Bloc PTOP » El DPTOP instal·la un plafó divulgatiu de la geologia de Barcelona a l’Observatori Fabra


  • 13:50
  • 0

El DPTOP instal·la un plafó divulgatiu de la geologia de Barcelona a l’Observatori Fabra

plafo-igcEl DPTOP i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona han instal·lat a l’Observatori Fabra un plafó que reproduiex la geologia de la capital catalana. El plafó, elaborat per l’Institut Geològic de Catalunya, permet al ciutadà informar-se sobre la composició del subsòl barceloní i el seu procés de formació, mentre disposa d’una visió directa del pla de Barcelona.

El Govern de la Generalitat, arran de l’aprovació de la Llei 19/2005 de l’Institut Geològic de Catalunya, ha impulsat tota una sèrie de treballs per tal de disposar d’informació actualitzada de la geologia de Catalunya i dels efectes que aquesta, juntament amb l’activitat humana, té sobre el conjunt del territori. A banda d’aquestes tasques, l’Institut Geològic té també una clara vocació didàctica que comparteix amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, en tant que institució de divulgació científica.

És en aquest sentit que s’ha acordat amb l’Acadèmia, propietària de l’edifici de l’Observatori Fabra, la instal·lació d’un plafó informatiu sobre la geologia del pla de Barcelona. L’extraordinària ubicació de l’Observatori permet als ciutadans contemplar una panoràmica real de l’extensió que ocupa la ciutat de Barcelona i des d’avui completar-la amb la informació que oferirà el plafó, configurat per tres blocs independents.

La informació d’aquests tres blocs ofereix una breu explicació de la història de la geologia de Barcelona, acompanyada d’esquemes que faciliten la comprensió dels esdeveniments geològics. Els ciutadans poden consultar també els tipus de materials que configuren el subsòl barceloní i informar-se sobre la gènesi del relleu del pla de Barcelona.

Nota de premsa

Imatge