Bloc biblioteca del CEJFE


712 APUNTS

 • 14:20
 • 0

Presentació de llibres de Vicente Garrido al CEJFE

El dia 13 de març, de 13.00 a 14.30 h, tindrà lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada una altra sessió de Diàlegs amb…, organitzada per la biblioteca.  En aquesta ocasió comptarem amb la presència de Vicente Garrido, que presentarà els seus llibres Perfiles criminalesCrímenes exquisitos.
Les persones interessades a assistir-hi s’hi han d’inscriure mitjançant l’aplicació web del CEJFE fins a l’11de març.

Programa

 • 13:10
 • 0

Nous llibres per a educadors socials IV

PEREA QUESADA, Rogelia. Educación para la salud y calidad de vida. Madrid: Díaz de Santos, 2011 Sig. 37.035 Per

Inclou els següents temes: La salut i la seva perspectiva hol·lística; Orientacions educatives per a la salut alimentària; L’activitat física; Educació emocional i salut; Espais educatius per a un desenvolupament saludable; La salut i la gent gran; La salut i el desenvolupament comunitari; Mediació i resolució de conflictes, etc.

NUÑO, Fran. Manual de técnicas de animación a la lectura: con actividades prácticas y juegos de fomento del hábito lector. Còrdoba: Berenice, 2010 Sig. 379.8 Nuñ

Manual que inclou una àmplia proposta d’activitats pràctiques i jocs d’animació a la lectura. La majoria de les activitats estan orientades a nens a partir de 6 anys però són fàcilment adaptables a joves de Secundària i de Batxillerat, i fins i tot es poden utilitzar en tallers amb adults.

 • 12:02
 • 0

L’escala de valors d’un educador (Nous llibres per a educadors socials III)

PUJOL I PONS, Esteve. Pensaments d’un educador. Barcelona: Edicions Saragossa, 2011
Sig. 37.018.7 Puj

La nit de Santa Llúcia del 2009, Pensaments d’un educador va rebre el Premi «Joan Profitós» d’assaig pedagògic. Els membres del Jurat atorgaren el premi, per unanimitat, pels valors que conté i que difon amb una saviesa amena, pulcritud extrema i bellesa lingüística.

El llibre és un mirall on es reflecteix nítidament l’escala de valors d’un educador a dedicació plena que diu que donar temps és la generositat més gran i que es confessa home d’esperança: els qui maldem per educar som un cant a l’esperança. Creure en les possibilitats de la persona del fill o de l’alumne és condició indispensable per a la tasca educativa.

Una tasca que du a terme en la convicció que educar és alliberar les persones i que la finalitat última de l’educació és la felicitat. Sobre aquests eixos es basteix la saviesa de l’obra, fruit de l’experiència, la lectura i la reflexió, presentada de forma amena i pulcra, i expressada en un llenguatge ric i alhora planer gràcies als dots de comunicador de l’autor i al seu coneixement de la llengua.

 • 09:13
 • 0

Nous llibres per a educadors socials II

AURIOL, Philippe. 50 ejercicios para cambiar de vida. Barcelona: Terapias verdes, 2011 Sig. 159.928 Aur

Quadernet amb 50 exercicis orientats a suscitar un canvi o millora en el projecte de vida que s’hagi emprès.  Útil en tallers d’educacio emocional, de reinserció laboral o en qualsevol activitat de dinàmica de grups.  Orientat a un públic adult.

BRÉCARD, France. 50 ejercicios para saber decir que no. Barcelona: Terapias verdes, 2011 Sig. 159.928 Bre

A molts de nosaltres ens costa dir no. Ens resulta incòmode dir no a qui ens demana coses que no desitgem fer, dir no a obligacions  que jutgem innecessàries, dir no a l’autoritat, dir no a persones que estimem quan aquestes s’aprofiten de la nostra estimació. Aquests “no” són a vegades indispensables, però molt difícils de verbalitzar. Sovint poden significar la diferència entre la llibertat i la submissió: per exemple, un “no” a temps  en les relacions de parella, pot evitar posteriors relacions abusives o de dependència.

Aquest quadernet, orientat a un públic adult, ens pot resultar molt útil per completar o preparar tallers d’educació emocional, habilitats socials i també en la preparació o en les dinàmiques d’un taller amb dones que hagin patit violència domèstica.

 • 14:46
 • 0

Nous llibres per a educadors socials I

VAN STAPPEN, Anne. Cuaderno de ejercicios para cultivar la alegría de vivir. Barcelona: Terapias verdes, 2011 Sig. 159.942 Van
THALMANN, Yves-Alexandre. Cuaderno de ejercicios para ser libre y dejar de culpabilizarse. Barcelona: Terapias verdes, 2011
Sig. 159.942 Tha
KOTSOU, Ilios. Cuaderno de ejercicios de inteligencia emocional. Barcelona: Terapias verdes, 2011 Sig. 159.9432 Kot

Exercicis, activitats i dinàmiques per treballar les emocions, els sentiments, i les actituds positives. Poden esdevenir una eina pràctica i útil per educadors socials, animadors socioculturals, etc. Les activitats estan orientades a un públic adult però es podrien adaptar a joves. Tots aquests quadernets estaran disponibles per al préstec.

 • 11:14
 • 0

El dret públic a Catalunya

Codi de dret públic de Catalunya. Barcelona: Atelier, 2011
(094.4) 342.25 (460.23) Cat

D’ençà del restabliment de la Generalitat l’any 1977, han estat molt nombroses les disposicions dictades per les institucions d’autogovern de Catalunya, de tal manera que, a l’actualitat, podem parlar de l’existència d’un autèntic cos de dret públic català. Aquest «Codi de dret públic de Catalunya» és el resultat d’una selecció i recopilació sistematitzada de les principals normes polítiques i administratives de Catalunya duta a terme pels autors de la present obra, tots ells membres del cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya. Amb l’objectiu de facilitar als operadors jurídics, professionals del dret i estudiants universitaris, el seu coneixement i consulta, les normes s’acompanyen de notes a peu de pàgina que contenen remissions a altres disposicions així com les concordances oportunes. El text es troba actualitzat a desembre de 2011, incloent les referències al Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els autors que han dut a terme aquesta recopilació són: Berta Bernad Sorjús, Iris Bigas Spieksma, Montserrat Borrego Jordana, Anna Maria Burgués Pascual, Carles Miquel García Rojo, Flores Morales Adame, Mercedes Nieto García, Rosa María Pérez Pablo, David Pros Crusat, Imma Puigmulé Recasens, Òscar Roca Safont i Francesc Xavier Urios Aparisi.

 • 10:05
 • 0

La prova penal

RIVES SEVA, Antonio Pablo (dir.) La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cizur Menor (Navarra):  Aranzadi; Thomson Reuters, 2012
Sig. 343.14 Riv

Cinquena edició, revisada i posada al dia d’una obra de síntesi en què s’estudien, s’extracten i s’ordenen les resolucions més significatives que sobre la prova penal ha pronunciat la Sala Segona del Tribunal Suprem. Aquest estudi es completa amb una anàlisi exhaustiva de la doctrina del Tribunal Constitucional i les referències necessàries a les directrius marcades per la Fiscalia General de l’Estat, donant així resposta a les qüestions més problemàtiques que el tema de la prova presenta diàriament en la pràctica forense .
L’obra comença amb l’estudi de la presumpció d’innocència, els problemes processals que planteja la seva invocació i els temes afins, la prova il·lícita, el seu efecte reflex i les qüestions d’índole processal.
A això segueix l’exposició de la jurisprudència pronunciada sobre els diferents mitjans probatoris en particular: l’examen de les peces de convicció, el reconeixement judicial, la prova indiciària, la confessió de l’acusat, la conformitat, la declaració del coimputat, la identificació del delinqüent i les seves formes, la prova testifical, els acaraments, la prova de perits i documents.
Es tracten minuciosament les qüestions relatives a la intervenció de les comunicacions, especialment la detenció i obertura de la correspondència i la intervenció telefònica, les intervencions corporals: exploracions en cavitats corporals, proves d’alcoholèmia, anàlisi de sang, cabells, exploracions radiològiques i escorcolls, finalitzant amb el registre domiciliari.
Aquesta obra, actualitzada en la seva cinquena edició, constitueix una valuosa font de consulta, indispensable per afrontar l’estudi d’una fase del procés tan complexa i essencial com la probatòria.  A més, el autors que han col·laborat en la seva redacció han volgut donar-li un enfocament eminentment pràctic, per tal de poder servir d’eina eficaç per als que necessiten conèixer la prova penal en tota la seva dimensió.

