Bloc biblioteca del CEJFE » violència juvenil


12 APUNTS

 • 13:30
 • 0

Fills maltractadors

GARRIDO GENOVÉS, Vicente. Antes que sea tarde: cómo prevenir la tiranía de los hijos. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Nabla ediciones, 2007

Signatura: 159.922.8 Gar

Alguns pares veuen incrèduls, com els seus fills els insulten, extorsionen i colpegen. Per fer front a aquestes greus actituds dels nostres temps, la majoria de solucions que s’ofereixen acostumen a ser utòpiques i poc pragmàtiques. En aquest llibre en canvi, Vicente Garrido ens ofereix una obra en la qual aporta tota la seva experiència en psicologia de la violència per tal d’explicar com enfrontar-nos al jove violent i com prevenir certs comportaments.

Vicente Garrido es dirigeix als lectors, i especialment als pares, amb un llenguatge càlid, directe i molt aclaridor i aporta els seus coneixements per tal de poder comprendre i actuar amb els nens i adolescents abans que la violència hagi corromput la seva psicologia. No obstant el seu llenguatge proper aquesta obra és rigorosa doncs les seves recomanacions i comentaris es basen en la investigació científica més puntera.

 • 09:48
 • 0

Prevenir i actuar en la violencia escolar


Guide for preventing and responding to school violence. [s.l.]: Department of Justice; Bureau of Justice Assistance, 2009

Text complet accessible prèvia petició per correu electrònic a la biblioteca: biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat o bé des del web d‘OIJJ previ registre gratuït.

The purpose of this document is to present different strategies and approaches for members of school communities to consider when creating safer learning environments. No two schools are exactly alike, so it is impossible to establish one plan that will work well in all schools. Violence prevention programs work best when they incorporate multiple strategies and address the full range of possible acts of violence in schools. For any set of policies to work, it must be established and implemented with the full participation and support of school board members, administrators, parents, students, community members, emergency response personnel, and law enforcement. Without such shared responsibility, the chances of safe school policies being successfully implemented and accepted are low.

 • 14:07
 • 0

Solucions a l’assetjament escolar

CEREZO RAMÍREZ, Fuensanta. La violencia en las aulas: análisis y propuestas de intervención. Madrid: Pirámide, 2009

Signatura: 37:159.943 Cer

Els primers estudis sobre el bullying daten de fa més de tres dècades, i encara ara la societat s’està plantejant com abordar el problema. És cert que des del punt de vista legal, i sobretot des de l’aprovació de la Llei penal del menor, s’ha avançat en la correcció d’aquestes conductes, però també és evident que les sancions no solucionen el problema. L’autora afirma que els informes posen l’accent en la necessitat d’establir als centres escolars els mecanismes que facilitin la detecció i intervenció més eficaces, ja que, en general, quan la situació de maltractament arriba al coneixement dels adults, les conductes d’agressió i victimització ja estan molt arrelades, la seva repercussió és dramàtica i les possibilitats de reconduir la situació són escasses.

La segona edició de l’obra, revisada i ampliada, mostra com les teories sobre l’agressivitat infantil, i especialment les situacions de maltractament entre iguals, estan relacionades amb un conjunt de factors, entre els quals destaca l’estructura socioafectiva del grup. L’obra, des d’aquesta perspectiva grupal, planteja i mira d’aclarir la influència de les relacions interpersonals alumne-alumne i professor-alumne, i estableix estratègies per detectar i avaluar les situacions de maltractament entre iguals i la seva influència en la vida adulta. L’objectiu final és proporcionar eines no només d’identificació, sinó també de mediació, i per això inclou una guia d’intervenció amb la intenció d’implicar-hi el conjunt de la comunitat educativa.

 • 09:15
 • 0

Aportacions del dret a la violència a l’escola i les bandes juvenils

LÁZARO GÓNZALEZ, Isabel E. i MOLINERO MORENO, Eduardo (Coords). Adolescencia, violencia escolar y bandas juveniles. ¿Qué aporta el derecho?. Madrid: Editorial Tecnos, 2009
Signatura: 37:159.9.43 Ado

És real la preocupació social per la convivència dins l’àmbit de l’escola, la presència de conductes violentes que danyen el clima escolar o, fins i tot, la formació de grups o tribus urbanes violentes, les conductes dels quals han de ser enteses i tractades segons les seves peculiars característiques. Encara que l’alarma social que generen alguns casos de violència extrema, exercida per menors, no es correspon amb la realitat dels fets conflictius ocorreguts en l’àmbit escolar, és raonable estar preocupats perquè l’educació només és possible en un marc de convivència on es desenvolupin positivament les relacions entre alumnes i entre professors i alumnes. Per això, cal que la agressions no resultin moralment admissibles, ja que la dignitat de les persones es troba per sobre de qualsevol altre valor. Institucions i professionals, des de diferents punts de vista, ajuden i acompanyen una reflexió que no vol perdre de vista les possibilitats i vies d’intervenció davant els diferents tipus de violència escolar i grupal.

 • 10:12
 • 0

Al web del CEJFE, l’espai “Debat a bat”

Els formats Debat a bat són espais de treball on s’analitza la praxi professional entorn d’un tema concret; es tracta d’una modalidat formativa centrada específicament en l’intercanvi de coneixement entre professionals.

En aquests espais es genera un marc de discussió i anàlisi fonamentat en l’experiència i els coneixements dels professionals que els integren a fi d’arribar a conclusions que facilitin la intervenció professional.

Aquests grups disposen de l’assessorament continuat d’experts que poden aclarir i resoldre dubtes o incorporar nous punts de vista, i facilitar així l’elaboració d’una base teòrica comuna en l’abordatge del tema plantejat.

Els nous temes publicats en aquest interessant espai i que ja podeu consultar a text complet són:

L’assetjament escolar i la justícia juvenil

Límits ètics i jurídics en el treball social penitenciari

Violència filio-parental

 • 08:26
 • 0

Drets fonamentals i educació

REQUERO INBÁÑEZ, J. L.; MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L. Los derechos fundamentales en la educación. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008
Signatura: 37:34 Der

Llibre publicat pel Consell General del Poder Judicial que parla dels drets fonamentals en l’educació.

Inclou: L’educació escolar, servei essencial: implicacions jurídiques i públiques; Règim d’admissió als centres que reben fons públics; Programació i llibertat escolar: incidència en l’atorgament i denegació de concerts, augment i reducció d’unitats concertades; Deures dels poders públics per garantir el respecte al pluralisme cultural, ideològic i religiós en l’àmbit escolar; L’objecció de consciència en l’àmbit educatiu; La llengua de l’ensenyament; Violència a l’escola: tractament penal de l’assetjament escolar des del sistema del dret penal de menors; La convivència a les aules, una preocupació internacional.

 • 08:50
 • 0

Violència i assetjament a l’escola


Violencia escolar: aspectos socioculturales, penales y procesales. Madrid: Dykinson, 2008

Signatura: 37:159.943 Vio

Inclou: Perfil de l’educació dels menors; La família, un pilar fonamental en la solució de casos d’assetjament escolar; Responsabilitat per omisió en els supòsits de violència escolar; Assetjament escolar i responsabilitat civil; L’exigència de responsabilitat penal dels menors; El Ministeri Fiscal: menors i violència escolar; L’Audiència en el procediment penal de menors; Un model alternatiu de tractament de la delinqüència juvenil: l’estat de Nou Mèxic.

 • 09:06
 • 0

La violència a la nostra societat

Guerrero Muñoz. La sociedad extrema: debates sobre la violencia. Madrid: Tecnos, 2008
Sign: 159.943 Gue

Aquest treball dirigeix la seva atenció sobre qüestions inscrites en l’àmbit de la interacció social i les relacions humanes i aporta diferents visions sobre les formes rellevants de la vida en les societats modernes com la socialització de la diversitat cultural i el sentit de la violència. Els temes que es presenten al lector responen a una preocupació evident pel coneixement dels mecanismes que ens ajuden a comprendre fenòmens com la violència de gènere, la discriminació i marginació social o els estils de vida propis d’una societat de consum com la nostra. Analitzar i aprofundir en els intercanvis constants entre allò que és social i allò que és personal per tal d’apropar-nos a la dinàmica social i les seves repercussions en la vida són objectius prioritaris en aquest llibre, que està orientat no només al lector erudit en aquesta matèria, sinó als estudiants i professionals que desitgin introduir-se en la realitat social utilitzant les eines de la sociologia, la psicologia i l’antropologia social.

 • 11:26
 • 0

Els continguts televisius i el comportament dels joves

Albero Andrés, Magdalena. La mirada adolescent: violència, sexe i televisió. Barcelona: Octaedro, 2006
Signatura: 659.3-053.6 Alb

La preocupació social respecte els efectes que poden tenir els continguts televisius en el comportament dels més joves es tradueix sovint en la demanda d’una educació audiovisual a les escoles. S’intenta així vetllar perquè els mitjans de comunicació no tinguin una influència negativa, sobretot en els temes en què els adolescents poden ser més vulnerables, com la violència i el sexe. Tanmateix, per tal que l’educació en mitjans de comunicació sigui útil, cal partir del coneixement de la relació dels adolescents amb la televisió. És per això que aquest llibre se centra a explicar els resultats de l’observació sistemàtica d’aquesta relació en una mostra d’adolescents de 12 a 16 anys. Al llarg d’aquesta observació es descobreix la complexitat i diversitat de la forma en què els joves interpreten els continguts televisius, i es posa de manifest la seva condició de receptors actius i no de víctimes passives.

El que diuen els adolescents sobre la seva experiència televisiva respecte els continguts de violència i de sexe és el punt de partida d’una reflexió que ha de servir per orientar futurs materials educatius, i també polítiques d’actuació quant a l’educació en mitjans de comunicació i a l’educació sexual a les escoles.

 • 17:05
 • 0

La violència en l’esport

Comentarios a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi, 2008
Signatura: 796:34 Com
L’augment de les conductes violentes, racistes o xenòfobes forma part de les preocupacions més rellevants dels últims anys. Autoritats i institucions nacionals i internacionals tracten d’afrontar aquesta situació i de prendre mesures que afavoreixin la convivència social. En l’àmbit de l’esport aquesta preocupació s’ha de considerar prioritària per la pròpia vistositat de l’esport, pel seu factor representatiu, per la seva visibilitat social i per l’exemple de representació i aproximació social que l’activitat esportiva té en la societat del nostre temps.

Aquesta obra, que agrupa un conjunt d’especialistes en dret esportiu, analitza la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport seguint un esquema complet i comprensiu del conjunt de circumstàncies que posen en perill la convivència social que s’estableix en qualsevol activitat esportiva.