Bloc biblioteca del CEJFE » teràpies


30 APUNTS

 • 09:02
 • 0

La música com a teràpia

BENENZON, Rolando O. Musicoterapia: de la teoría a la práctica. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2011
Sig. 615.851 Ben

El terme musicoteràpia s’ha integrat al llenguatge corrent. Moltes obres dels últims anys han  tractat d’aquesta mena de teràpia, però aquest llibre és diferent perquè el seu contingut i la seva orientació fan referència al model Benenzon, reconegut com un dels quatre més importants del món en l’últim Congrés Mundial de Musicoteràpia, celebrat a Washington. Totes les investigacions que es descriuen  corresponen a l ’ aplicació de la musicoteràpia activa en les patologies més importants que pateix l’ésser humà: autisme, psicosi, deficiència mental, pertorbacions motores, malalties terminals i comes; també es descriu la seva aplicació en la psicoprofilaxi, l’embaràs i la formació de professionals de la salut (musicoteràpia didàctica). Aquest llibre s’adreça tant als especialistes preocupats per aprofundir en el context no verbal com al lector  que vol informar-se sobre una disciplina en ple desenvolupament.

Segona edició actualitzada d’aquesta obra, que el professor Benenzon va publicar l’any 2000.

 • 12:23
 • 0

Els efectes de la psicoteràpia en els psicoterapeutes

GUY, James D. La vida personal del psicoterapeuta: el impacto de la práctica clínica en las emociones y vivencias del terapeuta. Barcelona: Paidós, 2009

Signatura: 615.851 Guy

Aquest llibre descriu els factors que conflueixen en l’elecció de la carrera de psicoterapeuta i alhora, les característiques que determinen si una persona és adequada o no per a una professió com aquesta. No només informa sobre els beneficis que la psicoteràpia pot aportar als qui la posen en pràctica, (l’autocontrol, la seguretat en un mateix, la capacitat d’introspecció, la sensibilitat, la tolerància, etc.), sinó que també n’explica els inconvenients, els perjudicis que pot provocar: l’ansietat, la depressió, la tensió emocional, la solitud i el cansament, entre d’altres.

L’obra de Guy és un exhaustiu resum de les investigacions més recents sobre els efectes que exerceix la psicoteràpia entre els professionals de l’especialitat i alhora, és una guia molt útil per a tots els qui desitgin gaudir d’una carrera llarga i satisfactòria.

 • 08:55
 • 0

Els tractaments i les teràpies psicologiques en les psicosis

MARTINDALE, Brian V.; BATEMAN, Anthony; CROWE, Michael; MARGISON, Frank (Eds.) Las psicosis: los tratamientos psicológicos y su eficacia. Barcelona: Herder Editorial, S.L., 2009

Signatura: 615.851 Psi

Cada dia sabem més coses sobre la utilitat de les aproximacions psicològiques en les psicosis, tant entre els professionals i els planificadors com entre els usuaris dels serveis i les seves famílies. De totes maneres, són poques les referències a aquests tractaments en els llibres de text i les guies clíniques.

Aquest llibre posa al dia als professionals sobre les diferents teràpies que es poden emprar en aquestes condicions clíniques, teràpies que, segons els editors, caldria utilitzar en qualsevol servei de salut mental modern. Els autors són experts mundials procedents de tres continents. Les seves diferents aportacions descriuen els diversos contextos, mètodes i tècniques psicològiques utilitzables així com l’evidència de la seva eficàcia, eficiència i efectivitat. Després d’un ampli pròleg i introducció, es dedica una secció a les teràpies cognitivo-conductuals, una altra a les familiars, grupals i psicosocials i un capítol a les teràpies psicoanalítiques. El llibre conclou amb una posada al dia de la utilització de les diverses psicoteràpies en tractaments integrals de psicosis incipients i estats mentals de risc, tant a Escandinàvia com a Austràlia.

 • 11:15
 • 0

Tot el que s’ha de saber sobre psicoteràpia

STUMM, Gerhard; PRITZ, Alfred; QUINTANA, Teresa (Eds.) Diccionario de psicoterapia. Barcelona: Herder, 2009

Signatura: (038)615.851 Dic

Aquest diccionari és un dels primers en la matèria en castellà. Defineix novedosament el camp de la psicoteràpia moderna presentant en ordre alfabètic els termes que es refereixen tant a mètodes com a especialitats. L’obra conté més de 1600 entrades redactades per un total de 360 autors de més d’una dotzena de països i la biografia i bibliografia de les principals figures internacionals de la psicoteràpia. A més té unes 650 entrades de referència (sense text) però que remeten als termes acceptats, una bibliografia general i un índex onomàstic.
Aquesta obra està exclosa de préstec. Podeu consultar-la en sala o endur-vos-la en préstec de cap de setmana.

 • 14:10
 • 1

Els abusos sexuals a nenes i adolescents

FEUEREISEN, Patti. Invisible girls: the truth about sexual abuse: a book for teen girls, young women, and everyone who cares about them. Berkeley, California: Seal Books, 2009

Signatura: 343.54(73) Feu

La Dra. Patti Feuereisen és una pionera en el tractament de l’abús sexual en noies adolescents i dones joves. Aquesta psicoterapeuta que exerceix desde fa 30 anys a Nova York , ha recorregut els Estats Units organitzant tallers i taules rodones sobre el tema, ha fundat la www.girlthrive.com, una web que orienta i dóna recursos a les víctimes de l’abús sexual i una ONG Girlthrive, Inc. que ofereix teràpies i recolzament a les víctimes d’incest. Aquest llibre vol ser una guia que ajudi les noies adolescents i dones joves que han patit abusos sexuals a recuperar-se i poder dur una vida sana, sense seqüeles. El problema, segons l’autora, és la invisibilitat dels abusos. Segons les estadístiques, als Estats Units, una de cada quatre noies haurà patit un abús sexual abans de complir els 16 anys. Un 48 % de les violacions seran patides per dones joves menors de 18. Tot i les dades, però, la majoria d’aquestes agressions restaran amagades i no seran mai denunciades. Aquestes víctimes es tornen invisibles, guarden el seu secret i anys després les seqüeles de les agressions han deixat trastorns sovint irrecuperables. Per això la teràpia de l’autora se centra en que expliquin el fet al més aviat possible. Compartir la història del seu abús pot suposar superar el trauma emocional i físic per tal de poder portar una vida normal.

 • 14:03
 • 0

Separació i maternitat

MARTIN, Katharina; SCHERVIER-LEGEWIE, Barbara. Madre separada: cómo superan las madres con hijos la separación. Henao: Desclée de Brouwer, 2009

Signatura: 159.924.7 Mar

“Mai vaig voler ser una mare separada”. Això és el que senten moltes dones quan han d’afrontar la separació i la ruptura de la seva família. Són mares que s’enfronten a un gran desafiament: han de trencar el lligam amb la seva exparella, i alhora, seguir relacionant-se amb ell en la seva condició de pare dels seus fills; han de digerir la seva pena i alhora, donar recolzament als seus fills encara més que abans. Sovint sorgeixen disputes al voltant de la pensió o de les visites. I, en darrer lloc, hi ha els seus sentiments ferits, als quals les circumstàncies no els permeten prestar massa atenció.

En aquesta guia, Katharina Martin (columnista especialitzada en família del Berliner Morgenpost) i Barbara Schervier-Legewie (psicoterapèuta) orienten les mares separades sobre el camí que han de seguir per tal de superar la separació. Intenten ajudar-les a comprendre millor les seves reaccions i a desenvolupar un tarannà constructiu. Finalment, ofereixen pautes per reorientar les seves vides sense que els seus fills pateixin i animen a les dones a consumar la separació interior i a obrir els seus propis camins.

 • 13:51
 • 0

Deixar enrere les tensions i l’estrès

WEISS, Brian. Meditación: cómo dejar atrás las tensiones y el estrés y alcanzar la paz interior. Barcelona: Vergara, 2009 (2a reimpr.)

Signatura: 615.851 Wei

La meditació és una tècnica que pot utilitzar-se per experimentar la pau interior i que ens permet replantejar-nos la visió que tenim del que ens envolta, inclòs nosaltres mateixos. Practicar meditació ens ajuda a confiar en la capacitat per utilitzar les nostres energies en la purificació del cos i la ment, i ens ajuda a descobrir i desenvolupar l’espiritualitat. Per ajudar-nos en la pràctica de la meditació, el Dr. Brian Weiss ha escrit aquest llibre i l’ha acompanyat amb un CD gravat pel mateix autor. L’obra inclou les tècniques que el Dr. Weiss utilitza amb els seus pacients per ajudar-los a vèncer l’insomni, l’ansietat, les fòbies, els problemes de pes i les malalties. La meditació també pot reduir la tensió arterial, enfortir el sistema immunològic i rebaixar l’estrès.

 • 12:35
 • 0

Guia per aplicar una teràpia de conducta


GAVINO, Aurora (coord.) Guía de técnicas de terapia de conducta. Madrid: Pirámide, 2009

Signatura: 159.9.019.43 Gav

Les tècniques de teràpia de conducta han demostrat els últims anys la seva eficàcia en el tractament de diferents trastorns. Moltes vegades però, els terapeutes es troben amb la dificultat de voler utilitzar una tècnica concreta i no saber exactament quins passos seguir o com es poden posar en pràctica aquests passos. Aquesta obra presenta una informació clara i didàctica d’un bon nombre de tècniques de reconegut valor terapèutic, explica quins passos precisen, quines dificultats poden aparèixer en aplicar-les i quines estratègies concretes cal utilitzar per afrontar aquestes dificultats. Aquesta guia pot ser molt útil per a tots aquells professionals que necessiten d’aquestes tècniques per al seu treball: psicòlegs, psiquiatres, metges, infermers, fisioterapeutes i mestres.
Podem trobar explicades les següents tècniques: tècniques basades en la informació, tècniques basades en l’augment o disminució de conductes, tècniques adreçades a reduir l’ansietat, tècniques basades en l’entrenament en la solució de problemes i control de les cognicions, tècniques dirigides al canvi de les cognicions i finalment tècniques que pretenen l’autoregulació de la conducta i l’afrontament de l’estrès.

 • 11:04
 • 0

Teràpies per a infants traumatitzats

GOODYEAR-BROWN, Paris. Play therapy with traumatized children: a prescriptive approach. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, cop. 2010

Signatura: 615.851 Goo

Una de les tasques més gratificants d’un terapeuta és ajudar a un infant a recuperar-se d’un esdeveniment traumàtic. Però per on començar? Aquest llibre proposa la teràpia del joc flexible seqüencial (FSPT) com a model vàlid ja que ofereix moltes tècniques específiques de terapèutica del trauma combinades amb intervencions efectives de teràpia en el joc.

Adjuntem també els comentaris de l’editor en idioma original:

Introducing a practical model of play therapy for traumatized children

Some of the most rewarding work a therapist can do is help a child recover from a traumatic event. But where to begin? A growing body of play therapy literature offers many specific techniques and a variety of theoretical models; however, many therapists are still searching for a comprehensive model of treatment that incorporates solid theoretical constructs with effective play therapy interventions.

Clinicians have long recognized that trauma therapy is not just a matter of techniques but a journey with a beginning, middle, and end. In a pioneering contribution to the field, Play Therapy with Traumatized Children: A Prescriptive Approach, the author codifies the process in her model, Flexibly Sequential Play Therapy (FSPT). Integrating non-directive and directive approaches, this components-based model allows for the uniqueness of each child to be valued while providing a safe, systematic journey towards trauma resolution. The FSPT model demystifies play-based trauma treatment by outlining the scope and sequence of posttraumatic play therapy and providing detailed guidance for clinicians at each step of the process.

Dramatically demonstrating the process of healing in case histories drawn from fifteen years of clinical practice with traumatized children, Play Therapy with Traumatized Children addresses:

 • Creating a safe place for trauma processing

 • Augmenting the child’s adaptive coping strategies and soothing his or her physiology

 • Correcting the child’s cognitive distortions

 • Ensuring that caregivers are facilitative partners in treatment

 • Inviting gradual exposure to trauma content through play

 • Creating developmentally sensitive trauma narratives

 • Using termination to make positive meaning of the post-trauma self

 • 16:44
 • 0

Les noves famílies que sorgeixen del divorci

RODRÍGUEZ, Nora. Hermanos cada 15 días: cómo encontrar el equilibrio dentro de las nuevas familias. Barcelona: Integral, 2008

Signatura: 392.3 Rod

Tot comença quan una mare o un pare decideixen separar-se i formar una altra família. Potser la nova parella aporti fills, potser en neixeran d’aquesta nova unió. Poden els integrants de la nova agrupació familiar seguir funcionant com una família? És possible crear vincles entre germans i germanastres? I entre padrastres i fillastres? Com es prenen els fills una situació que ells no han escollit? Quin és el paper que han d’assumir els pares i mares biològics? I els no biològics?
Hermanos cada quince días respon aquestes i altres preguntes, dóna idees per conviure i claus per resoldre els problemes que afronten els pares i els fills de les noves famílies.