Bloc biblioteca del CEJFE » El testimoni de les dones maltractades


  • 16:26
  • 0

El testimoni de les dones maltractades

Fernández Santiago, Pedro. Violencia familiar: la visión de la mujer en casa de acogida. Valencia: Tirant lo Blanch, 2007 (Ciencia política; 23)
316.62-055.2 Fer

Aquest estudi té com a objectiu principal conèixer la situació de violència i discriminació per la qual han passat les dones que es troben en cases d’acollida de titularitat pública de la Comunitat Autònoma andalusa, així com els factors que incideixen i potencien els actes de violència sobre elles. Pretén, alhora, conèixer com veuen aquestes dones l’actitud de la societat i dels mitjans institucionals que intervenen directament en la seva situació, com reaccionen davant aquesta violència masclista, com afecta els seus fills i quines possibilitats reals tenen i creuen tenir en relació amb la seva integració social després d’haver sofert maltractaments. La metodologia per realitzar l’estudi es divideix en dues parts: la primera consisteix a analitzar tota la literatura sociològica sobre el tema i la segona part engloba la realització d’entrevistes en profunditat a dones que per diferents raons han sofert maltractaments, per delimitar després el tipus de població de l’estudi.
Són interessants el capítol 3, dedicat a una visió històrica de la dona, i les conclusions de l’estudi, que desmunten algunes hipòtesis i en confirmen d’altres.

No hi ha comentaris

Deixa un comentari