Bloc biblioteca del CEJFE » Ressenyes llibres


104 APUNTS

 • 12:27
 • 0

Novetats de gener

Novetats de generAcabem de publicar al pinterest de la biblioteca el nostre taulell amb les novetats de gener. No us esteu de donar-hi un cop d’ull i demanar-nos en préstec el que més us interessi a: biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat.

 • 11:54
 • 0

Projecte tècnic de Medi obert

Comunitat Medi obert de justícia juvenil (Barcelona).  Projecte tècnic de Medi Obert. Barcelona: Departament de Justícia, 2013 Sig. 34-053.2 Pro (disponible també en paper a la biblioteca)

A la presentació d’aquesta nova publicació del programa Compartim, Joaquim Clavaguera i Vilà, director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil explica que: “…Aquest Projecte tècnic de Medi Obert és fruit del treball col·laboratiu del conjunt dels professionals de medi obert, dels tècnics de l’Àrea de Medi Obert i d’altres responsables de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. És un document que mostra sobre el paper la tasca de cada dia i que defineix i actualitza l’àmbit de treball i la identitat dels professionals de l’Àrea de Medi Obert. En l’àmbit de medi obert, el Projecte tècnic és un conjunt organitzat i sistematitzat de metodologies, processos i indicadors d’avaluació per definir a qui va adreçat, per a què es dissenya, el context i condicions dels actors que l’han d’aplicar i les eines i actuacions a emprar per a l’execució de les mesures judicials. Ja l’any 1990 es va elaborar el Projecte tècnic amb la participació dels delegats d’assistència al menor, el qual va fer possible que els equips de medi obert de Justícia Juvenil disposessin d’un projecte tècnic capaç de donar resposta als reptes esdevinguts en aquest llarg període de la justícia juvenil en medi obert a Catalunya. Malgrat el seu important recorregut i la pervivència de molts dels seus continguts, ara, l’any 2013, els canvis esdevinguts (especialment normatius, socials i econòmics) i les necessitats emergents han fet imprescindible desenvolupar un nou projecte tècnic per al medi obert.”

Per la seva banda la Comunitat de Medi Obert de Justícia Juvenil en el tríptic  de la seva Jornada anual presentaven el nou projecte així:  ” Per què ens cal ara un nou Projecte tècnic de Medi Obert? Aquesta pregunta se la deu haver fet més d’un professional, vista l’actual situació social i econòmica. Potser hauria estat més prudent deixar passar el temps i continuar amb les rutines i les maneres de fer que fins ara ens han servit per donar resposta als encàrrecs de la jurisdicció de menors amb un resultat notable. Sens dubte aquesta hauria estat l’opció més fàcil, però només hauria servit per ajornar la posada al dia de la tasca dels professionals de Medi Obert de Justícia Juvenil i deixar-nos en una situació de desavantatge per encarar el reptes que la conjuntura actual i el futur més proper ens plantegen. Des de l’Àrea de Medi Obert es va veure clar que, per mantenir i projectar les nostres línies de treball, ara era el moment just d’avançar-se i encarar el repte de posar al dia les actuacions que fan els tècnics i, alhora, assentar les línies de futur per optimitzar-les i modernitzar-les. Per a l’elaboració d’aquest nou Projecte tècnic es va considerar que un pilar bàsic havia de ser comptar amb la màxima participació del col·lectiu de professionals. Per això es va dissenyar una estructura col·laborativa encaixada i inserida dins del programa Compartim. I si un dels pilars d’aquest nou Projecte tècnic ha estat aconseguir la màxima participació del col·lectiu, l’altre ha estat la participació d’experts externs que han aportat els coneixements específics del seu camp professional al document que s’estava elaborant.”

 • 13:44
 • 0

El dret de família del segle XXI

GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente (dir.); MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celia (coord.) Los conflictos actuales en el derecho de familia.  Pamplona: Thomson Reuters; Valladolid: LexNova, 2013 Sig. 347.6 Con

Aquesta obra  col·lectiva aborda problemes d’actualitat del dret de  família espanyol des de diferents perspectives.  S’analitzen qüestions relacionades amb les relacions econòmiques dels cònjuges, com ara els problemes pràctics derivats de l’autonomia patrimonial dels esposos i la cogestió en el règim de societat de guanys; s’estudien també els problemes de la dissolució del règim de separació de béns, a més d’aprofundir en les conseqüències de l’actual règim de separació i divorci, la tutela dels col·lectius més vulnerables dins l’estructura familiar (menors, vells, persones amb discapacitat) i finalment també es tracten qüestions transfrontereres i de dret comunitari que poden adquirir importància en el moment de la crisi conjugal arran de l’augment de la població immigrant.

Podeu consultar el sumari d’aquesta obra a la pàgina web de l’editorial La Ley.

 • 13:02
 • 0

Una teràpia per evitar recaigudes en conductes addictives

BOWEN, Sarah; CHAWLA, Neha; MALARTT, G. Alan. Prevención de recaídas en conductas adictivas basada en Mindfulness: Guía clínica. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013

Sig. 615.851 Bow

Des del punt de vista formal, aquest llibre ofereix la guia d’un programa per conduir grups de recuperació d’alcoholisme i drogoaddiccions, detallant materials, tasques i objectius alhora que proporciona exemples clars de l’estil d’intervenció en aquest tipus de grups.
Temàticament, el llibre se centra en la teràpia de conductes addictives. Però, al mateix temps, aborda contínuament el tema del control dels impulsos aplicat no només a l’addicció i a les recaigudes sinó a tot tipus de comportament individual i a les conductes interpersonals, per tant l’obra és, també, un veritable tractat d’autocontrol .
Atenent a la teoria que serveix de suport al programa, el mateix G. Alan Marlatt explica al prefaci el seu periple ideològic que, des dels seus inicis amb la teràpia aversiva, va evolucionar fins a desembocar en l’enfocament mindfulness que aporta a la psicoteràpia les notes de compassió, acceptació realista de les pròpies limitacions i obstacles i coratge per traçar el propi camí vital.
En definitiva, la principal aportació d’aquest llibre -i dels enfocaments basats en “l’atenció conscient”- consisteix a desplaçar el focus d’atenció de la psicologia des dels estímuls i les respostes al propi subjecte humà, a la seva capacitat d’iniciativa, de superació i a la seva responsabilitat vital.
Podeu trobar més informació sobre aquesta interessant tècnica de meditació i teràpia de conducta als següents enllaços:
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1340
http://www.catradio.cat/audio/674783/Lofici-de-viure-Aprendre-a-parar

 • 13:56
 • 0

Diàlegs amb… Joan Josep Sarrado Soldevila

El proper dimecres 6 de febrer a les 16.30 h tindrà lloc al CEJFE la presentació del llibre  El educador social en centros educativos: una propuesta actualizada de sus competencias profesionales en entornos complejos. (Dykinson, 2012) a càrrec d’en Joan Josep Sarrado Soldevila (educador social i pedagog), coautor del llibre juntament amb la pedagoga i mestra Elísia Fernández-Díaz Serarols. Després de la presentació podrem gaudir d’un col·loqui on diversos professionals de la Justícia Juvenil  parlaran de les competències professionals dels educadors socials amb els autors. Per assistir-hi cal inscriure’s. Consulteu el tríptic per a més informació.

Aquest llibre té l’objectiu d’acotar i definir les competències professionals dels educadors socials en centres oberts, semioberts i tancats de l’àmbit de la justícia juvenil, i també en centres residencials d’acció educativa, centres de dia, llars de convivència, centres d’internament terapèutic i centres d’acollida, entre d’altres institucions. El text és fruit de l’experiència i les vivències generades per la pràctica educativa i del valuós testimoni d’educadors i educands que en són protagonistes, però també d’una reflexió pedagògica continuada dels autors sobre el mateix fet educatiu. Mitjançant un ampli recorregut per 6 dimensions i 28 capacitats, es presenta i argumenta una proposta teòrica i pràctica del perfil professional dels educadors.

