Bloc biblioteca del CEJFE » Nou manual de dret penitenciari


  • 11:25
  • 0

Nou manual de dret penitenciari

JUANATEY DORADO, Carmen. Manual de derecho penitenciario. Madrid: Iustel, 2011
Sig. 343.8 Jua

Després d’uns quants anys d’esperar la publicació d’un manual actualitzat de dret penitenciari, us podem anunciar que l’editorial Iustel acaba de publicar aquesta obra de la professora titular de dret penal de la Universitat d’Alacant, Carmen Juanatey Dorado. Ens trobem davant d’un manual adreçat fonamentalment als estudiants que s’enfronten per primera vegada a l’estudi del dret penitenciari espanyol. El seu objectiu és introduir-los en els elements més bàsics de l’assignatura ajustant-se al temp i l’extensió que la matèria sol tenir en els plans d’estudi de les universitats. En cadascuna de les lliçons en què es divideix el llibre s’ofereix una anàlisi succinta de la normativa aplicable al tema tractat; s’inclouen també, pel que fa a les qüestions més controvertides, referències a la jurisprudència i a altres criteris judicials relacionats amb l’àmbit penitenciari. L’obra està completament adaptada als canvis introduïts per la LO 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.

No hi ha comentaris

Deixa un comentari