Bloc biblioteca del CEJFE » psiquiatria


9 APUNTS

 • 12:28
 • 0

Un estudi sobre el significat de la família

SALVADOR BELTRÁN, Guillermo. Familia: experiencia grupal básica. Barcelona: Paidos; Fundació Vidal i Barraquer, 2009

Signatura: 615.851 Sal

Pel Dr. Salvador Beltrán, expert en psicopatologia, la família és una bona solució per fer front a la complexitat del creixement físic, mental i social de l’ésser humà. Les seves arrels es remunten als orígens de la nostra espècie i, en essència, ha sigut i serà sempre el mateix: una experiència emocional grupal des de la qual es va modelant la personalitat i la història.

Un primer propòsit del llibre és reflexionar sobre les dimensions d’aquesta experiència grupal en la qual individu i grup es modifiquen mútuament. Un segon propòsit és d’oferir a tot el col·lectiu interprofessional que intenta ajudar a les famílies amb dificultats, una sèrie d’elements de comprensió, des del model psicoanalític, que permetin un acostament emocional alliberat dels prejudicis que influeixen en l’observació de les famílies.

 • 11:23
 • 0

Una guia per comprendre les malalties de la ment

ARRIAGA ARRIZABALAGA, Andrés. Enfermedades mentales: una guía para todos los públicos. Madrid: Quiasmo Editorial, 2009

Signatura: 616.89 Arr

Sovint sentim parlar d’algú que està “deprimit”, “maníac”, “hiperactiu”, “alterat”, “malalt dels nervis” o senzillament “boig”. A la nostra societat sembla que no queda del tot clar quina és la diferència entre una mania i una obsessió i moltes persones confonen l’estrès amb l’ansietat. Mentrestant, els que de veritat sofreixen una malaltia mental són moltes vegades desatesos, incompresos, jutjats i estigmatitzats. La falta de coneixement i l’escàs accés al món de les malalties de la ment afavoreix que moltes persones confonguin termes, els apliquin de manera improcedent i , a més, mostrin por i rebuig cap a les persones amb aquestes patologies.

El lector trobarà en aquesta guia, una eina útil i entretinguda que l’acostarà a la realitat de les malalties de la ment amb un llenguatge clar i concís. Aprendrà les característiques de les malalties que afecten els estats d’ànim. Coneixerà les patologies que tenen a veure amb les pors, l’ansietat i l’estrès. Sabrà distingir una anorèxia nerviosa de la bulímia nerviosa. Comprendrà què significa un trastorn de la personalitat borderline i que passa dins la ment del psicopata, del pacient amb esquizofrènia i del que pateix algun tipus d’addicció. Podrà saber què és l’autisme infantil, la ludopatia, la cleptomania o una parafília sexual.

 • 11:13
 • 0

Manual de butxaca de psiquiatria

SEMPLE, David; SMYTH, Roger; BURNS, Jonathan et al. Manual Oxford de Psiquiatría. Madrid: Grupo Aula Médica, 2009
Signatura: 616.89 Man

Llibre que explica les principals patologies i subespecialitats psiquiàtriques. Ofereix les directrius pràctiques i completes per al tractament, alhora que proporciona consells útils per a situacions urgents i difícils, i una cobertura en profunditat dels aspectes següents: l’avaluació psiquiàtrica, psicopatologia, pràctica basada en l’evidència, aspectes terapèutics i psiquiatria transcultural. Està indexat alfabèticament, per codis CIE10/DSM-IV, i per presentacions agudes.

 • 09:49
 • 0

Prevenció del suicidi

BOBES GARCÍA, Julio (Dir.) La psiquiatría en esquemas. Prevención de comporamientos suicidas en esquemas. Barcelona: Grupo Ars XXI de Comunicaciones, 2005
Signatura: 179.7:616.89 Pre

Llibre que facilita als diferents especialistes l’actualització de coneixements en identificació, avaluació, maneig i prevención de comportaments autolítiques, atenent a les bases conceptuals i els factors neurobiològics i d’entorn involucrats en els riscos relatius dels comportaments autolítics, així com les diferents formes d’intervenció, tant sobre les malalties mentals subjacents com sobre les malalties d’evolució crònica i/o discapacitants que afavoreixen o generen aquest tipus de comportaments.

Inclou CD.

 • 10:16
 • 0

Nova edició del llibre Psiquiatría clínica

GÓMEZ-RESTREP, Carlos; HERNÁNDEZ BAYONA, Guillermo; ROJAS URREGO, Alejandro et al. Psiquiatría clínica: diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos. Colombia: Editorial Mèdica Internacional, 2008
Signatura: 616.89 Psi

Tercera edició del llibre Psiquiatría clínica: diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos, que revisa de manera didàctica els aspectes més rellevants de la psiquiatria en les diverses etapes de la vida: la infantesa, l’adolescència, l’adultesa i la tercera edat. S’hi expliquen les bases de la conducta, els trastorns en cada franja d’edat, l’avaluació i el diagnòstic de la conducta i els procediments habituals en els aspectes psicoterapèutics, psicofarmacològics i psicosocials.

