Bloc biblioteca del CEJFE


696 APUNTS

 • 17:33
 • 0

Casos pràctics de la part especial del dret penal

GÓMEZ RIVERO, Ma. del Carmen. Casos prácticos de derecho penal, parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011
Sig. 343.3/.7 Gom

Edició actualitzada i revisada d’aquesta obra, que té l’objectiu de ser un complement bàsic de l’assignatura de “Dret penal, part especial”. L’obra s’estructura en “voces” seguint la denominació que fa dels delictes el Codi penal espanyol. Dins de cada “voz” hi pot haver diversos casos pràctics  proposats. Hi ha 246 casos.  Els aspectes a analitzar per l’alumne són indicats als quadres i taules que figuren al peu dels casos. Al final del llibre trobem un annex amb una selecció de textos essencials per a la resolució de determinats supòsits (Circulars, Instruccions, Acords, etc.)

La pàgina web de Tirant lo Blanch permet consultar gratuïtament el sumari de l’obra i fins a 20 pàgines (5 casos pràctics complets).  A la Biblioteca del CEJFE tenim el llibre en paper i en format electrònic, dins la col·lecció Biblioteca virtual de Tirant on Line.

 • 08:18
 • 0

El sexisme als Tribunals de justícia espanyols

RUIZ-RICO, Juan J. El sexo de sus señorías: sexualidad y Tribunales de justicia en España. Granada: Comares, 2011
340.12 Rui

Us presentem avui aquesta curiosa i ja clàssica obra de Juan J. Ruiz-Rico, publicada el 1991 i que ara arriba a la seva quarta edició dins la col·lecció “Comares Historia”. Es tracta d’un viatge per les idees sobre la sexualitat i la moral que han tingut els Tribunals de Justícia espanyols des del franquisme fins als dies de democràcia. De la mà de l’autor serem testimonis de sentències sorprenents, que no es poden entendre sinó com a reflex dels prejudicis socials i sexuals que han existit i existeixen encara a la societat.

Per a més informació podeu consultar el sumari del llibre a la pàgina web de l’Editorial Comares.

 • 10:34
 • 0

Aprendre a dialogar

NARDONE, Giorgio. Corrígeme si me equivoco: estrategias de diálogo en la pareja. Barcelona: Herder, 2009
159.9 Nar

Estar en sintonia amb els altres; saber demanar el que necessitem, expressar les pròpies emocions o no deixar-se violentar per un interlocutor agressiu. Conquerir aquestes habilitats comunicatives no és fàcil però tampoc impossible.
Giorgio Nardone posa a disposició dels lectors la seva experiència durant més de 20 anys com a psicoterapeuta i psicòleg descobrint la seva caixa d’eines per a l’art de la comunicació. El diàleg i la cura de les paraules són els arnesos fonamentals per a aquells que vulguin comprendre el conflicte en la parella i pacificar-lo.

 • 07:58
 • 0

Els casos més rellevants de la doctrina penal

SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo. Casos que hicieron doctrina en derecho penal. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2011
Sig. 343.2 Cas

Hi ha llibres de casos i llibres sobre casos. Aquest és un llibre de casos i sobre casos. D’una banda, recull alguns dels processos que han protagonitzat la doctrina penal dels últims anys. De l’altra, aquesta recopilació serveix per exposar les institucions principals del dret penal. No es tracta només de leading cases pel fet que hagin establert precedent,  originant una línia jurisprudencial homogènia. Es tracta, més encara, d’una successió de complexos «problema-solució» que han assolit un estatus doctrinal, marcant l’evolució de la discussió en dret penal.
Sobre la base del cas més antic, el Rose-Rosahl, fins al més recent, el dels atacs terroristes al metro de Londres, el lector trobarà tractats els temes principals de la doctrina penal. La ja tòpica distinció metodològica entre el model jurídic continental i l’angloamericà sembla que es posi en dubte en una obra com aquesta. Els seus autors han posat de manifest que el cas constitueix un instrument habitual per a la plasmació de conceptes i la seva transmissió docent i pràctica, així com per a la construcció de sistemes dogmàtics.
Els casos que es presenten han fet història perquè han creat doctrina en dret penal. Han passat a formar part de la doctrina i jurisprudència penals. I són també part de la història intel·lectual de la cultura jurídico-penal espanyola que no pot explicar-se sense ells.

Alguns dels casos que es comenten a l’obra són:
• Atemptat d’ETA a l’Hipercor de Barcelona
• Cas «El Nani»
• Judici per la intoxicació per oli de colza
• El procés de Nuremberg als jerarques nazis
• Cas Enron

 • 10:48
 • 0

Acusar i denunciar falsament

ROPERO CARRASCO, Julia. Abusar de la justicia: dimensión actual del delito de acusación y denuncia falsas. Paracuellos del Jarama (Madrid): Dilex, 2011
Sig. 343.36 Rop

Obra que aborda nombrosos aspectes del delicte d’acusació i denuncies falses recollit en l’article 456 del Codi penal. Inclou els següents capítols: Una aproximació criminològica i pràctica al delicte d’acusació i denúncia falses; Aproximació criminològica i interpretació jurisprudencial del delicte d’acusació i denúncia falses;  Els interessos constitucionals en la Ràtio legislativa del delicte d’acusació i denúncia falses;  Delimitació dels interessos en conflicte en la Ràtio legislativa del delicte d’acusació i denúncia falses; Diferències amb la calúmnia; El dret a la tutela judicial efectiva en el delicte d’acusació i denúncia falses;  Conflicte entre interessos individuals versus conflicte individu-estat en el delicte d’acusació i denúncia falses; El deure de denunciar i l’article 456 del codi penal com a norma primària; Interpretació del delicte d’acusació i denúncia falses d’acord amb la Constitució; Bé jurídic protegit i objecte material de delicte.

 • 09:02
 • 0

La música com a teràpia

BENENZON, Rolando O. Musicoterapia: de la teoría a la práctica. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2011
Sig. 615.851 Ben

El terme musicoteràpia s’ha integrat al llenguatge corrent. Moltes obres dels últims anys han  tractat d’aquesta mena de teràpia, però aquest llibre és diferent perquè el seu contingut i la seva orientació fan referència al model Benenzon, reconegut com un dels quatre més importants del món en l’últim Congrés Mundial de Musicoteràpia, celebrat a Washington. Totes les investigacions que es descriuen  corresponen a l ’ aplicació de la musicoteràpia activa en les patologies més importants que pateix l’ésser humà: autisme, psicosi, deficiència mental, pertorbacions motores, malalties terminals i comes; també es descriu la seva aplicació en la psicoprofilaxi, l’embaràs i la formació de professionals de la salut (musicoteràpia didàctica). Aquest llibre s’adreça tant als especialistes preocupats per aprofundir en el context no verbal com al lector  que vol informar-se sobre una disciplina en ple desenvolupament.

Segona edició actualitzada d’aquesta obra, que el professor Benenzon va publicar l’any 2000.

 • 13:00
 • 0

“No hi ha acció sense emoció”

CAMPS, Victoria. El gobierno de las emociones. Barcelona: Herder Editorial, 2011
Sig. 159.942 Cam

Quin lloc ocupen la vergonya, la por, la compassió, la confiança o l’autoestima en la formació de la personalitat moral? Ens governen les emocions? Són positives per al discurs polític? Seria ètica una sobirania del sentiment?

Victòria Camps, catedràtica de filosofia moral i política de la Universitat de Barcelona, fa un estudi de les emocions per descobrir que els afectes no són contraris a la racionalitat, sinó que al contrari, només des d’ells s’explica la motivació per actuar racionalment. Només un coneixement que harmonitzi raó i sentiment incita a assumir responsabilitats morals.

Podeu trobar més informació sobre aquest interessant llibre a la pàgina web de l’Editorial Herder, on, amb motiu de la publicació d’aquest assaig, han recollit diferents intervencions de l’autora als mitjans de comunicació.

 • 11:21
 • 0

Anorèxia i bulímia: dues malalties de la nostra societat

CRISPO, Rosina; FIGUEROA, Eduardo; GUELAR, Diana. Anorexia y bulimia: un mapa para recorrer un territorio trastornado. Barcelona: Gedisa, 2011
Sig. 159.97 Cri

