Bloc biblioteca del CEJFE


704 APUNTS

 • 09:00
 • 0

El trauma en víctimes d’atemptats terroristes

Imatge de la web Cejfe.tv

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitzà el passat dimarts 17 de març, la conferència “El trauma en víctimes d’atemptats terroristes: quan el teu món s’ensorra, et sents nu” a càrrec de Francisco Duque, psicòleg clínic de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid i coordinador de l’assistència psicològica a les víctimes dels atemptats de l’ 11-M.
Al llarg de la conferència s’abordà l’afectació de les víctimes i la intervenció d’urgència que duen a terme els professionals en aquest tipus de situacions.

Podeu veure els vídeos de la conferència a cejfe.tv.

 • 17:45
 • 0

Novetats bibliogràfiques març

Portada del llibre 'Interventions in Criminal Justice'

Portada del llibre 'Diccionario de politica e intervencion social sobre infancia y adolescencia'Portada del llibre Economia de la gestión públicaPortada del llibre 'La Doctrina Parot: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la separación de podere

Aquests són uns quants llibres que trobareu al Pinterest de Novetats de març i que us podeu endur en préstec

 • 16:52
 • 0

Diàlegs amb… Vicenç Alujas

El dia 10 de març a les 17 hores presentarem al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada el llibre de Vicenç Alujas i Guillem Simó Arquitectura de la calma, una guia pràctica per trobar la serenitat i l’equilibri interior.

Tindrem la sort de comptar amb la presència de Vicenç Alujas que ens explicarà com, a través d’experiències reals, han escrit aquest llibre perquè sigui una eina personal per conèixer i defugir els elements que erosionen la calma, i al contrari, per a practicar i enfortir els que ens aporten serenitat.

Us deixem els enllaços al programa i a la inscripció.

 • 16:42
 • 0

Especial Mediació

En aquest post hem fet un recull de documents sobre mediació: n’hem inclòs  les novetats bibliogràfiques del catàleg de la biblioteca, un apartat amb recursos web sobre mediació i revistes en línia d’accés obert qui hi desenvolupen alguns dels seus aspectes.

Novetats bibliogràfiques

García Rodríguez, Manuel José. Código de mediación familiar : Legislación Europea, Estatal y Autonómica reguladora de su régimen jurídico, ejercicio y práctica profesional. Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Pública, 2014. Sig. 304(094.4) Gar

Compendi legislatiu de mediació familiar entesa aquesta com un sistema de gestió dels conflictes familiars davant el sistema judicial impositiu, que pretén aportar la millora en la salvaguarda de les relaciones personals entre les parts, disminuir el cost emocional del conflicte i possibilitar que les parts assumeixin el control i la responsabilitat de les seves pròpies decisions.

Espanya. Legislación sobre mediación. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2014. Sig. (094.4)304(460) Esp

Aquest codi recull la legislació que regula la mediació a Espanya, que iniciada per les Comunitats Autònomes culmina en la publicació de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Zegrí, Mercè. Mediación y conflictos urbanos: experiencias de mediación en espacios públicos con jóvenes, comunidades de vecinos y comercios. Barcelona : Icaria, 2014. Sig. 304 Zeg

La perspectiva transformadora amb la qual es tracten els conflictes comunitaris en aquest llibre permet desengranar-los per aportar llum sobre les seves diferents causes, obrint així escenaris d’oportunitat que interpel·len a tots els agents implicats, siguin veïns, comerciants o administracions públiques, tot convidant-los a dialogar per a millorar la convivència.

Iglesias Canle, Inés C. (dir.). La mediación en las controversias civiles y mercantiles: Guía para la práctica de la mediación civil y mercantil en España y en Italia. València: Tirant lo Blanch, 2014. Sig. 347:304 Med

Monografia en què s’analitza les principals qüestions que suscita l’instrument de la mediació com a mètode de solució de conflictes a Espanya i a Itàlia. S’estudia la pacificació del conflicte en l’àmbit civil i mercantil i, concretament, s’analitzen les experiències desenvolupades en els dos països esmentats arran de la transposició de la Directiva 52/2008/CE.

Munuera Gómez, María Pilar. Nuevos retos en mediación: familiar, discapacidad, dependencia funcional, salud y entorno social. València: Tirant Humanidades, 2014. Sig. 304 Mun

La mediadora María Pilar Munuera exposa en aquesta obra la seva experiència professional i acadèmica amb l’objectiu de poder abordar situacions on apareix el conflicte familiar relacionat amb l’atenció i/o convivència amb persones grans, malalts i persones amb discapacitat.

Recursos web

Revistes electròniques

Esperem que sigui del vostres interès.

 • 15:07
 • 0

I Jornada de Qualitat a l’Atenció Ciutadana: La veu de la ciutadania, una oportunitat per a la millora del servei

Dijous 12 de febrer, de 9 h a 14 h tindrà lloc la I Jornada de Qualitat a l’Atenció Ciutadana en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

La gestió de qualitat en el sector públic està relacionada amb les polítiques transformadores i modernitzadores de les administracions públiques basades en la millora contínua i l’aprenentatge a les organitzacions. Però, a més, en un moment en què la regeneració democràtica, les polítiques de transparència i el bon govern són una obligació i un compromís inajornable, l’usuari-client del servei públic pot esdevenir coproductor a través de la seva participació.

Alhora, l’atenció ciutadana es configura com un àmbit clau en les organitzacions públiques: d’una banda, la relació que es produeix entre l’Administració i les persones usuàries proporciona una informació molt útil que permet conèixer, de primera mà, l’opinió de la ciutadania en relació amb el servei públic que prestem; d’altra banda, la impressió que el ciutadà percep d’una organització és precisament la que troba en el seu primer contacte amb l’organització, que sovint és amb l’oficina d’atenció ciutadana o la persona que l’atén en un primer nivell. I precisament aquest primer nivell d’atenció, a través de les consultes, les queixes i els suggeriments, permet identificar els punts febles de l’organització i proporciona així una oportunitat de millora.

La Jornada pretén mostrar com es pot dur a terme una gestió de qualitat en l’Administració pública a través de l’atenció ciutadana i com aquesta es pot implementar per diversos canals.

La comunitat de pràctica Qualitat de l’atenció ciutadana en l’àmbit de la justícia presentarà una experiència de gestió del coneixement intraorganitzativa que ha de permetre introduir millores en l’àmbit de la gestió de les consultes, les queixes i els suggeriments dins del Departament de Justícia.

El treball de la comunitat s’ha centrat en una diagnosi i millora d’aquest procés de gestió, i incorpora un seguit de bones pràctiques i una proposta de codificació que ha de permetre l’avaluació i el tractament àgil de la informació aportada per la ciutadania.

 • 12:27
 • 0

Novetats de gener

Novetats de generAcabem de publicar al pinterest de la biblioteca el nostre taulell amb les novetats de gener. No us esteu de donar-hi un cop d’ull i demanar-nos en préstec el que més us interessi a: biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat.

 • 11:45
 • 0

Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Avui llegim la notícia de la publicació el 31 de desembre al DOGC de la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern. Aquesta llei regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques i té per objecte establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i el personal al servei de l’administració, aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d’interès i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública; regula el silenci administratiu positiu i l’exercici del dret d’accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d’alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix. A més, el Síndic de Greuges tindrà la competència per avaluar-ne el compliment, i anualment haurà de presentar un informe general sobre aquesta qüestió a la cambra.

La iniciativa és aplicable a la Generalitat, l’administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d’interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.

Entrarà en vigor d’aquí a sis mesos. El món local, però, disposarà d’un any abans no hagi d’aplicar el títol segon, relatiu a la transparència i el portal.

 • 10:11
 • 0

Bones Festes!

La Biblioteca del CEJFE us desitja Bones Festes

Bones Festes!

L’horari de la Biblioteca aquest Nadal serà:

Del 22 de desembre al 13 de gener

Dl. a dv.  de 9.30 h a 14.00 h

A partir del 14 de gener serà:

Dl. a dj. de 9.30 h a 19.00 h i dv. de 9.30 h a 14.00 h.

 • 12:50
 • 0

IX Jornada Compartim: “Aprenentatge informal: nous escenaris, nous actors”

El proper dia 25 de novembre, de 9 a 14 h, tindrà lloc al Centre d’Estudis la IX Jornada Compartim, titulada enguany ‘Aprenentatge informal: nous escenaris, nous actors’ i centrada en una nova figura, el REGAL (Rol de l’E-moderador com a Gestor i Agent d’aprenentatge al Lloc de treball).

El nou paradigma de l’aprenentatge planteja un escenari en què conviuen les formes tradicionals d’aprendre amb els canals informals, persones que es nodreixen d’altres persones, persones que pertanyen a organitzacions on promouen aquests intercanvis, organitzacions que aprenen…

A partir de l’experiència dels e-moderadors de les CoP, el programa Compartim impulsa una figura nova a l’organització, que posa en contacte persones, que dinamitza grups de treball, que cura continguts, que sincronitza organització amb treballadors. En resum, un dinamitzador de l’aprenentatge col·laboratiu: el REGAL.

Inscripció en línia fins al 17 de novembre.

Programa

 • 12:07
 • 0

Conferència ‘Abordatge dels delictes en xarxa: regulació penal i prevenció’

Aquest dimecres, 12 de novembre, de 17 h a 19 h, tindrà lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la conferència ‘Abordatge dels delictes en xarxa: regulació penal i prevenció’, a càrrec de Rubén Mora Fernández, sotsinspector i cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra, i Roberto Valverde Megias, fiscal delegat de criminalitat informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona, dins el cicle de conferències sobre justícia i societat Espais d’actualitat. Les inscripcions estan tancades però l’acte s’enregistrarà i es podrà veure a partir del 14 de novembre al CEJFE TV.

Programa