Bloc biblioteca del CEJFE » El delicte a Internet que afecta joves i adolescents


  • 14:11
  • 0

El delicte a Internet que afecta joves i adolescents

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo. Derecho penal e internet: especial consideración de los delitos que afectan a jóvenes y adolescentes. Valladolid:  Lex Nova, 2011
Sig. 681.31:343 Fer

L’ús d’Internet ha determinat la inevitable aparició d’una sèrie de conductes capaces de lesionar interessos de caràcter predominantment individual.
Aquesta obra estudia  i analitza els diferents fenòmens de caràcter delictiu en l’àmbit d’Internet, mitjançant una descripció detallada de cada un d’ells, de la seva capacitat per produir la lesió de béns jurídics rellevants i, sobretot, de les possibilitats que té la legislació, fonamentalment penal, de fer-los front, amb especial atenció tant a les novetats introduïdes per la LO 5/2010, de 22 de juny, per la qual es va modificar la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal , com a aquells comportaments que tenen com a referent als menors i adolescents. D’aquesta manera, s’aborden en profunditat fenòmens i les seves corresponents respostes legals, com el de la producció, possessió i distribució de pornografia infantil a través d’Internet, i altres delictes contra la indemnitat sexual, com el child grooming o ciberassetjament infantil.

D’especial interès resulten també l’amplíssim elenc de fórmules de frau a través d’Internet, les conductes atemptatòries contra la intimitat, incloses les dutes a terme mitjançant l’accés il · lícit a sistemes informàtics aliens, vulnerant les mesures de seguretat habilitades, i el sabotatge informàtic.

No hi ha comentaris

Deixa un comentari