Bloc biblioteca del CEJFE » educació emocional


22 APUNTS

 • 12:04
 • 0

Tres propostes més per als nostres educadors

TORREGO, Juan Carlos (coord.) Modelo integrado de mejora de la convivencia: estrategias de mediación y tratamiento de conflictos. Barcelona: Graó, 2006 Sig. 37:159.943 Mod

Aquest llibre presenta una proposta eminentment educativa per fer front a l’augment dels conflictes de convivència i els comportaments violents als centres escolars. Inclou els següents capítols: “Formació d’equips de mediació i tractament de conflictes”; “Cap a un més gran coneixement de la mediació i el tractament de conflictes”; “Gestió democràtica de les normes”; “Fer front a la disrupció des de la gestió  de l’aula”; “Motivar els alumnes i ensenyar-los a implicar-se en el treball escolar”; “La gestió de la convivència escolar des del diàleg educatiu”.

ESCUDERO PÉREZ, José; MARTÍNEZ TEN, Luz (coords.) Ochenta actividades para educar lúdicamente en valores y ciudadanía. Madrid: Los libros de la Catarata, 2011 Sig. 37.034 Och

Aquesta obra recull vuitanta propostes per educar en valors i ciutadania a partir del joc i de la creativitat. S’han seleccionat vuit temes clau que configuren la seva estructura: interculturalitat, igualtat entre homes i dones, consum responsable, sexualitat, participació, animació a la lectura, educació ambiental i prevenció del racisme. Dins de cada bloc es proposen deu activitats per treballar amb adolescents.

VOPEL, Klaus W. Niños sin estrés. Madrid: Editorial CCS, 2001 (5 volums) Sig. 159.922.7 Vop

Jocs, activitats i dinàmiques per afavorir la relaxació, la serenitat i la concentració dels nens i nenes . Cada volum de la col·lecció té un títol diferenciat: 1. Movimiento a paso de caracol; 2. En el mágico país de la fantasía; 3. Viajar con la respiración; 4. Manos mágicas; 5. Excursiones en la posición del loto.

 • 13:10
 • 0

Lectures per als educadors de joves i adolescents II

CUADRADO BONILLA, Montserrat; PASCUAL FERRIS, Vicent. Educación emocional: programa de actividades para Educación Secundaria Obligatoria. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 2009 Sig. 37:159.943 Edu

Aquest llibre ofereix una sèrie d’activitats pensades per treballar amb joves d’entre 12 i 16 anys que el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) ha dut a terme en les seves investigacions. Una eina pràctica per a educadors, mestres i professors  que pot aplicar-se tant en el context de l’educació formal com en el de l’educació no formal.  A partir del treball amb programes d’educació emocional es pot desenvolupar en els alumnes la capacitat d’afrontar problemes i arribar a solucions satisfactòries, millorar les seves relacions socials o mantenir un nivell adequat d’autoestima.

JACOBELLI, Frank; WATSON, Lynn Ann. Smarthelp for good ‘n’angry kids: teaching children to manage anger. New York: John Wiley & Sons, 2009. Sig. 159.922.7 Jae

Els autors, educadors i psicoterapeutes especialitzats en infants en risc, ens ofereixen en aquest llibre eines per ensenyar els infants a reconèixer, controlar i dirigir els seus sentiments destructius, d’ira i de còlera.  Les activitats  es divideixen en tres grans àrees que treballen el maneig de l’ira i la còlera des d’un enfocament cognitiu, afectiu i de comportament.

MARTÍN GARCÍA, XUS; PUIG ROVIRA, Josep M. Les set competències bàsiques per educar en valors. Barcelona: Graó, 2007 Sig. 37.034 Mar

Aquest llibre presenta un conjunt de competències personals i professionals per educar en valors i sobretot, ofereix un seguit d’exercicis per entrenar-les. Per educar en valors ens cal certa desimboltura en set competències: ser un mateix, reconèixer l’altre, facilitar el diàleg, regular la participació, treballar en equip, fer escola i treballar en xarxa.

