El Bloc de l'ICIP


154 APUNTS

 • 13:31
 • 1

Els paranys del recurs a la “Guerra Justa”

Els recents atacs terroristes, l’avenç de l’anomenat IS, Estat Islàmic, i la guerra d’Ucraïna han fet ressorgir de nou les veus que justifiquen l’anomenada “ guerra justa”, malgrat els desastrosos resultats dels últims conflictes que en el seu moment es van iniciar amb aquesta justificació com és el cas de l’Iraq. Tanmateix, l’home es l’únic animal que ensopega sempre amb la mateixa pedra i davant el conflicte ucraïnès, tot i que tant els analistes com els governants europeus han apostat per la via diplomàtica (amb no massa èxit donat el fracàs de l’acord de Minsk) , tres prestigiosos think tanks americans, l’Atlantic Council, Brookings i The Chicago Council on Global Affairs, aconsellen als Estats Units subministrar a Ucraïna armes defensives letals.[1]

Des de la nit dels temps els pobles han justificat totes les atrocitats i els crims comesos a la guerra amb l’excusa que es tractava de defensar una causa justa i d’aturar l’amenaça d’un adversari terrible. En un primer moment la guerra es considera doncs, justa, és un dret legítim dels governants. Maquiavel va ser un dels grans defensors de la guerra justa però matisant que sempre i quan fora necessària.

Tot i així, a partir de l’armistici de la Guerra dels 30 anys amb el Tractat de Westfalia (1648) es va a començar a plantejar la necessitat de posar límits a la guerra i a la violència sobre civils, combatents i presoners i a distingir entre el ius in bellum que regula el que és lícit fer durant la guerra, i ius ad bellum que regula la licitud de l’acció de guerra. Pensadors i juristes com Grotius y Francisco de Vitoria comencen a assentar les bases del dret internacional humanitari. La guerra es considera com un mitjà d’exercir la justícia, però com un recurs extrem en defensa del que és just o com a sanció davant conductes injustes. Vattel (1714-1767) es qüestiona ja la doctrina de la guerra justa i les seves conseqüències.

El ius in bellum genera consens i es consolida de manera consuetudinària. Amb la constitució dels Estats Nació a partir dels segles XVII i XVIII sorgeixen normes sobre Usos i Costums de la Guerra (Codi Lieber de la Guerra de Secessió a EUA, 1863), Conveni de La Haia, 1864) i a partir del segle XX s’adopten les primeres normes convencionals del Dret Internacional Humanitari amb els Convenis de Ginebra de 1906, 1907, 1929 i 1949. Aquesta última norma, avui vigent, es va completar amb els Protocols de 1977.

Però paral·lelament al ius in bellum, el pensament sobre la legitimitat de la guerra no es desenvolupa de manera pacífica. Són molts els polítics, juristes i filòsofs que al llarg del temps han reflexionat sobre la guerra. Per Hegel la guerra es justifica si es tracta de defensar qüestions realment importants o de defensar la independència i la sobirania de l’Estat. També trobem defensors de la guerra com Joseph de Maistre que considera que tot el que es coneix amb el nom de civilització s’ha aconseguit amb la sang dels pobles. A l’Antic Testament se’ns presenta un Déu guerrer implacable amb els infidels, doctrina que es va modificar considerablement en el Nou Testament, clarament contrari a tot tipus de violència tot i que no va impedir invocar el nom de Déu i de la Fe per tota classe de guerres i massacres. No obstant, la doctrina teològica de l’Alcorà és encara més clara doncs invoca la guerra com un mitjà de propagar l’Islam, un imperatiu per cada home musulmà a qui Mahoma exhorta a abandonar els béns i, si és necessari, la vida.

Després de la Primera Guerra Mundial el moviment pacifista pren força. Hi trobem moltes dones com Bertha Von Suttner, la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF). Aquest moviment es planteja la legitimitat de la guerra i la responsabilitat dels dirigents en la mort i el sofriment dels pobles. La Societat de Nacions i el Pacte Briand-Kellog (1928) limiten l’ús de la guerra a situacions de legítima defensa però la doctrina de la guerra justa no decau i es manté la idea que els Estats com a institució tenen el dret i el deure de la guerra i en són únics responsables. El mateix Kelsen, jurista jueu que va fugir de l’Alemanya nazi sostenia que només l’Estat era responsable de la guerra i no hi cabien sancions individuals.

És amb posterioritat a la II Guerra Mundial quan es considera que la guerra està completament fora del dret i de la justícia, és l’acte ajurídic per excel·lència i per tant no solament es sancionen les conductes in bellum sinó l’acte mateix de l’agressió bèl·lica. La Carta de les Nacions Unides de 1945 es fixa com a propòsit “preservar les generacions futures del flagel de la guerra que ha infligit a la humanitat sofriments indescriptibles” i prohibeix el recurs a la força en les relacions internacionals. Per això preveu una sèrie de mesures no militars als articles 40 i 41 en cas d’actes d’agressió per restablir la pau i arribar a acords fixant només dues excepcions (Cap. VII) i la legítima defensa de l’art. 51. La qüestió de la qualificació com a Estat agressor té conseqüències i alguns autors, principalment dels Estats Units i Rússia, insistiren en distingir l’Estat agressor de l’Estat víctima de l’agressió en quant a l’aplicació del ius in bellum, el dret humanitari entenent que la seva població i els seus combatents no hi tenien el mateix dret que la nació agredida.

L’any 1974, la Resolució 3314 (XXIX) de 14/12/1974 de l’Assemblea de les Nacions Unides va intentar una definició de l’acte de guerra d’agressió afirmant que “l’agressió és la més greu i perillosa forma d’ús il·legal de la força, tenint en compte que l’existència d’armes de destrucció massiva suposa l’amenaça d’un conflicte internacional i les seves catastròfiques conseqüències”. Per això defineix a l’art. 1 com agressió, “l’ús de forces armades contra la sobirania, el territori o la independència política d’un altre Estat, estigui o no reconegut com a tal o sigui o no membre de Nacions Unides”. També més endavant assenyala com agressió “l’enviament de grups armats, irregulars o mercenaris que duguin a terme els actes definits com agressió”. Podem afirmar que avui en dia es considera que la guerra d’agressió és el crim internacional més greu perquè és el que dóna lloc a tots els altres. Tanmateix el problema radica en la seva definició. L’art. 5.2 de l’Estatut de la Cort Penal Internacional estableix com a delicte penal internacional sota la competència de la Cort, el crim d’agressió. Tot i així, a banda de la Resolució 3314, la definició del crim d’agressió ha estat un escull per arribar a una definició de consens entre Estats. Es pot adduir que la competència de decidir qui és l’agressor queda en mans del Consell de Seguretat de Nacions Unides (art. 25 de la Carta de l’ONU), però és un sistema imperfecte ja que no funciona si alguna de les parts és membre del Consell o un Estat aliat o “client” d’un membre del Consell. El que és indiscutible avui en dia és que les normes del Dret Humanitari estan dirigides a protegir les persones i que, malgrat algunes teories al contrari, els drets i els deures que s’han establert pel ius in bellum són aplicables a ambdues parts.

Per altra banda, l’evolució del Dret Internacional cap a un procés d’individualització en el qual ja no són els Estats i només els Estats els subjectes de dret sinó els individus, és cada cop més radical. El Dret Penal Internacional estableix que les responsabilitats sobre els crims de guerra són individuals i sanciona l’autoria directe del perpetrador però també l’indirecte del cap militar o jeràrquic. La responsabilitat de la guerra es desplaça de l’Estat i passa a recaure sobre persones, sobre els seus actes i les seves ordres o omissions.

Això ens porta de nou a plantejar-nos la licitud d’una guerra o acció militar com a resposta a gravíssimes violacions de drets humans per part d’un Estat o grup armat sobre la pròpia població. És evident que en determinades circumstàncies una intervenció armada – limitada i selectiva- pot ésser l’única esperança de poblacions civils greument amenaçades. Però entrem en la paradoxa de defensar els drets humans per mitjà de l’instrument més vulnerador d’aquest drets com és la guerra. Com a solució, Habermas defensa la institucionalització d’un Estat democràtic mundial, que comporta la creació centralitzada d’unes forces armades universals. Davant les dificultats d’aquest model, podria recuperar-se la idea de Kant segons la qual si tots els Estats fossin democràtics les relacions entre Estats serien pacífiques, idea que sosté també Rawls[2].

En qualsevol cas, si s’arribés a constituir aquesta institució internacional, o bé transformant en aquest sentit les Nacions Unides, seria necessari tenir en compte que, com assenyala Ruiz Miguel[3], donat la relativa ineficiència d’una institució com les Nacions Unides “¿no sería más eficaz empezar por reforzar el poder judicial internacional?“. Per Ruiz Miguel, aquest solució és interessant ja que la resistència mostrada per certs Estats a acceptar la obligatorietat del Tribunal Penal Internacional “procede de la gran fuerza que impulsaría a obedecer sus resoluciones”.

El recurs a una solució bèl·lica per resoldre vulneracions de drets humans és un contrasentit i s’ha demostrat que pot generar encara més vulneracions de drets humans i contrareaccions. Les vulneracions de drets humans tenen bases clares i es poden combatre amb una lluita, cert: es tracta de lluitar contra la pobresa i les desigualtats, fomentar la sostenibilitat, promoure la democràcia, restablir, reforçar i democratitzar les institucions internacionals i donar suport a la societat civil i la ciutadania. Aquesta és l’única guerra justa.

Eulàlia Pascual, membre de la Junta de l’ICIP

Març 2015


[1]www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-needs-weapons-by-carl-bildt-2015-02/spanish#AkYcVpkQV6BycgDx.99

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2015/02/ukraine%20independence%20russian%20aggression/ukrainereport_february2015_final.pdf

[2]John Rawls The law of peoples. Cambridge-Londres. Harvard University Press. 1999.

[3]RUIZ MIGUEL, Alfonso. Doctrinas de la guerra y de la paz. UAM.pag. 152

 • 11:22
 • 0

Una crisi que esdevé oportunitat

*Publicat a La Vanguardia el 23/11/2014

L’anunci de l’imminent alliberament del general Alzate i quatre militars més ha desencallat la pitjor crisi del procés de pau de l’Havana, tres dies abans que es complissin dos anys del seu inici. Va esclatar la mateixa setmana en què el Govern va fer dos anuncis importants: que aviat hi hauria bones notícies (el president Santos) i que havia de reconsiderar- se l’abast de la noció de delicte polític per afavorir la justícia transicional (el cap del seu equip negociador). Tot ha estat ràpid i continua accelerat. El Senat acaba de citar el general, fins i tot abans de ser allibertat, perquè aclareixi els confusos fets que el van portar a ser capturat, i els negociadors governamentals i l’última delegació de víctimes estan a punt de volar a Cuba. La solució d’un fet que sembla en bona mesura fortuït permet establir lliçons.

Primer, el procés està molt consolidat, les seves regles procedimentals funcionen i els canals de diàleg entre les parts són fluids, amb poca retòrica. Els garants, Cuba i Noruega, han estat eficaços i diligents, amb suport addicional (Veneçuela, Comitè Internacional de la Creu Roja, l’ONU). Que les FARC hagin decidit alliberar ràpidament el primer general que han tingut a les seves mans en cinquanta anys mostra que els interessa més el que s’ha aconseguit, i esperen aconseguir, en la mesa de negociació que no pas rèdits immediats. A més, les FARC han mostrat més sensibilitat davant l’opinió pública que antigament, i han exhibit una unitat de comandament i de control sobre els seus blocs i fronts significativa, un fet que incrementa la confiança en la seva paraula i en la seva capacitat.

Segon, s’està relativament a prop d’un punt de no-retorn, com evidencia la percepció que el que s’aixequi de la taula perd. Amb tres punts negociats, amb 28 excepcions i avenços en els tres restants, s’ha arribat, emperò, al rovell de l’ou: com es posa fi a la fase de violència, com s’afronta la reconciliació i quin balanç viable i acceptable es pacta entre pau i justícia. Existeixen dues dades negatives, el temps i l’opinió pública.

La decisió de la Cort Constitucional permetria que l’aprovació es fes coincidint amb les eleccions d’octubre, però exigeix sis mesos de termini per a un acord, finals de febrer. El dilema és o mesos o més d’un any. L’opinió pública evoluciona lentament i continua reticent a fer concessions importants, la qual cosa complica políticament un tema jurídicament enrevessat com la justícia transicional i la percepció d’impunitat. Sense oblidar que les víctimes s’han convertit en important i creixent actor polític. Tercer, la crisi ha mostrat una feblesa a corregir de les regles de joc, pensades per negociar sense alto el foc: que la mesa de negociació és autònoma i que res del que hi passa fora, incloent- hi esdeveniments bèl·lics, no afecta les discussions. Després de més de 120 víctimes mortals el 2014, una retenció o segrest ha mostrat que això ja no és així. El risc ha esdevingut una possibilitat de millora important: un eventual acord humanitari que feia mesos que es discutia es pot convertir en un acord ràpid per desescalar militarment el conflicte, i possible avantsala d’una nova treva de Nadal de les FARC.

En definitiva, una crisi que s’ha convertit en una oportunitat.Com deien els clàssics, de vegades cal retrocedir per avançar millor. Ara toca, doncs, avançar.

Rafael Grasa
President de l’Institut Català Internacional per la Pau

 • 16:28
 • 1

Creix la tensió a Jerusalem Est. Hi haurà una Tercera Intifada?

A principis de juliol d’enguany ens sorprenia la notícia del segrest i mort de tres estudiants colons israelians a prop d’Hebron. Aquest fet va donar lloc a l’inici d’una ofensiva del govern de Netanyahu contra la població palestina a Gaza que va acabar amb més de 10.000 ferits i 2.200 morts, la majoria d’ells civils, segons dades de les Nacions Unides. No obstant això, mentre el món contemplava esgarrifat aquesta matança, a Cisjordània es duia a terme la detenció de més de 500 palestins acusats de pertànyer al Moviment de Resistència Islamista. Alhora, grups de jueus ultraortodoxos realitzaven incursions per atacar a la població palestina en venjança per la mort dels tres colons. Un dels casos que més ens va impressionar va ser l’assassinat de l’adolescent palestí Muhammad Abu Khdeir, que va ser cremat viu per tres colons. Des de llavors, Jerusalem no ha conegut un dia tranquil. A no ser que per tranquil·litat entenguem la negació sistemàtica dels drets individuals i nacionals dels palestins mitjançant les polítiques d’apartheid de l’Estat d’Israel.[1]

Actualment, la tensió s’ha disparat amb l’anunci del primer ministre, Benjamín Netanyahu, de construir 1.000 noves vivendes a la part oriental de la ciutat de Jerusalem, així com noves infraestructures per a jueus a Cisjordània.[2] Com a conseqüència, ha augmentat l’exasperació palestina en situació de deteriorament progressiu. Aquesta tensió es va materialitzar en la mort d’un nen jueu de tres mesos després que un palestí intentés envestir a vuit colons mentre esperaven a la parada del tramvia que travessa Jerusalem, connectant la ciutat amb els assentaments jueus a Cisjordània.[3] Al dia següent, policia i exèrcit israelians assetjaven els barris orientals de la ciutat, de majoria àrab: Isawiya, Silwan, A Tur i Bab al Amud. Mentrestant, grups de jueus ultraortodoxos i de colons extremistes ocupaven la mesquita d’Al-Aqsa i diverses cases del barri de Silwan.

En mig d’aquest ambient contaminat de violència la policia israeliana augmentava les restriccions per accedir a L’Esplanada de les Mesquites, on es troben Al-Aqsa i la Cúpula de la Roca. Es tracta d’un lloc sagrat tant pels jueus com pels musulmans. Tot i això, al llarg dels últims anys i mentre s’ampliaven els horaris d’accés exclusiu per als jueus, l’accés a la mesquita s’ha anat restringint als ciutadans musulmans, amb uns horaris determinats de manera arbitrària per les autoritats israelianes. Davant d’aquest fet i com a símbol de protesta, els palestins han celebrat durant les darrres setmanes les oracions religioses en els carrerons del voltant, sota l’atenta mirada de soldats fortament armats amb gas lacrimogen, skunk (líquid pestilent disparat des d’un vehicle militar), pilotes de goma i munició real.

Aquestes protestes, generalment pacífiques, desemboquen sovint en càrregues policials on s’utilitza la força desmesurada de les armes. En molts casos, són batalles campals asimètriques on desenes de palestins -majoritàriament menors- són detinguts i traslladats a les presons israelianes. Allà, segons han denunciat organitzacions de drets humans com Addameer[4] o fins i tot la israeliana B’Tselem,[5] pateixen tortures sense que estigui garantida la seva assistència legal ni sanitària.

Davant aquesta situació, catorze anys després de l’última Intifada ens preguntem: serà Jerusalem Est el germen d’una Tercera Intifada? Res més lluny de la realitat. Si comparem les condicions actuals amb les de l’any 2000, ens adonarem que la situació actual no és propícia per a un nou aixecament. Així, l’acord entre Hamas i Fatah pot haver acabat amb anys d’hostilitat entre les dues faccions palestines, però la unitat nacional no és sòlida. A més, la divisió geogràfica està més marcada que mai, amb Gaza pràcticament segellada i sota bloqueig, i Cisjordània totalment fragmentada. Una possible revolta tampoc comptaria amb el suport de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP), que ha fracassat en l’intent de millorar les condicions de vida dels palestins. En aquest sentit, l’opinió generalitzada als territoris ocupats sembla ser que el paper real que està duent a terme l’ANP és el de gestionar l’ocupació enlloc d’acabar amb ella. Per exemple, es resisteix a firmar l’Estatut de Roma, que atorgaria a la Cort Penal Internacional la potestat per investigar els crims contra la humanitat comesos per Israel. A més, l’ANP es nega a recolzar la crida internacional de la societat civil palestina, que demana de forma creixent accions de Boicot, Desinversions i Sancions contra l’Estat d’Israel. Aquesta campanya està aconseguint nous aliats -el darrer en sumar-s’hi ha estat l’Ajuntament de Terrassa- i noves victòries, i amb elles l’esperança de la llibertat. Ara bé, mai hem de subestimar a qui només té el que li deixen tenir i, per tant, res a perdre.

Anna Cervera
Institut Català Internacional per la Pau


[1] COCONI, L. (2009). Apartheid contra el pueblo palestino. Amb Palestina al cor. Disponible a: https://www.acsur.org/IMG/pdf/Apartheid_contra_el_pueblo_palestino.pdf

[2] RENGEL, C. “Netanyahu acelera la colonización”. El País. 29/10/2014. Disponible a: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/29/actualidad/1414610244_187783.html

[3] AL-HAQ. (12/11/2014). 40 Years after the Unlawful Annexation of East Jerusalem: Consolidation of the Illegal Situation Continues Through the Construction of the Jerusalem Light Rail. Disponible a: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/144-40-years-after-the-unlawful-annexation-of-east-jerusalem-consolidation-of-the-illegal-situation-continues-through-the-construction-of-the-jerusalem-light-rail

[4] ADDAMEER. “Persistent Victims of Ill-Treatment: Jerusalemite Children” in  Violations against Palestinian Prisoners and Detainees in Israeli Prisons and Detention Centers. Annual Report 2010. Ramallah (Palestine). Disponible a: http://www.addameer.org/files/Reports/EN%20Addameer%202010%20Violations%20Report.pdf

[5] B’TSELEM. Stadistics on Palestinian minors in the custody of the Israeli security forces (en línia). Consultat el dia 3/11/2014. Disponible a: http://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody

 • 08:25
 • 1

Un premi merescut i exemplar

*Publicat a l’Ara el 10/10/2014

Picture: Russell Watkins/Department for International Development

Picture: Russell Watkins/Department for International Development

El premi Nobel de la pau 2014 ha sigut atorgat de manera merescuda i indiscutible, compleix els requisits originaris, premia dues persones amb dilatat compromís i treball col·lectiu en la lluita pels drets humans i a favor de l’educació. A més, reconeix la importància de les campanyes internacionals per mobilitzar l’opinió pública i permet lectures addicionals, no evidents. Això explica la satisfacció generalitzada que ha generat tant entre actors privats vinculats a la defensa dels drets humans com entre actors públics i organismes internacionals. D’aquí les lloances, per exemple, de Human Rights Watch i de la Unesco, l’Organització de l’ONU per a l’Educació.

Aconseguir tot això no és fàcil. La història del Nobel de la pau ha sigut sempre polèmica, d’ençà que Alfred Nobel el va instituir afegint-lo als altres guardons, i fes cas així a Bertha von Suttner -autora d’Abaixeu les armes!, un llibre que per fi podem llegir en català gràcies a Angle Editorial i l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP).

Les raons deriven del fet que el premi l’atorga un comitè del Parlament noruec, format per representants dels grups parlamentaris, i que la tria està sovint contaminada pel context, el tacticisme o la política internacional. Sovintegen premis reactius, com el de l’any passat a l’organització que lluita contra les armes químiques, i fins i tot en tenim un de preventiu, l’atorgat al president nord-americà, Barack Obama. Aquest cop, en canvi, estem davant d’un premi merescut, indiscutible i que compleix els requisits previstos per Nobel.

Malala Yousafzai i Kailash Satyarthi, activistes pakistanesa i indi, traspuen coratge, compromís individual, capacitat de comunicació, exemplaritat moral i treball per bastir campanyes d’abast internacional. El cas de Malala té, a més, el component de l’atemptat que va patir per fer el que fa, tot i que vol que se la conegui pel seu activisme en pro de l’educació de les noies i no pel seu cas. Satyarthi és líder de la South Asian Coalition Against Child Servitude i ha fet campanyes sobre temes diversos vinculats amb la infantesa, com el treball infantil. A més, ha creat sistemes de seguiment i certificació de treball sense explotació infantil (Rugmark, ara GoodWeave). Tots dos han fet de la lluita contra l’explotació laboral i a favor de l’educació de la infantesa un tema de l’agenda dels drets humans, un objectiu de polítiques públiques i un motiu de campanyes de solidaritat. I ho han fet creant organismes, xarxes i col·laborant amb organitzacions internacionals.

El premi, però, permet lectures addicionals de valor per a la política i l’acció col·lectiva. Primer, la importància de l’educació, arreu, com a dret universal, una precondició per gaudir d’altres drets. Segon, la importància del paper dels joves en la lluita pels drets humans, la justícia i la pau, en ser Malala la premiada més jove de la història. Es premien també molts dels moviments dels últims anys encapçalats pels joves. I tercer, la importància de perseguir la fraternitat dels pobles, en premiar valors i actes defensats per persones pertanyents a dos països amb dècades de guerra freda i algun conflicte calent, en plena cursa de rearmament nuclear. Valors addicionals i exemplars.

Tot plegat recorda la importància del compromís decidit, persistent i personal. Com va dir Malala en rebre el Premi Internacional Catalunya l’any 2013, “no espereu que ningú ho faci, feu-ho per vosaltres mateixos”.

Rafael Grasa
Institut Català Internacional per la Pau

 • 07:59
 • 0

Els candidats del Nobel de la pau 2014

Article 9. Photo: TokyoTimesEn l’edició del 2014 del premi Nobel de la pau el comitè noruec té una oportunitat d’or per recobrar el prestigi perdut amb alguns dels darrers premis. Aquí us deixem set propostes – més enllà del que diguin les cases d’apostes i el possible favoritisme de la candidatura del Papa actual – que, de resultar guanyadores, ens ajudarien a creure-hi de nou. No podem oblidar que, passi el que passi demà, el premi Nobel seguirà tenint un potencial i una transcendència úniques.

1.-Grup de ciutadans japonesos que volen mantenir l’article 9 de la constitució del seu país. Es tracta d’un article molt especial. En síntesi diu que el Japó mai tindrà exèrcit ni participarà a cap guerra. És un motiu d’orgull per a la població japonesa, comparable només al que senten els costa-riquenys quan expliquen que Costa Rica és un país que va abolir l’exèrcit i dedica a sanitat i educació el que els seus veïns a despesa militar. L’ article 9, a més, ha estat nominat en si mateix en una altra candidatura. I és que la seva importància no es pot menystenir. Probablement, es tracta de la principal raó per la qual el Japó no ha participat en cap guerra des de 1946, tot i ser en una regió molt convulsa. Per tant, la recent reinterpretació d’aquest article per part del govern del primer ministre Shinzo Abe, suposa un perill greu de confrontacions violentes en el futur. Amb aquest guardó el Nobel aconseguiria fugir de l’eurocentrisme. A més, tornaria als orígens de la voluntat del seu fundador: el pacifisme i l’antibel.licisme com a temes rellevants; la societat civil i el moviment per la pau com a actors clau. I envia un missatge molt clar: la guerra no és un mitjà vàlid per resoldre els conflictes actuals.

2.-Malala Yousafzai. Màxima favorita en l’edició passada per aclamació popular, l’activista pakistanesa que alça la seva veu des que tenia 11 anys torna a ser una bona candidata. Amb aquest premi també ens allunyaríem d’Occident i recordaríem la importància que tenen per a la pau l’educació, de la democràcia i dels drets dels infants i de les dones, que són els qui més pateixen violències massa sovint oblidades. Sense dubte, seria un premi aplaudit arreu del món i no generaria massa controvèrsia. Una aposta segura.

3.-Ex aequo a campanyes de desarmament. Tot i que l’any passat es va donar un premi relacionat amb el desarmament, l’idiosincràsia de l’organització receptora (fonamentalment burocràtica i allunyada de la societat civil) justificaria un nou guardó a un tema tan lligat als objectius d’Alfred Nobel com és el desarmament. La triple proposta que fem des d’aquí vol reconèixer l’èxit, impensable fa uns anys, dels qui han aconseguit el Tractat sobre Comerç d’Armes, així com recolzar la lluita de dues campanyes actuals: la que vol abolir les armes nuclears i la que vol prohibir els robots autònoms o robots assassins.

4.-Ex aequo a defensors de la llibertat de premsa. Aquesta proposta també és triple. En primer lloc, Nóvaia Gazeta, el diari impulsat per Gorbatxov i on treballava Anna Politkóvskaia. Aquest premi seria molt aplaudit per Occident. En segon lloc, Edward Snowden. Suposaria enfrontar-se als EUA, però amb una base sòlida, ja que les seves revelacions no han posat en perill a ningú. La tercera nominada en relació a aquest tema és Chelsea Manning. De les tres, és qui té menys opcions, tot i que és potser qui més s’ho mereix. En tot cas, significaria un atac frontal contra els EUA. Si el comitè noruec decidís atorgar el premi a les tres candidatures alhora, enviaria un senyal clar de despolitització del guardó.

5.-Activistes pels drets dels gais, lesbianes i transexuals. Una altra candidatura potent és la formada pel rus Igor Kochetkov, l’ugandès Frank Mugisha, el nepalès Sunil Babu Pant i l’associació ILGA (the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Emmarcada en la defensa dels drets civils que ja premià en el passat a altres activistes com Martin Luther King, cal reconèixer que estem en un moment clau en la lluita d’aquest col·lectiu: mentre en alguns països s’aconsegueixen drets que no s’havien tingut mai, a gran part del món estan cada vegada més estigmatitzats.

6.-Gene Sharp. La disciplina de la investigació per  la pau no ha estat encara reconeguda amb cap guardó. D’altra banda, la distinció a Gene Sharp no seria només com a acadèmic, sino que seria doble, ja que es tracta també d’un activista. De fet, com a teòric de la noviolència i de la desobediència civil, la seva figura ha tingut una enorme visibilitat pública en els darrers anys. D’alguna manera, en una època convulsa on diverses societats lluiten pels deus drets per mitjans pacífics i noviolents, aquest premi suposaria un reconeixement a totes aquestes primaveres.

7.-Denis Mukwege. Recordar Àfrica a l’opinió pública internacional és sempre necessari. I si a més ho fem amb el duríssim tema de la violació com a arma de guerra, la candidatura d’aquest ginecòleg pren tota la seva rellevància. Parlem d’una persona ja absolutament reconeguda amb nombrosos premis en drets humans i desenvolupament. Tot i així, rempoderar la dona en un context tan difícil com el de l’hospital Panzi Hospital de la ciutat congolesa de Bukavu, que tracta actualment més de 400 casos al més, justifica un nou guardó, potser més necessari que mai.

La solució a l’enigma, demà a les 11h.

Xavier Alcalde
Institut Català Internacional per la Pau

 • 09:20
 • 0

Les polèmiques del Nobel

Winners of the Nobel Peace Prize. Foto de NatalieMaynor

Winners of the Nobel Peace Prize. Foto de NatalieMaynor

Tots els premis són polèmics en qualsevol disciplina. S’acostuma a dir que per cada premiat n’hi ha 20 que queden decebuts. En el cas del Nobel de la pau i a causa de la seva transcendència,  la polèmica sol acompanyar tant els guardonats com les absències (som conscients que Gandhi no el va rebre mai?). En aquest post en recordarem alguns dels casos més significatius.

Avui dia potser costa de creure, però probablement el guardó més polèmic de tots va ser precisament el primer. Concedit el 1901 reconeixia conjuntament els esforços del pacifista Frédéric Passy i els del fundador del Comitè Internacional de la Creu Roja, Henri Dunant. Va ser aquest segon guardó el que va provocar l’enuig de Berta von Suttner, amiga d’Alfred Nobel i instigadora de la creació d’aquest premi. Però no va ser l’única. També el pacifista i esperantista Alfred Fried, entre d’altres,  va començar una campanya de protesta amb l’argument que atorgar el premi a qui s’havia dedicat a pal·liar els efectes de les guerres (però no a combatre-les explícitament) legitimava l’existència dels conflictes bèl·lics.

I és que el text que va redactar Alfred Nobel el 27 de novembre de 1895 al seu testament és clar. El premi l’havien de rebre els ‘campions de la pau’;  és a dir, els principals representants del moviment per la pau. En concret, aquells que havien lluitat per la concòrdia, l’entesa i la germanor entre els pobles; els qui havien treballat pel desarmament i per un món sense exèrcits; i també aquells que havien organitzat congressos i conferències de pau per abolir la guerra com a mitjà legítim de resolució de controvèrsies.

Des d’aquest punt de vista, és difícil no donar la raó als crítics quan afirmen que la major part dels premiats a la història del Nobel no han complert els criteris delineats a la voluntat del mecenes suec. I no estem parlant només dels polítics (pensem, per exemple, en el cas de Kissinger, guardonat pel seu rol a la fi del conflicte del Vietnam), sinó en aquells que, tot i haver contribuït a millorar el món, no estan directament relacionats amb la construcció de la pau, tal com l’entenia l’inventor de la dinamita. I aquí entrarien des del canvi climàtic fins als microcrèdits, passant per la Mare Teresa de Calcuta.

Un cas curiós és el guardó a Obama, que el 2009 inaugurà un nou tipus de premiat, tot i que encara no ha tingut continuïtat. Així, és l’únic cas que en el moment de rebre el premi no havia fet res per merèixer-ho, més enllà d’augmentar l’autoestima i reconeixement de la població afroamericana. Això és un fet objectiu, no obert a interpretacions. I s’afegeix a les crítiques que tradicionalment ha rebut el comitè noruec per la politització d’aquest guardó. En altres paraules, massa sovint s’ha constatat una relació estreta entre els premiats i els interessos de la política exterior noruega.

És previsible que en l’edició d’enguany el comitè noruec respondrà les crítiques tot intentant apropant-se a l’esperit original del testament d’Alfred Nobel. Una d’elles és l’acusació d’eurocentrisme. Altres són la de no voler molestar les grans potències o la d’infrarepresentar les dones.  També se li ha criticat la llunyania temàtica respecte al concepte clàssic de pau. Com veurem en el post de demà, els candidats d’enguany amb més possibilitats són aquells que poden retornar al premi el seu prestigi perdut.

Si no podeu esperar, aquí podeu escoltar una entrevista radiofònica sobre el tema.

Xavier Alcalde
Institut Català Internacional per la Pau

 • 14:31
 • 0

10 curiositats dels premis Nobel de la pau

Alfred Nobel. Foto extreta de Blatant World

Alfred Nobel. Foto extreta de Blatant World

Aquest divendres es farà públic el guardonat amb el premi Nobel de la pau d’enguany, tot i que no s’entregarà fins el 10 de desembre. Per aquest motiu, encetem avui una sèrie de posts sobre aquesta efemèride. Avui presentem algunes curiositats de la història d’aquest guardó, demà dimecres parlarem de guardonats que han estat particularment polèmics i dijous presentarem formalment els principals candidats de l’edició de 2014.

1. Marca Noruega. El premi Nobel de la pau és l’aspecte pel qual Noruega és més coneguda al món. Alfred Nobel va decidir que fos el parlament d’aquesta regió (llavors part de Suècia que no seria independent fins el 1905) qui donés aquest premi.

2. Un comitè de 5 persones escollides pel Parlament noruec pren la decisió, normalment per unanimitat.

3. No pot haver-hi candidatures pòstumes.

4. Un mateix no pot presentar-se.

5. Algunes organitzacions han rebut el premi diverses vegades. L’ONU i les seves agències l’han rebut 7 vegades. La Creu Roja 3 vegades.

6. Estats Units és el país que ha rebut més guardons, amb un total de 21. 3 d’ells eren presidents en exercici (Roosevelt, Wilson i Obama) i un després de ser-ho (Carter).

7. En 12 ocasions han estat guardonades dones. La primera va ser Berta von Suttner l’any 1905. La majoria ho han estat en les darreres dècades

8. Cada any hi ha nominacions curioses i inesperades. Potser la més inversemblant de totes va ser la d’Adolf Hitler, el 1934. L’argument era que no havia envaït Àustria, com havia amenaçat que faria.

9. El rècord de nominacions en un any és de 278, en l’edició actual. L’anterior rècord era de l’edició del 2013. Per tant, no és impensable que l’any vinent es superi aquesta xifra.

10. El premi més polèmic de tota la seva història va ser probablement… el primer. Però d’això en parlarem demà.

Xavier Alcalde
Institut Català Internacional per la Pau

 • 07:52
 • 1

Per un paradigma de seguretat sostenible

L’altre dia llegia unes declaracions de Pedro Morenés, ministre de Defensa, en les quals assegurava que “el terrorisme jihadista és la principal amenaça d’Espanya”. Aquestes paraules em van fer recordar la Guerra contra el terrorisme de George W. Bush del 2001, un terme que, per cert, el president Obama prefereix no utilitzar. La idea és simple: l’enemic és Al Qaeda i altres organitzacions similars -un actor difós i estès per tot el món- i el mètode per lluitar-hi és, evidentment, la força militar. La Guerra contra el terrorisme pot incloure qualsevol tipus de pràctiques, des d’operacions militars secretes fins a guerres preventives, abusos contra els drets humans o violacions del dret internacional, i l’opinió pública no té per què conèixer-les.

L’estudi, realitzat entre 2004 i 2006, que els investigadors Abbot, Rogers i Sloboda van publicar al llibre Més enllà del terror: La veritat sobre les autèntiques amenaces contra el nostre món (Icaria, 2011) –disponible a la biblioteca de l’ICIP en català i en anglès- no nega l’amenaça del terrorisme, però planteja una fotografia diferent sobre les principals amenaces que patim, de manera que les que tenen més probabilitats de fer un nombre més alt de morts o crear un conflicte violent, una revolta civil o una desestabilització que amenaci el sistema internacional actual són:

-          El canvi climàtic: S’estima que ja ha provocat més de 30 milions de desplaçats ambientals, xifra que podria arribar als 50 milions el 2020.

-          La competició pels recursos: Tot i que cal veure els efectes de la fracturació hidràulica (fraking), els països industrialitzats i en vies de desenvolupament són molt dependents de recursos importats, especialment el petroli i el gas.

-          La marginació de la majoria del planeta: Malgrat la riquesa global s’ha incrementat notablement en les darreres dècades, els beneficis d’aquest creixement econòmic no s’han distribuït de manera igualitària. A més, l’opressió i l’exclusió polítiques han agreujat divisions ja existents. L’aproximació de seguretat actual (la Guerra contra el terrorisme) ignora aquest factor i fa que el suport cap a grups violents com Al Qaeda s’incrementi.

-          La militarització global: La idea actual és mantenir la seguretat internacional a través de l’ús de la força militar, però els resultats de la Guerra contra el terrorisme suggereixen que això no està funcionant, perquè difícilment es pot argumentar que el planeta és més segur ara que al 2001.

Abbott, Rogers i Sloboda denuncien que l’agenda de seguretat global ha estat segrestada per la Guerra contra el terrorisme, cosa que –afegint-hi el pes dels interessos nacionals i econòmics- distreu als governs per afrontar les amenaces reals de la humanitat, i proposen una aproximació diferent. Es tractaria d’adoptar un paradigma de seguretat sostenible, que afrontés les amenaces de manera diferent a l’actual. Així, el problema del terrorisme internacional no s’hauria d’enfocar lluitant contra el terrorisme, sinó amb diàleg polític; la competició pels recursos no hauria de fer que s’intentés controlar el Golf Pèrsic, sinó que caldria reduir el consum d’aquests recursos; la marginació de la majoria del planeta no hauria de tractar-se controlant les societats, sinó reduint la pobresa; i la militarització global no hauria d’afrontar-se lluitant contra la proliferació armamentista, sinó mitjançant el desarmament.

Tenint en compte les actuacions dels principals actors internacionals, i les declaracions de ministres com Morenés, aquest nou paradigma queda encara lluny de la realitat. Tanmateix, tal com va dir l’escriptor i alpinista W. H. Murray “qualsevol cosa que puguis fer, o somiïs que pots fer, comença-la. La valentia té genialitat, poder i màgia”.

Món Sanromà
Institut Català Internacional per la Pau

 • 13:11
 • 1

Reflexions sobre Gaza

Han passat ja més de dues setmanes des que les tropes israelianes  van iniciar una nova ofensiva a la Franja de Gaza aquest cop acompanyada d’una invasió terrestre que està sent mortífera pels habitants de la Franja.  Si encara era difícil d’esborrar de les retines, les imatges esfereïdores que van deixar els atacs israelians a finals de 2008 i principis de 2009, tornem a estar davant  d’un assetjament insaciable a una població que, de manera literal, no té on anar.   Les xifres son clares com ens deixa l’allau informativa dels últims dies.  És evident que la desmesura de les accions israelianes, que han deixat a data d’avui més de 800 morts palestines[1], un 75% de les quals de civils i 5.200 ferits, van més enllà de qualsevol dels arguments i supòsits que el seu govern utilitza per justificar la intervenció militar a Gaza.  Israel per la seva banda ha patit 36 morts, 34 dels quals militars.

El desencadenant  immediat d’aquesta crisi actual és conegut per tots;  repudiable segrest i assassinat de tres estudiants israelians a Cisjordània seguit de l’assassinat d’un jove palestí en mans d’extremistes jueus,  acció que va sacsejar un territori prou immers en un conflicte estancat.  La guerra  militar que pateix Gaza en aquests moments se suma a una altra guerra, la de l’ocupació, la de la humiliació i la del bloqueig que pateix ja des de fa anys. Per l’altra banda, els coets de Hamás atacant  tot aquell territori israelià al que té capacitat d’arribar és detestable i insensat.

Davant d’aquesta situació l’opinió pública té diverses fórmules d’actuar, de denunciar i de donar visibilitat a la cara més amarga de la injustícia. Com podem seguir-ho per diferents mitjans i xarxes socials, la reacció i condemna davant aquesta massacre és i ha de ser clara i creix amb escreix dia a dia.

Si la intervenció militar Plom Fos de 2009 va produir-se amb aquella sensació que el rebuig a les accions israelianes era més aviat escàs i amb la incredulitat de bona part de l’opinió pública de veure com les accions es desenvolupaven amb tota impunitat, les mostres de  condemna per les atrocitats comeses actualment amb els habitants de la Franja per part de la comunitat internacional i per sectors de la pròpia comunitat israeliana i jueva a l’exterior, són fets. Succeeixen i poden semblar minoritaris a ulls de molts, però no deixen de ser indispensables i essencials. Especialment a tenir en compte totes aquelles iniciatives de condemna i de resistència que vinguin de l’estat jueu que han de ser dignes de tenir present i recolzar.  Exemples com la renúncia de reservistes israelians a intervenir en el conflicte per qüestions d’objecció de consciència (informació publicada al diari nord-americà Washington Post el passat 23 de juliol (http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/07/23/we-are-israeli-reservists-we-refuse-to-serve/)  o les potents campanyes i incidència que està duent a terme l’organització Parents Circle- Families Forum, organització palestí-israeliana que agrupa més de sis-centes famílies víctimes de la violència i que treballa per aconseguir la reconciliació entre els individus i les nacions com a prerequisit per una pau durable a la regió (www.theparentscircle.org )[2]. Intentem tenir present aquestes dosis d’activisme en contra de l’ocupació i d’altres com el que fan també organitzacions com New Profile (http://www.newprofile.org/english/), moviment per a la desmilitarització de la societat israeliana, o bé el grup de soldats israelians veterans que a través de “Breaking the Silence”  (http://www.breakingthesilence.org.il/ ), documenten i denuncien tot allò que van veure o van fer com a soldats als territoris ocupats. Totes elles  són algunes mostres que ens poden donar alè a pensar que davant aquest drama consentit, hi ha bretxes possibles de canvi dins la societat israeliana.

Sembla difícil imaginar una espurna d’optimisme veient el que al territori succeeix diàriament però a aquestes i a futures iniciatives tinguem-les presents i als seus i a les seves protagonistes donem-los hi veu. No hi haurà cap canvi substancial a Israel que no passi abans per un canvi de consciències  de la seva pròpia  societat. Vull pensar que és possible.

Maria Fanlo
Institut Català Internacional per la Pau


[1] Informació del 25/7/2014 extreta de http://www.lavanguardia.com/internacional/20140725/54412461146/muertos-en-gaza-superan-los-813-y-los-heridos-los-5-200-por-ofensiva-israeli.html

[2] Recomanem visionar l’última campanya de Parents Circle “We don’t want you here”  https://www.youtube.com/watch?v=Dgo1MpWuwgE&list=UUxz-1IROo6QyjY8fheIA9AQ

 • 10:39
 • 0

Claus i conseqüències

*Article publicat a La Vanguardia el 17/06/2014

La victòria de Juan Manuel Santos tanca la campanya més disputada de les presidencials recents, la primera que perd Álvaro Uribe (Santos va guanyar l’any 2010 amb el seu suport).

Els titulars són clars: una campanya apassionant; un país polaritzat; una força consolidada, l’uribisme; suport nítid al procés de pau; una coalició guanyadora que mou Santos al centreesquerra; molts deutes clientelars, i una legislatura complexa. I una xifra clau: vuit milions de sufragis enfrontats a uns altres set.

La clau de la victòria rau en dos elements contextuals i en dos de tàctics.

Els contextuals, la polarització antiuribista i el suport al procés de pau, traduït en crida al vot de l’esquerra i en transferència de gran part dels seus tres milions de vots de la primera volta.

El tàctic, canvis i errors en les campanyes: la pau en el centre, per decisió de Santos i, en el d’Óscar Iván Zuluaga, com a compensació del suport de la candidata conservadora, i mal acompliment de Zuluaga en els debats televisats.

El tàctic: l’impacte de la maquinària electoral, amb clientelisme en el centre, juntament amb l’anhel de pau i la por d’Uribe expliquen l’increment de la participació: gairebé un 50%, un 19% més que al maig.

En el cas de Santos, destaca el resultat de la zona costanera, producte de la maquinària partidista, i, a Bogotà, els vots procedents de l’esquerra. Això li ha donat la victòria.

Les conseqüències són nítides. Obliguen Santos a canviar molt: ha de ser millor executor i tenir millor Govern; ha de pactar l’agenda de pau i temes socials amb l’esquerra, a la qual necessita per legislar i governar. És el millor que podia passar-li al procés de pau: serà inevitable no només fer les paus, sinó construir la pau de debò, evitant el risc lampedusià. També haurà de pactar amb la dreta, el Centre Democràtic d’Uribe, fort: ha guanyat en més de la meitat de municipis colombians, en més del 40% dels departaments i té possibilitats serioses en les municipals i departamentals de l’any vinent. A més, ha d’intentar recuperar el Partit Conservador. Per portar endavant els acords amb els grups insurgents necessita vots de tot l’espectre legislatiu.

Tot això inaugura una legislatura complicada, polaritzada, en la qual cada llei i cada vot s’hauran de barallar i pactar. Pot ser una oportunitat per entrar al camí de consensos més duradors i no en un simple intercanvi de prebendes per vots. I també ha de ser una oportunitat per canviar coses: la campanya ha estat bruta i això s’està fent estructural; els mitjans ni tan sols no han ocultat la seva falta de neutralitat. En suma, una victòria que fa bona la maledicció xinesa, una mica modificada: que els electors et regalin temps interessants.

Rafael Grasa
President de l’Institut Català Internacional per la Pau