Bloc PTOP » CIMALSA licita el projecte del centre intermodal de Montblanc


  • 18:19
  • 0

CIMALSA licita el projecte del centre intermodal de Montblanc

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant l’empresa pública CIMALSA, ha iniciat la licitació de la redacció del planejament urbanístic i del projecte d’urbanització del futur centre intermodal de Montblanc. Aquest centre d’activitats logístiques i de valor afegit abastarà un àmbit de 90 hectàrees i s’ubicarà al costat de l’accés a l’autopista AP-2 al municipi. També disposarà d’accés a la C-14 i a la futura autovia A-27, així com a la línia ferroviària Barcelona-Saragossa-Madrid. Es preveu que la urbanització d’aquest centre comporti una inversió de 41,6 MEUR.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació, per mitjà de l’empresa pública CIMALSA la redacció del planejament urbanístic i del projecte d’urbanització del futur centre intermodal de Montblanc. Aquest projecte detallarà el conjunt de treballs urbanístics i d’enginyeria a dur a terme i inclourà els estudis ambiental, paisatgístic i de mobilitat, entre altres. La redacció d’aquest projecte es licita per un valor de 648.000 euros.

El centre intermodal de Montblanc abastarà 90 hectàrees, incorporant els sectors urbanístics actuals SUD-23 i SUD-24. En aquest àmbit, s’ubicaran zones per a activitats econòmiques i logístiques, els equipaments i la terminal ferroviària intermodal. El centre, situat al costat de l’accés a l’autopista AP-2, també disposarà d’accés a la C-14 (Reus-Montblanc-Tàrrega) i a la futura autovia A-27 (Tarragona-Montblanc-Lleida), així com a la línia ferroviària d’ample ibèric Barcelona-Saragossa-Madrid.

Com a particularitat, cal indicar que aquest centre d’activitats logístiques i valor afegit es projectarà de manera que el ferrocarril pugui arribar fins a l’interior d’algunes de les parcel·les logístiques, quan actualment l’oferta de sòl industrial amb accés ferroviari fins a dins de la parcel·la és pràcticament inexistent.

Es preveu que la inversió per a la urbanització d’aquest nou centre intermodal serà de 41,6 MEUR i que les obres comencin entre finals de 2011 i principis de 2012.