Bloc biblioteca del CEJFE » dinàmica de grups


7 APUNTS

 • 09:36
 • 0

Dinàmica de grups per a les organitzacions

BARRETO, Alfonso. Dinámicas para grupos de trabajo: para organizaciones, empresas y equipos. Madrid: CCS, 2008

Signatura: 360 Bar

Aquest llibre ens presenta quaranta dinàmiques i activitats per comprendre millor la realitat de l’empresa o el grup humà amb el qual treballem: el temps, la qualitat del treball, l’organització, les aspiracions laborals, les relacions interpersonals, la visió, la missió, la millora contínua… Les activitats són molt senzilles i clares. Algunes d’elles poden derivar cap a tallers i ser enriquides amb l’experiència personal dels empleats i del departament o dependència. D’aquesta manera es comparteixen desitjos i expectatives naturals d’una manera agradable.

 • 09:37
 • 0

La intel·ligència emocional en el treball grupal

PEÑALVER, Ovidio. Emociones colectivas: la inteligencia emocional de los equipos. Barcelona: Alienta editorial, 2009

Signatura: 159.942 Peñ

Les emocions dels grups i les organitzacions, siguin aquestes de serenitat, ambició o confiança, resignació o ressentiment, afecten directament els resultats que són capaços de generar. Si això és així, resulta evident que val la pena diagnosticar quins són els estats d’ànim dels nostres equips, per minimitzar els més restrictius i potenciar els més expansius.

Aquesta obra proposa eines per fer una revisió emocional de les nostres organitzacions i analitzar si estan en línia amb les estratègies que pretenem seguir i ens ofereix pautes per aconseguir i mantenir un entorn emocionalment sostenible.

 • 13:00
 • 0

Estudi sobre les relacions humanes

NACACH, PABLO. Máscaras sociales. Las relaciones personales en el mundo. Barcelona: Random House Mondadori, 2008
Signatura: 316.37 Nac

Estudi que parla sobre el valor del tu en la societat actual desde la personalització de l’objecte fins a la personalització dels comerços, tot això dins de l’àmbit de les relacions entre amics, relacions sexuals,…

Inclou: Màscares a mida; Desafortunat en el sexe, fusionat en l’amor; La transparència del bé; Jugadors, jocs i joguines; Jo, em, mi, amb mi.

 • 12:18
 • 0

La Programació Neurolingüística: model de comunicació

Serrat, Albert. PNL per a docents: millora el teu coneixement i les teves relacions. Barcelona: Graó, 2008

Signatura: 159.955 Ser

L’aplicació dels principis i les tècniques de la Programació Neurolingüística (PNL), a l’activitat docent pot suposar un avenç ininterromput en el creixement personal del professorat. Tal com afirma l’autor en la presentació del llibre: “Estic absolutament convençut que sense la PNL molts dels èxits assolits mai no haurien arribat, o ho haurien fet molt més tard. I també estic convençut que la revolució que suposarà l’aplicació de la PNL en el món docent no tardarà a arribar. La millora de l’eficàcia en l’aprenentatge dels nostres alumnes, l’optimització del liderat exercit pel professorat, les estratègies per millorar l’autoestima, la mediació i la negociació, la resolució positiva dels conflictes, etc. són dominis en els quals la PNL té molt a dir.
Espero i desitjo que aquest llibre desvetlli l’interès per aplicar, experimentar, aprendre i créixer a la llum d’aquest model de comunicació extraordinari que és la PNL”.

 • 08:17
 • 0

La dinàmica de grups i el treball social amb grups

Fernández García, Tomás; López Peláez, Antonio. Trabajo social con grupos. Madrid: Alianza Editorial, 2006

Signatura: 360 Fer

L’obra analitza els següents temes: Persones, grups i xarxes, perspectives del treball social amb grups; El treball social com a disciplina científica; Ètica i valors del treball social amb grups; Els principis generals de la dinàmica de grups; La fase de disseny i inicial de la dinàmica de grups; La fase de transició, treball i correspondència en la dinàmica de grups; Models i àmbits del treball social amb grups; Orientacions pràctiques i bibliografia.

 • 08:38
 • 0

Com dinamitzar un grup

Anzieu, Didier; Jacques-Yves Martin. La dinámica de los grupos pequeños. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004
159.991 Anz

Aquesta obra estudia els grups petits o primaris distingint-los primer de categories veïnes: la multitud, la colla, l’agrupament, la organització, el grup ampli. Alhora, analitza la història de les investigacions i la varietat de mètodes i teories que han permès conèixer la psicologia dels grups.
Els principals fenòmens de grup que s’examinen al llibre són: el poder, la presa de decisions, les comunicacions, les xarxes d’afinitats, els estils de comandament, la influència, la resistència al canvi, la creativitat, les actituds i els papers. Els autors descriuen també els amplis camps d’aplicació de la dinàmica de grup: les societats animals, la família, l’escola, la paraula, la negociació, la formació, la intervenció a les empreses, les psicoteràpies de grup. Finalment, es presenten diverses tècniques que van des de la conducció d’una reunió i l’estudi de casos, al “brainstorming” i al grup de diagnòstic.

 • 10:21
 • 0

Novetats en dinàmica de grups i canvi organitzatiu

Ja podeu consultar a la Biblioteca del CEJFE dos manuals sobre dinàmica de grups i canvi organitzatiu, que crec que són interessants per la seva orientació molt pràctica:

Cómo conseguir el cambio: 50 actividades para conseguir el cambio. Madrid: Abetas, [2004]
Les diferents activitats que es proposen estan recollides en 5 parts: 1. El canvi i jo (on es treballen l’adaptació a les novetats, la confiança en un mateix, la capacitat de reorganització, l’equilibri i la motivació); 2. L’alegria i el dolor del canvi (tècniques de reducció de l’estrés i d’adaptació al canvi); 3. El canvi i els altres (es treballa l’altre i el seu valor com a persona, l’assessorament , la capacitat d’influència i d’ajuda, les habilitats directives); 4. El canvi al lloc de treball (s’identifiquen les estratègies per al canvi, es treballa la cultura organitzativa, els objectius de l’equip); 5. El canvi de fora (s’estudien nous models de treball, canvis en les actituds cap al servei i cap als clients, la millora en l’atenció a l’usuari i l’augment d’usuaris).

Mike Woodcock. Cómo construir equipos: 50 actividades para “construir un equipo“. Madrid: Abetas, [2004]
Els diferents exercicis treballen el desenvolupament dels equips, l’eficàcia d’un equip de treball, el líder d’un equip, la planificació de les accions que es portaran a terme, la pluja d’idees, la confiança, les reunions de revisió i avaluació, l’assessorament per fomentar l’aprenentatge, l’estil de direcció, la discussió de valors, el desenvolupament de les necessitats individuals, el consens, les habilitats per a la comunicació, el rol a l’equip, la visió d’equip, etc.