Bloc biblioteca del CEJFE


709 APUNTS

 • 17:00
 • 0

Reforma del Codi Civil de Catalunya

Exemplars anteriors a les modificacions de les Lleis 5/2015 i 6/2015

Aquest mes de maig s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat diverses modificacions al Codi Civil de Catalunya.

La LLEI 5/2015, del 13 de maig refà certes qüestions relatives als drets reals, que afecten el règim de la propietat horitzontal i les comunitats de veïns (llibre cinquè del Codi Civil).

La LLEI 6/2015, del 13 de maig, canvia alguns aspectes relacionats amb temes de família i successions (llibres segon i quart del Codi Civil).

La Biblioteca del CEJFE disposa d’accés a bases de dades, una de les quals ofereix quadres comparatius entre els articles abans i després de les modificacions, tant pel que fa a propietat horitzontal, com a família i successions.

Es poden consultar presencialment a la sala de lectura (C/ Ausiàs Marc, 40, Barcelona), o bé demanar informació a la següent adreça de correu electrònic:  biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat

 • 13:48
 • 0

Temaris d’oposicions per accedir a l’Administració de Justícia

Temaris d'oposicions

Ja podeu consultar a la biblioteca del CEJFE els temaris d’oposicions, en torn lliure, convocatòria 2015, per accedir a l’administració de justícia. Inclouen qüestionaris i simulacres d’exàmens. Estan exclosos de préstec.

 • 14:26
 • 0

La nova reforma del Codi Penal

La recent reforma del Codi Penal, que modifica el de 1995, és un dels temes jurídics més importants i actuals.

A la biblioteca del CEJFE ja disposeu  de dos volums de comentaris sobre la reforma publicada el 30 de març  i que entrarà en vigor el dia 1 de juliol : Comentario a la reforma penal de 2015 i Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015, publicades respectivament per les editorials Aranzadi i Tirant.  Nombrosos especialistes, tant en un llibre com en l’altre, n’analitzen les modificacions, que abasten des de la supressió de les faltes i creació dels delictes lleus fins a l’administració deslleial de patrimonis, passant pel finançament il·legal de partits polítics, etc,  etc.

 • 10:00
 • 0

Sant Jordi a la biblioteca del CEJFE

Tots els nostres usuaris coneixeu la majoria de matèries que ocupen les prestatgeries de la biblioteca.

Potser no sou prou conscients, però, que el fons inclou també -en una proporció quantitativament menor- la ficció narrativa… i és que els processos judicials, la resolució de conflictes, els casos policials, l’atenció als menors, etc són temes inspiradors d’atractives trames novel·lesques.

Per celebrar el Dia del Llibre i, per extensió, la jornada literària per excel·lència, us proposem que rebusqueu entre premis de novel·la negra o descobriu autors que teniu com a referents en obres més serioses.

Podeu consultar el nostre catàleg, sota les tres primeres lletres del cognom, precedides de la inicial N (de novel·la). Per exemple:

N Gar

N Por

N Veh

 • 07:46
 • 0

Diàlegs amb… Santiago Redondo NOVA DATA

El dia 7 de maig a les 16:30 hores el CEJFE dins del cicle  Diàlegs amb… us proposa  una conversa oberta amb Santiago Redondo,  a propòsit de la presentació del seu nou llibre El origen de los delitos.

El tema central de l’obra  té l’objectiu d’especificar  les variables que propicien la criminalitat tot aportant un  model unificat de la delinqüència, denominat model del triple risc delictiu. L’autor hi explicarà les idees principals. Hi serà  acompanyat de persones dels àmbits acadèmics i de l’Administració per tal oferir una sessió que combini amenitat  i formació.

Us hi esperem

Podeu inscriure-us aquí fins al 4 de maig

 • 09:00
 • 0

El trauma en víctimes d’atemptats terroristes

Imatge de la web Cejfe.tv

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitzà el passat dimarts 17 de març, la conferència “El trauma en víctimes d’atemptats terroristes: quan el teu món s’ensorra, et sents nu” a càrrec de Francisco Duque, psicòleg clínic de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid i coordinador de l’assistència psicològica a les víctimes dels atemptats de l’ 11-M.
Al llarg de la conferència s’abordà l’afectació de les víctimes i la intervenció d’urgència que duen a terme els professionals en aquest tipus de situacions.

Podeu veure els vídeos de la conferència a cejfe.tv.

 • 17:45
 • 0

Novetats bibliogràfiques març

Portada del llibre 'Interventions in Criminal Justice'

Portada del llibre 'Diccionario de politica e intervencion social sobre infancia y adolescencia'Portada del llibre Economia de la gestión públicaPortada del llibre 'La Doctrina Parot: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la separación de podere

Aquests són uns quants llibres que trobareu al Pinterest de Novetats de març i que us podeu endur en préstec

 • 16:52
 • 0

Diàlegs amb… Vicenç Alujas

El dia 10 de març a les 17 hores presentarem al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada el llibre de Vicenç Alujas i Guillem Simó Arquitectura de la calma, una guia pràctica per trobar la serenitat i l’equilibri interior.

Tindrem la sort de comptar amb la presència de Vicenç Alujas que ens explicarà com, a través d’experiències reals, han escrit aquest llibre perquè sigui una eina personal per conèixer i defugir els elements que erosionen la calma, i al contrari, per a practicar i enfortir els que ens aporten serenitat.

Us deixem els enllaços al programa i a la inscripció.

 • 16:42
 • 0

Especial Mediació

En aquest post hem fet un recull de documents sobre mediació: n’hem inclòs  les novetats bibliogràfiques del catàleg de la biblioteca, un apartat amb recursos web sobre mediació i revistes en línia d’accés obert qui hi desenvolupen alguns dels seus aspectes.

Novetats bibliogràfiques

García Rodríguez, Manuel José. Código de mediación familiar : Legislación Europea, Estatal y Autonómica reguladora de su régimen jurídico, ejercicio y práctica profesional. Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Pública, 2014. Sig. 304(094.4) Gar

Compendi legislatiu de mediació familiar entesa aquesta com un sistema de gestió dels conflictes familiars davant el sistema judicial impositiu, que pretén aportar la millora en la salvaguarda de les relaciones personals entre les parts, disminuir el cost emocional del conflicte i possibilitar que les parts assumeixin el control i la responsabilitat de les seves pròpies decisions.

Espanya. Legislación sobre mediación. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2014. Sig. (094.4)304(460) Esp

Aquest codi recull la legislació que regula la mediació a Espanya, que iniciada per les Comunitats Autònomes culmina en la publicació de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Zegrí, Mercè. Mediación y conflictos urbanos: experiencias de mediación en espacios públicos con jóvenes, comunidades de vecinos y comercios. Barcelona : Icaria, 2014. Sig. 304 Zeg

La perspectiva transformadora amb la qual es tracten els conflictes comunitaris en aquest llibre permet desengranar-los per aportar llum sobre les seves diferents causes, obrint així escenaris d’oportunitat que interpel·len a tots els agents implicats, siguin veïns, comerciants o administracions públiques, tot convidant-los a dialogar per a millorar la convivència.

Iglesias Canle, Inés C. (dir.). La mediación en las controversias civiles y mercantiles: Guía para la práctica de la mediación civil y mercantil en España y en Italia. València: Tirant lo Blanch, 2014. Sig. 347:304 Med

Monografia en què s’analitza les principals qüestions que suscita l’instrument de la mediació com a mètode de solució de conflictes a Espanya i a Itàlia. S’estudia la pacificació del conflicte en l’àmbit civil i mercantil i, concretament, s’analitzen les experiències desenvolupades en els dos països esmentats arran de la transposició de la Directiva 52/2008/CE.

Munuera Gómez, María Pilar. Nuevos retos en mediación: familiar, discapacidad, dependencia funcional, salud y entorno social. València: Tirant Humanidades, 2014. Sig. 304 Mun

La mediadora María Pilar Munuera exposa en aquesta obra la seva experiència professional i acadèmica amb l’objectiu de poder abordar situacions on apareix el conflicte familiar relacionat amb l’atenció i/o convivència amb persones grans, malalts i persones amb discapacitat.

Recursos web

Revistes electròniques

Esperem que sigui del vostres interès.

 • 15:07
 • 0

I Jornada de Qualitat a l’Atenció Ciutadana: La veu de la ciutadania, una oportunitat per a la millora del servei

Dijous 12 de febrer, de 9 h a 14 h tindrà lloc la I Jornada de Qualitat a l’Atenció Ciutadana en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

La gestió de qualitat en el sector públic està relacionada amb les polítiques transformadores i modernitzadores de les administracions públiques basades en la millora contínua i l’aprenentatge a les organitzacions. Però, a més, en un moment en què la regeneració democràtica, les polítiques de transparència i el bon govern són una obligació i un compromís inajornable, l’usuari-client del servei públic pot esdevenir coproductor a través de la seva participació.

Alhora, l’atenció ciutadana es configura com un àmbit clau en les organitzacions públiques: d’una banda, la relació que es produeix entre l’Administració i les persones usuàries proporciona una informació molt útil que permet conèixer, de primera mà, l’opinió de la ciutadania en relació amb el servei públic que prestem; d’altra banda, la impressió que el ciutadà percep d’una organització és precisament la que troba en el seu primer contacte amb l’organització, que sovint és amb l’oficina d’atenció ciutadana o la persona que l’atén en un primer nivell. I precisament aquest primer nivell d’atenció, a través de les consultes, les queixes i els suggeriments, permet identificar els punts febles de l’organització i proporciona així una oportunitat de millora.

La Jornada pretén mostrar com es pot dur a terme una gestió de qualitat en l’Administració pública a través de l’atenció ciutadana i com aquesta es pot implementar per diversos canals.

La comunitat de pràctica Qualitat de l’atenció ciutadana en l’àmbit de la justícia presentarà una experiència de gestió del coneixement intraorganitzativa que ha de permetre introduir millores en l’àmbit de la gestió de les consultes, les queixes i els suggeriments dins del Departament de Justícia.

El treball de la comunitat s’ha centrat en una diagnosi i millora d’aquest procés de gestió, i incorpora un seguit de bones pràctiques i una proposta de codificació que ha de permetre l’avaluació i el tractament àgil de la informació aportada per la ciutadania.