Bloc biblioteca del CEJFE » delinqüència juvenil


22 APUNTS

  • 09:14
  • 0

Bandes juvenils

Studying youth gangs. Lanham: Altamira Press, 2006 (Violence prevention and policy series)

3-053.7 Stu

Obra coral que reuneix assagistes i experts en l’estudi de les bandes urbanes i que fa un enfocament teòric i analític d’aquest fenomen. Els primers tres capítols són, alhora, una introducció i un diagnòstic de l’estat de la recerca sobre bandes. Altres temes que s’estudien són: la influència de les bandes urbanes en la delinqüència de les zones desfavorides, les dinàmiques socials de les bandes juvenils, l’emergència de grups racistes com els skinheads, la recerca sobre les bandes juvenils a Austràlia, l’impacte global del fenomen, els membres de bandes dins la població penitenciària (característiques i reincidència), els programes de tractament, etc.

Per demanar el llibre en préstec : biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat

  • 08:31
  • 0

Els tractaments penitenciaris que funcionen

Doris Layton Mackenzie. What works in corrections: reducing the criminal activities of offenders and delinquents. Cambridge: Cambridge University Press, 2006

343.825 Mac
Aquesta monografia revisa l’impacte,als Estats Units d’Amèrica, dels programes i tractaments penitenciaris orientats a la rehabilitació dels reclusos i analitza les diferents estratègies que s’apliquen per reduir la reincidència, i si aquestes iniciatives són efectives. Per fer això, l’autora, que és professora de criminologia i justícia penal a la Universitat de Maryland i assessora científica al National Institute of Justice, ha triat d’entre milers d’estudis i investigacions els de més rigor metodològic i científic per fer la seva recerca. A partir d’aquí ha elaborat un estudi força exhaustiu que avalua els diferents tipus de programes de rehabilitació i reinserció segons l’àmbit d’intervenció (programes educatius, laborals, d’habilitats socials, terapèutics, psicològics, etc.), segons el tipus de delinqüents (delinqüents sexuals, juvenils, maltractadors i drogoaddictes) i també segons el tipus de règim de control que s’aplica als reclusos.
Per demanar el llibre en préstec: biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat