El Bloc de l'ICIP » Comença la quarta sessió preparatòria de l’ #armstreaty


  • 09:06
  • 0

Comença la quarta sessió preparatòria de l’ #armstreaty

Foto: Mary WarehamFa unes setmanes parlàvem de la importància de la preparació de les negociacions del tractat de comerç d’armes. I és que a això dedicarem, com a mínim, els propers tres dies d’aquesta setmana. Es tracta de prendre decisions sobre un conjunt de qüestions que fan referència a les regles que han de guiar les negociacions formals que es duran a terme durant el mes de juliol del 2012.

En primer lloc, cal designar un president que moderi les sessions i dirigeixi les negociacions. Tot sembla indicar que Moritán, l’ambaixador argentí que ha coordinat el procés en cadascuna de les comissions preparatòries i que és ben valorat per les ONGs, serà finalment l’escollit. Entre d’altres coses, perquè no hi ha cap altre que pugui obtenir un consens més gran entre els representants dels estats.

En segon lloc, caldrà acordar una agenda per a la conferència diplomàtica. En aquest context, això vol dir fer una llista de les coses que passaran durant la conferència. No serà, per tant, un text molt concret que digui “tal dia, de tal hora a tal altra, hi haurà tal reunió”, sinó que simplement descriurà genèricament els principals detalls de la conferència, com la data de començament i de finalitazició, etcètera.

En tercer lloc, s’escolliran els càrrecs de la conferència: els moderadors o chairs de les sessions, així com els vice-chairs. Són posicions rellevants, que poden tenir influència en el desenvolupament dels debats. Així, tot i que els representants de la societat civil no tenen un rol clar en aquest punt, és important assenyalar la necessitat que aquestes persones siguin d’estats favorables i no pas dels anomenats estats escèptics. Menys problemàtica serà la designació del secretariat, una part més burocràtica de les Nacions Unides, que recolzarà administrativament a la conferència.

Un assumpte clau és el que fa referència al rol que jugarà el text que ha anat redactant l’ambaixador Moritán, conegut com a chair paper. La majoria dels estats voldrien que servís com a base de les negociacions, però n’hi ha alguns que prefereixen començar de zero. Una possibilitat intermitja és que hi hagi un informe final neutre, purament descriptiu: “les comissions preparatòries s’han reunit tants dies i s’ha discutit els següents temes”, deixant el chair paper a l’annex d’aquest informe.

Un segon assumpte clau té a veure amb les regles concretes de procediment. En principi, s’ha proposat que es segueixin les normes estàndard de funcionament a Nacions Unides, amb una excepció. L’article 33.3 de les regles de procediment diu que més enllà dels punts concrets, tot el tractat s’haurà d’adoptar per consens. Aquesta va ser una concesió a la delegació nordamericana al 2009, per aconseguir el seu suport a la declaració de l’Assemblea General que iniciava formalment el procés. Alguns dels estats escèptics podrien intentar interpretar aquest article entenent que el consens és necessari, no només per al text final, sinó també per cadascun dels punts concrets del tractat, amb l’únic objectiu d’alentir el procés. Recordem que és precisament aquest el mode de funcionament de la Conferència de Desarmament, que es reuneix a Ginebra des de fa 12 anys, amb el resultat que els estats no han aconseguit posar-se d’acord ni tan sols sobre l’agenda, amb la conseqüent pèrdua de temps i recursos que això està suposant.

Finalment, el darrer punt clau és el de la participació de les ONGs. En el redactat actual, els representants de la societat civil tenen accés a les sessions plenàries, però no a les reunions de treball, amb el perill que el tractat sigui negociat efectivament en reunions privades.

En tot cas, es tracta de temes en els que hi haurà molta discussió. Si en els primers tres dies s’aconsegueix prendre aquestes decisions, els dos darrers serviran per acabar d’aclarir algunes qüestions de contingut. Però bé podria ser que la setmana sencera estigués dedicada a les qüestions de procediment. I és que la preparació de les negociacions serà tant o més important que la pròpia negociació.

Xavier Alcalde
Institut Català Internacional per la Pau

No hi ha comentaris

Deixa un comentari