Gestió del coneixement » metodologia


104 APUNTS

  • 09:24
  • 1

Com retenim el coneixement?

“Per gestionar el coneixement cal estar molt emprenyat”. Així, tal com raja; amb aquestes paraules concloïa Javier Martínez Aldanondo la seva intervenció sobre retenció del coneixement en la sessió d’Espais de Gestió del Coneixement, que va tenir lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Argumentava que si no estàs molt enfadat no hi ha manera que les coses canviïn. I ara la feina és fer que els directius s’enfadin prou com per introduir la gestió del coneixement en l’estratègia de les seves organitzacions.

Les pèrdues de coneixement que pateixen les organitzacions per canvis de feina o per jubilacions dels professionals afecten de manera directa en els comptes de resultats. No disposar d’una estratègia de gestió, retenció i transferència del coneixement provoca que s’hagin de fer les mateixes feines diverses vegades, encarregar-les fora, haver de tornar-les a aprendre, etc. amb les conseqüències econòmiques que això comporta.

Això es podria solucionar amb previsió i amb una bona estratègia de gestió del coneixement. Ara encara estem a les beceroles, però d’aquí uns anys aquesta estratègia serà fonamental en qualsevol organització intensiva de coneixement, com les administracions públiques en què la seva matèria primera no és altra que el coneixement.

Per retenir el coneixement, en primer lloc s’ha d’identificar el coneixement crític que es vol retenir i no començar mai per les persones. En segon lloc s’han d’identificar els experts i els possibles substituts i –punt clau- implicar-hi el cap i considerar-ho com un procés en l’organització. En tercer lloc, cal dissenyar una estratègia de treball per transferir el coneixement, no només emmagatzemar-lo. Per això, cal formació de l’expert com a instructor i també cal formació per al substitut. Segons el tipus de coneixement que cal retenir se seleccionen les eines del pla de transferència (entrevista, mapa de coneixement, CoP, mentoratges, bases de coneixement, etc.). I cal establir un contracte ferm de compromís amb el procés de transferència entre l’expert, el substitut i el cap.

Tenim un camí traçat, el seguim?

  • 15:52
  • 0

D’e-moderadors a agents d’aprenentatge

El 24 de març vam fer la reunió semestral de tots els e-moderadors del programa Compartim. L’objectiu formal d’aquestes reunions semestrals és fer transferència de  bones pràctiques i aprendre tots de tots.  En aquesta ocasió, però, hi va haver una novetat.

La primera part de la sessió va transcórrer segons la pauta tradicional. Els e-moderadors expliquen els seus projectes i reptes anuals; hi ha una gran diversitat d’enfocaments i projectes. No és aliè l’enfocament obert que tenim de les comunitats de pràctica al programa Compartim. Després de diversos anys d’especialitzar-nos a entendre allò que realment preocupa l’organització, hem establert una bona metodologia per detectar i resoldre problemes.  L’ingredient màgic ara, en aquesta fase de maduresa,  és el concurs i la implicació explícita de l’alta direcció, la qual assegura el suport i la posada  en marxa posterior de cada projecte. En la sessió, per tant, vam poder escoltar 18 propostes que pretenen aportar valor a l’organització des de la participació i la intel·ligència de tots.

Aquesta part va concloure amb la intervenció de José Antonio Latorre, que ens va explicar els detalls del model de comunitats de pràctica d’Alacant. Aquest model pot ser fàcilment instaurable pels centres de formació, ja que és una via d’entrada més fàcil a les CoP que no pas el que fem nosaltres; en el seu cas són més a prop del departament de recursos humans.

Però  va ser a la segona part on es va obrir  un nou escenari.  La pregunta de base que ens fèiem era la següent: pot un moderador excel·lent anar una mica més enllà de la seva funció i esdevenir un referent d’aprenentatge per al seu col·lectiu professional? Recordem que al programa Compartim, les comunitats de pràctica són al centre de cada col·lectiu professional. El que preteníem era fer evolucionar la figura del moderador i que passés de tenir un conjunt limitat d’activitats assignades, a una cartera de serveis encara més gran i relacionats amb l’aprenentatge organitzatiu. Els vam batejar amb el nom d’agents d’aprenentatge.

Per començar a sensibilitzar el grup, se’ns va acudir que seria interessant aportar una bona experiència de formació vinculada al lloc de treball. L’Ana Sáez en va ser l’encarregada, ja que ens va explicar el  model capdavanter  de formació de l’Hospital Sant Joan de Déu.

A continuació vam presentar hipòtesis sobre les funcions que podria tenir aquesta figura  el que podríem avançar del que podrien ser  les noves funcions d’aquesta figura.

Per acabar, Manel Muntada va avançar quatre preguntes sobre les quals reflexionar. El vehicle per articular-les sembla obvi: una CoP. Ja té nom (REGAL) i diversos  tipus de participants; a més dels e- moderadors,  hem pensat que seria útil afegir nous rols:  gestors de formació (del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de l’Escola d’Administració Pública), persones vinculades a la formació des d’àmbits diferents (per exemple,  directors docents), persones dels àmbits de difusió i comunicació, recursos humans, altres CoP de fora del Departament, universitats, etc. I ja en som més de 30!

Jesús Martínez

  • 11:52
  • 0

Processos participatius al Departament de Justícia

El proper 21 de novembre de 2013 tindrà lloc un fet que considerem extraordinari en la ja llarga trajectòria del programa Compartim. Es tracta de la presentació del nou Projecte tècnic de medi obert dins de la VIII Jornada de Medi Obert de Justícia Juvenil.  I dic extraordinari, perquè tot el procés d’elaboració (que ha durat un any sencer) s’ha dut a terme de manera col·laborativa entre els professionals de base, els comandaments intermedis i els directius.

El fet que aquest procés, que és complex i rellevant perquè s’articula en un ampli espectre de professionals i n’exigeix la participació activa,  s’hagi conduït amb èxit denota un alt grau d’expertesa i implicació.

Em remeto al programa de la Jornada per il·lustrar-ho: «Per a l’elaboració d’aquest nou Projecte tècnic es va considerar que un pilar bàsic havia de ser comptar amb la màxima participació del col·lectiu de professionals. Per això es va dissenyar una estructura col·laborativa encaixada i inserida dins del programa Compartim. I si un dels pilars d’aquest nou Projecte tècnic ha estat aconseguir la màxima participació del col·lectiu, l’altre ha estat la participació d’experts externs que han aportat els coneixements específics del seu camp professional al document que s’estava elaborant.»

Aquest nou Projecte ha fet palès que també és possible establir col·laboracions en temes d’alt nivell (regulació del treball professional, en aquest cas) habitualment reservats a les àrees de gestió directiva. La pregunta o reflexió que un es fa a continuació és la si es podria haver donat aquest procés en una organització en què no hi hagués hagut durant set anys comunitats de pràctica?

La resposta no és fàcil, però creiem que no. La cultura participativa no s’improvisa. I tampoc no s’accepta tan fàcilment que professionals veterans i experts s’enfrontin al repte de canviar les regles de joc i acceptin el treball en col·laboració, i encara menys amb els seus caps. I a l’inrevés, encara pitjor! Segons quines coses, estan reservades exclusivament a la direcció.

Aquest va ser precisament un dels motius pels quals hem programat l’experiència en el marc de la VIII Jornada Compartim del dia 3 de desembre, que estarà dedicada precisament al bon govern de les organitzacions i processos participatius.

Programa i inscripcions de la VIII Jornada Compartim

Jesús Martínez Marín

  • 15:12
  • 2

“Històries que parlen de nosaltres” a la IV Jornada TIC i Presó

En començar el curs el programa Compartim ens va demanar una frase per resumir el que ens plantejàvem a la CoP TIC i presó. Vam triar “Històries que parlen de nosaltres”, amb el propòsit que aquest eslògan fos el rerefons de les nostres actuacions vehiculant les experiències socioeducatives que pensàvem dur a terme als centres penitenciaris aplicant la metodologia dels relats digitals i desenvolupant el pla formatiu que havíem dissenyat.

Ha arribat el final de curs i el passat 6 de juny vam veure amb satisfacció com la sala d’actes del CEJFE es va omplir d’històries. Les nostres, les que al llarg d’aquest temps hem creat i que segons les possibilitats, necessitats i objectius de cada grup han anat agafant diversos formats: dMagaZines, audiorelats, videorelats, narratives digitals

Al llarg del matí els relats dels centres penitenciaris de Dones, Lledoners, Girona, Homes de Barcelona i Quatre Camins ens van emocionar i entusiasmar i, un cop més, ens van demostrar com a partir d’una proposta inicial, la creativitat, la imaginació i la riquesa personal dels seus autors i autores supera totes les expectatives.

