Blog de l'Escola » general


38 APUNTS

 • 08:00
 • 3

Empleats que s’hi estan però que no hi són – Jordi Graells

FOTO: PUBLIMETRO.CL

FOTO: PUBLIMETRO.CL

Heu sentit a parlar mai del presentisme? És l’absència laboral no física, però sí mental, del lloc de treball. I és segurament una de les principals causes que fan minvar el funcionament de tota mena d’organitzacions avui en dia. I a l’Administració? És una pràctica molt estesa? Identifiqueu el que aquí es comenta amb el vostre entorn més o menys immediat? Com ho veieu? [+ info]

 • 14:00
 • 9

6 tendències i una recomanació sobre formació en una organització – Dolors Reig

http://www.morguefile.com

La formació permanent, l’aprendre a aprendre per tota la vida , esdevé la competència essencial del segle XXI.

També per a les organitzacions: no hi ha res millor en moments de crisi i de canvi que una gestió del talent sostenible, capaç de cobrir de forma ràpida i flexible les necessitats de l’organització. Són les conegudes organitzacions que aprenen de Peter Senge les que resultaran avui competitives.

Hi ha una sèrie de recomanacions per fer-ho de la forma més eficient possible en el context d’internet i les noves tecnologies:

1 Aprenentatge informal però planificat, com diria Jay Cross en el seu moment, menys esdeveniments de formació concrets i més actitud, ocasions i entorns planificats per a l’aprenentatge permanent. Aprofitar la ubiqüitat que les tecnologies mòbils , entre d´altres, possibiliten per a l´aprenentatge . [+ info]

 • 16:35
 • 4

Reflexions sobre un nou escenari d’aprenentatge: el Congrés EDO

Imatge Pencil with tree stock de Suwit Ritjaroon per a freedigitalphotos.net

Imatge Pencil with tree stock de Suwit Ritjaroon per a freedigitalphotos.net

El desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement comporta per a les administracions públiques, com a organitzacions intensives en coneixement, la necessitat d’adaptar-se al nou escenari que es configura, per tal de continuar aportant valor públic a la societat.

Aquesta premissa és vàlida per a tots els camps d’actuació de l’Administració. Però en el camp de la formació a les organitzacions, s’està creant un context completament diferent que permet parlar d’un canvi de paradigma. Més enllà de la formació en sentit tradicional (més pròpia de la societat industrial), el desenvolupament de les TIC, i especialment del web 2.0, permeten que les persones resolguin les seves necessitats d’aprenentatge de manera diferent i més immediata per mitjà d’accés a continguts web, accés a xarxes de col·laboració professional… [+ info]

 • 12:37
 • 0

Conclusions de la V Jornada sobre avaluació de la formació

Més de 70 responsables de formació dels departaments, les universitats i els ajuntaments catalans van compartir a la V Jornada sobre l’avaluació de la formació –també retransmesa en directe per l’EAPC- la necessitat de provar estratègies per avaluar l’impacte de la formació, per tal que l’accent no estigui posat en complexos sistemes estadístics. Fins ara,  l’enfocament metodològic s’orientava a  demostrar que la causa dels canvis positius en l’organització era  gràcies a la formació i requeria d’un complex treball d’aïllament d’altres variables que hi haguessin pogut influir. Un enfocament que no sempre resultava ni fàcil ni possible en l’àmbit de les administracions públiques. Pel contrari, com va dir Ramon Crespo a la Jornada, les perspectives basades en models qualitatius indaguen en les causes però renuncien a poder demostrar “l’efecte net” , a poder quantificar de forma exacta la influència de la formació en els resultats del canvi. Més enllà d’això, aquestes perspectives qualitatives miren de generar dades  de forma rigorosa, tenint en compte una observació sistemàtica, per explicar fets i/o percepcions que, sota un raonable marge de confiança, ens permetin afirmar que la formació ha contribuït als resultats. [+ info]

 • 11:34
 • 16

Podem saber com canviem la realitat?

Qualsevol formació planificada busca canviar la realitat. Parteix del fet que cal créixer en alguna competència concreta, que cal adquirir habilitats noves i canviar pràctiques en el lloc de treball. Per tant, s’espera que aquestes pràctiques noves aportin resultats diferents, que canviïn, en la mesura que sigui possible, la realitat.

Si preguntem a qualsevol docent com ha canviat la realitat després de fer el curs que imparteix, probablement tindrà una llarga llista de petits o grans canvis possibles. Sabrà dir el que les persones podran fer de nou, explicarà com les unitats obtindran beneficis de l’aplicació dels programes formatius i podrà orientar-los per buscar les dades que ens faran falta per demostrar que els canvis han estat reals. Llavors, on és la dificultat d’avaluar l’impacte de les accions de formació? [+ info]

 • 09:29
 • 4

Publicar en multiformats a les administracions públiques

Durant el 2013 l’Escola ha anat implementant diferents publicacions en multiformats. Aquestes publicacions responen a les demandes que les actuals tecnologies i els usos socials imposen. Així, les revistes científiques de l’Escola, tant la Revista catalana de dret públic com la Revista de Llengua i Dret, han anat més enllà del format pdf, disponible des de la plataforma OJS, per incorporar també l’epub, com ja ho havia fet el Butlletí Escola Innovació, o com s’ha fet al llarg de les diferents publicacions del 2013.

