Gestió del coneixement


452 APUNTS

  • 11:41
  • 1

Drap-Art’13

Drap-Art'13El mes d’agost van seleccionar el projecte que vam presentar els monitors artístics de centres penitenciaris al Drap-Art’13, un festival internacional de reciclatge creatiu que volta per tota Europa i que del 3 al 5 de gener se celebra a Barcelona.

Us hi volem convidar. Ens faria il·lusió que veiéssiu la feina que fan els interns i internes dels tallers artístics de les presons catalanes.  I, a més, hi tindrem una parada on podreu comprar algun detallet. Això sí, tot fet amb materials reciclats.

Ja veureu com tenim bones idees i incentivem els alumnes en la sostenibilitat i la reutilització.

El Drap-Art’13 tindrà lloc al CCCB i els horaris són:

- Divendres 3 i dissabte 4 , d’11 a 22h

- Diumenge 5 , d’11 a 15h

Drap-Art’13

Sònia Marco

  • 17:55
  • 1

Més enllà de la mediació, els escenaris del diàleg

Més enllà o més ençà de la mediació? Diem més enllà, quan encara no ha arrelat una cultura mediadora en la nostra societat. Diem més enllà quan els que practiquem la mediació hem viscut en primera línia el poder que té per transformar dinàmiques nefastes de relació i generar convivència…  Diem més enllà de la mediació!

La mediació és una eina que utilitzem en un procés estructurat quan el conflicte està servit i les parts implicades tenen voluntat d’afrontar la situació amb l’ajuda d’un tercer, un mediador i des del diàleg. Aquest diàleg té unes condicions i unes regles perquè realment s’assoleixin els objectius perseguits per aquest procés.

No es tracta de donar una definició reduccionista de la mediació, el que volem és fer alguns subratllats, posar l’accent en alguns termes com ara: una eina, un procés, un conflicte, la voluntat de les parts, un mediador, el diàleg…

Diàleg és la paraula clau, la que marca el camí i dóna sentit al llibre que vam presentar  a la VIII Jornada del Programa de Prevenció i Mediació Comunitària aquest 17 de desembre: Escenaris del diàleg. Més enllà de la mediació.

Aquesta és el producte de quatre d’anys de treball de la comunitat de pràctiques Prevenció i mediació comunitària, amb professionals d’àrees diferents i de municipis de tot Catalunya.

En el treball amb adolescents, es presenten situacions molt complexes i massa sovint, ens trobem sense eines per respondre-hi. Aquest llibre és un recull d’experiències i una reflexió sobre les conductes dels joves, la mirada i la lectura que en fem i les respostes que hi donem. En les situacions més compromeses, quan sembla que ja només es pot sancionar, el diàleg resulta ser una eina potent per generar canvis, per apropar postures, per diluir conflictes…

Parlar sempre és possible…

Més enllà de la mediació. Escenaris del diàleg

Ana Nogueras i Robert Gimeno

  • 11:52
  • 0

Processos participatius al Departament de Justícia

El proper 21 de novembre de 2013 tindrà lloc un fet que considerem extraordinari en la ja llarga trajectòria del programa Compartim. Es tracta de la presentació del nou Projecte tècnic de medi obert dins de la VIII Jornada de Medi Obert de Justícia Juvenil.  I dic extraordinari, perquè tot el procés d’elaboració (que ha durat un any sencer) s’ha dut a terme de manera col·laborativa entre els professionals de base, els comandaments intermedis i els directius.

El fet que aquest procés, que és complex i rellevant perquè s’articula en un ampli espectre de professionals i n’exigeix la participació activa,  s’hagi conduït amb èxit denota un alt grau d’expertesa i implicació.

Em remeto al programa de la Jornada per il·lustrar-ho: «Per a l’elaboració d’aquest nou Projecte tècnic es va considerar que un pilar bàsic havia de ser comptar amb la màxima participació del col·lectiu de professionals. Per això es va dissenyar una estructura col·laborativa encaixada i inserida dins del programa Compartim. I si un dels pilars d’aquest nou Projecte tècnic ha estat aconseguir la màxima participació del col·lectiu, l’altre ha estat la participació d’experts externs que han aportat els coneixements específics del seu camp professional al document que s’estava elaborant.»

Aquest nou Projecte ha fet palès que també és possible establir col·laboracions en temes d’alt nivell (regulació del treball professional, en aquest cas) habitualment reservats a les àrees de gestió directiva. La pregunta o reflexió que un es fa a continuació és la si es podria haver donat aquest procés en una organització en què no hi hagués hagut durant set anys comunitats de pràctica?

La resposta no és fàcil, però creiem que no. La cultura participativa no s’improvisa. I tampoc no s’accepta tan fàcilment que professionals veterans i experts s’enfrontin al repte de canviar les regles de joc i acceptin el treball en col·laboració, i encara menys amb els seus caps. I a l’inrevés, encara pitjor! Segons quines coses, estan reservades exclusivament a la direcció.

Aquest va ser precisament un dels motius pels quals hem programat l’experiència en el marc de la VIII Jornada Compartim del dia 3 de desembre, que estarà dedicada precisament al bon govern de les organitzacions i processos participatius.

Programa i inscripcions de la VIII Jornada Compartim

Jesús Martínez Marín

  • 09:16
  • 0

VII Jornada de juristes criminòlegs de centres penitenciaris

El proper 15 d’octubre, un cop més, tindrem oportunitat de retrobar-nos i compartir una jornada amb el nostre col·lectiu.

En primer lloc, les ponències que s’han organitzat ens introduiran en l’àmbit de les xarxes intraorganitzacionals com a context de suport professional, aprenentatge informal i gestió de coneixement per àrees. Serà interessant escoltar l’opinió de la ponent Alicia Pomares Casado, d’Humannova, que ens faran saber quins moviments es produeixen en aquesta línia en les organitzacions.

En segon lloc, tindrem una taula d’intervencions en què intervindran Josep Cid Moliné, professor de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona; Daniel Varona Gómez, professor de dret penal de la Universitat de Girona, i Joan Pere Queralt Bertran, cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials del Departament de Justícia.  Els ponents ens faran reflexionar sobre l’última reforma penal i ens oferiran una visió criminològica sobre el que implica un sistema d’execució de condemna que posa l’accent en règims oberts i semioberts i les reflexions que això genera.

La tercera aportació, d’Elena Nieto Delgado, cap de l’Oficina d’Estrangeria del Barcelona de la Delegació de Govern a Catalunya, ens permetrà tenir una perspectiva de la Delegació del Govern en matèria d’estrangeria. Tindrem l’oportunitat d’anar una mica més enllà de la nostra relació amb les oficines de règim i el servei d’informació.

Per finalitzar, farem una introspecció en els nostres procediments des del punt de vista del dret administratiu. Podrem valorar quines àrees de millora es poden observar o quines perspectives cal tenir en compte per desenvolupar la nostra praxi. Ens en parlaran Eliseo Villacorta, secretari tècnic jurídic del CP Brians 1, i Marta Cassany Virgili, jurista del CP de Tarragona.

Com sempre, esperem que aquesta jornada sigui del vostre interès. Moltes gràcies!

Programa de la Jornada

Joan Galeano

  • 16:09
  • 0

Conferència Internacional del Projecte Primedia

Els dies 4 i 5 de setembre es va dur a terme a la seu del Museu d’Art Modern de Bolonya (MAMBO) la reunió del grup de treball i la 1ª Conferència Internacional del Projecte PRIMEDIA: ICT & Multimedia Tools for Prison Education. El projecte Primedia està finançat pel Programa Grundtvig LifeLong Learning i està adreçat a identificar bones pràctiques en l’aplicació de les TIC i multimèdia en l’ensenyament a presons per tal d’avaluar i potenciar la seva aplicació en diferents contextos penitenciaris. El grup està format per professionals que treballen a presons de 12 països europeus.

El Departament de Justícia forma part d’aquest projecte. A la conferència de Bolonya hi van assistir Jaume Martin, responsable de relacions internacionals i Julio Zino, responsable de Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Els principals objectius del projecte Primedia són, entre d’altres:

- Crear una xarxa europea permanent per promoure les TIC i els mitjans multimèdia en l’educació a les presons

- Fomentar l’ús de les TIC i les noves tecnologies com a part de les competències fonamentals en l’educació dels interns

El projecte Primedia celebra reunions i conferències periòdiques on du a terme presentacions, tallers, cursos i seminaris per promoure pràctiques eficaces en l’ús de les TIC i multimèdia que serveixin per donar suport a l’educació a les presons.

La conferència de Bolonya va començar amb una presentació del projecte Primedia i dues presentacions sobre l’ús que es fa d’aquestes tecnologies a Holanda i a Catalunya. En el cas de Catalunya, es va presentar l’experiència del projecte AlfaDigital (Alfabetització Digital i Dinamització Cultural): els Punts TIC-Òmnia, les experiències de les Ciberaules amb equips informàtics reciclats i de la formació participativa per obtenir les certificacions de l’ACTIC. Es va il·lustrar la presentació amb el vídeo “L’impacte de les TIC i Internet als centres penitenciaris”.

També es van fer presentacions de bones pràctiques per part dels representants de Catalunya, Irlanda del Nord i Turquia. En el cas de Catalunya, es va fer una presentació del projecte DigiTale amb el títol “DigiTale project: ICT Competences and digital stories” (experiències amb Narratives Digitals, AudioRelats i VideoRelats i dMagaZines, que es duen a terme en l’àmbit penitenciari)

La conferència es va tancar amb la celebració de tallers sobre diaris (Dinamarca), vídeo (Noruega, Lituània i Anglaterra), animació(Grècia) i ràdio (Noruega).

Es poden consultar més detalls de la conferència a la web del projecte Primedia.

Julio Zino

Julio Zino