Blog de Territori i Sostenibilitat


325 APUNTS

 • 13:37
 • 0

Catalunya, prova pilot d’una plataforma que permet planificar desplaçaments europeus amb transport públic i privat

El Departament de Territori i Sostenibilitat està desenvolupant una aplicació que permeti calcular el desplaçament d’un país europeu a un altre combinant diferents tipus de transport (públic o privat) i inclogui altres sistemes complementaris i sostenibles com ara el vehicle compartit, el transport a la demanada o la moto elèctrica. Aquest projecte, anomenat “My Way”, va  començar aquest mes de setembre i durarà 30 mesos. Està format per 14 socis d’altres 6 països (Alemanya, Itàlia, Txèquia, Grècia, França i el Regne Unit) i les proves pilot es realitzaran principalment a Catalunya, Berlín i Trikala (Grècia).

A Catalunya, es realitzaran diverses experiències per millorar el cercador de rutes Mou-te a través de la plataforma “My Way”, com per exemple, proves per a diferents perfils d’usuaris, amb la possibilitat de definir preferències (persones amb mobilitat reduïda, condicions ambientals, bicicleta, etc), la possibilitat de demanar informació sobre el cost i reserva de moto elèctrica, una prova pilot d’un sistema d’informació i reserva en temps real de transport a la demanda (horaris, disponibilitat, reserva…) i la inclusió d’altres modes de transport: a peu, bici o moto elèctrica, transport a la demanda, taxi i cotxe compartit, etc.

 • 14:35
 • 0

Santi Vila i Ferran Adrià presenten el projecte elBulli1846

 • 10:13
 • 0

Les noves guies Quèferquan per resoldre qualsevol dubte sobre problemes amb l’habitatge

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha editat tres guies en què s’explica a la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició per fer front als problemes relacionats amb el pagament de l’habitatge i per evitar arribar a situacions irreversibles.

La crisi econòmica ha comportat que moltes famílies catalanes hagin de fer front a problemes per pagar el seu pis, tant si és de lloguer com mitjançant un crèdit hipotecari. El Govern, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ofereix un ample ventall d’ajuts i de recursos a les persones que tenen problemes per pagar el lloguer o la hipoteca del seu pis; durant l’any 2013, per exemple, més de 24.000 famílies van rebre algun tipus d’ajut, amb un import mitjà que supera els 2.000 euros.

[+ info]

 • 13:30
 • 0

Un nou marc legislatiu en matèria de Clima i Energia 2030: coses per venir

 • L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic valora els pilars del futur marc legislatiu sobre clima i la lluita contra el canvi climàtic fixat el 2030

La Comissió Europea va presentar el 22 de gener de 2014 la proposta de pilars del nou marc europeu per al 2030 sobre l’energia i la lluita contra el canvi climàtic. L’objectiu és avançar cap a una economia hipocarbònica i cap a un sistema energètic segur i competitiu que garanteixi una energia assequible a tots els consumidors, millori la seguretat del subministrament, redueixi la nostra dependència de les importacions de combustibles fòssils  i creï noves oportunitats de creixement i de llocs de treball.

[+ info]

 • 13:38
 • 0

Catalunya redueix més del 50% de bosses de plàstic d’un sol ús en 5 anys

 • El consum anual de cada català ha passat de 327 bosses a 156, generant 1 kg de plàstic per habitant, mentre que fa 5 anys n’eren 2,6 kg
 • Els resultats confirmen l’assoliment de l’objectiu del Govern de reducció,  gràcies al denominat Pacte per la Bossa, que ha desencadenat  un canvi de model de consum de bosses a tot l’Estat i que fins i tot ha situat Catalunya per sota de la mitjana de consum europea, que el 2010 era de 198 bosses per habitant i any
 • 11:22
 • 2

Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre

Avui se celebra el Dia Mundial per a la Reducció de les Emissions de CO2, també anomenat Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre.

Aquest dia va ser designat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU)  per crear consciència i sensibilitzar els habitants del  planeta sobre el canvi climàtic i els impactes que ocasiona. També  busca reflexionar sobre el desenvolupament i les polítiques de reducció d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle, així com en les inversions en desenvolupament de fonts d’energia renovable, el canvi a combustibles més nets, les millores en l’eficiència dels processos de combustió, i el canvi en les tendències de consum a través de la sensibilització ambiental.

[+ info]

 • 09:00
 • 0

Setge als habitatges buits

Article de Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana.

Publicat al diari ARA, el 21/1/2014.


Tots ens hem de felicitar per la iniciativa dels alcaldes catalans que han pres la decisió d’iniciar processos sancionadors a les entitats financeres amb habitatges buits als seus municipis. L’efecte domino és imparable, l’objectiu final és lloable, i el suport ciutadà i, com no, del Govern de Catalunya, està garantit. És intolerable el procés de degradació dels habitatges buits, i encara més en aquells casos en que les entitats financeres n’han adquirit la titularitat fruit de processos d’execució hipotecària o acords de dació amb els particulars.

La deixadesa i el desinterès d’algunes d’aquestes entitats financeres per fer les obres de conservació i manteniment necessàries per tornar a posar l’habitatge en condicions d’ús és més acusada en barris amb importants problemàtiques socials, que s’agreugen amb situacions d’ocupació il·legal, abandonament, impagament de quotes comunitàries i insalubritat. Tot plegat crea enormes problemes als Ajuntaments, que són els qui han d’afrontar en primera línia aquestes situacions. Per tant, les sancions han de servir per combatre-les.

No podem oblidar, però, que l’objectiu final que perseguim tots plegats és combatre l’exclusió social residencial i, en general, la problemàtica dels desnonaments. I això només es pot aconseguir situant en aquests casos els preus del lloguers molt per sota del preu del mercat. De la nostra experiència, podem afirmar que lamentablement les famílies desnonades sovint no poden pagar pràcticament res de lloguer i tenen problemes fins i tot per assumir el cost dels serveis bàsics.

[+ info]

 • 13:50
 • 0

L’exprés.cat, un bus ràpid i eficient

Vols conèixer què és la xarxa de bus exprés.cat de la Generalitat? I què et pot oferir? El Departament de Territori i Sostenibilitat l’està desplegant des de l’octubre de 2012 amb l’objectiu de connectar de manera ràpida les principals ciutats del país. Actualment està als corredors que connecten Barcelona amb: Terrassa, Sabadell, Cerdanyola-UAB, Ripollet, Igualada i la Vall del Tenes, però tota la xarxa està composada per 40 línies de Catalunya que concentren el 40% de la demanda, amb més de 21 milions de viatgers anuals. Al següent vídeo podràs saber-ne més:

 • 16:20
 • 0

Jornada sobre novetats en el règim d’inspecció i control de les activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha reunit més de 350 representants del sector industrial en el marc de la jornada sobre les novetats del règim d’inspecció i control ambiental de les activitats classificades a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental -més coneguda com a PCAA- derivades de la recent transposició de la Directiva 2010/75/CE d’emissions industrials (Directiva DEI). La jornada, celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona,  ha servit per presentar en públic les línies de treball que en els darrers mesos ha dut a terme  la Direcció General de Qualitat Ambiental per incorporar les noves prescripcions de la directiva DEI a les autoritzacions ambientals d’unes 1.400 instal·lacions.

[+ info]

 • 10:30
 • 0

Nova guia per a la implicació en la gestió del patrimoni natural a Europa

Els socis del projecte Landlife, que lidera la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), conjuntament amb altres 5 entitats europees, i en el que hi participa el Departament de Territori i Sostenibilitat,  acaben de publicar la guia Conservar la natura entre tots. La custòdia del territori, una eina per implicar la societat en la gestió del patrimoni natural a Europa. Aquest manual inclou consells sobre com crear i millorar les pràctiques i iniciatives de custòdia del territori, tenint en compte les diferents perspectives dels agents involucrats, des de propietaris a organitzacions públiques i privades.

La custòdia del territori es basa en la filosofia de facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i públiques. Mitjançant acords, les entitats de custòdia assessoren els propietaris perquè adoptin una gestió del territori orientada a la conservació dels valors i els recursos de les finques en custòdia.

La custòdia és una eina de gestió del territori que té per objectiu implicar els propietaris i usuaris en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. És un mètode de treball eficaç i democràtic que es fonamenta en dos principis bàsics: l’aproximació transversal a la gestió i a la conservació del medi i el patrimoni natural i cultural, i la participació directa de la societat civil en les polítiques públiques i en l’acció sobre el territori per a la conservació de la biodiversitat.