Bloc biblioteca del CEJFE » psicopatologia


11 APUNTS

 • 11:21
 • 0

Anorèxia i bulímia: dues malalties de la nostra societat

CRISPO, Rosina; FIGUEROA, Eduardo; GUELAR, Diana. Anorexia y bulimia: un mapa para recorrer un territorio trastornado. Barcelona: Gedisa, 2011
Sig. 159.97 Cri

Tres experimentats psicòlegs expliquen en aquest llibre tots els aspectes importants dels trastorns relacionats amb l’alimentació. Aquest text es basa en dotze anys de treball clínic en el camp de la bulímia, l’anorèxia nerviosa i les obsessions relacionades amb el pes, la balança i la forma del cos. Amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom la informació relativa a aquests trastorns -i prevenir així aquest tipus de problemes- els autors proporcionen una clara descripció de les seves principals característiques, les seves causes, el seu diagnòstic i els danys que produeixen.
Determinades constel·lacions familiars poden afavorir aquesta patologia i hi ha persones més vulnerables per la seva personalitat i grau de maduració. Un factor de gran incidència en aquest problema és la nostra societat contemporània, marcada per una ètica i una estètica determinades, que prioritzen la imatge externa per sobre de qualsevol valor. En un 90%, les afectades per aquest trastorn són dones. El model ideal de figura i pes femenins, tal com ho proposa la publicitat actual, atempta contra la salut de les dones per exigir un pes que la majoria d’elles no pot ni ha d’assolir.
Els autors ofereixen una àmplia orientació sobre les possibilitats de recuperar un control natural i equilibrat del cos per evitar les agressions a la salut, i expliquen tècniques eficaces que es poden aplicar fàcilment amb la supervisió d’un metge especialitzat. En els casos greus, generalment d’adolescents, solen ser els pares o altres familiars els que busquen ajuda. Els autors descriuen com poden donar suport als individus afectats i com es desenvolupa, en casos indicats, una psicoteràpia. Una sèrie de casos clínics permet conèixer en detall les experiències i patiments de persones anorèxiques i bulímiques.

 • 08:55
 • 0

Els tractaments i les teràpies psicologiques en les psicosis

MARTINDALE, Brian V.; BATEMAN, Anthony; CROWE, Michael; MARGISON, Frank (Eds.) Las psicosis: los tratamientos psicológicos y su eficacia. Barcelona: Herder Editorial, S.L., 2009

Signatura: 615.851 Psi

Cada dia sabem més coses sobre la utilitat de les aproximacions psicològiques en les psicosis, tant entre els professionals i els planificadors com entre els usuaris dels serveis i les seves famílies. De totes maneres, són poques les referències a aquests tractaments en els llibres de text i les guies clíniques.

Aquest llibre posa al dia als professionals sobre les diferents teràpies que es poden emprar en aquestes condicions clíniques, teràpies que, segons els editors, caldria utilitzar en qualsevol servei de salut mental modern. Els autors són experts mundials procedents de tres continents. Les seves diferents aportacions descriuen els diversos contextos, mètodes i tècniques psicològiques utilitzables així com l’evidència de la seva eficàcia, eficiència i efectivitat. Després d’un ampli pròleg i introducció, es dedica una secció a les teràpies cognitivo-conductuals, una altra a les familiars, grupals i psicosocials i un capítol a les teràpies psicoanalítiques. El llibre conclou amb una posada al dia de la utilització de les diverses psicoteràpies en tractaments integrals de psicosis incipients i estats mentals de risc, tant a Escandinàvia com a Austràlia.

 • 13:01
 • 0

Mesures de seguretat i reinserció social en casos d’alteració psíquica

URRUELA MORA, Asier. Las medidas de seguridad y reinserción social en la actualidad: especial consideración de las consecuencias jurídico-penales aplicables a sujetos afectos de anomalía o alteración psíquica. Granada: Comares, 2010

Signatura: 343.81 Urr

Inclou els següents capítols: Panorama general de les mesures de seguretat i reinserció social; Les mesures de seguretat i reinserció social a l’actualitat: supòsits aplicatius en virtut del marc normatiu traçat per la Constitució de 1978 i el Codi penal de 1995; Estudi de les mesures de seguretat i reinserció social previstes en el CP 1995 aplicables en supòsits d’anomalia o alteració psíquica; Concurrència de penes i mesures de seguretat i reinserció social; Decretament de la mesura (aspectes processals) i alienació mental sobrevinguda.

 • 14:47
 • 0

El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat en adults

YOUN, Susan; BRAMHAM, Jessica. TDAH en adultos: una guía psicológica para la práctica. México: Manual moderno, 2009

Signatura: 159.9.019.43 You

El TDAH és un desordre conductual que, en principi, es desenvolupa en la infantesa. Les persones que el pateixen presenten dificultats per prestar atenció en els diferents contextos en els quals es troben, inquietud motora, inestabilitat emocional i conductes impulsives. Sovint poden ser molt més actius o impulsius que l’usual per la seva edat (principalment quan es parla de nens).

Es creia que el TDAH només es presentava en nens i que quan arribava l’adolescència i amb tractament, aquestes persones podien curar-se, però els resultats de diverses investigacions han demostrat just al contrari; a l’actualitat s’ha descobert que molts adults pateixen aquest trastorn que els dificulta per desenvolupar una vida d’acord amb la seva edat cronològica. Aquesta guia vol ajudar a psicòlegs i psicoterapeutes que treballen amb pacients de TDAH. L’obra abasta diferents àrees com: cures primàries, salut mental en l’adult, neuropsiquiatria i neuropsicologia, entre d’altres; a més disposa d’una pàgina web on pacients i terapeutes poden trobar recursos, eines i activitats de suport.

 • 08:48
 • 0

L’impacte de les malalties mentals a l’àmbit laboral

VALDÉS ALONSO, Alberto. Despido y protección social del enfermo bipolar: una contribución al estudio del impacto de la enfermedad mental en la relación de trabajo. Madrid: Editorial Reus, 2009

Signatura: 349.244 Val

El trastorn maníac depressiu o trastorn bipolar és en l’actualitat una de les malalties mentals més problemàtiques en relació amb el treball, ja que té unes connotacions i característiques pròpies que no només impedeixen establir fàcilment el seu diagnòstic (i, per tant, el tractament adequat), sinó que en la seva aparença externa poden no presentar una disfuncionalitat típica en el subjecte que el pateix i per tant, permet que se l’associï a una discapacitat o a una inhabilitat pel treball. Potser perquè la qualificació científica del trastorn bipolar com a patologia dotada d’entitat pròpia ha sigut relativament recent, o per les especials particularitats que comporta el seu desenvolupament, o pel desconeixement del mecanisme real d’actuació de la psicopatologia o simplement, per la dificultat del seu diagnòstic, aquesta malaltia s’ha convertit en un dels paradigmes actuals en matèria d’alteracions de la salut mental tant en la societat com en l’àmbit laboral i d’assegurances.

L’objectiu d’aquest treball consisteix a aproximar-se a aquest trastorn des de l’òptica de la seva incidència en les relacions de treball, així com la valoració a efectes de les prestacions del sistema de la Seguretat Social i Assistència Social.

Alberto Valdés Alonso és professor de dret del treball i de la Seguretat Social a la Universitat Complutense de Madrid. És autor de tres monografies i de nombrosos capítols d’obres col·lectives i articles doctrinals. Les seves línies d’investigació es circumscriuen en la propietat intel·lectual dels treballadors, el treball autònom i la Seguretat Social.

 • 13:40
 • 0

La hiperactivitat

PASCUAL-CASTROVIEJO, Ignacio. Síndrome de déficit de atención-hiperactividad. Madrid: Diaz de Santos, 2009

Signatura: 159.9.019.43 Pas

La síndrome de dèficit d’atenció/Hiperactivitat (SDAHA) és la patologia infanto-juvenil més freqüent i preocupant en el moment actual, no només en l’àmbit neuropsiquiàtric, sinó en tota la pediatria. Els problemes derivats d’aquesta malaltia poden tenir repercussions a nivell personal, familiar, escolar, laboral i social. A més poden perllongar-se durant la vida adulta. Aquests problemes, ben estudiats, tractats i orientats poden veure’s molt minimitzats, però sense tractament poden tenir grans repercussions a molts nivells. En aquest llibre, que ja porta 4 edicions, es desenvolupen les facetes clíniques, genètiques, anatòmiques, bioquímiques, socials, terapèutiques i de pronòstic que poden donar-se en les persones que pateixen aquesta síndrome.

 • 10:56
 • 0

La dona anorèxica

GIRARD, René. La anorexia y el deseo mimético. Rubí (Barcelona): Marbot Ediciones, 2009

Signatura: 316.89 Gir

Per què l’anorèxia afecta algunes dones més que d’altres? Una de les característiques més evidents de les nostres societats és la pulsió dels individus per competir constantment en tots els àmbits de l’experiència. En el cas de les anorèxiques succeeix el mateix que en altres àmbits: segons l’autor, com gairebé qualsevol individu de la nostra cultura, les dones anorèxiques volen ser les campiones en la seva categoria. Passa el mateix al món de les finances. La diferència és que el desig de ser més ric que els altres no es considera patològic mentre que el desig de ser més prima, portat a l’extrem, provoca uns efectes perjudicials i visibles en l’aspecte físic de la persona. El resultat final és tràgic en els casos extrems, però això no ens ha de fer perdre de vista el fet que l’obsessió per aprimar-se caracteritza tota la nostra cultura. Lluny de ser un fet aïllat, s’ha convertit en una preocupació que compartim amb aquestes joves víctimes. L’imperatiu que empeny aquestes dones a matar-se de gana prové de tota la societat: és unànime. I aquest fet, com apunta l’autor, “que sea inconsciente, desritualizado, muestra, de un modo bastante espeluznante, que en nuestro mundo se está produciendo un retorno al arcaísmo”.

René Girard (Avinyó, 1963) és crític literari, historiador i antropòleg. La seva teoria de la mímesi ha permès aclarir la naturalesa de les relacions entre els individus en la literatura i també reinterpretar la violència en les societats humanes des dels seus origens fins als nostres dies.

 • 14:08
 • 0

Les claus per dir adéu a la depressió

ROJAS, Enrique. Guía práctica contra la depresión. Madrid: Ed. Temas de hoy, 2009
Signatura: 616.89 Roj

Després del seu èxit Adiós, depresión el psiquiatre Enrique Rojas ens ofereix una guia pràctica de lectura: un recopilatori de les claus que es recullen en aquesta obra fonamental per reconèixer i afrontar un dels problemes que més ens preocupen.

La depressió és la malaltia de la tristesa. Es barregen dins seu tot un ventall de sentiments que van des de la melanconia al desencís, passant per la falta de ganes de viure. Enrique Rojas aborda la seva anàlisi amb gran eficàcia narrativa. El seu coneixement de la matèria dóna resposta a molts interrogants: Què és una depressió? com es tracta? quin tipus de depresius hi ha? quines diferències hi ha entre la tristesa normal i la tristesa depressiva? què és la psicoteràpia?

 • 08:55
 • 0

Històries reals sobre l’esquizofrènia

RUIZ GARZÓN, Ricard. Esquizo. Històries reals. Barcelona: Edicions La Campana, 2008
Signatura: 616.895.8 Rui

L’autor s’endinsa en el món de l’esquizofrènia, en desmunta alguns mites i fa que els seus protagonistes en parlin

El llibre és una nova versió de Las voces del laberinto (Historias reales sobre la esquizofrenia), publicat l’any 2005.

 • 09:31
 • 0

Una mirada als trastorns de personalitat “borderlines”

CANCRINI, LUIGI. Océano borderline. Viajes por una patología inexplorada. Barcelona: Ediciones Paidós, 2007
Signatura: 616.89 Can

Aquest llibre tracta dels diversos significats que la paraula borderline ha anat adquirint al llarg del temps. L’autor es basa en la seva llarga experiència i es concentra en aquelles situacions en que la regressió a aquest nivell de funcionament mental es manifesta de manera més clara: en els nens en situació de risc i en la infeliç vida d’aquells que sucumbeixen a ell.

Es tracta d’una síntesi dels resultats d’una investigació en matèria de trastorns de personalitat, així com en les experiències recollides en diferents contextos sobre la possibilitat de tractar-les realment en termes terapèutics.