 • 15:36
 • 0

Nova col·lecció de vídeos “Valores de cine”

Avui us presentem una col · lecció de materials audiovisuals (DVD) i materials didàctics complementaris per educar en valors a partir del visionat de fragments de pel·lícules que per la seva temàtica o per les actituds dels seus personatges són un punt de partida per a la reflexió sobre els propis comportaments.  Cada DVD “Valors de cinema” ofereix 3 programes, cadascun dedicat a un valor concret. Cada valor és presentat i analitzat a través del visionat de fragments de 5 pel·lícules i entrevistes a joves i adolescents.

Els materials didàctics estan organitzats en sessions, amb propostes didàctiques sobre els valors presentats en els DVD per al treball en grup.
Inclouen: guia de treball amb activitats i dinàmiques, fitxes fotocopiables,
fitxes tècniques de les pel · lícules i nous recursos per aprofundir en els
valors presentats.

La col·lecció està formada per 10 DVD i els seus corresponents materials didàctics.

 • 14:46
 • 0

Nous llibres per a educadors socials I

VAN STAPPEN, Anne. Cuaderno de ejercicios para cultivar la alegría de vivir. Barcelona: Terapias verdes, 2011 Sig. 159.942 Van
THALMANN, Yves-Alexandre. Cuaderno de ejercicios para ser libre y dejar de culpabilizarse. Barcelona: Terapias verdes, 2011
Sig. 159.942 Tha
KOTSOU, Ilios. Cuaderno de ejercicios de inteligencia emocional. Barcelona: Terapias verdes, 2011 Sig. 159.9432 Kot

Exercicis, activitats i dinàmiques per treballar les emocions, els sentiments, i les actituds positives. Poden esdevenir una eina pràctica i útil per educadors socials, animadors socioculturals, etc. Les activitats estan orientades a un públic adult però es podrien adaptar a joves. Tots aquests quadernets estaran disponibles per al préstec.

 • 13:00
 • 0

“No hi ha acció sense emoció”

CAMPS, Victoria. El gobierno de las emociones. Barcelona: Herder Editorial, 2011
Sig. 159.942 Cam

Quin lloc ocupen la vergonya, la por, la compassió, la confiança o l’autoestima en la formació de la personalitat moral? Ens governen les emocions? Són positives per al discurs polític? Seria ètica una sobirania del sentiment?

Victòria Camps, catedràtica de filosofia moral i política de la Universitat de Barcelona, fa un estudi de les emocions per descobrir que els afectes no són contraris a la racionalitat, sinó que al contrari, només des d’ells s’explica la motivació per actuar racionalment. Només un coneixement que harmonitzi raó i sentiment incita a assumir responsabilitats morals.

Podeu trobar més informació sobre aquest interessant llibre a la pàgina web de l’Editorial Herder, on, amb motiu de la publicació d’aquest assaig, han recollit diferents intervencions de l’autora als mitjans de comunicació.

 • 11:00
 • 0

Les relacions amoroses

NESSI, Carlos. Los buenos y los malos amores. Madrid: Ediciones Santillana, 2008

Signatura: 159.9 Nes

Què és l’amor? Quina és la funció que té a les nostres vides? Per què ens enamorem o deixem d’estar enamorats? Aquest llibre ens acompanyarà en aquestes preguntes que molts ens hem plantejat alguna vegada. Se’ns convidarà a recòrrer una galeria de variades relacions amoroses, la majoria de les quals són casos verídics i il·lustren la reflexió de Carlos Nessi.

El trobament, l’enamorament i les seves revelacions, el romanticisme, la passió, la gelosia, la separació dels amants així com la dependència, el maltractament, el saqueig emocional i la traïció són temes que l’autor aborda en aquest llibre amb naturalitat i fluïdesa. En mans dels éssers humans l’amor pot ser sublim o patètic, pot fer feliç o desgraciat, pot enriquir o empobrir fins al buit total. Tal com afirma l’autor, tot depen de a qui ens entreguem i de quina forma ho fem.

