Bloc PTOP » Planificació Territorial


22 APUNTS

 • 12:37
 • Comments Off

L’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Ministeri de Defensa signen un conveni per compartir arxius fotogràfics

icc-recoder-chaconEl Centre Cartogràfic i Fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire (CECAF) cedirà a l’Institut Cartogràfic (ICC) els fotogrames escanejats corresponents a Catalunya del vol general sobre Espanya que es va realitzar als anys 1945 i 46. Amb aquests arxius, l’ICC elaborarà un ortofotomapa digital de Catalunya i, posteriorment, en lliurarà una còpia al CECAF.

[+ info]

 • 11:11
 • Comments Off

El DPTOP obté la màxima puntuació en l´índex de transparència INCAU

Font: www.transparencia.org.esLes àrees d’Urbanisme, Ordenació del Territori i Obres Públiques del Govern de la Generalitat han obtingut la màxima qualificació en l’índex de transparència de les Comunitats Autònomes (INCAU) 2010, elaborat per l’ONG Transparència Internacional Espanya, amb 100 punts enfront dels 82,8 de mitjana. L’objectiu de l’estudi és avaluar el nivell de transparència dels governs de les comunitats autònomes a partir de l’anàlisi de 5 àrees diferents, així com impulsar l’augment de la informació d’aquestes institucions a la ciutadania.

[+ info]

 • 19:39
 • Comments Off

El DPTOP aprova definitivament el PDU de les ARE del Vallès Oriental

El conseller de PTOP, Joaquim Nadal, ha aprovat avui definitivament el pla director urbanístic (PDU) de les àrees residencials estratègiques (ARE) del Vallès Oriental, després de l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC). D’aquesta manera, es completa la tramitació de tots els Plans directors de les ARE impulsats pel DPTOP.

Així,

 • S’han aprovat definitivament les ARE de la Llagosta, Parets del Vallès i Granollers, que sumen un total de 2.439 nous habitatges, dels quals 1.288 gaudiran d’algun règim de protecció.
 • El conseller ha decidit no resoldre la tramitació de les ARE de la Roca del Vallès i de Sant Celoni, en consonància amb la voluntat expressada pels respectius ajuntaments.
 • Se suspèn la tramitació de l’ARE de Montmeló fins que es presenti un text refós que incorpori les modificacions acordades i que s’afegeix a la suspensió de la tramitació l’ARE de Cardedeu, ja decidida en el tràmit d’aprovació provisional.
 • Les ARE són una instrument per a la promoció de sòl urbanitzable que permetrà oferir habitatges protegits i equipaments. La urbanització d’aquests sectors es produirà per fases segons les necessitats del moment, amb uns alts estàndards de qualitat i la necessària dotació d’equipaments.

[+ info]

 • 17:38
 • Comments Off

Aprovat definitivament el Pla director del sistema urbà de Figueres

dsc05713El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament el Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres, després que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC) l’ha informat favorablement. El PDU ordena els futurs creixements de la zona, potencia les interrelacions entre els municipis que la integren i contribueix a organitzar les respectives xarxes d’infraestructures i serveis.

[+ info]

 • 14:08
 • Comments Off

Entren en vigor Normes de planejament per a sis municipis gironins sense ordenació urbanística

El DOGC publica avui l’entrada en vigor de Normes de planejament urbanístic per a sis municipis de les Comarques Gironines que no comptaven amb cap mena d’ordenació urbanística general. Precisament, abans d’ahir van entrar en vigor Normes similars per altres 33 municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i, el passat mes d’abril, per a altres 104 municipis, en aquest cas de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central, l’Empordà i la Garrotxa. Ara, doncs, tots els municipis catalans tenen en vigor, almenys, una ordenació bàsica.

[+ info]

 • 13:50
 • Comments Off

El DPTOP instal·la un plafó divulgatiu de la geologia de Barcelona a l’Observatori Fabra

plafo-igcEl DPTOP i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona han instal·lat a l’Observatori Fabra un plafó que reproduiex la geologia de la capital catalana. El plafó, elaborat per l’Institut Geològic de Catalunya, permet al ciutadà informar-se sobre la composició del subsòl barceloní i el seu procés de formació, mentre disposa d’una visió directa del pla de Barcelona.
[+ info]

 • 18:41
 • Comments Off

L’IDECE destina un ajut de 250.000 euros al polígon industrial El Molló

molloEl Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Terres de l’Ebre (IDECE) ha informat avui de l’ajut de 250.000 euros que ha rebut del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per al polígon industrial El Molló. L’IDECE signarà posteriorment un conveni amb INCASÒL, propietari del nou sector d’activitat, per a transmetre-li aquest import. D’altra banda, l’IDECE ha iniciat aquest mes el primer curs de formació de patró d’embarcacions de transport en aigües continentals. El Consell Rector també ha recolzat la candidatura de les Terres de l’Ebre com a reserva de la biosfera.

[+ info]

 • 14:31
 • Comments Off

L’antiga caserna de la Remunta es transformarà en un àrea residencial estratègica

 • S’hi construiran 797 habitatges, 478 dels quals seran protegits
 • La urbanització dels terrenys permetrà integrar-los al barri del Centre i millorar de la zona que uneix els municipis de L’Hospitalet i Cornellà

El president de la Generalitat, José Montilla; la ministra de Defensa, Carme Chacón; l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, han participat avui a la compravenda dels terrenys de l’antiga caserna de la Remunta al Consorci per a la Reforma de la Granvia. Amb la compra d’aquests terrenys, la ciutat guanya sòl per a la construcció d’habitatges protegits i equipaments públics, alhora que permet la regeneració del teixit urbà.

[+ info]

 • 14:42
 • Comments Off

El DPTOP aprova el Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser

colonies-terEl conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament, després de l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, el Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser:

 • Se centra en 60 colònies industrials i fàbriques de riu assentades en 20 municipis de les comarques d’Osona i el Ripollès.
 • Té com a objectiu consolidar-les com a espais de residència, d’activitat productiva i turística i de preservació de la memòria històrica.
 • Les dota d’una perspectiva supramunicipal complementant així el planejament urbanístic dels seus municipis per tal de garantir la coherència territorial i paisatgística.
 • Preveu la creació d’un Fons destinat a les actuacions de millora paisatgística de les colònies dels cursos dels rius Ter i Freser, que es dotarà amb recursos del DPTOP, per tal d’assignar subvencions als ajuntaments.
 • Se suma al PDU de les colònies industrials del Llobregat, aprovat l’any 2007, en l’objectiu de protegir i revaloritzar el paisatge cultural lligat a la industrialització.

[+ info]

 • 14:55
 • 1

El Govern aprova el Pla territorial de les Terres de l’Ebre

espais-obertsEl Consell Executiu ha aprovat definitivament avui el Pla territorial de les Terres de l’Ebre. Aquest és el penúltim Pla que quedava per aprovar per tal de completar el planejament territorial de Catalunya, que finalitzarà amb l’aprovació definitiva del Pla de les Comarques Gironines després de l’estiu. Igualment, el conseller de PTOP, Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament el Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, que completa el desplegament dels instruments d’ordenació territorial i gestió del paisatge a les comarques ebrenques.

[+ info]