Bloc PTOP » Parlament


14 APUNTS

 • 18:57
 • 1

Compareixença del conseller Lluís Recoder

compareixenca-hc

 • 17:29
 • Comments Off

Resposta oral del conseller al Ple sobre el projecte de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat

 • 18:20
 • Comments Off

Interpel·lació del conseller sobre inversió en infraestructures

 • 16:00
 • 2

Ple del Parlament – Pregunta oral sobre la L9 i l’accident ferroviari de Castelldefels

1a resposta

2a resposta

 • 19:19
 • Comments Off

Ple del Parlament – Pregunta oral sobre la B-40 i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Resposta oral en el Ple del conseller Nadal sobre el traçat de la carretera B-40 del Pla territorial metropolità de Barcelona.

1a resposta

2a resposta

 • 18:07
 • Comments Off

Ple del Parlament – Pregunta oral sobre la mobilitat al Maresme

Resposta oral del conseller Nadal sobre l’acord de mobilitat amb el Consell Comarcal del Maresme.

 • 20:00
 • Comments Off

Ple del Parlament – Pregunta sobre la construcció de la variant de la carretera N-260 al pas per Gerri de la Sal

El conseller Joaquim Nadal respon a la pregunta sobre la construcció de la variant de la carretera N-260 al pas per Gerri de la Sal.

1a resposta:

2a resposta:

 • 16:58
 • Comments Off

Ple del Parlament – Pregunta sobre el Pla territorial metropolità de Barcelona

El conseller Joaquim Nadal respon a la pregunta formulada per al Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya sobre la modificació del Pla territorial metropolità de Barcelona.

1a resposta:

2a resposta:

 • 17:31
 • Comments Off

Ple del Parlament – Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures

El  conseller Joaquim Nadal respon a la pregunta de CiU sobre el paper que tenen les infraestructures, que té l’obra pública, en un context de crisi econòmica.

 • 20:35
 • Comments Off

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte econòmic de l'aeroport de Lleida-Alguaire

El conseller Joaquim Nadal respon a la pregunta de Francesc Xavier Boya i Alós, del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi.