Bloc biblioteca del CEJFE » educació sexual


9 APUNTS

 • 11:51
 • 0

BURNS, David D. Sentirse bien en pareja: el secreto para hacer que las relaciones funcionen. Barcelona; Buenos Aires: Paidós, 2009

Signatura: 159.942 Bur

En aquest llibre, el Doctor Burns ens ensenya la teràpia cognitiva interpersonal, un acostament nou i diferent que pretén ajudar als lectors a transformar relacions problemàtiques i conflictives en altres de més exitoses i feliçes. L’autor, amb una experiència clínica de més de vint-i-cinc anys presenta aquest mètode amb nombrosos exemples pràctics i eines senzilles que ajudaran a avaluar, reparar i millorar les nostres relacions amb les persones que més estimem.

 • 09:17
 • 0

Educació emocional i sexual per prevenir la violència de gènere

VV.AA.Prevención de violencia interpersonal, en la pareja y…mucho más: material didáctico para el cortometraje Hechos son amores. Madrid: Talasa Ediciones, 2009

Signatura: 316.62 Pre

Aquest és un llibre per prevenir la violència en la parella. Està formulat en positiu ja que promou els valors que han de guiar les nostres relacions interpersonals. Va acompanyat del DVD, Hechos son amores i forma part del Programa por los buenos tratos que promou la ONG Acciónenred, dirigit principalment a noies i nois joves. Amb aquests materials es busca l’aprenentatge de bones pràctiques i habilitats per tal de millorar les relacions entre gèneres. Es basen en la capacitat de les persones per gestionar l’afectivitat en base a valors com la igualtat entre homes i dones, l’autonomia personal, la resolució no violenta de conflictes, la llibertat per decidir sobre les pròpies vides, etc. Per això, contenen també una vessant crítica contra mites i concepcions de l’amor i la parella que condicionen negativament la manera de viure els nostres afectes. Són instruments per a una elecció més conscient en el pla emocional, per tal que cadascú pugui dibuixar els seu full de ruta personal.

 • 10:45
 • 0

La sexualitat de lesbianes, gais i bisexuals

OMOTO, ALLEN M.; KURTZMAN, HOWARD S. Orientación sexual y salud mental. Identidad y comportamiento en lesbianas, gays y bisexuales. Mèxic: Editorial El Manual Moderno, 2008
Signatura: 301-055.3 Ori

El llibre fa un recorregut per diversos aspectes importants en la vida de persones lesbianes, gais i bisexuals, com són: pràctiques sexuals en diferents contextos, autoestima, diferents processos pels quals passen al llarg de la vida, diferències en l’acceptació social durant les últimes dècades, les raons que tenen per amagar la seva orientació sexual, etc. Inclou estadístiques.

 • 17:30
 • 0

Educació sexual per a dones

DE BÉJAR, S. És el teu sexe! Barcelona: Edicions 62, 2006
Signatura: 613.88-055 Bej

Sílvia de Béjar és periodista i escriptora. Ha publicat més d’un centenar de llibres sobre creixement personal, relacions de parella, sexualitat i psicologia infantil. En aquesta obra vol parlar “clar” amb les dones sobre la sexualitat femenina. El seu estil directe resulta amè, instructiu, i dóna una visió positiva de la sexualitat: “El sexe no és una cosa que s’acabi al llit, no es fa durant una estona i després ja està i punt. És molt més. Si t”e sents realment satisfeta, perfecte, però si no és així, si tens dubtes o creus que podria millorar, no t’hi conformis, ni miris cap a una altra banda, ni et diguis que només és un aspecte de la teva vida o de la teva relació: el sexe és important.”

Aquest llibre inclou tot allò que segons l’autora s’ha de saber (tant els homes com les dones) per comprendre la sexualitat femenina. L’autora reflexiona sobre alguns dels temes que creu que preocupen moltes dones i exposa (no imposa) unes quantes idees.

 • 10:02
 • 0

Anatomía del Amor: historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio.


FISHER, H. E. Anatomía del amor: historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio. Barcelona: ANagrama, 1994.
Signatura: 159.9 Fis

Segons l’autora d’aquesta “dissecció de l’amor”, una història natural de l’adulteri, la monogamia i el divorci, és una de les explicacions més probables per a un fenòmen que ella ha observat en les cultures més dispars i en diferents períodes de la historia. No es tracta de la famosa “crisi del setè any” sinó del quart període vertaderament crític per a totes les parelles estables en edat de procrear.
Però no és solament sobre l’adulteri i el seu lloc a la nostra societat on l’autora apunta les armes del seu aparell crític i la seva saludable mirada desmitificadora, sinó que fa un ampli estudi comparatiu sobre l’aparellament i totes les seves maneres i rituals, tal i com es practica en diferents espècies animals i en diverses cultures del passat i del present.
Helen Fisher ofereix una novedosa i convincent explicació sobre els orígens i la necessitat del matrimoni i l’amor.

 • 08:54
 • 0

Com viuen la sexualitat i el sexe els catalans?

