Bloc biblioteca del CEJFE » investigacions


8 APUNTS

 • 09:18
 • 0

Sessió d’investigació ‘Execució penal i toxicomanies’: Últims dies per inscriure’s!


El proper 4 de novembre, de 17.00 a 19.00 h, tindrà lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la cinquena sessió d’investigació del 2014, amb el títol ‘Execució penal i toxicomanies’.

S’hi presentaran dues recerques: Presó, drogues i poblacions ocultes, a càrrec d’Enric Bañuls, psicòleg del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) del Centre Penitenciari Brians 1, i de Miriam Imbernón, educadora social del CAS del mateix centre, i L’eficàcia de les suspensions judicials amb obligació de tractament de deshabituació, a càrrec de Rosa Bonfill, diplomada en treball social i llicenciada en criminologia per la Universitat de Barcelona, i màster en criminologia i execució penal per la Universitat Pompeu Fabra, i de Manuel Casado, llicenciat en psicologia i màster en psicologia forense i criminal per la Universitat de Barcelona.

Inscripcions en línia fins al 2 de novembre.

 • 07:28
 • 0

La gestió de casos en l’àmbit penitenciari

El proper 30 de setembre a les 17.00 h el CEJFE presenta la quarta sessió d’investigació del 2014 “La gestió de casos en l’àmbit penitenciari“.  En aquesta sessió es presentaran dues recerques: La primera, “Factors de risc de conducta violenta intrainstitucional en interns penitenciaris”, té com a objectiu conèixer quins factors individuals són els més eficaços a l’hora de predir els comportaments violents, alhora que vol conèixer quina és la prevalença d’aquest tipus de conducta i si el tipus de delicte influeix en el risc per comportar-se de manera violenta dins de la presó. Aquest coneixement pot ajudar en la presa de decisions als professionals i també a detectar necessitats d’intervenció.
La segona investigació, “Regressió a segon grau: causes i conseqüències”, té com a objectiu descriure i valorar aquest pràctica per tal d’apuntar recomanacions a fi i efecte de reduir tant el nombre com l’impacte de la regressió en el procés de reinserció. Les persones que han estat regressades tenen més probabilitats d’acabar la condemna sense cap transició esglaonada a la comunitat, cosa que dificultarà la seva reinserció en la societat.
L’acte serà inaugurat pels senyors Josep Xavier Hernández, director del CEJFE i Pere Soler Campins, director general de Serveis Penitenciaris.

 • 10:41
 • 0

Per als amants de la metodologia criminal i forense

BOTHA, Ted. La chica de la nariz torcida: muerte y obsesión en la vida de un escultor forense. Barcelona: Alba Editorial, 2009
Signatura: 340.69 Bot

Tot va començar quan Frank Bender, estudiant d’art, va entrar en una sala d’autòpsies i, en veure el cadàver d’una dona amb tres trets al crani, va sentir que seria capaç de dibuixar el seu rostre tal com era abans d’haver estat desfigurat. A partir d’aquest moment va començar a ser sol·licitat no només per galeries d’art i museus sinó també va esdevenir una valuosa ajuda per a investigadors forenses i departaments de policia. La policia de l’estat de Chihuahua, a Mèxic, li va encarregar la reconstrucció del rostre de cinc víctimes dels cèlebres feminicidis de Ciudad Juárez. Tancat en un hotel amb opressives condicions de seguretat, Bender va començar a forjar la seva pròpia teoria sobre els assassinats.

D’aquesta narració realista la premsa n’ha dit: “Sèries com CSI i Bones han projectat glamour i emoció a la tasca dels forenses. El llibre de Ted Botha ens ofereix una visió real del treball laboriós, de les traves burocràtiques i del sou precari d’un home que intenta que es valori la seva especialitat”(Newsweek); “Extraordinari[...] el que s’explica en aquest llibre capta amb encert els motius amagats i les complexitats dels assassins més arbitraris; fins i tot els més estrictes coneixedors del gènere seran incapaços de resistir-se a la narració detallista i minuciosa de Ted Botha” (Publishers Weekly).

 • 08:46
 • 0

La infiltració policial

ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Rocío. El policía infiltrado: los presupuestos jurídicos en el proceso penal español. València: Tirant lo Blanch, 2010

Signatura: 351.74 Zaf

La important transformació que, al llarg dels anys, ha tingut la criminalitat ha provocat que els tradicionals mètodes de repressió i investigació policial es mostrin ineficaços. Per això, els estats, de manera individual i conjuntament, s’han hagut de comprometre a desenvolupar mesures que, com la infiltració policial, suposen una eficaç lluita contra la perillosa criminalitat organitzada. Seguint els postulats de l’Estat de dret, la utilització d’aquest mitjà extraordinari d’investigació s’ha d’ajustar als paràmetres de proporcionalitat i respecte del sistema de garanties i s’ha d’adaptar al que estableix la llei. No obstant això, la parquedat i imprecisió amb què la llei espanyola regula aquest tema és una limitació afegida a l’actuació del policia infiltrat. En aquesta obra s’ha intentat aprofundir en els aspectes més rellevants d’aquesta qüestió amb l’objectiu que la infiltració policial es configuri com un veritable mecanisme de lluita contra el delicte i que es garanteixi en tot moment la protecció de la integritat de l’agent encobert.

 • 08:41
 • 0

Set casos d’investigació criminal

REIG, Rafael; TORRES, David; GARCÍA COLLANTES, Ángel; VICENTE, Beatriz de. Siete crímenes casi perfectos. Barcelona: Debate, 2009

Signatura: 343.9 Sie

Un llibre de capçalera per als amants de la investigació criminal i per a tots els qui somiïn escriure una novel·la policíaca… Com actuen els criminals? Què pensen? Com aconsegueix la policia atrapar-los? Per donar resposta a aquestes preguntes Rafael Reig reuneix un equip d’experts narradors i criminòlegs que han centrat la seva atenció en set crims que van commoure la societat espanyola durant els últims anys. Així coneixerem els casos de Nanysex, la metzinera de Melilla, el matavelles de Santander, el matacaptaires o el violador de Valdepeñas.

Cada cas s’obre amb la narració dels fets (que demostra que la realitat supera moltes vegades la ficció), continua amb una anàlisi criminològica de la investigació, del perfil del criminal i dels errors que va cometre i es clou amb la sentència, és a dir, els fets provats i les conseqüències legals.

 • 18:13
 • 0

Una història de la violència física des del segle XIX als nostres dies

CHAUVAUD, Frédéric. Corps saccagés: une histoire des violences corporelles du siècle des Lumières à nos jours. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2009

Signatura: 340.63 Cor

Aquesta monografia col·lectiva vol estudiar el cos violentat i maltractat , aquest “corps saccagés”, des del s. XIX fins als nostres dies. L’obra no preten fer un inventari històric dels múltiples cossos trobats al llarg de la història amb símptomes de violència, ja que seria una empresa incommensurable, però si que intenta recollir les diferents violències que ha patit el cos en diferents moments històrics, països, situacions o classes socials i com aquests cossos han estat investigats i analitzats.
Al web de l’editorial podem trobar el següent comentari:

Il est possible d’esquisser l’histoire d’une sensibilité au macabre. Une telle approche relève d’une histoire des pratiques et des « archives du corps » en proposant une gradation des violences corporelles qui multiplie les échelles d’analyse des brutalités individuelles aux drames collectifs. Les usages du corps renseignent sur la volonté de savoir ce qui s’est passé ; ils informent sur les pratiques inavouables à l’encontre des corps vivants ou morts ; ils fixent, selon les époques, les formes de violences corporelles jugées inacceptables.

A la mateixa pàgina web podem trobar més informació sobre l’obra com per exemple el sumari, el text complet de la introducció del llibre, les biografies dels autors que hi han participat i el text que podem trobar a la contraportada.

 • 13:16
 • 0

Nou llibre sobre mètodes d’investigació

de LARA GUIJARRO, ENRIQUETA; BALLESTEROS VELÁZQUEZ, BELÉN. Métodos de investigación en educación social. Madrid: UNED, 2007
Signatura: 001.8 Lar

Llibre que ofereix un marc general per formular propostes d’investigació des de diferents metodologies i per elaborar instruments de recollida d’informació i analitzar resultats.

Inclou: Nocions bàsiques sobre investigació i naturalesa de la investigació socioeducativa; El procés general d’investigació; Introducció als dissenys d’investigació; Investigació avaluativa; Investigació-acció; L’observació; La tècnica d’enquesta (I). El qüestionari; La tècnica d’enquesta (II). L’entrevista; Escales d’actitud; Tècnica grupal per a la recollida d’informació; L’anàlisi de contingut; Anàlisi descriptiva de les dades; Representacions gràfiques; Correlacions; Anàlisi de la fiabilitat dels instruments de mesura; Anàlisi de la validesa dels intruments de mesura.

 • 08:31
 • 1

Reincidència en delinqüents sexuals

SOLER IGLESIAS, CARLOS; GARCÍA DÍEZ, CÉSAR. Avaluació de variables estàtiques i dinàmiques predictives del risc de reincidència en delinqüents sexuals: estudi d’una mostra dels interns de les presons de Catalunya. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2008

Signatura: SC-3.154.08

Aquest treball presenta un estudi sobre les variables de risc de reincidència d’un grup de 315 delinqüents sexuals. Els subjectes han estat obtinguts del total d’interns que van sortir en llibertat condicional o definitiva de les presons de Catalunya entre 1998 i 2003. La investigació té dues parts. Una primera quantitativa on s’analitza la capacitat predictiva de 18 variables representatives de la carrera delictiva, l’incompliment de les mesures de supervisió a la comunitat, la conflictivitat a la presó, el tractament i les condicions de la condemna. Durant un període de seguiment que va de tres anys i 10 mesos a nou anys i dos mesos s’ha enregistrat la reincidència en delictes sexuals, delictes violents, qualsevol tipus de delicte violent (tant sexual com no sexual) i reincidència general. A la segona part, qualitativa, s’han fet entrevistes semiestructurades a un grup de 14 delinqüents sexuals dels quals nou havien reincidit i cinc estaven en llibertat condicional. Si bé les variables més comunes a la investigació sobre delinqüència general han mostrat relació amb la reincidència general, només tres variables de la carrera delictiva han mostrat relació amb la reincidència sexual. L’estudi qualitatiu ha permès obtenir informació sobre la influència de les variables dinàmiques més importants. A partir de l’anàlisi del procés del delicte es configuren tres perfils de delinqüents sexuals que ja s’havien trobat a altres investigacions. A partir de la informació obtinguda es proposen algunes orientacions pels programes de tractament.

Evaluation of static and dynamic variables predictive of the risk of recidivism into sexual offenders. Study of a sample of inmates of Catalonia’s prisons

In the first part, the study analyzes the case of sex offenders who have gone through Catalan prisons between 1998 and 2003 and follow them to know their degree of recidivism until November 2007, date on which the fieldwork was closed. In the second part, semi structured interviews were conducted to a group of 14 sex offenders of which 9 had relapsed and 5 not. The results of this study: allow obtaining information about the variables that seem to have a greater impact on recidivism (I); extracting 3 profiles of sex offenders who have already been identified in former researches (II); and provide some guidance for treatment programs in prisons (III).

Evaluación de las variables estáticas y dinámicas predictivas del riesgo de reincidencia en delincuentes sexuales. Estudio de una muestra de internos de las prisiones de Catalunya

El estudio analiza en la primera parte 315 delincuentes sexuales que han pasado por prisiones catalanas entre el 1998 y el 2003 y los sigue para conocer su grado de reincidencia hasta noviembre de 2007, fecha en la que se cerró el trabajo de campo. En una segunda parte, se han realizado entrevistas semiestructuradas a un grupo de 14 delincuentes sexuales de los cuales 9 habían reincidido y 5 no. Los resultados permiten obtener información sobre las variables que parecen influir más en la reincidencia. También del análisis se extraen 3 perfiles de delincuentes sexuales que ya se habían dibujado en otras investigaciones. Finalmente se aportan algunas orientaciones para los programas de tratamiento en prisiones.