Bloc PTOP » El DPTOP destina més de 800.000 euros a ajuts per al sector del transport i el taxi


  • 12:16
  • 0

El DPTOP destina més de 800.000 euros a ajuts per al sector del transport i el taxi

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui dues resolucions del DPTOP que obren noves convocatòries d’ajuts per a fomentar la formació en el sector del transport i la logística i per millorar el servei de taxi. La primera línia de subvencions, dotada amb 500.000 euros, es destinarà a cursos de formació i reciclatge i a l’organització de jornades i conferències de perfeccionament del coneixement del sector. La segona resolució permetrà concedir subvencions per a l’adquisició d’equips de seguretat GPS-GPRS pel sector de taxistes per un import de 335.000 euros.

Impuls a l’oferta formativa

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui la convocatòria d’ajuts pel qual el DPTOP destinarà un import global de 500.000 euros al foment d’activitats de formació en el sector del transport i la logística.

Els destinataris dels ajuts són les associacions, entitats i fundacions sense ànim de lucre vinculades al sector del transport i la logística que desenvolupin activitats de caràcter formatiu com ara reciclatge i perfeccionament, jornades, cursos de formació, conferències, seminaris divulgatius o activitats orientades al coneixement de les noves tecnologies i la seva aplicació al sector. Els ajuts poden cobrir fins a un màxim del 90% del cost total d’aquestes activitats.

Millora de la competitivitat

Amb aquests ajuts, la Generalitat pretén contribuir al desenvolupament d’uns sectors estratègics per a l’economia catalana, tot potenciant l’oferta formativa adreçada als professionals del sector com a element clau en la millora de la seva competitivitat en aspectes com la qualitat, la seguretat i les noves tecnologies.

Les sol·licituds d’ajuts es poden presentar a la Direcció General del Transport Terrestre o bé a qualsevol dels serveis territorials del DPTOP i es podran normalitzar en impresos que es facilitaran a les dependències esmentades o mitjançant la pàgina web del DPTOP (www.gencat.cat/ptop). Les entitats disposaran d’un mes per presentar les seves sol·licituds.

En l’anterior convocatòria, el DPTOP va destinar 500.000 euros en ajuts per al foment d’activitats de formació en el sector del transport i la logística, dels quals es van beneficiar 30 associacions i entitats.

Més seguretat per als taxistes

Igualment, en la línia de promoure la millora del transport públic a Catalunya, el DPTOP ha fet pública una línia d’ajuts que té com a objectiu cofinançar l’adquisició per part dels titulars de llicències de taxi d’equips de seguretat GPS-GPRS en connexió amb els Centres d’Emergències 112. El DPTOP destina 335.000 euros a aquesta convocatòria, que preveu finançar fins a 225 euros del cost total de cada equip. Aquest ajut conjuntament amb el que atorguen els ens locals, permet que el taxista només hagi de fer front a un 25% de l’import de l’equip.

En definitiva, l’objecte d’aquests ajuts és finançar l’adquisició d’equips de seguretat GPS-GPRS que, instal·lats en els vehicles, permetin al taxista activar un senyal d’alarma a l’interior del vehicle com a resposta a una situació de perill, l’activació d’un canal de veu i de transmissió de dades –posició i informació associada- des dels vehicles als Centres d’Emergències 112, als quals aquells equips estaran connectats. Per tant, la funció primordial dels equips és la de contribuir eficaçment a la preservació i a la millora de la seguretat personal dels professionals del sector del taxi en l’exercici de la seva activitat.

Implantació de noves tecnologies

Aquests ajuts permeten donar compliment a aquest objectiu i alhora contribuir a la modernització i a l’increment de la competitivitat del sector. Així mateix, s’inscriuen en el marc de desenvolupament de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que estableix que les administracions competents en la matèria han de promoure, amb la col·laboració de les associacions del sector, la implantació progressiva de les innovacions tecnològiques adients per a millorar les condicions de prestació i seguretat dels serveis de taxi, pel que fa, entre d’altres, als sistemes de localització dels vehicles.

En els últims cinc anys el DPTOP ha destinat més d’1,5 MEUR euros en ajudes per a l’adquisició d’equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya.

Nota de premsa (PDF)