Bloc biblioteca del CEJFE » dret penitenciari


15 APUNTS

 • 13:29
 • 0

L’evolució del dret penitenciari a Europa i al món

NICOLÁS GUARDIOLA, Juan José. Evolución de la política penitenciaria europea = Development of the european penitentiary policy.  Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2011
Sig. 343.8(4) Nic

En aquesta obra, escrita en edició bilingüe castellà-anglès, l’autor, professor de dret penal, dret penitenciari i criminologia de la Universitat Catòlica de Múrcia, estudia l’evolució de la normativa penitenciària europea i espanyola al llarg de la història: les primeres reformes penals de l’antic Orient i la Grècia antiga, el dret romà, el dret penal catòlic, els ordenaments jurídics medievals i el dret penal de la globalització.  També s’analitzen amb detall la normativa penitenciària relacionada amb el menor d’edat, els seus antecedents històrics, els models d’intervenció amb nens i joves, la Llei Orgànica 5/2000 i les mesures de protecció i assistència que contempla la legislació i les seves posteriors reformes.

La segona part del llibre està dedicada al dret comparat: quin és l’estat del dret penitenciari i de les mesures alternatives a les penes dins la Unió Europea (s’analitzen concretament Alemanya, Itàlia, França i Noruega) i també quina és la situació fora d’Europa,  als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Veneçuela, Mèxic, el Marroc i la Xina.

L’última part del llibre analitza l’evolució de la pràctica penitenciària a Europa des del segle XVIII fins l’actualitat.

 • 09:09
 • 0

Dues novetats en dret penitenciari

Avui us volem informar de dues novetats que ja podeu agafar en préstec o reservar enviant un correu electrònic a biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat:

La primera portada correspon a una segona edició actualitzada d’una obra interessant publicada fa poc per l’Editorial Comares, els Procedimientos penitenciarios del jurista criminòleg Francisco Javier Armenta González-Palenzuela. Aquesta obra és un compendi dels procediments administratius i judicials que es deriven de les diferents àrees d’ un centre penitenciari. L’autor analitza cada matèria penitenciària i inclou una descripció del procediment, un esquema de les fases cronològiques i les referències normatives aplicables.

El segon llibre que volem destacar és una novetat bibliogràfica de l’Editorial Tirant lo Blanch, disponible a la biblioteca tant en format paper com en format electrònic. El magistrat Antonio Ferrer Gutiérrez ens ofereix en aquest Manual práctico sobre ejecución penal y derecho penitenciario un contingut eminemment pràctic que no només sintetiza els principis teòrics de la matèria, sinó que també ofereix una selecció de la jurisprudència que desenvolupa aquesta teoria i formularis sobre execució penal.
Aquest manual està actualitzat d’acord amb la LO 5/2010, de 22 de juny, el RD 419/2011, de 25 de març i el RD 840/2011 de 17 de juny.

 • 12:14
 • 0

El nou dret penitenciari després del RD 419/2011

Actualitzat amb la reforma portada a terme pel Reial Decret 419/2011, de 25 de març, pel qual es modifica el Reglament Penitenciari, aprovat pel Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer (BOE de 26 de març de 2011)

Aquesta obra aborda tota la problemàtica de l’execució de les penes privatives de llibertat, incloent les mesures de seguretat, distingint entre els dos aspectes, execució i compliment, que constitueixen la naturalesa mixta de l’execució penal a Espanya.
Estem davant d’un completíssim material, que a més d’abordar tots els aspectes de l’execució penal, aprofundeix en matèries que fins al moment, pràcticament, no havien estat tractades en els escassos llibres o manuals publicats sobre la matèria.D’aquesta manera ens acosta a temes que fins ara han estat desconeguts i ignorats pels advocats, com la regulació del
treball penitenciari, els aspectes penitenciaris que afecten els estrangers que compleixen penes privatives de llibertat en els centres penitenciaris espanyols, o les formes especials d’execució, fent especial esment, atesa la rellevància que estan prenent els últims anys, als Convenis de trasllats de persones condemnades al seu país d’origen, en la seva doble dimensió d’espanyols que havent estat condemnats per un tribunal estranger desitgen complir la pena a Espanya, i estrangers condemnats pels tribunals espanyols que desitgen ser traslladats a les presons del seu país a complir la pena que els ha estat imposada.

 • 11:25
 • 0

Nou manual de dret penitenciari

JUANATEY DORADO, Carmen. Manual de derecho penitenciario. Madrid: Iustel, 2011
Sig. 343.8 Jua

Després d’uns quants anys d’esperar la publicació d’un manual actualitzat de dret penitenciari, us podem anunciar que l’editorial Iustel acaba de publicar aquesta obra de la professora titular de dret penal de la Universitat d’Alacant, Carmen Juanatey Dorado. Ens trobem davant d’un manual adreçat fonamentalment als estudiants que s’enfronten per primera vegada a l’estudi del dret penitenciari espanyol. El seu objectiu és introduir-los en els elements més bàsics de l’assignatura ajustant-se al temp i l’extensió que la matèria sol tenir en els plans d’estudi de les universitats. En cadascuna de les lliçons en què es divideix el llibre s’ofereix una anàlisi succinta de la normativa aplicable al tema tractat; s’inclouen també, pel que fa a les qüestions més controvertides, referències a la jurisprudència i a altres criteris judicials relacionats amb l’àmbit penitenciari. L’obra està completament adaptada als canvis introduïts per la LO 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.

 • 08:51
 • 0

Els drets fonamentals dels presos

CESANO, José Daniel; REVIRIEGO PICÓN, Fernando. Teoría y práctica de los derechos fundamentales en las prisiones. Montevideo; Buenos Aires: Editorial B de f, 2010

Signatura: 343.81 Teo

Dins la primera part que estudia el marc general d’anàlisi dels drets fonamentals dels reclusos trobem els següents capítols: Protecció internacional dels drets humans dels reclusos; Limitacions al legislador i al poder administratiu; Les expectatives pel que fa al control jurisdiccional. La segona part analitza algunes experiències en els drets fonamentals dels reclusos que han tingut lloc a Argentina, Colòmbia, Espanya i Paraguai: L’execució penitenciària a l’ordenament jurídic argentí, principis bàsics; Drets fonamentals relacionats amb la privació de llibertat a Colòmbia; Centres penitenciaris espanyols i drets fonamentals; Realitat o ficció: els drets de les persones privades de llibertat al Paraguai.

 • 11:19
 • 0

Situació actual del dret penitenciari

Manual práctico de derecho penitenciario. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 343.8 Man

Aquesta obra arriba en un moment d’exaltació punitiva, en què la opinió pública reclama l’enduriment de les penes i el cumpliment íntegre d’aquestes. Assistim a una espècie de corrent a favor d’una certa legislació a la carta, amb tendència a canviar el rumb del timó segons apareguin nous successos tràgics que salten als mitjans de comunicació cada dia. Aquest caldo de cultiu afavoreix que els jutges de vigilància penitenciària tinguin un protagonisme del que mai havien gaudit, però per causes molt diferents a les que desitjarien: es troben en el punt de mira de la societat, al ser considerats responsables directes de moltes “excarceracions injustes”. En aquest entorn legislatiu i social neix aquesta obra, que preten fer llum sobre quina és la situació actual ; què és el que es pot fer en el marc de la política criminal en vigor en aquests moments i què s’està debatent per trobar la solució a la pregunta sobre quin ha de ser l’objectiu primordial del sistema penitenciari d’execució penal: la reinserció del reclús o la preservació dels interessos de la víctima del delicte.

 • 12:17
 • 0

El dret penitenciari espanyol analitzat i comentat

ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA, Francisco Javier; RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Vicente. Reglamento penitenciario: análisis sistemático, comentarios, jurisprudencia. Madrid: Colex, 2009

Signatura: 343.8 Arm

Obra de consulta indispensable no només per als professionals més propers al dret penitenciari, sinó per a moltes persones que, sense coneixements previs, s’enfronten a unes oposicions per accedir a un lloc de treball en aquest medi.

S’analitzen de manera detallada i sistemàtica, tots els articles del Reglament Penitenciari i es recopila exhaustivament la legislació penitenciària.
Els autors, jurista criminòleg i psicòleg respectivament, del Cos Superior de Tècnics d’Institucions Penitenciàries, amb més de 20 anys d’experiència, han aconseguit un text únic, al equilibrar una visió multidisciplinar, rigor i finalitat pedagògica, precisió i senzillesa.