 • 18:15
 • 0

Els temes més punters en el món del dret penal

CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. Temas actuales en la persecución de los hechos delictivos.  Las Rozas (Madrid): La Ley, 2012

Sig. 343.2 Tem

Les complexes interaccions de l’actual món globalitzat han demostrat en no poques ocasions la insuficiència dels nostres mecanismes tradicionals de recerca i persecució penal. L’aparició de noves modalitats delictives, així com la utilització de nous mitjans i tècniques, tant en la perpetració dels delictes com en la instrucció dels mateixos per part de les autoritats, no sempre han tingut la seva resposta normativa en la legislació. Com a conseqüència d’això, sovint s’ha generat no només inseguretat jurídica, sinó també una infinitat de dubtes en la pràctica.
En aquesta obra col·lectiva s’intenta pal·liar aquesta situació.  S’hi aborden des d’un punt de vista tècnic i rigorós algunes de les temàtiques més candents sobre la persecució dels fets delictius. Des de la incidència en la nostra regulació de les modificacions que va comportar la reforma penal del 2010 fins a l’impacte de les noves tecnologies, passant per tipus penals de recent creació o preocupacions col·lectives com la delinqüència juvenil, l’obra ofereix, no només una exhaustiva panoràmica dels diferents temes que aborda, sinó també solucions als problemes que, segons paraules de l’editor: ” la nostra vuitcentista Llei d’enjudiciament criminal i un Codi penal en constant reforma, en relació a ells s’han plantejat”.
A continuació citem alguns d’aquests temes: – Mesures cautelars personals privatives de llibertat. – La nova mesura de llibertat vigilada. – Recursos contra acords disciplinaris sancionadors. – Delinqüència en joves infractors. – Prova d’ADN en els delictes contra la llibertat sexual. – El règim processal dels delictes sexuals. – El delicte de dopatge. – La responsabilitat penal de les persones jurídiques. – Delicte de tràfic d’éssers humans. – La conservació de dades de trànsit i localització generats per les comunicacions electròniques.

 • 13:36
 • 0

Estrangers en centres penitenciaris catalans

Nova publicació de la col·lecció Justícia i Societat que recull i integra dues investigacions, “Estrangers a les presons catalanes” i “Trajectòries de vida dels estrangers encarcerats”. Els seus autors principals són companys nostres del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:  Marta Ferrer, cap de l’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica  i  Manel Capdevila, responsable de la Unitat d’Investigació de la mateixa Àrea, que han treballat conjuntament amb un nombrós equip de col·laboradors externs, personal del Departament de Justícia i experts en la matèria.

L’augment del nombre de persones estrangeres que s’ha produït al llarg dels darrers anys i la dificultat de donar resposta a la finalitat de reinserció social que marca la Constitució espanyola com a missió dels serveis penitenciaris va comportar que l’any 2008 la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari plantegés al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la necessitat de conèixer més en profunditat aquesta població, les seves característiques, necessitats específiques i possibilitats de futur.

La primera recerca planteja unes anàlisis generals de caràcter més quantitatiu. Es fa una descripció del perfil general dels estrangers, contraposat al perfil de la població autòctona i s’explica el perfil dels estrangers per àrees geogràfiques de procedència. També s’estudia el perfil de dos col·lectius concrets: el de les dones i el dels joves. Igualment, s’analitza la seva situació legal (documentació) i les possibilitats de reinserció social a la sortida de presó. Tanmateix, es recull el punt de vista dels interns estrangers respecte la vida quotidiana dins la presó.

Finalment, s’apunten algunes recomanacions específiques d’aspectes que es poden tractar des de l’àmbit penitenciari per intentar millorar la seva qualitat de vida i la reinserció social.

La segona recerca, Trajectòries de vida dels estrangers encarcerats, fa un aprofundiment qualitatiu de la primera i un estudi individual dels casos. Recull les particularitats de cadascun dels casos i aprofundeix en l’experiència migratòria de l’estranger, la seva situació familiar i social aquí i al seu país, la seva trajectòria delictiva, la seva experiència penitenciària i les expectatives de cara el futur un cop que surti de la presó. Totes aquestes aportacions es descriuen, però també s’interpreten i es valoren per tal que ajudin a establir nous matisos a tenir en compte per avaluar les necessitats d’intervenció i les seves perspectives específiques d’inserció social.

La principal conclusió d’aquesta part de l’estudi és la identificació dels dos elements clau que permeten definir unes perspectives de futur pessimistes, incertes o optimistes respecte de les possibilitats dels estrangers encarcerats un cop que surtin de presó. Aquests dos elements clau per pronosticar-ho són: 1) la distància que hi ha entre les expectatives de futur i les possibilitats reals d’assolir-les, i 2) la voluntat de la persona.