També els alumnes d’Antropologia d’educació social de la Universitat de Barcelona ens van parlar de les seves experiències amb els dMagaZines i de la mà d’Andròmines vam conèixer com les TIC tenen aplicacions suggerents i noves per ajudar-nos a fer el relat de la nostra història professional.

Així, a mesura que desgranàvem aquestes “Històries que parlen de nosaltres”, ens vam adonar com adquirien tot el seu significat en ser compartides. Alguns del seus autors ens van explicar què va significar per ells participar en aquesta experiència, els impulsors de les diferents iniciatives van relatar les singularitats, dificultats i aprenentatges que s’han desenvolupat i tots ens vam engrescar mútuament veient el que els altres havien fet, el que els havia aportat aquesta metodologia, comprovant que no estem sols, que els reptes, les ganes i les idees també es poden compartir i que hi ha iniciatives i projectes interessants que ja s’estan posant en marxa.

Molts no vau poder assistir-hi. Per vosaltres aquest recull de la Jornada.

I per a tots el nostre compromís d’acompanyar-vos en la construcció i difusió de noves històries, encara millors, encara més innovadores i creatives, però que volem que continuïn sent les històries d’una comunitat que junta avança professionalment i creix en coneixement i experiència.

Videopòster IV Jornada TIC i Presó

Elena Martín
Elena Martín

  • 13:30
  • 0

Un model propi de comunitats de pràctica al Govern de Canàries

Comitè de Seguiment de CoP del Govern canariAl butlletí Compartim núm. 16 entrevistem Salomé Ballesteros, que és la responsable de la implantació del projecte de comunitats de pràctica al Govern de Canàries. Al títol d’aquesta entrada diem que és un model propi d’implantació sobre la base de l’impuls estratègic des de l’alta direcció. Aquest es plasma en el Programa estratégico para la modernización y mejora de los servicios públicos (PEMAC) i es dota d’un Comitè de Coordinació i Seguiment liderat per una estructura administrativa transversal de rang superior (la Inspecció General de Serveis).

Per què és important (i pròpia) aquesta via d’implantació de CoP? Perquè creiem que alinea la gestió del coneixement (i les comunitats de pràctica com a eina de referència) dins de la nova estratègia de modernització del Govern canari (2012-2014), amb la resta d’elements que impulsen la modernització: l’administració electrònica, la simplificació de procediments administratius, la millora de la qualitat en la prestació dels serveis, l’avaluació dels programes i polítiques públiques, la direcció per objectius orientada a resultats i, finalment, la gestió integral del coneixement corporatiu.

Les CoP, dins d’aquesta última línia, són una eina fonamental i ja es preveu una estratègia d’implantació, com diem, pròpia. Així ho valora la seva responsable:

…les comunitats de pràctica són el quart objectiu de la línia estratègica de gestió del coneixement i les volem cultivar dins l’estructura orgànica, és a dir, que no només compti amb el suport del Govern, sinó que també els comandaments intermedis s’hi involucrin, i que els empleats sàpiguen que és una fórmula de treball orientada a millorar la seva pràctica diària i a solucionar problemes reals del dia a dia, i que encara que no comporti innovar, que serveixi per elaborar criteris homogenis i adoptar una major unificació de procediments.

I és que darrere d’aquest impuls de modernització de l’Administració i l’aprofitament del coneixement intern rau una raó de pes: eficiència. Així ho recull la mateixa Resolució:

L’actual situació global de crisi econòmica per la qual estem travessant i els principis que regiran el futur sistema econòmic mundial fan que hi hagi una major necessitat de personalitzar no només els productes, sinó també els serveis, de considerar el client com únic en la relació amb una organització o empresa. Això ha suposat l’aparició d’un nou paràmetre a considerar a l’hora d’adoptar una actitud proactiva davant l’Administració en les seves diverses versions (tradicional i electrònica): la competitivitat.

I segueix més endavant:

En aquest sentit, la difícil situació economicofinancera aconsella adoptar mesures de reducció de despeses. Aquest fet, però, es compensarà amb l’esforç que està realitzant el personal de l’Administració pública de la Comunitat Autònoma de Canàries per a la posada en marxa d’aquesta estratègia, aprofitant al màxim els recursos propis amb què comptem…

O sigui, tal i com ho interpretem: és l’hora de posar en valor el coneixement intern dels empleats i de tota l’organització. Les CoP, com veiem, també a Canàries són una gran eina. Estarem atents a la seva evolució. N’aprendrem molt.

Podeu llegir l’entrevista sencera a Salomé Ballesteros al butlletí Compartim núm. 16.

Jesús Martínez