 • 10:51
 • 0

Política criminal a les presons

SUBIRATS, Joan; GALLEGO, Raquel; DOMÉNECH, Miquel; IÑÍGUEZ, Lupicinio (Coords.). Polítiques del càstig? Anàlisi comprativa del discurs de política penitenciària a: Dinamarca, França, Anglaterra i Gal·les, i el Canadà. Barcelona: CEJFE, 2009

L’objectiu principal de l’estudi ha estat conèixer els marcs cognitius i institucionals que tenen les polítiques penitenciàries de Dinamarca, França, Regne Unit i Gal·les i Canadà. Es comparen els discursos presents de fonts directes i indirectes que donen fonamentació semàntica a cada una de les accions polítiques reals d’aquests països. En aquest sentit, es parteix del paradigma que la acció és una comunicació, un discurs que produeix el sistema, que s’orienta significativament al voltant dels marcs cognitius de construcció autoreferencial. Aquests marcs s’agrupen per a la seva presentació en 4 nivells de categories conceptuals: a) fonaments político-filosòfics de la organització social del país en qüestió b) fonaments político-semàntics en la seva forma d’Estat; c) fonaments político-filosòfics en la forma del seu dret penal i el seu sistema penitenciari d) fonaments político-filosòfics de la seva execució penitenciària. Es tracta, doncs, d’analitzar el sentit mateix del càstig i de les formes que adopta. Amb tot això, es presenten arguments suficients que estableixen el valor diferencial de cada política penitenciària, malgrat els esforços d’homogeneïtzació que s’han volgut fer en el procés anomenat d’europeïtzació.
En segon lloc es presenta una comparació dels quatre casos, en funció de les categories establertes i una reflexió crítica respecte les maneres que s’està duent a terme el debat sobre la europeïtzació de les polítiques penitenciàries.
Amb tot això, es mostra com el anomenat vocable “reinserció social”, es desdibuixa i es posa en dubte en funció de la singularitat de cada política, i ressaltat per la tendència de la europeïtzació de les polítiques penitenciàries.

Punishment policies? Comparative discursive analysis of cases of prison policy; Denmark, France, England and Wales, and Canada
The main goal of this piece of research is to study the cognitive and institutional frames that support prison policies in Denmark, France, England and Wales, and Canada. We present comparison guidelines, and we analyze their different discourses using both direct and indirect sources.

¿Políticas del castigo? Análisis Discursivo y Comparativo de Casos de Política Penitenciaria; Dinamarca, Francia, Inglaterra y Gales, y Canadá
El objetivo principal del estudio ha sido responder a la cuestión sobre los marcos cognitivos e institucionales que soportan las Políticas Penitenciarias de Dinamarca, Francia, Reino Unido y Gales, y Canadá. Se presentan pautas de comparación, analizando los discursos presentes de fuentes directas e indirectas.

 • 11:49
 • 0

Nou llibre sobre els procediments penitenciaris

ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA, Francisco Javier. Procedimientos penitenciarios. Granada: Editorial Comares, 2009
Signatura: 343.81 Arm

Compendi dels procediments administratius i judicials que es deriven de les diferents àrees en un centre penitenciari. Inclou una descripció del procediment, un esquema de les fases cronològiques i les referències normatives aplicables.

Es descriuen amb precisió els tràmits, els terminis, les fases, els requisits i els recursos disponibles que converteixen el llibre, pel detall i la profunditat, en una eina de gran utilitat per a tothom.

El text es complementa amb una relació normativa agrupada per matèries, una relació de sentències dictades pel Tribunal Constitucional en matèria penitenciària i un diccionari juridicopenitenciari, il·lustratiu i pràctic.

 • 09:58
 • 0

Nou recull de legislació penitenciària

ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA, Francisco Javier; FERNÁNDEZ ARÉVALO, Luis; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Miguel Francisco. Código Penitenciario. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2008
Signatura: 343.8(094.4) Esp

Aquest codi és una recopilació de la normativa penitenciària vigent estatal i autonòmica catalana i respon a la necessitat de posar a disposició del públic interessat un material cada dia més imprescindible a causa del desenvolupament normatiu i jurisprudencial que s’ha anat produïnt en l’àmbit del dret penitenciari. L’obra està adreçada als diversos professionals relacionats amb aquest sector de l’ordenament jurídic, ja siguin jutges, fiscals, advocats penalistes o juristes criminòlegs, entre d’altres, sense oblidar els opositors o els estudiants de dret o criminologia. L’edició d’aquest codi ha estat preparada per professionals especialistes en el tema, entre d’altres, destacaríem el nostre compant Miguel Francisco Hernández Sánchez, cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia.