Blog de Territori i Sostenibilitat


350 APUNTS

 • 12:41
 • 0

L’Administració pública catalana es forma en matèria de contractació publica verda

Les Administracions públiques i les seves Entitats gestionen volums importants de recursos econòmics i per tant, introduir la variable ambiental en els seus processos de contractació és fonamental per aconseguir que facin un ús eficient dels recursos.

El passat 19 de setembre i 17 d’octubre, caps de compres i contractació dels Departaments de la Generalitat de Catalunya i responsables d’Entitats públiques de la Generalitat de Catalunya, en total cinquanta persones, van participar en una formació sobre compra i contractació pública «verda» o ambientalment responsable.

La formació amb els responsables de la Generalitat i les Entitats públiques, realitzada en el marc del projecte europeu GPP2020 “contractació per una economia baixa en carboni” i organitzada conjuntament per l’Oficina de la Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública i la Direcció General de Qualitat Ambiental, va cobrir dos aspectes diferents.

Per una banda, es van presentar arguments per promoure el suport i reduir les barreres existents. Així es va tractar l’ampli compromís polític a la Unió Europea i a Catalunya en vers la compra verda, els beneficis reals que es poden obtenir i les possibilitats en l’actual i el nou marc legal de contractació.

Per l’altra banda, es va presentar l’estratègia de foment de la contractació ambientalment responsable a la Generalitat de Catalunya, que s’articula en dues línies: l’ambientalització de les contractacions centralitzades, amb la implicació de la Comissió Central de Subministraments; i la generació de recursos i el suport directe en l’ambientalització de les contractacions descentralitzades.

Podeu trobar més informació a la següent pàgina: http://www.gpp2020.eu/cat/

 • 11:50
 • 0

Les TIC i la sostenibilitat en el sector del turisme rural a Catalunya

Pere Poblet lliurant la placa de reconeixement de l’obtenció de l'Etiqueta ecològica de la UE a Cases Artigues.

Els allotjaments rurals s’han de valdre d’estratègies de sostenibilitat i l’ús de les TIC si volen incrementar la seva ocupació. Amb aquest argument es va organitzar una jornada encarada als establiments de turisme rural i on va quedar palesa la importància de la certificació amb l’etiqueta ecològica. La jornada va estar organitzada per TURALCAT amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament.

Entre els mecanismes de promoció d’aquests establiments i del turisme sostenible a Catalunya hi ha la Guia francesa Viatao, especialitzada en publicacions de guies de turisme sostenible, que preveu publicar una guia centrada en Catalunya. Un altre mecanisme d’aquests allotjaments és l’ús de les TIC, com a eines de màrqueting que els ajuden a posicionar-se.

Les etiquetes ecològiques per allotjaments turístics que gestiona la Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea i el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, identifiquen aquells establiments que compleixen uns determinats criteris ambientals. A Catalunya 42 establiments de turisme rural disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i 16 més disposen de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

A la part final de la jornada, el subdirector d’Intervenció i Qualificació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pere Poblet i Tous, va lliurar les plaques de reconeixement de l’obtenció de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a diversos allotjaments. La majoria d’aquests ja disposaven del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i ara han fet un pas més per a l’obtenció de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea, demostrant el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental. Amb la voluntat de simplificar els tràmits a aquestes empreses, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha proposat excloure les activitats turístiques de la regulació de la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la qual cosa ja no estarien sotmeses a llicència ni a comunicació ambiental.

 • 13:04
 • 2

El conseller presenta el perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre Plaça Espanya i Gràcia

 • 13:17
 • 0

Santi Vila inaugura el Saló Nàutic Internacional de Barcelona

 • 09:45
 • 0

Entrevista a Santi Vila a la CNN en espanyol

 • 08:27
 • 0

Catalunya: fent camí per assolir els objectius d’Aichi per a la conservació de la Biodiversitat

Els objectius d’Aichi són els 20 reptes que el conveni de Diversitat Biològica va fixar per assolir l’any 2020 i garantir la conservació de la biodiversitat mundial, dins del pla estratègic del conveni 2011-2020. Catalunya, en el marc de les seves competències,”sempre ha estat proactiva per assolir els reptes internacionals als quals s’ha compromès. Aquest és el principal missatge que la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha transmès als participants de l’acte “Toward Achieving Aichi Biodiversity Targets by 2020 – Contribution of Sub-National Governments organitzat per la Prefectura d’Aichi (Japó), que s’ha celebrat  a la XII reunió del Conveni de Diversitat Biològica a Pyeongchang (Corea).

En el marc de les competències del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Directora General en la seva intervenció ha volgut destacar tres línies d’actuació per assolir els objectius d’Aichi:

Objectiu 1. Sensibilització i foment de la participació

El foment de l’educació per la sostenibilitat i la participació pública en temàtica ambiental ha estat un eix de treball prioritari del Govern de la Generalitat. Es concreta en quatre eixos principals de treball.

 • D’acció directa amb el sector educatiu, oferint recursos al professorat i el programa d’Escoles Verdes que ja ha superat els 15 anys i continua renovant-se i millorant el seu contingut any rere any, o promovent la Xarxa d’Escoles per ala Sostenibilitat de Catalunya amb prop del 25% dels centres educatius adherits.
 • Acció indirecta vinculada a promoure i donar suport a les entitats del tercer sector ambiental. Aquestes entitats també desenvolupen activitats i divulgació per a la conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat i en aquest sentit, el Departament té obertes línies d’ajuts per a la divulgació i educació en temàtica ambiental i de sostenibilitat i per a la custòdia del territori.
 • Treballant per garantir l’accés a la informació ambiental mitjançant elortal d’informació ambiental propi http://www.gencat.cat/mediambient amb tota la informació de temàtica ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Associat a aquest portal 6 butlletins específics (medi ambient, escoles verdes, tercer sector ambiental, centre de documentació de medi ambient, etiquetatge ecològic i REACH…..), xarxes socials, el Cntre de Documentació del Medi Ambient.
 • Organitzant processos de participació ciutadana en l’elaboració de lleis, plans o programes, en els tràmits d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes o amb la creació de nous espais naturals i els seus instruments de gestió. A banda de tots els tràmits d’informació pública exigits per llei.

Objectiu 11 Àrees naturals protegides

El patrimoni natural de Catalunya és excepcionalment divers per la seva situació geogràfica, que abasta tant l’alta muntanya com els espais fluvials, litorals i marins, els hàbitats agraris humanitzats, les zones humides, els boscos, bosquines, prats i pastures. Aquest entramat bàsic del territori ha de poder conviure i sobreviure a les exigències de la societat i conservar-ne els valors.

Amb la combinació de tots aquests factors, es posa en relleu el treball i l’evolució per consolidar un sistema d’espais naturals protegits que actualment ocupa el 31,66% del territori. Aquestes àrees protegides inclouen també tota la designació d’espais que conformen la xarxa europea Natura 2000 que aviat culminarà el seu procés. Així mateix, s’ha establert una línia de treball estratègica ampliar dotar de més protecció part d’aquests espais amb la creació de nous parcs naturals objectiu 2020.

Objectiu 19. Bases de dades i transmissió de coneixement

Catalunya disposa d’un ampli sistema d’informació sobre seu patrimoni natural i continua fomentant treballs de seguiment i d’indicadors de la qualitat ecològica del país. Les dades de la biodiversitat de Catalunya es troben disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:

 • Cartografies temàtiques (d’Hàbitats, de Vegetació, …)
 • Sistemes d’informació geogràfica, GIS.
 • Banc de dades de biodiversitat de Catalunya que inclou 25.000 referències d’espècies
 • Hàbitats de Catalunya. 600 hàbitats han estat identificats a Catalunya i són una mostra de l’excepcional biodiversitat del país.
 • Inventari de zones humides
 • Inventari d’espais d’interès geològic
 • Inventari de boscos singulars de Catalunya

En la seva intervenció també ha destacat els esforços del Govern català per assolir un marc normatiu més reforçat en matèria ambiental amb la futura llei catalana del canvi climàtic,  l’adaptació de la normativa europea i espanyola a la vigent llei d’avaluació ambiental o amb la nova llei de conservació de la biodiversitat i patrimoni natural. Així mateix treballa per l’impuls d’una economia verda, que dinamitzi l’economia de Catalunya vetllant per la conservació dels recursos naturals i la conservació de la natura. En aquest sentit, també és imprescindible desplegar tots els recursos necessaris per garantir la viabilitat econòmica d’aquests projectes.

Subirà ha reiterat la importància del governs subestatals en la conservació de la biodiversitat, ja que en ells recau la visió estratègica de la planificació del patrimoni natural així com la gestió tècnica des de la proximitat a les persones i la seva activitat diària.

 • 16:21
 • 2

Resum de la jornada de voluntariat ambiental corporatiu entre els treballadors

Per primera vegada, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha organitzat una jornada de voluntariat ambiental corporatiu amb els treballadors del Departament. En total s’hi han aplegat una seixantena de persones de diferents serveis territorials que han fet tasques de voluntariat en tres projectes: la conservació i restauració ambiental a l’Illa del Sorral, a les Masies de Voltregà (Osona); el control del cranc americà al riu Glorieta, a Alcover (Alt Camp); i la millora dels hàbitats de canyís de la Llacuna de Sebes a Flix (Ribera d’Ebre). La jornada ha estat un èxit i això fa pensar en repetir l’experiència i fer-la coincidir amb la Setmana del Voluntariat Ambiental.

Aquí teniu un resum en vídeo de com va anar la jornada a les Masies de Voltregà:

 • 16:28
 • 0

Santi Vila visita les obres de l’estació d’FGC de Vallparadís Universitat

 • 15:20
 • 0

El conseller Santi Vila visita el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

L’endemà de l’anunci del desplegament d’un pla d’actuació per dinamitzar l’activitat econòmica al Pallars Sobirà, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha visitat aquest dimarts el Parc Nacional d’Aigüestortes. Declarat l’any 1955, aquest és l’únic parc nacional de Catalunya, i és gestionat per la Generalitat. Abasta en total 4 comarques i 10 municipis, amb una població que frega els 15.000 habitants, i una superfície de 14.119 ha de zona de parc (PNac) i de 26.733 de zona de protecció perifèrica (ZPP), amb un nivell de protecció menys exigent. Des que es va declarar ha vist modificats els seus límits en tres ocasions: el 1988, el 1990 i el 1996, quan adquireix les dimensions actuals.

[+ info]

 • 12:16
 • 0

Viatja en el bus exprés.cat Olot-Girona

Des de l’1 de juliol s’ha posat en marxa el primer bus exprés.cat a les comarques gironines que comunica Olot i Girona amb 16 expedicions diàries (8 per sentit), de dilluns a divendres excepte agost. De les 16, 8 són completament noves. D’aquesta manera els usuaris disposaran de sortides cada 2 hores. Del total de 16 expedicions, 5 en sentit Girona i 4 en sentit Olot, tindran una parada intermèdia a Besalú, i la resta seran directes entre les dues capitals de comarca.

La línia e1: Girona-Olot, operada per Teisa, és l’onzena que s’implanta a Catalunya (n’hi ha vuit a la demarcació de Barcelona i dues a Tarragona). Farà el recorregut entre Olot i Girona circulant per la C-66 i l’A-26. Amb les noves expedicions es dobla el nombre de serveis directes/semidirectes entre Girona i Olot. La demanda del corredor Olot-Girona l’any 2013 va ser de 80.500 viatgers, amb una ocupació mitjana per expedició d’11,8 viatgers.

L’empresa operadora Teisa ofereix abonaments multiviatge que suposen un descompte de fins al 42% del preu del bitllet senzill.

Mireu com és viatjar en l’exprés.cat amb aquest vídeo:

A la demarcació de Girona hi ha previstes sis línies més de la xarxa d’altes prestacions exprés.cat, que ofereix millores de gestió i velocitat comercial: Blanes-Lloret de Mar, Figueres-Roses, Girona-Palamós, Girona-Santa Coloma de Farners, Girona-Lloret de Mar, Girona-Torroella de M.-l’Estartit.