Bloc biblioteca del CEJFE » gestió del coneixement


11 APUNTS

 • 11:18
 • 0

Aprendre fent (Learning by doing) i aprendre en xarxa

Presentació del llibre Aprender es hacer i sessió sobre aprenentatge en xarxa al CEJFE

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza, dins de la seva programació d’innovació en formació, dues sessions dedicades a reflexionar i debatre sobre diferents aspectes de metodologia, orientació i continguts de la formació i l’aprenentatge corporatius.

En la primera, una nova edició dels ‘Dialegs amb…’, que tindrà lloc el dia 1 d’octubre, de 13 a 14 h, amb motiu de la presentació del llibre Aprender es hacer del col·laborador del CEJFE Sebastián Barajas, es debatrà sobre la contribució de l’aprendre fent (learning by doing) com la manera més efectiva d’aprendre de les persones. Hi participarà com a presentador Ferran Ruiz Tarragó, president del Consell Escolar de Catalunya.
Per la segona, la 7a sessió dels Espais de coneixement, tindrà lloc el dia 7 d’octubre, de 15.45 a 18.30 h, i té com a títol ‘Aprendre en xarxa: de la interacció a la col·laboració’. Els professors Begoña Gros i Cristóbal Suárez debatran sobre l’aprenentatge en xarxa subratllant el valor pedagògic de la col·laboració, en particular a Internet.
Programa i inscripcions a Dialegs amb…
Programa i inscripcions a Espais de coneixement

 • 13:19
 • 0

Les TIC ajuden a col·laborar comunitàriament

PEÑA-LÓPEZ, Ismael; BALAGUÉ PUXAN, Francesc (coords.) Acción comunitaria en la red. Barcelona: Graó, 2012  Sig. 37.035:681.3 Acc

Aquest llibre  recull vuit casos pràctics d’iniciatives socials que es basen en eines de la xarxa, cadascuna narrada per persones que han participat en el seu funcionament. Com per exemple el cas del Programa Compartim, que es va iniciar ja fa uns anys per fomentar l’intercanvi d’experiències i de col·laboració entre els professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; o un bloc creat en una escola de primària catalana per involucrar les famílies en la vida del centre, anant més enllà de l’estructura tradicional de les AMPA. O l’experiment de Copons, un petit poble de Barcelona on han aprofitat les xarxes socials per crear un espai de debat sobre els temes del municipi.
En l’obra, coordinada per Ismael Peña-López i Francesc Balagué, hi participen 15 autors i es tracten també qüestions com el ciberactivisme i els moviments socials, la participació comunitària en línia per generar continguts i els usos de la tecnologia per part de la població immigrant. La intenció de la publicació és compartir els aprenentatges amb l’objectiu que puguin ser útils en experiències similars.

 • 11:23
 • 0

Presentació del llibre Arquitectura de la información en entornos web

Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario. Arquitectura de la información en entornos web. Gijón: Ediciones Trea, cop. 2010
Signatura: 658 Per

El dia 5 d’octubre de 2010, de 13 a 14.15 h, tindrà lloc al CEJFE la presentació del llibre Arquitectura de la información en entornos web, de Mario Pérez-Montoro. L’acte serà presentat per Lluís Codina, professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Les persones interessades a assisitir-hi han de trametre un missatge a l’adreça biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat que inclogui nom i cognoms, DNI, professió, centre de treball, telèfon de contacte i el nom de l’activitat a l’assumpte del missatge. El termini per inscriure-s’hi finalitza el 3 d’octubre de 2010.

Programa i inscripcions

 • 09:36
 • 0

Dinàmica de grups per a les organitzacions

BARRETO, Alfonso. Dinámicas para grupos de trabajo: para organizaciones, empresas y equipos. Madrid: CCS, 2008

Signatura: 360 Bar

Aquest llibre ens presenta quaranta dinàmiques i activitats per comprendre millor la realitat de l’empresa o el grup humà amb el qual treballem: el temps, la qualitat del treball, l’organització, les aspiracions laborals, les relacions interpersonals, la visió, la missió, la millora contínua… Les activitats són molt senzilles i clares. Algunes d’elles poden derivar cap a tallers i ser enriquides amb l’experiència personal dels empleats i del departament o dependència. D’aquesta manera es comparteixen desitjos i expectatives naturals d’una manera agradable.

 • 09:58
 • 0

Argumentar i negociar

BRETON, Philippe. El arte de convencer: las claves para argumentar y ganar una negociación. Barcelona: Paidós, 2009

Signatura: 159.955 Bre

Aquest manual pràctic s’inspira directament en les tècniques elaborades per la retòrica grega i romana. L’autor, que té una àmplia experiència com a formador en argumentació, construeix una obra al voltant d’unes quantes desenes d’exemples que aborden els grans principis de l’art de convèncer i desenvolupen el “protocol de preparació de l’argumentació” per tal d’aconseguir els seus objectius. També es donen consells sobre la presa de paraula, l’elocució i la memorització.