 • 12:30
 • 0

Una frase d’autoestima per a cada dia de l’any

BRANDEN, Nathaniel. La autoestima día a día. Barcelona, México: Paidós, 2009

Signatura: 159.923 Bra

En aquest volum, l’autor, autoritat destacada en el camp de l’autoestima, ens ofereix una col·lecció d’observacions agudes i aclaridores, que en alguns casos són adaptacions de diversos fragments d’obres anteriors seves i altres han estat escrits especialment per a la redacció d’aquesta obra. Idees -una per a cada dia de l’any- que ens ensenyaran no només a viure més autoconscienment, sino també a desenvolupar a poc a poc la nostra autoestima amb l’objectiu d’aconseguir la maduresa espiritual.

 • 11:51
 • 0

BURNS, David D. Sentirse bien en pareja: el secreto para hacer que las relaciones funcionen. Barcelona; Buenos Aires: Paidós, 2009

Signatura: 159.942 Bur

En aquest llibre, el Doctor Burns ens ensenya la teràpia cognitiva interpersonal, un acostament nou i diferent que pretén ajudar als lectors a transformar relacions problemàtiques i conflictives en altres de més exitoses i feliçes. L’autor, amb una experiència clínica de més de vint-i-cinc anys presenta aquest mètode amb nombrosos exemples pràctics i eines senzilles que ajudaran a avaluar, reparar i millorar les nostres relacions amb les persones que més estimem.

 • 14:51
 • 0

La naturalesa de l’amor

BRANDEN, Nathaniel. La psicología del amor romántico: el amor romántico en una época sin romanticismo. Barcelona, Buenos Aires: Paidos, 2009

Signatura: 159.94 Bra

Aquesta edició de l’obra de Nathaniel Branden, revisada i actualitzada, inclou una nova introducció de l’autor i una visió novedosa de l’amor al nou mil·leni.
Què és l’amor? Per què neix? Per què creix? Per què mor? Alguna vegada ens hem preguntat com evoluciona l’amor romàntic? Quina és la diferència entre l’amor madur i l’amor immadur? Quin paper desenvolupa el sexe en l’amor romàntic? L’amor implica necessàriament exclusivitat sexual? I, el més important: Com podem aconseguir que l’amor duri?

Aquesta obra, ja tot un clàssic, explora la naturalesa de l’amor romàntic des de molts punts de vista: filosòfic, històric, sociològic i fisiològic. Nathaniel Branden es basa en la seva experiència de terapeuta de centenars de parelles i afirma que l’amor romàntic encara és possible en el món actual per a tots aquells que entenguin la seva essència i estiguin disposats a assumir els reptes que planteja. Branden considera l’amor com un camí no només cap a la felicitat, sinó també cap al autodescobriment profund.

 • 16:56
 • 0

Nens feliços

GREENSPAN, Stanley. Niños felices: cómo enseñar a tu hijo las diez cualidades esenciales para alcanzar una vida feliz. Barcelona, Madrid: Paidós, 2009

Signatura: 159.922.7 Gre

En aquesta obra suggeridora, basada en trenta anys d’investigació i pràctica clínica, el doctor Stanley Greenspan, psiquiatre i expert en conducta infantil, identifica els trets bàsics que ajuden els nens a construir una vida feliç i saludable, així com els mètodes amb els quals els pares podem potenciar aquestes capacitats. Aquestes deu qualitats, entre les quals destaquen la curiositat, la perseverança, el pensament lògic i l’empatia, són la base de les capacitats acadèmiques, atlètiques i artístiques. Malgrat això, no naixem amb elles. El doctor Greenspan ens mostra que provenen de l’experiència i ens explica com els pares poden aconseguir que els seus fills adquireixin aquestes qualitats mitjançant jocs i converses agradables.