 • 09:37
 • 0

Psiquiatria i psicologia forense

Diccionario de psiquiatría y psicología forense. Buenos Aires: Polemos, 2006
Signatura: 34:159.9(038) Dic

La psiquiatria forense és una disciplina tan antiga com la medicina, que es troba en constant canvi i evolució. A tots els que estan vinculats a ella, sovint els sorgeixen dubtes sobre els significats dels termes utilitzats en peritatges o dictàmens psicològics o psiquiàtrics. D’altra banda, la medicina forense és una disciplina mèdica en la qual es fan imprescindibles les definicions precises, tant per a qui exposa com per a qui rep la informació. En aquest sentit aquesta obra resulta particularment aclaridora. Els autors assumeixen el desafiament de presentar la matèria sota la forma de diccionari i donen a cada terme el seu significat precís en el context de la psiquiatria, la psicologia i la psicoanàlisi. Aquest diccionari conté també informació històrica d’autors, teories, corrents i escoles, sense oblidar els diagnòstics, la terapèutica i els conceptes medico-legals. Aquesta obra és una eina valuosa per conèixer adequadament els temes psiquiatrics i jurídics, el desconeixement dels quals podria ser determinant d’algun grau de responsabilitat professional. És per això que resultarà útil no només pels perits mèdics sinó també, per a tots aquells professionals lligats a la pràctica forense com ara els psicòlegs, jutges, advocats i policies.

 • 09:25
 • 0

Els malalts mentals a Catalunya

Silvia Ventura. Els bojos a Catalunya: 1850-2000. Barcelona: Edicions 62, 2007 (Llibres a l’abast)

Signatura:616.89(460.23)(09) Ven

“Aquesta obra aborda el passat recent i un munt de qüestions relacionades amb la bogeria d’ençà que el 1850 es va començar a considerar com a malaltia mental. L’autora, Sílvia Ventura, analitza els darrers cent cinquanta anys de la psiquiatria a Catalunya, des d’una perspectiva compromesa, en la qual no dubta a donar la seva opinió polemitzant sobre les diferents etapes assistencials sobrevingudes en aquest període.

Des del seu lloc de magistrada del Jutjat de capacitat i estat civil, l’autora ha estat sensible als aspectes humans que queden compromesos en els internaments judicials i en les incapacitacions psíquiques. Ha seguit els processos i les conseqüències derivades de les seves intervencions (sentències), executades tenint en compte no tan sols el marc jurídic, sinó també els dispositius i els recursos que l’Administració sanitària ofereix als ciutadans. És a partir d’aquesta àmplia visió que l’autora revisa els models assistencials aplicats a Catalunya i es planteja de forma oberta si la prevenció i els tractaments que s’han ofert i s’ofereixen són els adequats.” (Extret de la contraportada)

 • 10:36
 • 0

Psicologia i psicopatologia forense

Zazzali, Julio R. Manual de psicopatología forense. Buenos Aires: Ediciones La Roca, 2007

Signatura: 34:159.9 Zaz

Amb la presentació d’aquesta obra, l’autor pretén resoldre, amb un llenguatge clar i accessible, problemes que diàriament es presenten a l’activitat pericial. El treball parteix de dos evidències clíniques: la certesa que les patologies mentals es poden agrupar en tres categories: neurosis, psicopaties i psicosis (les psicosis representarien les malalties mentals genuïnes, les psicopatologies, les varietats anormals de la personalitat, i les neurosis, les maneres anormals de reaccionar davant determinats conflictes humans). La segona evidència és que hi ha una discontinuitat o salt qualitatiu entre les manifestacions de les anormalitats psíquiques (neurosis i psicopaties) i les manifestacions de la malaltia mental (o psicosis).

 • 14:13
 • 0

Malalts mentals a la presons

Capdevila Capdevila, Manel; Ferrer i Puig, Marta. Salut mental i execució penal. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2008 (Col·lecció Justícia i Societat, núm. 29)

Signatura: 616.89:343.81 Cap

“Aquesta recerca consta de dues parts ben diferenciades: La primera part és un estudi quantitatiu que s’aproxima al col·lectiu de persones afectades per trastorns mentals que es troben complint una pena de presó o una mesura de seguretat a Catalunya durant un període determinat de temps. S’analitzen nombroses variables que descriuen aquest col·lectiu i la manera com s’adapten al compliment de la pena. També es compara aquest grup de persones amb altres col·lectius de penats sense problemes mentals declarats”. La segona part de l’estudi recull una recerca de tipus qualitatiu on experts vinculats a la salut mental i execució de penes opinen i reflexionen sobre el diagnòstic de les persones penades amb trastorns mentals, el seu tractament, les propostes de derivació, les possibilitats futures de la sanitat penitenciària. L’informe de la recerca s’estructura en 10 capítols, dels quals hi ha tres dedicats a contextualitzar la recerca i a explicar-ne el contingut, i set dedicats a explicar-ne els resultats.