Bloc biblioteca del CEJFE » Justícia i Societat 34: Intervenció amb agressors de violència de gènere


  • 11:35
  • 0

Justícia i Societat 34: Intervenció amb agressors de violència de gènere

Intervenció amb agressors de violència de gènere. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2011
Sig: 316.62-055.2 Int

Aquest nou llibre de la col·lecció Justícia i Societat, (també disponible en castellà) inclou dos treballs de recerca:

PÉREZ RAMÍREZ, Meritxell; MARTÍNEZ GARCÍA, Marian. Avaluació dels programes formatius aplicats des de l’execució penal a la comunitat en delictes de violència de gènere.

LOINAZ CALVO, Ismael. Classificació d’agressors de parella a presó: implicacions terapèutiques i de gestió del risc.

Les dues investigacions exposen resultats en l’àmbit de la violència de gènere des del punt de vista del tractament als agressors condemnats per aquest tipus de delicte. En la primera de les recerques es descriu la tipologia dels agressors que han estat condemnats a penes privatives de llibertat. Aquesta recerca va rebre el suport econòmic del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) a través de la convocatòria pública anual d’Ajuts a la Recerca.
En la segona de les recerques es fa la descripció dels infractors que han estat condemnats per delictes de violència de gènere a realitzar un programa formatiu, que és una de les mesures penals d’execució en la comunitat que preveu el Codi Penal. En aquesta recerca també es fa el seguiment i avaluació
dels resultats d’aquests programes formatius un cop els condemnats han complert la mesura imposada. Aquesta avaluació dels programes té 3 vessants: l’avaluació de la satisfacció dels usuaris amb el programa; l’avaluació dels canvis que els programes produeixen en els subjectes (a curt termini, en les seves percepcions i actituds enfront la violència de gènere, i a mig termini, en diferents aspectes de les seves vides); i, finalment, l’avaluació de l’efectivitat dels programes en termes d’absència de reincidència. Aquesta segona recerca va ser una demanda de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat que el CEJFE va encarregar a un equip d’investigadores amb experiència prèvia en el tema. La recerca es va desenvolupar en el període 2008-2010.

Per a més informació consulteu l’Invesbreu núm. 49

No hi ha comentaris

Deixa un comentari