Si voleu més informació podeu accedir a les investigacions al web del CEJFE i veure un vídeo de la presentació de les recerques.

 • 09:28
 • 0

Guies formatives per a professionals del Departament de Justícia

Les Guies formatives dels diferents col·lectius professionals d’execució penal són metodològicament molt innovadores, ja que recullen un treball sistemàtic d’identificació de les competències professionals, que es relacionen directament amb els comportaments considerats imprescindibles per desenvolupar correctament l’activitat laboral. A més, són fruit del treball conjunt de l’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica i cadascun dels col·lectius implicats en les guies: treballadors socials, psicòlegs, educadors, juristes i tècnics especialistes de les diferents àrees de treball d’execució penal.

Aquesta iniciativa ha permès donar un salt qualitatiu a l’estructura de la formació social i criminològica que s’adreça a aquests col·lectius professionals, ja que l’oferta d’activitats de formació es relaciona directament amb les competències professionals, per tal de que els professionals creïn itineraris curriculars adequats a les seves necessitats formatives.

 • 13:19
 • 0

Les TIC ajuden a col·laborar comunitàriament

PEÑA-LÓPEZ, Ismael; BALAGUÉ PUXAN, Francesc (coords.) Acción comunitaria en la red. Barcelona: Graó, 2012  Sig. 37.035:681.3 Acc

Aquest llibre  recull vuit casos pràctics d’iniciatives socials que es basen en eines de la xarxa, cadascuna narrada per persones que han participat en el seu funcionament. Com per exemple el cas del Programa Compartim, que es va iniciar ja fa uns anys per fomentar l’intercanvi d’experiències i de col·laboració entre els professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; o un bloc creat en una escola de primària catalana per involucrar les famílies en la vida del centre, anant més enllà de l’estructura tradicional de les AMPA. O l’experiment de Copons, un petit poble de Barcelona on han aprofitat les xarxes socials per crear un espai de debat sobre els temes del municipi.
En l’obra, coordinada per Ismael Peña-López i Francesc Balagué, hi participen 15 autors i es tracten també qüestions com el ciberactivisme i els moviments socials, la participació comunitària en línia per generar continguts i els usos de la tecnologia per part de la població immigrant. La intenció de la publicació és compartir els aprenentatges amb l’objectiu que puguin ser útils en experiències similars.

 • 09:07
 • 0

Educar a l’època d’internet

RODRÍGUEZ, Nora. Educar niños y adolescentes en la era digit@l. Barcelona: Paidos, 2012 37:681.3 Rod

Canviar la forma d’educar els nens en el segle XXI és, segons l’autora, un deute social. Som deutors d’haver pres com a real la idea d’una infància “experimentada” i “adulta” creada pel màrqueting i transmesa pels mitjans de comunicació, que ha acabat per convertir els més petits en grans desconeguts, fins i tot dins de les seves pròpies famílies .

D’altra banda, la globalització i l’era digital que han comportat la socialització dels nens a través d’Internet, ens mostren que urgeix canviar la forma d’educar els nens. No només perquè han nascut en un ambient de interconnectivitat i estan acostumats des d’edats primerenques a rebre informació visual i a la gratificació immediata, o perquè aprenen a edats cada vegada més primerenques a moure’s amb naturalitat entre el real i el virtual, sinó perquè des del món de la tecnologia tenen un paper protagonista, per exemple en els seus jocs virtuals, així com en tot el que està pensat per a ells, que sovint no tenen ni a casa ni a l’escola.

Moltes vegades els nens dominen molt més que els seus pares la relació amb “el món virtual” que tantes hores els ocupa. Això produeix sovint un distanciament entre fills i pares, i aquests necessiten noves claus per educar, unes claus que els permetin conciliar aquesta nova realitat que és el que l’autora anomena “l’aprenentatge actiu i prosocial”. Podeu consultar el sumari i la introducció del llibre en aquest document elaborat per l’editorial Paidos. I si voleu aprofundir més podeu mirar l’entrevista a la Nora Rodríguez al programa “Para todos” de La 2.