L’ús de les xarxes socials a les administracions públiques ha de comportar un canvi de model en les publicacions. No es tracta de cap novetat, atès que a l’Escola el material de l’Aula virtual sempre ha estat pensat en multiformats. Ara bé, publicar en multiformats genera nous reptes i obliga a fer servir noves eines, per adaptar-se als nous dispositius, i a les noves expectatives digitals. [+ info]

 • 07:20
 • 4

La formació, element clau de millora a les organitzacions

Imatge: Men, arrows and boards, de renijith krishnan per a freedigitalphotos.net

Imatge: Men, arrows and boards, de renijith krishnan per a freedigitalphotos.net

Les formes de treballar han canviat molt d’uns anys ençà, i molt de pressa. La revolució 2.0, que alguns experts com Dolors Reig comparen amb l’aparició de l’escriptura, han fet canviar la nostra manera de pensar i d’enfocar les nostres activitats. També la crisi econòmica hi ha ajudat en certa manera, ja que ens hem vist abocats a fer més amb menys. Per això, en un context de canvi i redefinició, la formació representa l’espai de reflexió i aprenentatge imprescindible per avançar.

El Departament de la Presidència ha publicat a la seva intranet els resultats del Taller semipresencial d’estadística per a l’aplicació de projectes que han dut a terme en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la docència de l’IDESCAT. [+ info]

 • 11:14
 • 0

La feina ben feta no té fronteres… si es comparteix!

Imatge de sheelamohan per a FreeDigitalPhotos.net

Aquest eslògan presentava una campanya que va llençar la Generalitat els anys 80 per millorar l’autoestima dels catalans. Tenia com a contrapartida la frase “la feina mal feta no té futur”, de contingut també prou interessant. I de fet, tot i que es va fer popular ja fa trenta anys, el contingut té plena vigència.

Avui, però, encara es podria completar i millorar: la feina ben feta no té fronteres… si es dóna a conèixer i es comparteix. I aquesta és l’essència de les jornades de bones pràctiques que, cada any per aquestes dates, l’Escola posa en marxa per presentar una mostra d’aquesta feina ben feta que les unitats de formació dels departaments i organismes duen a terme o coordinen. [+ info]

 • 10:40
 • 3

Barcelona GovJam 2013: visió Escola

A l’Escola s’ha dut a terme, els dies 4 a 6 de juny, una de les GovJam que s’han fet de manera simultània a 38 ciutats de tot el món. La Global GovJam ha tingut com a finalitat que ciutadania i empleats públics de diferents administracions treballéssim amb l’objectiu d’innovar en serveis públics, tot plegat amb dinàmiques i metodologies ben diferents a les que estem acostumats.  L’Escola, a banda de ser-ne la seu i col•laborar amb l’organització, hi ha aportat un dels seus  valors més importants: persones i coneixement.  L’Ana, la Mireia, l’Àngels, la Marta, la Joana i en Jesús hem participat en els diferents grups creats i hem volgut compartir aquesta experiència a través d’aquesta entrada al blog amb la finalitat que tothom que hi hem participat en destaquem tot allò que ens ha aportat la nostra participació a l’esdeveniment i, entre altres coses, pensar si aquest model es pot “importar” com a metodologia a les administracions per millorar i innovar els nostres serveis. [+ info]

 • 08:00
 • 9

Una finestra al món

Els dies 13 i 14 de març passats, l’EAPC va participar al XIIè congrés internacional  Expoelearning, que també era, a més, fira professional. Va ser una bona oportunitat per sentir i parlar en directe amb persones relacionades amb el món de la formació de l’Administració i l’empresa privada. Van ser moltes les qüestions que van sorgir i que ara ens estan servint de reflexió per enfocar el nou paradigma de la formació que comporta la revolució social que vivim. Com a inici de la reflexió, us apuntem tres idees i us recordem que ens calen les vostres opinions.

 1. La responsabilitat de la formació ja no és tant en les organitzacions com en les persones. És molt difícil que un servei de formació d’una organització, per gran que sigui, pugui competir amb la possibilitat de seguir a través de vídeos, MOOC (Massive Open Online Courses) o blogs els millors entesos del món en totes les matèries. Les persones ja no esperen a veure quina formació els ofereixen; senzillament, la van a buscar quan la necessiten. [+ info]