aplicació, a punt per penjar en el propi perfil de cada participant).

La segona opció del menú del Joc (el ‘Mur’) permet entrar al ‘mur d’infants‘ i al ‘mur d’adolescents‘ directament. El mur està dividit en tants drets com es presenten, i en les diferents seccions hi podrem llegir els comentaris que nosaltres hi haguem fet als drets i també els que han fet d’altres persones que han participat en el Joc abans que nosaltres.

El tercer apartat (‘Participa’) permet treballar amb els continguts gràfics del Joc, descarregant-los en el propi ordinador. La idea és tractar aquests gràfics per dissenyar una campanya pròpia de cada infant o adolescent per donar a conèixer els drets a d’altres persones. Aquesta és, probablement, la part més creativa de l’aplicació i on tant infants com adolescents es poden implicar més personalment en la defensa dels seus drets. Les imatges i els titulars dels drets (dissenyats per l’Estudi Mariscal) s’han posat a lliure disposició de navegants de la xarxa, i es poden emprar per generar correus electrònics, banners, apunts a blogs, publicació en xarxes socials… i, si es vol, es poden emprar per dissenyar cartells, targetes, papers personificats, transferències per decorar samarretes, jocs de taula… i qualsevol d’altre ús gràfic que la persona que dissenya i gestiona cada campanya cregui adequat per assolir els objectius proposats.

Per últim, el quart apartat del Joc dóna pas als texts ‘legals’ sobre els què es basa el web. Tenim accés al document de la Declaració dels drets, i gràcies a la contribució de ‘Save the Children‘ també podem accedir a documents explicatius específics per als diferents nivells d’aprenentatge en funció de l’edat de qui hi participa.
Amb l’aposta per la formació—interactiva i personalitzada—de cada infant i adolescent que hi vulgui participar, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència vol contribuir a donar compliment als continguts del Pacte per a la Infància de Catalunya recentment signat que, des del mateix pròleg, indica que cal ‘impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu present i del seu futur’, especialment pel què fa a mesures de prevenció i de foment de la participació i promoció els drets, els deures i les oportunitats d’infants i adolescents.

·

·

  • 14:17
  • 1

Bon Nadal 2O13!

Un cop més retornen els dies de les festes nadalenques: noies i nois pleguen de l’escola, els carrers s’engalanen de llumets de colors, les compres al mercat solen ser diferents de les de cada dia, les trobades i els dinars familiars poden provocar-nos una certa saturació de menjar i, en general, tothom sembla una mica més content que durant la resta de l’any.
Nosaltres—previsors que som les i els del Blog del Pacte—us deixem, aquí un recull d’enllaços perquè en feu una ullada: potser encara us trauran d’un
embolic… si no heu escrit als Reis d’Orient, no teniu a punt el pessebre, o per si voleu enviar una postaleta digital a darrera hora…

r e c u r s o s    d e    N a d a l

Envieu una postal de Nadal amb <postals.cat>
Les manualitats de l’escolta Jou a <jouscout.com>
Munteu el pessebre virtual amb <educarm.es>
Per al PC: fons de pantalla al <xtec.cat>
La carta als Reis al <cpnl.cat>
El particular Nadal de BCN a <nadal.bcn.cat>
Dibuixos per posar color al Nadal a <waece.org>
Visiteu un pessebre vivent en algun dels pobles de Catalunya <pessebresvivents.cat>
Retalleu i enganxeu el pessebre amb <pessebristes.ecervera.cat>
Passegeu per la Fira de Santa Llucia a Barcelona <firadesantallucia.cat>
Visiteu el poble del Pare Noel a Rovaniemi, Cercle Polar Àrtic a Lapònia <santaclausvillage.info>
Uns quants recursos de Nadal del <xtec.cat>
Més recursos de Nadal del <cpnl.cat>
I encara més recursos de Nadal al portal <nosaltres.cat>
El web de les Filles de la Caritat també llista uns quants recursos de Nadal a <hijascaridad.org>
I la pàgina de la Teresa també té un munt de recursos de Nadal al <xtec.cat>

Així, doncs, només ens resta desitjar-vos…

I per si voleu saber com es podria explicar el Nadal en versió 2.0, us deixem a continuació un petit vídeo de Youtube:

  • 10:58
  • 0

El Pacte Nacional d’Infància en clau de l’Observatori dels Drets de la Infància

Article enviat al Bloc del Pacte per Araceli Lázaro Aparicio,
Secretària de l’Observatori dels Drets de la Infància.

·

El desig compartit que els drets de la infància passin de ser un propòsit derivat de la Convenció a una realitat quotidiana té una llarga història a Catalunya, en aquest cas acompanyada del convenciment de la necessària transversalitat de les actuacions de TOTS els agent implicats.