 • 15:14
 • 0

La mediació, una solució per a la violència contra les dones?

CASTILLEJO MANZANARES, Raquel (dir.); CATALINA BENAVENTE, Ma. Ángeles (coord.) Violencia de género, justicia restaurativa y mediación.  Las Rozas (Madrid): La Ley, 2011
Sig. 316.62-055.2 Vio

La violència de gènere és un dels fets més execrables de la nostra societat. La lluita contra la mateixa de manera integral data de 2004, i des d’aquest moment fins a l’actualitat les xifres no han fet sinó constatar una trista realitat: segueixen morint dones a mans dels seus companys sentimentals. La llei ha previst un gran nombre de mesures per eradicar-la, entre elles cal esmentar les de naturalesa processal, amb les quals es pretén prevenir la violència sobre les dones, així com protegir-les. Però els efectes d’aquestes mesures no han estat els esperats, els homes segueixen violentant les seves companyes, i les dones se senten cada dia més revictimizades, per això cal plantejar-se si són adequades  les solucions legals arbitrades.
A més, hi ha altres dades que criden l’atenció i són les relacionades amb l’escàs nombre de dones que decideix denunciar i acudir als processos judicials. Les estadístiques ens diuen que fins i tot les dones que moren a mans dels seus companys o excompanys no han denunciat en un important percentatge. Cal plantejar-se quina és la raó que provoca aquesta circumstància i intentar trobar una manera més eficaç per afrontar aquesta xacra.

 • 13:29
 • 0

L’evolució del dret penitenciari a Europa i al món

NICOLÁS GUARDIOLA, Juan José. Evolución de la política penitenciaria europea = Development of the european penitentiary policy.  Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2011
Sig. 343.8(4) Nic

En aquesta obra, escrita en edició bilingüe castellà-anglès, l’autor, professor de dret penal, dret penitenciari i criminologia de la Universitat Catòlica de Múrcia, estudia l’evolució de la normativa penitenciària europea i espanyola al llarg de la història: les primeres reformes penals de l’antic Orient i la Grècia antiga, el dret romà, el dret penal catòlic, els ordenaments jurídics medievals i el dret penal de la globalització.  També s’analitzen amb detall la normativa penitenciària relacionada amb el menor d’edat, els seus antecedents històrics, els models d’intervenció amb nens i joves, la Llei Orgànica 5/2000 i les mesures de protecció i assistència que contempla la legislació i les seves posteriors reformes.

La segona part del llibre està dedicada al dret comparat: quin és l’estat del dret penitenciari i de les mesures alternatives a les penes dins la Unió Europea (s’analitzen concretament Alemanya, Itàlia, França i Noruega) i també quina és la situació fora d’Europa,  als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Veneçuela, Mèxic, el Marroc i la Xina.

L’última part del llibre analitza l’evolució de la pràctica penitenciària a Europa des del segle XVIII fins l’actualitat.

 • 12:54
 • 0

Lluitar contra la droga

MARCHAL ESCALONA, A. Nicolás (dir.) Manual de lucha contra la droga. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2011

Sig. 309 Man

Obra col·lectiva que tracta el problema de la droga des de múltiples perspectives. En la primera part del llibre se’ns expliquen el concepte i tipus de drogues, els aspectes mèdics i legals del seu consum,  l’abús de les drogues des d’una perspectiva històrica,  les llegendes urbanes relacionades amb les drogues, l’entorn social  i les conductes relacionades amb la drogoaddicció, les drogues i els mitjans de comunicació, la seguretat vial, etc. En una segona part s’estudia el tràfic de drogues i la lluita contra aquesta oferta. D’una banda s’analitza la situació del tràfic de drogues a nivell internacional, a nivell nacional,  xifres del mercat de la droga i el problema de la corrupció policial en aquest àmbit. D’altra banda s’analitza com queden tipificades penalment aquest tipus de conductes en el Codi penal espanyol i quin és el marc internacional i nacional en la lluita contra el tràfic de drogues, els seus aspectes criminològics,  els mitjans d’investigació amb què compta la policia,  la investigació finançera i bancària, el blanqueig de capitals,  etc.

Finalment la tercera i última part està dedicada a la persona del drogodepenent:  els models d’intervenció que existeixen, la problemàtica del drogoaddicte a les presons, la prevenció, els programes de tractament i de rehabilitació, la família del drogodepenent,  les víctimes del consum de drogues, etc.