Bloc biblioteca del CEJFE » justícia


25 APUNTS

 • 08:18
 • 0

El sexisme als Tribunals de justícia espanyols

RUIZ-RICO, Juan J. El sexo de sus señorías: sexualidad y Tribunales de justicia en España. Granada: Comares, 2011
340.12 Rui

Us presentem avui aquesta curiosa i ja clàssica obra de Juan J. Ruiz-Rico, publicada el 1991 i que ara arriba a la seva quarta edició dins la col·lecció “Comares Historia”. Es tracta d’un viatge per les idees sobre la sexualitat i la moral que han tingut els Tribunals de Justícia espanyols des del franquisme fins als dies de democràcia. De la mà de l’autor serem testimonis de sentències sorprenents, que no es poden entendre sinó com a reflex dels prejudicis socials i sexuals que han existit i existeixen encara a la societat.

Per a més informació podeu consultar el sumari del llibre a la pàgina web de l’Editorial Comares.

 • 09:01
 • 0

Un llibre per saber més sobre el dret penal internacional


ZAPPALÀ, Salvatore. Qué es la justicia penal internacional. Cànoves i Samalús: Ed. Proteus, 2010

Signatura: 341.64 Zap

Aquest llibre ens introdueix d’una forma didàctica en una de les grans revolucions del nostre temps: la justícia universal. Des del final de la II Guerra Mundial i el Tribunal de Nuremberg, la comunitat internacional ha anat dotant-se d’instruments cada vegada més potents per aconseguir l’ideal il·lustrat: la pau perpètua en una comunitat internacional de nacions. Els Tribunals per a l’ex-Iugoslàvia i Rwanda, el cas Pinochet i, sobretot, la posada en marxa de la Cort Penal Internacional han estat fites en aquest llarg procés contra la impunitat i contra els crims internacionals: un camí llarg i ple de dificultats que porta el contracte social de la humanitat fins a la seva màxima expressió.

 • 14:33
 • 0

Una alternativa a la justícia convencional


SEN, Amartya. La idea de la justicia. Madrid: Taurus, 2010

Signatura: 340.12 Sen

És la justícia social un ideal fora del nostre abast o una possibilitat real? Més enllà del discurs intel·lectual, la idea de la justícia té un important paper en les nostres vides. Amartya Sen ofereix una alternativa a les teories convencionals de la justícia, que, malgrat els seus molts èxits, fa temps que les realitats pràctiques van deixar enrere.

Des de la Il·lustració, les teories dominants han tendit a ocupar-se d’identificar les disposicions socials perfectament justes i definir la naturalesa de la societat perfecta. El professor Sen, lliurat a la reducció de la injustícia, centra el seu enfocament en els judicis comparatius del que és “més” o “menys” just i en l’avaluació dels mèrits de certes institucions i interaccions socials. En el nucli de la seva reflexió subjau el respecte per les diferents percepcions de la “societat justa”. Per ell, les diferents conviccions poden oferir solucions clares, directes i defensables. La perspectiva de Sen, un dels pensadors més influents del nostre temps, fa ús d’aquesta pluralitat amb l’objectiu de construir una teoria de la justícia per al món modern, capaç d’absorbir diferents punts de vista i resoldre les qüestions d’injustícia global.

 • 16:51
 • 0

Una teoria sobre la justícia penal contemporània

SKOLL, Geoffrey R. Contemporary criminology and criminal justice theory: evaluating justice systems in capitalist societies. New York: Palgrave Macmillan, 2009

Signatura: 343.9 Sko

“This book is solid and represents a needed corrective in our field: Advancing it theoretically through the development of criminal justice theory. Skoll articulates difficult material in a very accessible manner…It is exciting to come across a book that is absolutely needed in our field, and that pushes the disciplinary envelope through applying and synthesizing an intellectually sophisticated body of literature.”–Peter Kraska, Professor and Senior Research Fellow, Department of Crime and Justice Studies, Eastern Kentucky University

“In this essential book, Skoll’s aim and accomplishment is to rearrange our perceptual fields, to challenge the anesthetizing effects and dogma of common sense, and to invite us to see differently so that we might act differently. So much of law and public policy turns on questions of competing metaphors and analogies, and challenging any controlling analogy is always a risky business…We enter an open space of rethinking and negotiation, a space of ethical reflection and political struggle, a space where we must rely not on rules so much as on our moral intuition, our queer questions, our commitment to the dignity of persons, our belief in equality and fairness. Skoll cuts with laser-like precision to the intellectual roots of our thinking about criminal justice, upends layers of mystification and myth that currently dictate criminal justice policy, and opens a window allowing fresh and startling winds to blow. You will never again see the cop on the corner, the court, or the cage in the same way.”–William Ayers, Professor of Curriculum and Instruction, University of Illinois at Chicago College of Education

“Skolls’ Contemporary Criminology and Criminal Justice Theory is unafraid – unafraid to expose the malignant intellectual vacancy that echoes through much of contemporary criminology and criminal justice, unafraid to situate this theoretical hollow squarely in its historical and political context, unafraid to recall radical alternatives to the present situation, and unafraid to imagine new ones.”–Jeff Ferrell, Professor of Sociology, Texas Christian University, and Visiting Professor of Criminology, University of Kent, UK

 • 09:28
 • 0

El comportament als tribunals

PUJOL CAPILLA, Purificación. Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales: modos y formas ante los Tribunales. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 340 Puj

L’obra està dirigida a tots els professionals que tenen relació amb els jutjats: jutges, secretaris, funcionaris de l’Administració de Justícia, Forces de seguretat, forenses, fiscals, advocats, procuradors, notaris, registradors, advocats de l’estat i periodistes, així com universitaris o qualsevol ciutadà que pugui entrar en contacte amb la justícia. En els diferents capítols s’analitza quin hauria de ser el comportament i l’actitud de tots ells amb la resta de professionals, en funció del càrrec que ocupen.

 • 11:16
 • 0

Què és la Justícia i com funciona?


BERBELL BUENO, Carlos; RODRÍGUEZ VIDALES, Yolanda. Historias de la justicia. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 351.87 Ber

Aquest llibre és la transcripció de més de 186 relats, elaborats, redactats i locutats pels components de l’assessoria d’imatge del Consejo General del Poder Judicial, que s’han emès diàriament des de l’octubre de 2007 per Radio 5 todo noticias (Radio Nacional de España) amb l’objectiu d’acostar la justícia al gran públic. Es caracteritzen per explicar històries diverses sobre el funcionament de la justícia, els seus orígens, símbols, el seu llenguatge., etc. de manera divulgativa, entretinguda i breu.

 • 10:47
 • 0

Una anàlisi als recursos en dret penal

FERRER GARCÍA, Ana Maria i MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA, Consuelo. Estudio de los nuevos recursos en el orden penal. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007
Signatura: 343.1 Est

Llibre del Consell General del Poder Judicial que analitza els recursos en l’àmbit de la justícia penal.

Inclou: El recurs d’apelació i la doble instància penal; La segona instància penal. Alguna cosa més que un recurs; L’apelació contra sentències absolutòries; ¿És possible la revocació de sentències absolutòries a través del recurs d’apelació en l’ordre penal?; El recurs de cassació en el futur sistema general de doble instància; Els recursos en la fase d’execució en un sistema de doble instància generalitzada; Els recursos en la fase d’execució de sentències.

 • 09:55
 • 0

Nou llibre sobre jurisdicció contenciós-administrativa

PALOMAR OLMEDA, Alberto. Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2008
Signatura: 351.95 Tra

Serie de 5 volums que parlen de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Volum I, inclou: Àmbit de la jurisdicció contenciós-administrativa; Òrgans i competències; Constitució i actuació de les sales del contenciós-administratiu; Capacitat processal, legitimació, representació i defensa; Objecte del recurs contenciós-administratiu; Pretensions de les parts; Quantia del recurs; Plaços.

Volum II, inclou: El procediment ordinari. Interposició; El procediment ordinari. Demanda i contestació; El procediment ordinari. La prova; El procediment ordinari. Conclusió i vista; El procediment ordinari. La sentència; El procediment ordinari. Altres maneres d’acabar el procés; El procediment abreujat; Procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona; Procediment en els casos de suspensió administrativa prèvia d’acords.

Volum III, inclou: Recursos contra providències i autos; Recurs ordinari d’apel·lació; Recurs de cassació; Recurs de cassació per la unificació de la doctrina; Recurs de cassació en interès de la llei; El recurs de revisió.

Volum IV, inclou: L’execució de les sentències; L’extensió a tercers dels efectes de la sentència; La qüestió de la il·legalitat; Incidents i invalidesa de les actuacions processals; Mesures cautelars; Les costes processals; Formularis complementaris de caràcter general.

Volum V, inclou: Legislació.

 • 09:38
 • 0

La multirreincidència i la conversió de faltes en delictes

AGUADO LÓPEZ, Sara. La multirreincidencia y la conversión de faltas de en delito: problemas constitucionales y alternativas político-criminales. Madrid: Iustel, 2008
Signatura: 343.86 Agu

Llibre que analitza la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels extrangers, que introdueix en el Codi Penal la multirreincidència i la conversió de faltes en delictes amb la finalitat d’enfortir la seguretat ciutadana enfront a la delinqüència reiterada o professionalitzada.

Inclou: La recuperació de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte per la Llei Orgànica 11/2003: antecedents legistlatius i tramitació parlamentària; Naturalesa i fonament de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte; Problemàtica constitucional de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte; Anàlisi de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte des de la teoria de la pena; Alternatives político-criminals per al tractament dels supòsits de recaiguda en el delicte.

 • 09:04
 • 0

Anàlisi a la Llei 27/2006

LOZANO CUTANDA, Blanca i GUTIERREZ-ALVIZ CONRADI, Faustino. Examen de la nueva Ley de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medioambiente. Madrid: Consejo general del Poder Judicial, 2007
Signatura: 349.6 Exa

Llibre del Consell General del Poder Judicial que analitza la nova llei d’accés a la informació, participació públic i accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Inclou: La participació en el poder públic. Titols i enfrontaments; La integració de les exigències del conveni d’Aarhus al sistema processal espanyol a través de la Llei 27/2006; Anàlisi de la Llei 27/2006 en quant a l’accés a la justícia, en especial el principi de legitimació en els contenciosos ambientals; Excepcions al dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient; Anàlisi general de la Llei 27/2006 d’accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient; El control judicial de l’actuació administrativa en matèria ambiental.