Com a antecedent més destacable trobem el Projecte Infants – Consens de 1997, promogut per un grup de professionals que defineixen la necessitat de reflexionar i actuar col·lectivament sobre:
• el futur col·lectiu dels nostres infants, fins i tot a curt termini, i
• les formes de millorar les actuacions polítiques i socials en favor de la infància,
projecte que es va concretar en un document d’acord entre TOTS els partits polítics amb representació parlamentària i el grup promotor, amb propostes relatives als àmbits de Comunicació Adults-Infants / Drets, responsabilitats i participació social dels Infants / Cultures infantils i Mitjans de Comunicació.
L’Observatori dels Drets de la Infància, recull des de la seva creació al 2007 aquestes reivindicacions de consens, transversalitat i necessària mirada integral en les polítiques d’infància, i juntament amb aquestes, les que aporta el teixit associatiu en torn al procés de l’elaboració de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència el 2010, procés en què l’Observatori va participar molt activament.
No és casualitat que el Manifest de l’Observatori davant el 20è Aniversari de la Convenció de 2009, tingui com a títol Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la Convenció. En aquest document es demana a pares i mares, als partits polítics, a les entitats, al conjunt de professionals, als mitjans de comunicació i a nens i nenes compromisos ferms i concrets per renovar, intensificar i estimular la mobilització a favor de la infància en un sentit ampli i transversal.
El Pacte per a la Infància de juliol de 2013 representa—en clau de l’Observatori—un pas endavant en aquesta cultura de necessari consens i compromís, i a l’hora, un instrument afavoridor de la planificació de polítiques d’infància que incloguin prioritats, temporalització, finançament i les responsabilitats del govern, els ens locals i les entitats civils. En definitiva, l’escenificació de l’entesa entre els poders públics i la societat civil pel que fa al benestar infantil al nostre país.
Som conscients que parlem d’un instrument complex. I que la seva existència no representa per si sola la consecució dels objectius plantejats. També som conscients que, paral·lelament a la planificació, implementació, seguiment i avaluació de les actuacions derivades del Pacte, s’ha de potenciar globalment un canvi de cultura i mentalitat sobre la percepció social vers la infància. Malgrat això, però, esperem que el Pacte per la Infància sigui la base d’un Pla integral i transversal d’infància a Catalunya que, en fer-se operatiu a nivell local, esdevingui l’instrument bàsic per a la garantia dels drets d’infants i adolescents.
  • 10:57
  • 0

Què representa el Pacte per a la Infància i quines expectatives tenim com a Plataforma d’Infància

Article enviat al Bloc del Pacte per Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

·

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), veu el Pacte per a la Infància com un pas important del què, com a agent signant, se sent molt satisfeta. El Pacte representa l’oportunitat perquè en totes les accions i polítiques públiques es tingui present la perspectiva de la infància i es vetlli per la situació de la infància en qualsevol àmbit competencial en què es vegi afectada (salut, educació, protecció, habitatge, lleure…).

El Pacte per a la Infància ha de representar l’interès de la infància com a prioritat estratègica de país. No podem reflexionar sobre la infància sense abordar les principals amenaces que el col·—lectiu pateix: la pobresa infantil i el risc d’exclusió social. No ens podem permetre les dades de pobresa infantil actuals: el Pacte ha d’establir imperativament els mecanismes i les mesures necessàries per reduir i eradicar aquesta patologia social, econòmica i ètica, així com per garantir la defensa dels drets de tot infant.

Cal propiciar polítiques en favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur. Els infants són subjectes actius de dret, i tenint present l’adequació dels continguts segons les capacitats de cada edat, resulta imprescindible incloure la participació infantil en la configuració, definició i presa de decisions del conjunt de qüestions relacionades amb les seves necessitats i interessos.

La cura i prioritat de la infància passa, també, per vetllar per una política familiar global que ha d’incloure prestacions; ajuts i mesures fiscals; serveis de cura, tant d’infants com d’altres persones en situació de dependència; serveis educatius i sanitaris a l’abast de tothom; accions en favor de la igualtat entre dones i homes, i mesures laborals per facilitar la conciliació, entre d’altres. El conjunt d’aquestes polítiques, per tant, engloba les polítiques de treball, socials, educatives, de salut, etc.

El Pacte per a la Infància ha de complir amb el seu objectiu d’assolir el màxim consens i dotar-se de compromisos i concrecions que facin d’ell un instrument real i tangible. Cal que els agents signants es comprometin en accions concretes, partint de les seves realitats, àmbits o competències, per tal de desenvolupar adequadament el Pacte.