 • 09:13
 • 0

Bones pràctiques i gestió del coneixement

POLO, Jose Maria. Best practices: una nueva filosofía de los negocios, una nueva sociedad: reflexiones con El Principito, Don Quijote, El Maestro Yoda y otros duendes más. Capellades (Barcelona): Ediciones Urano, 2009

Signatura: 658.3 Pol

Inclou: Innovació, idees per fer negocis millor; Optimització, idees per millorar l’estalvi; Talent, idees per millorar la posició laboral; Conciliació, igualtat i diversitat, idees per millorar les relacions; Responsabilitat, idees per ajudar; Responsabilitat medioambiental, idees per estalviar diners millorant l’entorn.

 • 13:19
 • 0

El talent dins l’àmbit laboral

CHEESE, Peter; THOMAS, Robert J.; CRAIG, Elisabeth. La organización basada en el talento. Madrid: Pearson Educación, 2008
Signatura: 658.3 Che

El talent suposa la diferència entre l’èxit o el fracàs d’una organització. Els autors proporcionen una visió estratègica i analítica del talent mitjançant una gran varietat de casos i exemples.

Aquest llibre mostra com transfromar la gestió del talent en una organització perquè deixi de ser una funció accessòria i es converteixi en un factor decisiu de competitivitat i èxit.

 • 08:43
 • 0

Assessorament tècnic de menors: productes de coneixement

Ja es poden consultar al web del CEJFE els textos complets dels productes documentals elaborats per algunes de les CoPs del Programa Compartim del Departament de Justícia, que corresponen als projectes treballats pels diferents grups des de 2006 fins a enguany. Aquests productes es caracteritzen per la seva practicitat i poden ser útils a diferents tipus de professionals de l’àmbit social i jurídic. Aquesta setmana volem donar a conèixer els productes de coneixement de la comunitat d’assessorament tècnic de menors:

Aquesta Comunitat pretén dur a terme un debat entorn dels valors ètics en la pràctica quotidiana de l’assessorament en la justícia juvenil, tant en el moment de l’entrevista d’exploració al menor i la seva família com en la coordinació amb els professionals que intervenen en el cas objecte de treball i en l’elaboració d’informes per a la instància judicial.

La comunitat ha elaborat els productes de coneixement següents:

Principis ètics de l’assessorament a la instància judicial
Els aspectes ètics en l’assessorament tècnic de menors
Marc jurídic i normatiu. Recull

 • 09:26
 • 0

La gestió del coneixement a les organitzacions


Perez-Montoro Gutiérrez, Mario. Gestión del conocimiento en las organizaciones: fundamentos, metodología y práxis. Gijón: Trea, cop. 2008

Sign: 658.3 Per

Des del començament de la dècada dels noranta assistim a l’emergència i consolidació d’una nova disciplina centrada en l’àmbit de les organitzacions: la gestió del coneixement. Aquesta disciplina s’encarrega de dissenyar estratègies per aprofitar de forma sistemàtica el coneixement generat per una organització. L’objectiu principal que es persegueix és que tot el coneixement que es troba en una organització pugui ser utilitzat per qui ho necessiti per actuar de manera adient a cada moment. L’aplicació de la gestió del coneixement al context de les empreses fa que aquestes millorin el seu funcionament intern i aconsegueixin un valor afegit que les distingeixi de les seves competidores i que els permeti garantir la seva supervivència en l’actual escenari econòmic, que es caracteritza per una dura competitivitat i per la globalització dels mercats.

En aquesta obra s’aborda, des d’una vessant conceptual, metodològica i pragmàtica, aquesta polièdrica disciplina. Per una banda, s’ofereixen els principals conceptes i elements estratègics involucrats en la gestió del coneixement i en el moviment del capital intel·lectual. Per l’altra , després de descriure de forma detallada el comportament del coneixement als entorns organitzacionals, es presenta una guia metodològica que preten servir d’ajuda per a poder implantar, tenint en compte la naturalesa peculiar de cada context, un programa de gestió del coneixement dins d’una organització. Per últim, s’aborden les principals claus de la praxis d’aquesta nova disciplina a través de la descripció detallada d’alguns projectes de gestió del coneixement.

 • 13:22
 • 0

La informació i el coneixement a l’Administració electrònica

José Ángel Martínez Usero. La gestión del conocimiento en la administración electrónica. Madrid: Arco/Libros, 2007(Instrumenta bibliológica)
658.3 Mar

El sumari inclou els capítols següents:

1. La informació i el coneixement a l’Administració Pública
1.1 Dades, informació i coneixement
1.2 La gestió de la informació i del coneixement
1.3 La societat de la informació i el coneixement
1.4 La modernització de les Administracions públiques
2. El concepte d’Administració electrònica
2.1 Precisions terminològiques
2.2 L’estudi de l’Administració electrònica
2.3 Els elements de l’Administració electrònica
2.4 Els fonaments de l’Administració electrònica
3. Polítiques de l’Administració electrònica
3.1 Polítiques de l’Administració electrònica
3.2 Polítiques de la Unió Europea
3.3 Polítiques espanyoles d’Administració electrònica
4. Tecnologies per a la interoperabilitat de la informació
4.1 Tecnologies per a la interoperabilitat sintàctica
4.2 Tecnologies per a la interoperabilitat semàntica
5. Bibliografia
6. Annexos