Salvador Alsius. Catalunya sexual: una completa exploració periodística. Barcelona: La Campana, 2006
Signatura: 392.6 Als

Salvador Alsius, periodista i sociòleg va sorprendre el 2006 amb aquesta obra sobre els costums i els comportaments sexuals dels catalans. Com ell mateix confessa “aquest llibre no pretén ser un tractat científic…tampoc no es tracta exactament d’explicar com es masturben els catalans…aquest llibre parla del sexe a Catalunya, però no està concebut sobre la sospita que els catalans exercim les funcions sexuals amb trets diferencials” L’autor preten amb aquest llibre posar el seu gra de sorra per aconseguir que s’avançi en el camí de l’alliberament sexual, perquè segons la seva opinió ” es conviu encara amb inhibicions i repressions de tota mena”. L’estudi ha estat realitzat “a cavall entre la sociologia i el periodisme” i Alsius assegura: “m’he esforçat perquè totes les dades i interpretacions tinguin suficients garanties científiques però alhora he procurat embolcallar els documents amb la narració de situacions vives, amb històries personals, amb tot allò que és inherent al reportatge periodístic”. L’estudi elaborat durant més de dos anys abarca temes diversos: l’educació sexuals dels nens i de les nenes, el descobriment del sexe a l’adolescència, el sexe en els joves, les parelles heterosexuals, el mercat dels solters i els separats, la prostitució, els i les transsexuals, els transvestits, els sex-shops, els meublés, l’intercanvi de parelles, el sadomasoquisme, el sexe a la literatura catalana, el sexe al llenguatge i a la cultura popular, els espectacles sexuals i el cine pornogràfic que es fa a Catalunya.

 • 11:26
 • 0

Els continguts televisius i el comportament dels joves

Albero Andrés, Magdalena. La mirada adolescent: violència, sexe i televisió. Barcelona: Octaedro, 2006
Signatura: 659.3-053.6 Alb

La preocupació social respecte els efectes que poden tenir els continguts televisius en el comportament dels més joves es tradueix sovint en la demanda d’una educació audiovisual a les escoles. S’intenta així vetllar perquè els mitjans de comunicació no tinguin una influència negativa, sobretot en els temes en què els adolescents poden ser més vulnerables, com la violència i el sexe. Tanmateix, per tal que l’educació en mitjans de comunicació sigui útil, cal partir del coneixement de la relació dels adolescents amb la televisió. És per això que aquest llibre se centra a explicar els resultats de l’observació sistemàtica d’aquesta relació en una mostra d’adolescents de 12 a 16 anys. Al llarg d’aquesta observació es descobreix la complexitat i diversitat de la forma en què els joves interpreten els continguts televisius, i es posa de manifest la seva condició de receptors actius i no de víctimes passives.

El que diuen els adolescents sobre la seva experiència televisiva respecte els continguts de violència i de sexe és el punt de partida d’una reflexió que ha de servir per orientar futurs materials educatius, i també polítiques d’actuació quant a l’educació en mitjans de comunicació i a l’educació sexual a les escoles.

 • 15:04
 • 0

Teràpia dels problemes sexuals

Giorgio Nardone, Matteo Rampin. La mente contra la naturaleza: terapia breve estratégica para los problemas sexuales. Barcelona: Integral, 2007
Signatura: 616.89 Nar

Giorgio Nardone és psicòleg i docent de tècnica de psicoteràpia breu a l’Escola d’Especialització en Psicologica Clínica de Siena. Fundador i director del Centre de Teràpia Estratègica d’Arezzo on desenvolupa la seva activitat com a psicoterapeuta, és un dels més reconeguts especialistes clínics en el camp de la teràpia breu en determinades formes de patologia (com els trastorns fòbicobsessius, sexuals i alimentaris). Fruit dels seus últims quinze anys de treball sorgeix aquest llibre que estudia l’àmbit dels trastorns sexuals.

Segons Nardone, la ment i la natura, en apariència, haurien d’harmonitzar-se de forma espontània constituint un sa equilibri psicobiològic, però desgraciadament no és així. L’evolució de l’home, l’extraordinari desenvolupament de la seva capacitat mental, juntament amb tots els beneficis d’aquest procés de coneixement i gestió de la realitat, han conduït, com efecte col·lateral, al sorgiment de contrasts, més que armonies, entre ment i natura. L’àrea clínica dels trastorns de la sexualitat és una de les proves més evidents d’això. En les diverses formes de patologia sexual, es troba constantment la problemàtica de la relació entre la voluntat i la prestació o entre l’esforç del control mental i la incapacitat per deixar-se portar naturalment per les sensacions. Aquest llibre recull teràpies que es focalitzen en desbloquejar, en el menor temps possible i de la manera més eficaç, aquests contrasts, reconduint la sexualitat a la seva completa naturalitat. Les metodologies d’intervenció exposades són el producte de l’aplicació d’un model construït ad hoc sobre milers de casos al llarg dels anys i han demostrat una eficàcia elevada i cap efecte negatiu o nociu, a diferència d’altres tècniques terapèutiques o mèdiques aplicades als trastorns sexuals.

 • 11:44
 • 0

Educació sexual

Dr. Sylvain Mimoun; Rica Étienne. Sexo y sentimientos: version hombre/versión mujer. Barcelona: De Vecchi, 2006

El Dr. Sylvain Mimoun és ginecòleg i andròleg, president de la societat francesa de ginecologia psicosomàtica, i la Rita Étienne és periodista especialitzada en qüestions de salut i psicologia. Junts han volgut en aquest llibre explicar la sexualitat des de tots els seus aspectes (fisiològics, relacionals, psicològics) de manera senzilla i amena, però també seriosa.

Les dues versions d’aquesta monografia responen a més de 500 preguntes d’homes i dones que plantegen els seus dubtes sobre l’amor i el sexe, els desenganys amorosos i els malentesos en les relacions sexuals. Els dos llibres són molt interessants per a ambdos sexes i poden ser un material força útil per a l’educador o el terapeuta que hagi d’iniciar un taller d’educació sexual. El seu enfocament és per a adults.

Per demanar el llibre en préstec envieu-nos un correu electrònic a

biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat