Blog de Territori i Sostenibilitat


356 APUNTS

 • 11:10
 • 0

Una instal·lació de bungalous a Tossa, guiada i tutelada pel procés d’avaluació ambiental

Aquesta setmana, el càmping Cala Llevadó de Tossa de Mar ha obert als clients una nova zona amb 30 bungalous dissenyats per garantir el major respecte possible al medi ambient. Aquestes construccions estan situades en una zona de pins i alzines sureres, a 500 metres de les platges, orientades al sud, amb la façana frontal coberta de vidre, ventilació creuada, llums LED i detectors de presència, i estan aixecades sobre pilars de fusta, tot per al màxim aprofitament de l’energia i el respecte pel medi ambient. La densitat d’unitats d’acampada d’aquest zona és del 18%.

L’ordenació de la instal·lació ha estat guiada i tutelada pel procés d’avaluació ambiental, un instrument estratègic de prevenció que s’ha aplicat per valorar la memòria  ambiental del Pla especial urbanístic del càmping, que podia alterar la morfologia del relleu, amb pendent superiors al 20% i masses forestals limítrofs amb la xarxa Natura 2000. El procés també ha servit per definir noves alternatives d’implantació d’unitats d’acampada que impliquen una menor ocupació, una menor transformació topogràfica i un elevat grau de compatibilitat amb els usos del sòl existents i una millor reversibilitat. Calia minimitzar els moviments de terra i preveure les instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’exercici de l’activitat tenint en compte la naturalesa forestal dels terrenys objecte d’implantació.

Gràcies a aquest procés, s’ha garantit:

 • Una menor densitat d’implantació que en la resta del càmping
 • L’establiment d’una franja de transició de 30 metres en els límits confrontants amb la riera del Llorell
 • Accessos per a vianants amb pas de manteniment per a vehicle elèctric
 • La construcció de murets de contenció i escales amb travesses o parets de pedra
 • La disposició de bungalows seguint l’orografia, minimitzant l’afecció topogràfica
 • La inserció dels bungalows en el terreny mitjançant bigues de fusta ancorades en daus de formigó (tipus palafit), el que limita sensiblement la transformació del terreny
 • La creació de serveis soterrats a través dels accessos per a vianants.
 • La minimització dels enjardinaments, sense ús d’espècies exòtiques de comportament invasor.

El càmping Cala Llevadó disposa, a més, del certificat EMAS i del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

 • 13:24
 • 0

El Pla per al Dret a l’Habitatge beneficiarà 210.000 famílies

El Pla per al Dret a l’Habitatge, aprovat al maig, preveu les actuacions en matèria d’habitatge fins a l’any 2016. La voluntat és destinar 480 milions d’euros en polítiques per evitar l’exclusió social residencial i facilitar l’accés a l’habitatge, i en dinamitzar l’activitat del sector de l’habitatge per recuperar l’ocupació. Aquest pla incorpora les mesures que ja s’apliquen des de l’any 2013, en què ja s’ha fet una aportació de 109 MEUR destinats a programes socials.

El Pla divideix les seves actuacions en dos grans blocs: el primer de caire social i un segon de caire econòmic.

L’eix social se centra en tres tipus d’actuacions:

 1. Les encaminades a evitar la pèrdua de l’habitatge:
 • ajuts urgents, dirigits bàsicament a famílies que hagin estat desnonades i que requereixen d’algun tipus de suport econòmic per trobar un habitatge alternatiu.
 • ajuts per a aturats de llarga durada
 • lliurament d’habitatges de la mesa d’emergències
 • Ofideute, que fa mediació entre famílies i entitats bancàries per evitar desnonaments.

2. Les que faciliten l’accés a l’habitatge en condicions assequibles:

 • ajuts al pagament del lloguer, que actualment arriben a 18.949 famílies;
 • el parc públic de la Generalitat, integrat per 14.128 habitatges;
 • i les borses de lloguer que actualment atenen les necessitats de 9.341 famílies.

3. Les que incentiven l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges desocupats.

 • Impost sobre els pisos buits que estan en mans d’entitats financeres
 • Convenis per estimular la cessió d’habitatges per destinar-los al mercat de lloguer social. Actualment ja hi ha signats convenis amb Catalunya Caixa i Bankia per la cessió de 630 nous habitatges i aquest proper mes de juny es formalitzarà l’acord amb la Sareb per la incorporació de 600 pisos més.

L’eix econòmicdos objectius:

 1. • Promoure la rehabilitació: Es prioritzaran les actuacions de patologies estructurals, accessibilitat i eficiència energètica, així com els edificis que es determini que tenen deficiències greus després d’haver passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). Es preveu, fins el 2016, destinar més de 170 MEUR a aquestes actuacions.
 2. • Incentivar la recuperació del mercat de l’habitatge i sector de la construcció.

El Pla també incorpora les tinences intermèdies, com les propietats temporals, compartides o dret a superfície. Aquestes noves fórmules es debatran al Parlament abans de l’estiu en forma d’una modificació del codi civil català. El pla aborda finalment la regulació del regim jurídic dels habitatges protegits de nova construcció, mitjançant mesures de flexibilització que afavoreixin la construcció d’aquest tipus d’habitatge en els municipis de major demanda.

 • 13:20
 • 0

Nou Manual de senyalització urbana d’orientació

Presentació del Manual al món local

Presentació del Manual al món local

La senyalització d’orientació és un element clau en els sistemes d’informació a la xarxa viària i té una important funció en la mobilitat, tant des del punt de vista de la seguretat com de l’eficiència, alhora que juga un important paper social i econòmic. En l’entorn urbà, a més d’orientar i facilitar els desplaçaments d’habitants i visitants, és un referent iconogràfic i forma part del paisatge de la població. Per tant, una planificació adequada d’aquesta senyalització millora la mobilitat i promou un ús més racional de la xarxa viària urbana.

Ara, s’ha presentat al món local el nou Manual de senyalització urbana d’orientació, que actualitza els criteris en la instal·lació d’aquests senyals que la Generalitat du a terme a les travesseres urbanes. Aquest document, a més, vol esdevenir una eina de referència per a responsables i tècnics municipals a l’hora de planificar, implantar i gestionar la senyalització d’orientació en l’àmbit urbà.

El nou Manual actualitza l’editat el 2005 i, així, s’adapta a les noves necessitats que han sorgit des de llavors. Incorpora, com a novetat, una guia general per elaborar un pla director de senyalització urbana. A més de facilitar la tasca en la planificació per part dels responsables municipals, aquest manual també s’adreça a tècnics, fabricants i instal·ladors, ja que estableix tipologies, materials, dissenys i criteris en la implantació d’aquesta senyalització.

El Manual que s’acaba de presentar s’emmarca en el Pla integral que la Generalitat està desenvolupant per tal de millorar la senyalització d’orientació a Catalunya, aplicant criteris de modernitat, seguretat, accessibilitat i homogeneïtat.

 • 10:30
 • 0

Carreteres, bones dreceres, com diu el programa Què, qui, com

A Catalunya tenim 12.000 km de carreteres. Amb aquesta extensa xarxa viària podem arribar a qualsevol punt del territori amb el mínim temps possible. Les carreteres són bones dreceres.

El reportatge mostra el procés de construcció d’una carretera des del desbrossament de la vegetació, passant pel moviment de terres, fins a l’aglomerat. Valentín Aceña, de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona; Joan Antoni Sinfreu, cap de topografia de COPCISA, i Mariano Ruiz, cap de Producció d’UTE Variant de Vilanova, expliquen tot el procés i el funcionament de la maquinària.

Es fa un breu repàs de la història de la xarxa viària catalana des dels temps dels romans fins a l’actualitat. A mesura que es complica la xarxa, inevitablement també es complica la senyalització, ja que hi ha infinitat de destinacions a les quals es pot accedir per vies diverses, hi ha un espai molt limitat als rètols i poc temps per llegir-los. Ferran Camps, responsable de seguretat viària i senyalització de la Generalitat de Catalunya, n’explica els criteris. A més dels rètols orientatius, les carreteres tenen també molts senyals de circulació. La velocitat s’ajusta a les característiques de la via, i especialment a la seva geometria.

Us deixem amb el programa Què, qui, com que a banda d’informar-nos de tot l’anterior, també us resoldrà preguntes com: Córrer més és una solució per evitar embussos? Com es calcula la distància de seguretat? Quin criteri usen per senyalitzar les carreteres?

 • 15:42
 • 0

Celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient

Continua fins diumenge la Setmana del Voluntariat ambiental

La Xarxa de Voluntariat Ambiental, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Obra Social de “La Caixa” celebra fins diumenge la Setmana del Voluntariat Ambiental.   Diferents entitats  organitzen una cinquantena d’accions i activitats per oferir experiències de voluntariat que afavoreixen la protecció de l’entorn, obertes a la participació dels ciutadans, donar-se visibilitat i fer-se ressò dels seus projectes. La Xarxa agrupa unes 28 entitats i mobilitza cada any unes 20 mil persones.

Podeu conèixer més detalls del seu funcionament en aquest vídeo.

 • 13:05
 • 0

Celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient

Lliurament dels Premis Medi Ambient i Escoles Verdes 2014

Avui celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient amb un acte en què lliurem els Premis Medi Ambient i també els Premis de les Escoles Verdes 2014. Enguany justament es commemoren 15 anys del Programa Escoles Verdes, un programa que va néixer el curs 1998-99 com un compromís del Govern de la Generalitat per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volien innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives per afrontar, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. Aquell curs, 12 escoles van posar en marxa el programa. Des de llavors, cada any s’han anat multiplicant les adhesions, que han arribat a les 623 actuals.

En aquest vídeo, podeu  veure diferents projectes que han contribuït a millorar l’escola, explicats pels seus protagonistes. Bona feina escoles!

 • 12:14
 • 0

7.000 fotografies, 100 participants, 578 llocs diferents

Massís del Montseny, per Víctor

Massís del Montseny, per Víctor

El concurs Wiki Loves Earth ha finalitzat havent recopil·lat més de 7.000 fotografies enviades per gairebé 100 participants. A nivell internacional han estat 59.000 fotografies i l’aportació d’Andorra i les àrees catalanes se situa en la tercera posició.

La participació és destacable en l’àmbit Metropolità de Barcelona, amb 2.300 fotos, i a les Comarques Gironines amb 45 participants. Ha estat menor en l’àmbit de Ponent i en les Illes Balears.

En total s’han fotografiat 578 llocs diferents dels quals la meitat són fotos noves que seran útils per desenvolupar la informació a la Viquipèdia. Dels espais naturals protegits gairebé s’ha completat el Pirineu i Prepirineu quedant pendent sobretot la Depressió Central.

El lloc més popular ha estat les Serres del Cadí-el Moixeró, amb 12 participants, i el lloc més fotografiat és la Serra de Collserola amb 473 fotos. El Massís del Montseny està en segona posició tant en participació com en fotografies.

Amb aquesta quantitat d’imatges, el jurat necessita força temps per triar els guanyadors. Sort a tots!

 • 08:58
 • 0

El Pla per al Dret a l’Habitatge, en 2 minuts

 • 12:55
 • 0

Gairebé 2.700 fotos al Wiki Loves Earth… i creixent!

Imatge de Mikipons

Imatge de Mikipons

El patrimoni natural català compta amb gairebé 2.700 imatges més. Quan ens trobem a l’equador del concurs fotogràfic organitzat per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat amb Amical Wikimedia, Wiki Loves Earth, ja s’han rebut imatges d’uns 270 espais del patrimoni natural català. D’entre tots els països participants, Catalunya, juntament amb Andorra, es troben en quarta posició pel que fa al nombre d’imatges rebudes. L’àmbit metropolità és el que ha rebut més afluència de fotografies i, en concret, el Massís del Montseny amb 174 imatges es troba al capdavant dels llocs catalans fotografiats en el concurs. En canvi, Ponent es troba a la cua pel que fa al volum d’imatges rebudes. Per aquest motiu, i perquè participar té premi, us animem a seguir enviant imatges fins a finals de mes!

Tots els participants podran guanyar uns premis patrocinats per la Secretaria i per la Xarxa de Custòdia del Territori. Addicionalment, s’atorgaran premis per àmbits territorials: Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques GironinesMetropolitàPonentTerres de l’Ebre. La majoria dels premis consisteixen en experiències ecoturístiques.

A més, si t’agrada la fotografia i fer sortides amb aquest objectiu, s’han organitzat trobades per fer fotografies encaminades a publicar-les en el concurs, com per exemple: al Baix Empordà.

 • 13:36
 • 0

Què és l’ozó troposfèric?

Segur que més d’un cop haureu sentit parlar de l’ozó. Fa anys  va sorgir la problemàtica del forat de la capa d’ozó, que consisteix en una reducció d’aquest gas a l’estratosfera. Aquest mateix gas, que a alçades elevades de l’atmosfera forma una capa beneficiosa i evita que la llum ultraviolada arribi a la superfície de la Terra, es converteix en un contaminant quan se situa a la troposfera, la capa inferior de l’atmosfera que està en contacte amb la superfície terrestre.

Per vigilar el nivell d’aquest gas, el  Departament de Territori i Sostenibilitat realitza campanyes anuals des del 15 de maig al 15 de setembre. En aquest període proporciona informació pública dels nivells d’immissió perquè les administracions i els ciutadans puguin adoptar les mesures de prevenció adients en cas de superació d’algun llindar.

Per entendre en uns minuts què és i com es forma l’ozó troposfèric, podeu veure el vídeo.