Bloc biblioteca del CEJFE » infants maltractats


10 APUNTS

 • 10:27
 • 0

El nen testimoni i víctima del maltractament a la llar

LIZANA ZAMUDIO, Raúl. A mí también me duele: niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja. Barcelona: Gedisa Editorial, 2012  Sig. 316.62-055.5 Liz

Des de fa alguns anys ha augmentat la consciència social en relació amb el problema de les dones que pateixen violència de gènere en la parella. En canvi, la situació dels seus fills i filles es manté minimitzada, gairebé invisible.

En aquest llibre, Raúl Lizana,l’autor, vol donar un clar protagonisme a aquests nens i nenes que pateixen la conseqüències i els traumes d’aquesta violència. A apartir d’una mirada fonamentada en l’experiència clínica i basada en múltiples investigacions  descriu les difícils vivències d’aquests infants, els nombrosos esforços de protecció que fan moltes d’aquestes mares per protegir i tenir cura dels seus fills, i aprofundeix també en el vincle que hi ha entre aquests nens i els seus pares, destacant els riscos que implica aquesta relació i proposant estratègies que garanteixin un contacte pares-fills lliure de violència.

Aquesta obra la podeu trobar a la biblioteca del CEJFE disponible per al préstec.  A la web de Gedisa Editorial us podeu descarregar gratuïtament un text complementari del llibre:  Trauma y maltrato en la vida de los niños y niñas víctimas de violencia de género en la pareja

 • 08:33
 • 0

Ciberassetjament escolar: prevenció i intervenció

KOWALSKI, Robin; LIMBER, Susan; AGATSTON, Patricia. Cyber bullying: el acoso escolar en la er@ digit@l. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2011
Sig. 37:159.943 Kow

“Cyber ​​Bullying” recopila la informació més actual i essencial sobre la naturalesa i la incidència d’aquesta epidèmia del nostre temps. Les autores han recollit dades de més de 3500 alumnes de primer cicle de secundària, han consultat estudis fets sobre el tema, projectes de recerca a la xarxa , així com dades procedents de grups de discussió integrats per víctimes i agressors de casos reals de ciberassetjament, a més de l’aportació dels pares d’uns i altres. Escrit en un estil accessible, aquest text fonamental ofereix als professors, pares, psicòlegs i responsables de l’elaboració i l’aplicació de les normatives escolars, unes tècniques de prevenció crucials, a més d’una sèrie d’estratègies per a abordar eficaçment el fenomen de l’assetjament cibernètic, és a dir, de la crueltat social entre els joves mitjançant les noves tecnologies electróniques.
Robin M . Kowalski, psicòloga, és professora de psicologia de la Universitat de Clemson [Carolina del Sud, USA]. Les seves investigacions sobre el ciberassetjament escolar han atret l’atenció dels experts internacionals en el tema. Susan P. Limber, psicòloga, és directora del Centre per al Foment de la Participació Juvenil i els Drets Humans, pertanyent a l’Institut per al Foment de la Vida Familiar i Veïnal, i professora de psicologia de la Universitat de Clemson. Dirigeix ​​l’àrea de formació del Programa Olweus per a la Prevenció de l’Assetjament Escolar als Estats Units. Patricia W. Agatston, psicòloga, és llicenciada en orientació psicopedagògica. És formadora acreditada del Programa Olweus per a la Prevenció de l’Assetjament Escolar i consellera d’equips per a la intervenció en crisi, i defensora de la prevenció dels maltractaments infantils.

 • 10:31
 • 0

Abusos i agressions sexuals a menors de tretze anys

MONGE FERNÁNDEZ, Antonia. De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años: análisis de los artículos 183 y 183bis CP, conforme a la LO 5/2010. Barcelona: Bosch, 2011

L’alarma social que han provocat en la societat, els diversos episodis d’agressions sexuals a nens (Cas Mariluz), amb desenllaços luctuosos en la major part dels casos, va suscitar un aferrissat debat a nivell polític i social, que demanava amb urgència una reforma del Codi penal. L’eficàcia de la legislació vigent fins aleshores havia estat posada en dubte per l’opinió majoritària, sobretot pel que fa a la protecció de les víctimes més desvalgudes en l’àmbit de la delinqüència sexual.
Per tal de defugir les crítiques esgrimides sobre la vigent regulació penal en matèria de delinqüència sexual amb menors i amb l’objectiu d’acatar el mandat europeu, el legislador penal va redactar la Llei orgànica 5/2010, de 22 juny, segons la qual s’ introdueix en el Codi penal el capítol II bis, titulat “Dels abusos i agressions sexuals a menors de tretze anys” (articles 183 i 183 bis).
La nova regulació es caracteritza per un notable increment de les sancions punitives, al mateix temps que suprimeix o introdueix algunes circumstàncies qualificadores de les conductes. En relació amb el nou capítol II bis, s’atorga una dimensió especial al bé jurídic protegit, en virtut del major contingut d’injust que suposen aquestes conductes, tutelant no només la indemnitat sexual, sinó també la formació i el desenvolupament de la personalitat i sexualitat del menor.

 • 14:48
 • 0

Superar els maltractaments patits en la infantesa

MILLER, Alice. Salvar tu vida: la superación del maltrato en la infancia. Barcelona: Tusquets Editores, 2009

Signatura: 179.2 Mil

Pocs experts han tractat el problema dels maltractaments infantils amb l’empatia i la claredat que caracteritzen la psiquiatre Alice Miller, que porta gairebé trenta anys estudiant els traumes derivats d’aquests abusos. En aquest llibre, Miller no només explica, com als seus assatjos anteriors, la dinàmica entre les causes i les conseqüències de la violència contra la infància, sinó que revela com és possible superar-la.
La teràpia d’Alice Miller proposa establir una nova manera de comunicació amb un mateix i amb els altres: l’alliberament interior. Ha estat provat que els abusos reprimits sovint es transmeten a la següent generació, això provoca una espiral de violència que no s’atura. Cal el record conscient del patiment sofert i compartir-lo amb el terapeuta o amb un interlocutor empàtic per tal de començar el procés de recuperació i de sanació de les seqüeles que aquests maltractaments han provocat en la vida de l’adult i en tot el seu entramat social.

 • 09:55
 • 0

El dret penal internacional i els crims i abusos contra els menors

GROVER, Sonja C. Prosecuting international crimes and human rights abuses commited against children: leading international court cases. Heidelberg: Springer, 2010
Signatura: 342.7 Gro
La Dra. Sonja C. Groover és professora a la Universitat Lakehead a Ontario (Canadà) i en els últims 8 anys ha publicat més de 60 articles de referència en el tema dels drets dels infants i la seva regulació a nivell internacional. Assídua conferenciant, és assessora editorial de la publicació: International Journal of Human Rights i membre del International Bureau of Children’s Rights. En aquest llibre analitza en profunditat els procediments i tribunals tant americans com internacionals que vetllen pels drets humans i especialment pels drets dels infants. Se centra sobretot en les actuacions realitzades pels tribunals penals internacionals constituïts per jutjar crims de guerra i genocidi com el de Ruanda i l’ExIugoslàvia, la Cort Especial de Sierra Leone, la Cort penal Internacional; el Tribunal Interamericà de Drets Humans i el Tribunal Europeu de Drets Humans. L’autora afegeix al final del llibre un apèndix amb la legislació relacionada amb el tema. 

 • 11:04
 • 0

Teràpies per a infants traumatitzats

GOODYEAR-BROWN, Paris. Play therapy with traumatized children: a prescriptive approach. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, cop. 2010

Signatura: 615.851 Goo

Una de les tasques més gratificants d’un terapeuta és ajudar a un infant a recuperar-se d’un esdeveniment traumàtic. Però per on començar? Aquest llibre proposa la teràpia del joc flexible seqüencial (FSPT) com a model vàlid ja que ofereix moltes tècniques específiques de terapèutica del trauma combinades amb intervencions efectives de teràpia en el joc.

Adjuntem també els comentaris de l’editor en idioma original:

Introducing a practical model of play therapy for traumatized children

Some of the most rewarding work a therapist can do is help a child recover from a traumatic event. But where to begin? A growing body of play therapy literature offers many specific techniques and a variety of theoretical models; however, many therapists are still searching for a comprehensive model of treatment that incorporates solid theoretical constructs with effective play therapy interventions.

Clinicians have long recognized that trauma therapy is not just a matter of techniques but a journey with a beginning, middle, and end. In a pioneering contribution to the field, Play Therapy with Traumatized Children: A Prescriptive Approach, the author codifies the process in her model, Flexibly Sequential Play Therapy (FSPT). Integrating non-directive and directive approaches, this components-based model allows for the uniqueness of each child to be valued while providing a safe, systematic journey towards trauma resolution. The FSPT model demystifies play-based trauma treatment by outlining the scope and sequence of posttraumatic play therapy and providing detailed guidance for clinicians at each step of the process.

Dramatically demonstrating the process of healing in case histories drawn from fifteen years of clinical practice with traumatized children, Play Therapy with Traumatized Children addresses:

 • Creating a safe place for trauma processing

 • Augmenting the child’s adaptive coping strategies and soothing his or her physiology

 • Correcting the child’s cognitive distortions

 • Ensuring that caregivers are facilitative partners in treatment

 • Inviting gradual exposure to trauma content through play

 • Creating developmentally sensitive trauma narratives

 • Using termination to make positive meaning of the post-trauma self

 • 13:39
 • 0

Un estudi sobre els pedòfils en la societat contemporània

GOODE, Sarah D. Understanding and addressing adult sexual attraction to children: a study of paedophiles in contemporary society. London: Routledge, 2009

Signatura: 179.2 Goo

Els pedòfils existeixen i cal desenvolupar maneres de conviure i entendre aquest fet alhora que assegurem la seguretat dels nostres infants. Aquest llibre innovador i trencador desmitifica la pedofília i intenta trobar nous mètodes de tractament per reduir aquest tipus de delicte. S’inclouen en el llibre els següents capítols: Entenent els pedòfils; Pedòfils en xarxa; Elaborant i posant en funcionament un projecte de tractament d’adults que se senten atrets per nens; Construint i negociant identitats; Atracció i fantasies; Experiències de suport per evitar la reincidència; Debat i diferències d’opinió dins la comunitat pedòfila a internet; Protegint els infants, etc.

 • 14:07
 • 0

Solucions a l’assetjament escolar

CEREZO RAMÍREZ, Fuensanta. La violencia en las aulas: análisis y propuestas de intervención. Madrid: Pirámide, 2009

Signatura: 37:159.943 Cer

Els primers estudis sobre el bullying daten de fa més de tres dècades, i encara ara la societat s’està plantejant com abordar el problema. És cert que des del punt de vista legal, i sobretot des de l’aprovació de la Llei penal del menor, s’ha avançat en la correcció d’aquestes conductes, però també és evident que les sancions no solucionen el problema. L’autora afirma que els informes posen l’accent en la necessitat d’establir als centres escolars els mecanismes que facilitin la detecció i intervenció més eficaces, ja que, en general, quan la situació de maltractament arriba al coneixement dels adults, les conductes d’agressió i victimització ja estan molt arrelades, la seva repercussió és dramàtica i les possibilitats de reconduir la situació són escasses.

La segona edició de l’obra, revisada i ampliada, mostra com les teories sobre l’agressivitat infantil, i especialment les situacions de maltractament entre iguals, estan relacionades amb un conjunt de factors, entre els quals destaca l’estructura socioafectiva del grup. L’obra, des d’aquesta perspectiva grupal, planteja i mira d’aclarir la influència de les relacions interpersonals alumne-alumne i professor-alumne, i estableix estratègies per detectar i avaluar les situacions de maltractament entre iguals i la seva influència en la vida adulta. L’objectiu final és proporcionar eines no només d’identificació, sinó també de mediació, i per això inclou una guia d’intervenció amb la intenció d’implicar-hi el conjunt de la comunitat educativa.

 • 08:50
 • 0

Violència i assetjament a l’escola


Violencia escolar: aspectos socioculturales, penales y procesales. Madrid: Dykinson, 2008

Signatura: 37:159.943 Vio

Inclou: Perfil de l’educació dels menors; La família, un pilar fonamental en la solució de casos d’assetjament escolar; Responsabilitat per omisió en els supòsits de violència escolar; Assetjament escolar i responsabilitat civil; L’exigència de responsabilitat penal dels menors; El Ministeri Fiscal: menors i violència escolar; L’Audiència en el procediment penal de menors; Un model alternatiu de tractament de la delinqüència juvenil: l’estat de Nou Mèxic.

 • 15:08
 • 0

Com fer front al maltractament infantil?

Stéphane Bourcet; Isabelle Gravillon. Mi hijo ha sido agredido: en la escuela, en la calle, en casa. Barcelona: De Vecchi, 2006

Sign: 159.943 Bou

Rebre insults, cops, xantatges o inclús altres agressions i abusos són fets violents i dolorosos que molts nens i adolescents pateixen a l’escola, al carrer i fins i tot dins les parets de casa seva. Malgrat el nostre convenciment que això no ens pot passar, és possible que els nostres fills s’hi hagin d’enfrontar algun dia. Quan el maltractament i l’agressió colpejen algú tan proper els pares es veuen submergits en tot tipus de sentiments contradictoris: culpabilitat per no haver sabut protegir el fill, desig de venjança contra l’agressor, la negació del fet per evitar el dolor…I sobretot sorgeixen moltes preguntes i dubtes: Per què corre perill el meu fill? Per què no sap dominar aquesta situació? Quina és la manera més adequada de reaccionar davant una agressió? S’ha de denunciar l’assetjament? S’ha de portar la víctima al psicòleg? Com el puc ajudar?
Aquest llibre té l’objectiu d’intentar comprendre el que passa a la vegada en la ment dels nens o adolescents agredits i en la ment dels pares, abans d’oferir pistes de reflexió i consells per superar aquests fets tan frapants.