Bloc PTOP » La Direccció General de Transport obre expedient informatiu a Renfe per saber les causes de l’alteració del servei i depurar reponsabilitats


  • 10:00
  • 1

La Direccció General de Transport obre expedient informatiu a Renfe per saber les causes de l’alteració del servei i depurar reponsabilitats

Atesa l’alteració del normal funcionament del servei ferroviari a la xarxa de Rodalia de Barcelona, detectada des del dia 24 de gener, amb motiu de l’actuació de personal de conducció que hi és adscrit, la Direcció General acorda l’obertura d’expedient informatiu amb finalitat d’esbrinar les causes que l’han motivada i depurar les responsabilitats que siguin pertinents.

Per tal de donar compliment a aquest acord, la Direcció del servei de Rodalies de Catalunya haurà de facilitar, en el termini màxim de 24 hores, un informe on figurin de forma detallada les següent dades:

  1. Fets produïts amb expressió de les persones responsables, si han estat identificades. Actuacions empreses en l’ordre laboral davant possibles incompliments de la normativa per part dels treballadors.
  2. Mesures adoptades per la Direcció del servei amb la finalitat de restablir o minorar l’impacte de les alteracions.
  3. Actuacions informatives i de comunicació a les persones usuàries de les alteracions del servei i les afectacions al normal funcionament del servei.

Un comentari en aquest article

  1. Pau ha respost el 25 Gen 2011 a les 12:23

    Aaara si! Molt bé!