Bloc PTOP » 2010 » febrer » 24


833 APUNTS

 • 18:27
 • Comments Off

El DPTOP destina 1,1 MEUR en ajuts per a millorar el transport urbà

El DOGC publica avui una resolució del conseller de PTOP, Joaquim Nadal, per les qual s’obre una convocatòria d’ajut que es destinarà a impulsar millores del transport urbà de viatgers. L’ajut suma un valor total de 1,1 MEUR.

 • Aquesta convocatòria d’ajuts, amb un valor d’1,1 MEUR, es destinarà a millores al transport urbà de viatgers i permetrà impulsar increments de la freqüència de pas, nous equipaments a les parades i la renovació de la flota.
 • Des de l’any 2005, quan es va posar en marxa aquesta línia de subvencions, s’han atorgat 4,44 MEUR, amb l’objectiu de contribuir al finançament d’actuacions adreçades a la consecució de polítiques de sostenibilitat urbana.

[+ info]

 • 18:21
 • 5

El DPTOP adjudica 4 MEUR a ajuts per als transportistes autònoms

El DOGC publica una resolució del conseller de PTOP, Joaquim Nadal, per les quals s’obra la convocatòria d’ajuts que es destinarà a transportistes autònoms per carretera que vulguin abandonar l’activitat professional. La convocatòria té un valor total de 4 MEUR.

El DPTOP ha obert avui per primera vegada una convocatòria d’ajuts destinada als transportistes autònoms d’edat avançada, amb l’objectiu de facilitar-los el pas cap a la retirada professional.

Així, es destinaran 4 MEUR a ajuts a transportistes autònoms titulars d’autoritzacions de transport de mercaderies per carretera o de viatgers en autobús domiciliats a Catalunya. Aquestes subvencions es configuren com uns ajuts complementaris als que atorga el Ministeri de Foment, de manera que els seus sol·licitants han d’haver estat prèviament beneficiaris d’un ajut estatal.

Import proporcional

L’import de la subvenció es calcularà proporcionalment a la quantia atorgada per l’Estat. Amb aquesta convocatòria es dóna compliment a un dels acords adoptats el mes de juny de 2008 entre les Associacions Professionals del sector i la Generalitat, amb motiu de la vaga del sector a nivell estatal.

Documents relacionats

Nota de premsa

Oficina Virtual de Tràmits

 • 18:11
 • Comments Off

L’ATM presenta l’estudi comparatiu del finançament del transport públic i de la política tarifària a diferents àrees metropolitanes d'Europa

 • Barcelona, Madrid i Amsterdam tenen una mobilitat sostenible (mitjans no motoritzats i transport públic) superior al 60% dels desplaçaments
 • Les targetes multiviatge de 10 viatges, és el títol més utilitzat a Barcelona, una de les ciutats on és més econòmic
 • La subvenció del transport públic és superior al 50%

El secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, ha obert avui la jornada de presentació de l’Estudi comparatiu del finançament del transport públic i de la política tarifària a diferents àrees metropolitanes d’Europa, promogut pel Comitè Executiu de l’ATM. L’estudi ha estat realitzat per la firma Deloitte i ha comptat amb la col·laboració del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CTM), del Syndicat des Transports d’Îlle-de-France (STIF), del Stadsregio Amsterdam (STA), del Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) i del Ministry of the Region of Brussels-Capital (MRBC).

[+ info]

 • 12:37
 • Comments Off

El Govern obre dues línies d'ajuts de la Llei de millora d'urbanitzacions per valor de 16 MEUR

El DOGC publica avui dues resolucions del conseller del DPTOP, Joaquim Nadal, per les quals s’obren dues línies d’ajuts que emanen de la Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, per un import total de fins a 16 MEUR:

 • La primera convocatòria consisteix en subvencions per tal de facilitar l’execució de les obres d’urbanització a aquells ajuntaments que ja tenen un Programa d’adequació redactat. En aquest cas, el pressupost total és de fins a 6 MEUR, i es vehicularà mitjançant INCASÒL. Es preveu resoldre-la a finals de juliol.
 • La segona convocatòria de subvencions per a ajuntaments que volen redactar Programes d’adequació per a regularitzar la situació de les seves urbanitzacions i redactar els projectes per completar-ne les obres o proveir-les de serveis. Aquesta línia d’ajuts té un pressupost de 9,9 MEUR i es preveu resoldre-la a finals de juny.
 • Un any després de l’aprovació de la Llei d’urbanitzacions, el Govern estarà impulsant actuacions en prop de 100 urbanitzacions amb dèficits urbanístics arreu de Catalunya.

[+ info]

 • 12:28
 • Comments Off

El DPTOP obre la setena convocatòria de la Llei de barris

El DOGC publica avui la resolució del conseller de PTOP, Joaquim Nadal, d’obertura de la setena convocatòria d’ajuts de la Llei de barris.

 • Amb un pressupost total de 99 MEUR, que continua la nova etapa encetada en la convocatòria anterior
 • Es mantenen les tres línies d’ajuts: el Programa ordinari de barris; “Viles amb projectes”, per a municipis de menys de 10.000 habitants, i el contracte de barri, per a ciutats que ja han culminat el seu projecte.
 • La inversió total a través del Programa de barris arribarà als 1.350 MEUR, a uns 140 municipis amb projectes i a prop d’un milió de persones beneficiades

La setena convocatòria de la Llei de barris permetrà passar dels 117 a uns 140 projectes de rehabilitació integral, continuarà facilitant l’entrada de municipis petits i possibilitarà que barris que ja han acabat els seus projectes puguin seguir gaudint nivell especial d’inversió pública.

Els ajuntaments interessats en impulsar actuacions de regeneració integral podran presentar els seus projectes al PTOP fins el 15 d’abril d’enguany, i es preveu que el conseller resolgui la convocatòria abans de finals de juny. El Govern concedirà una subvenció total de 99 MEUR, que s’afegirà a la part que aportaran els ajuntaments beneficiaris. Actualment, el Programa de barris té en marxa 100 projectes d’intervenció integral, 15 projectes de Viles i beneficia més de 920.000 persones (un 13% de la població de Catalunya). Una vegada es resolgui aquesta setena convocatòria, s’arribarà als 1.350 MEUR d’inversió pública compromesa per a la millora integral de barris on hi viuen prop d’un milió de persones.

[+ info]