Tres experimentats psicòlegs expliquen en aquest llibre tots els aspectes importants dels trastorns relacionats amb l’alimentació. Aquest text es basa en dotze anys de treball clínic en el camp de la bulímia, l’anorèxia nerviosa i les obsessions relacionades amb el pes, la balança i la forma del cos. Amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom la informació relativa a aquests trastorns -i prevenir així aquest tipus de problemes- els autors proporcionen una clara descripció de les seves principals característiques, les seves causes, el seu diagnòstic i els danys que produeixen.
Determinades constel·lacions familiars poden afavorir aquesta patologia i hi ha persones més vulnerables per la seva personalitat i grau de maduració. Un factor de gran incidència en aquest problema és la nostra societat contemporània, marcada per una ètica i una estètica determinades, que prioritzen la imatge externa per sobre de qualsevol valor. En un 90%, les afectades per aquest trastorn són dones. El model ideal de figura i pes femenins, tal com ho proposa la publicitat actual, atempta contra la salut de les dones per exigir un pes que la majoria d’elles no pot ni ha d’assolir.
Els autors ofereixen una àmplia orientació sobre les possibilitats de recuperar un control natural i equilibrat del cos per evitar les agressions a la salut, i expliquen tècniques eficaces que es poden aplicar fàcilment amb la supervisió d’un metge especialitzat. En els casos greus, generalment d’adolescents, solen ser els pares o altres familiars els que busquen ajuda. Els autors descriuen com poden donar suport als individus afectats i com es desenvolupa, en casos indicats, una psicoteràpia. Una sèrie de casos clínics permet conèixer en detall les experiències i patiments de persones anorèxiques i bulímiques.

 • 09:09
 • 0

Dues novetats en dret penitenciari

Avui us volem informar de dues novetats que ja podeu agafar en préstec o reservar enviant un correu electrònic a biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat:

La primera portada correspon a una segona edició actualitzada d’una obra interessant publicada fa poc per l’Editorial Comares, els Procedimientos penitenciarios del jurista criminòleg Francisco Javier Armenta González-Palenzuela. Aquesta obra és un compendi dels procediments administratius i judicials que es deriven de les diferents àrees d’ un centre penitenciari. L’autor analitza cada matèria penitenciària i inclou una descripció del procediment, un esquema de les fases cronològiques i les referències normatives aplicables.

El segon llibre que volem destacar és una novetat bibliogràfica de l’Editorial Tirant lo Blanch, disponible a la biblioteca tant en format paper com en format electrònic. El magistrat Antonio Ferrer Gutiérrez ens ofereix en aquest Manual práctico sobre ejecución penal y derecho penitenciario un contingut eminemment pràctic que no només sintetiza els principis teòrics de la matèria, sinó que també ofereix una selecció de la jurisprudència que desenvolupa aquesta teoria i formularis sobre execució penal.
Aquest manual està actualitzat d’acord amb la LO 5/2010, de 22 de juny, el RD 419/2011, de 25 de març i el RD 840/2011 de 17 de juny.

 • 10:09
 • 0

Subscripció a butlletins jurídics diaris, setmanals i quinzenals

La Biblioteca del CEJFE us ofereix la possibilitat de rebre informació jurídica actualitzada mitjançant l’enviament per correu electrònic de diversos butlletins jurídics que contenen les últimes novetats en legislació, jurisprudència, notícies i doctrina. Si us hi voleu subscriure, envieu-nos un correu a biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat amb les vostres preferències (els butlletins marcats en negreta són la novetat d’aquest curs 2011/2012):

 • Butlletins generals:

Novedades Tirantonline (legislació i jurisprudència comentades, articles doctrinals, periodicitat quinzenal)

- Boletín de Noticias Aranzadi.es (notícies de l’àmbit de la justícia i el dret, periodicitat diària)

Diario del Derecho Iustel (legislació, jurisprudència i notícies jurídiques, periodicitat diària)

 • Butlletins temàtics:

- Butlletí portal derecho penitenciario.com (temes penitenciaris, periodicitat quinzenal)
- Butlletí Laleydigitalpenal (temes de dret penal i penitenciari, periodicitat setmanal)
- Butlletí Laleydigitalcivil (temes de dret civil, periodicitat setmanal)
- Butlletí Laleydigitaladministrativo (temes de dret administratiu, periodicitat setmanal)
- Butlletí Laleydigitalfiscal (temes de dret fiscal, periodicitat setmanal)
- Butlletí Laleydigitallaboral (temes de dret laboral, periodicitat setmanal)

 • Butlletins de la base de dades SEPIN (legislació i jurisprudència comentades, articles doctrinals, periodicitat setmanal):

- Sepinforma Administrativo

– Sepinforma Arrendamientos Urbanos

– Sepinforma Extranjería

- Sepinforma Familia y Sucesiones

– Sepinforma Fiscal

– Sepinforma Inmobiliario General

– Sepinforma Laboral

– Sepinforma Mercantil

– Sepinforma Nuevas Tecnologías

– Sepinforma Obligaciones y Contratos

– Sepinforma Penal

– Sepinforma Procesal

– Sepinforma Proceso Civil

– Sepinforma Propiedad Horizontal

– Sepinforma Propietat Horitzontal Catalunya

– Sepinforma Responsabilidad Civil y Seguro

– Sepinforma Tráfico

– Sepinforma Violencia Doméstica