Bloc biblioteca del CEJFE » medicina legal


8 APUNTS

 • 12:08
 • 0

Les víctimes dels crims violents i la investigació forense

TURVEY, Brent E.; PETHERICK, Wayne. Forensic victimology: examining violent crime victims in investigative and legal contexts. Amsterdam, etc.: Elsevier, 2009
Sig. 343.99 Tur

Tercera edició d’aquest estudi exhaustiu sobre les víctimes dels crims des del punt de vista de les ciències forenses.  Inclou casos rellevants que demostren com es pot aplicar de manera pràctica la victimologia forense i capítols interessants com el dedicat a l’estudi de l’estil de vida de les víctimes; el paper que té la victimologia en un judici i uns quants capítols dedicats a diferents tipus de violència, com la familiar, laboral, racista, escolar, etc.

 • 14:44
 • 0

Wiley encyclopedia of forensic science. Chichester, West Sussex, U.K.: John
Wiley & Sons, 2009

Signatura: 340.63(038) Exclòs de préstec

Important obra en el camp de la medicina legal i forense que estudia una àmplia diversitat de continguts. Per més informació us adjuntem el sumari de l’editor:

“This A to Z encyclopedia provides a comprehensive, definitive, and up-to-date reference of the main areas of specialist and expert knowledge and skills used by those involved in all aspects of the forensic process, including, but not limited to, forensic scientists, doctors, practicing and academic lawyers, paralegals, police, crime scene investigators, analytical chemists, behavioral scientists and toxicologists.
This five-volume set covers all topics which, either as part of an established forensic discipline or as a potentially useful emerging discipline, are of interest to those involved in the forensic process. This includes both the scientific methodology and the admissibility of evidence. The encyclopedia also provides case studies of landmark cases in the definition and practice of forensic science.

Wiley Encyclopedia of Forensic Science presents all material on a level and in a style that makes it accessible to a wide range of readers. In particular, lawyers needing to better understand the key aspects of the science, and scientists who require a deeper insight into legal issues will find the encyclopedia an important resource, as will physical, biological and behavioral scientists who require background information on the most important aspects of each other’s areas of expertise.”

 • 11:28
 • 0

Violència psicològica en la parella: una perspectiva des de la victimologia

ARBACH LUCIONI, KARIN i ÁLVAREZ LÓPEZ, ESTER. Avaluació de la violència psicològica en la parella en l’àmbit forense. CEJFE, 2009

Aquest estudi es basa en el coneixement de les dificultats teòriques i pràctiques amb què es troba el professional forense que ha de valorar situacions de violència psicològica en la parella (VPP). L’objectiu principal de l’estudi és conèixer el procés d’avaluació forense que empren els psicòlegs i els treballadors socials dels Equips d’Assessorament Tècnic Penal dels jutjats davant aquests casos. L’interès se centra a conèixer com fan realment els professionals aquesta detecció i avaluació: quins instruments o quines pautes utilitzen, quin ús fan del seu propi judici clínic i en què basen la presa de decisions. Els resultats, de caràcter descriptiu, permeten l’anàlisi i la reflexió sobre la realitat actual de la pràctica professional. Mitjançant una enquesta administrada a aquests experts, sabem que la valoració de la VPP és una tasca freqüent entre les activitats d’avaluació que realitzen. Les fonts d’informació que empren són diverses. La majoria manifesta utilitzar proves o instruments no específics per a casos de violència de parella, i generalment són eines d’avaluació de la personalitat, la intel·ligència o la simptomatologia psiquiàtrica. Un terç dels experts apel·la exclusivament al judici clínic. El nombre d’indicadors que exploren i de seqüeles que detecten és elevat i són de diversa naturalesa. Els resultats obtinguts posen de manifest la rellevància de comptar amb metodologies sistematitzades i amb instruments específics i adaptats a l’àmbit forense, amb la finalitat de guanyar en precisió dels resultats i en optimització del procés d’avaluació de la VPP.

Forensic assessment of psychological violence among couples
The conceptual and technical gaps existing when it comes to assessing psychological violence among couples can have a bearing on forensic assessments of this occurrence. For this study, the experts surveyed provide information about the methodological keys they use for their assessments.

 • 09:12
 • 0

Química i ciencia forense


JOHLL, MATTHEW E. Química e investigación criminal: una perspectiva de la ciencia forense. Barcelona: Editorial Reverté, 2008

Signatura: 340.63 Joh

El professor Matthew E. Johll ha escrit aquest llibre basant-se en casos reals de la ciència forense i la investigació criminal, i explica els principis químics bàsics d’una manera clara i accessible, sense oblidar els aspectes més quantitatius de la química. L’obra inclou els següents capítols: Introducció a la química forense; Recollida i conservació de les proves; Pistes atòmiques; Proves químiques; Propietats de les dissolucions I: dissolucions acuoses; Propietats de les dissolucions II: forces intermoleculars; Química de les drogues; Química de l’addicció; Investigació d’incendis provocats; Química de les explosions; Concretar el moment de la mort; Bombes brutes i terrorisme nuclear; Verins; Identificació de víctimes: anàlisi del ADN.

 • 09:37
 • 0

Psiquiatria i psicologia forense

Diccionario de psiquiatría y psicología forense. Buenos Aires: Polemos, 2006
Signatura: 34:159.9(038) Dic

La psiquiatria forense és una disciplina tan antiga com la medicina, que es troba en constant canvi i evolució. A tots els que estan vinculats a ella, sovint els sorgeixen dubtes sobre els significats dels termes utilitzats en peritatges o dictàmens psicològics o psiquiàtrics. D’altra banda, la medicina forense és una disciplina mèdica en la qual es fan imprescindibles les definicions precises, tant per a qui exposa com per a qui rep la informació. En aquest sentit aquesta obra resulta particularment aclaridora. Els autors assumeixen el desafiament de presentar la matèria sota la forma de diccionari i donen a cada terme el seu significat precís en el context de la psiquiatria, la psicologia i la psicoanàlisi. Aquest diccionari conté també informació històrica d’autors, teories, corrents i escoles, sense oblidar els diagnòstics, la terapèutica i els conceptes medico-legals. Aquesta obra és una eina valuosa per conèixer adequadament els temes psiquiatrics i jurídics, el desconeixement dels quals podria ser determinant d’algun grau de responsabilitat professional. És per això que resultarà útil no només pels perits mèdics sinó també, per a tots aquells professionals lligats a la pràctica forense com ara els psicòlegs, jutges, advocats i policies.

 • 08:50
 • 0

Psicòpates

Garrido Genovés, Vicente. La mente criminal: la ciencia contra los asesinos en serie. Madrid: Temas de hoy, 2007
343.95 Gar

Com actuen els assassins en sèrie? Per a què serveix l’anàlisi del perfil genètic (ADN)? Quin és el modus operandi i la signatura d’un assassí? Quins són els mètodes d’investigació de la policia? Tant el lector interessat en les ciències socials i criminològiques com els estudiants i professionals de les diverses branques de la policia trobaran en aquesta obra nocions essencials de criminologia forense aplicades a casos criminals que van arribar a commocionar el món sencer. En analitzar la forma d’actuar i de pensar dels assassins en sèrie, el seu autor, Vicente Garrido, mostra al lector la manera com els homicides creen les seves terribles fantasies i com les porten a la pràctica. De Jack l’esbudellador a Tony King, passant per altres criminals coneguts a Catalunya (Gilberto Chamba, l’assasí de la baralla, etc.) i al món (Richard Ramírez, Ted Bunty), aquest llibre descriu de manera rigorosa però fàcilment comprensible el món dels assassins en sèrie, alhora que incorpora apassionants descobertes de la ciència forense.

 • 12:23
 • 0

Ciència i misteri al Museu de Ciències Naturals

Amb l’objectiu de mostrar com treballen els professionals de la policia científica i la investigació forense, el Museu de Ciències Naturals acull una exposició interactiva que uneix el rigor científic amb el misteri propi dels relats detectivescos. Amb l’assassinat del director del museu com a punt de partida, les persones visitants hauran de resoldre el crim analitzant totes les pistes (petjades, restes de sang, larves d’insecte dins del cadàver, casquets de bala, etc.) i aplicant tècniques reals que fa servir la policia científica del nostre país. Després, a la sala d’interrogatoris podran preguntar a les persones sospitoses quina és la seva coartada i, finalment, assenyalar un culpable. Assassinat al Museu es podrà visitar fins al 7 de gener de 2009.

(extret del web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa)
Enllaços: per a més informació

 • 20:29
 • 1

L’anàlisi del comportament humà

Bernat-Noël Tiffon. Manual de consultoría en psicología y psicopatología clínica, legal, jurídica, criminal y forense. Barcelona: Bosch editor, 2008
Signatura: 34:159.9 Tif

La psicologia legal i forense presenta unes característiques pròpies que la fan singular. Des d’una perspectiva humanista, la psicologia i psicopatologia forense procura endinsar-se en l’anàlisi de la ment i donar resposta a les sis preguntes bàsiques que ajuden a comprendre el comportament humà: què?, qui?, com?, quan?, on?, i per què?
La psico(pato)logia forense no acaba en el diagnòstic del pacient sinó en saber dirigir les causes i els efectes d’ aquest comportament humà cap a les circumstàncies juridicopenals i així auxiliar al jutge en el seu procés de presa de decisions.

El manual que ha fet el Dr. Bernat-Noël Tiffon, és doncs, interessant per als professionals de la salut mental (psiquiatres i psicòlegs) que exerceixen com a pèrits a les sales de justícia i útil com a guia assimilable per als juristes. Abasta temes d’actualitat com la violència de gènere, la predicció del risc de perillositat, aprofundiment en l’estudi dels trets de la psicopatia, revisió dels instruments d’avaluació, abus sexual, psicologia penitenciària,etc.

Per demanar el llibre en préstec envieu-nos un correu electrònic a

biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat