Blog de Territori i Sostenibilitat


350 APUNTS

 • 11:22
 • 2

Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre

Avui se celebra el Dia Mundial per a la Reducció de les Emissions de CO2, també anomenat Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre.

Aquest dia va ser designat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU)  per crear consciència i sensibilitzar els habitants del  planeta sobre el canvi climàtic i els impactes que ocasiona. També  busca reflexionar sobre el desenvolupament i les polítiques de reducció d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle, així com en les inversions en desenvolupament de fonts d’energia renovable, el canvi a combustibles més nets, les millores en l’eficiència dels processos de combustió, i el canvi en les tendències de consum a través de la sensibilització ambiental.

[+ info]

 • 09:00
 • 0

Setge als habitatges buits

Article de Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana.

Publicat al diari ARA, el 21/1/2014.


Tots ens hem de felicitar per la iniciativa dels alcaldes catalans que han pres la decisió d’iniciar processos sancionadors a les entitats financeres amb habitatges buits als seus municipis. L’efecte domino és imparable, l’objectiu final és lloable, i el suport ciutadà i, com no, del Govern de Catalunya, està garantit. És intolerable el procés de degradació dels habitatges buits, i encara més en aquells casos en que les entitats financeres n’han adquirit la titularitat fruit de processos d’execució hipotecària o acords de dació amb els particulars.

La deixadesa i el desinterès d’algunes d’aquestes entitats financeres per fer les obres de conservació i manteniment necessàries per tornar a posar l’habitatge en condicions d’ús és més acusada en barris amb importants problemàtiques socials, que s’agreugen amb situacions d’ocupació il·legal, abandonament, impagament de quotes comunitàries i insalubritat. Tot plegat crea enormes problemes als Ajuntaments, que són els qui han d’afrontar en primera línia aquestes situacions. Per tant, les sancions han de servir per combatre-les.

No podem oblidar, però, que l’objectiu final que perseguim tots plegats és combatre l’exclusió social residencial i, en general, la problemàtica dels desnonaments. I això només es pot aconseguir situant en aquests casos els preus del lloguers molt per sota del preu del mercat. De la nostra experiència, podem afirmar que lamentablement les famílies desnonades sovint no poden pagar pràcticament res de lloguer i tenen problemes fins i tot per assumir el cost dels serveis bàsics.

[+ info]

 • 13:50
 • 0

L’exprés.cat, un bus ràpid i eficient

Vols conèixer què és la xarxa de bus exprés.cat de la Generalitat? I què et pot oferir? El Departament de Territori i Sostenibilitat l’està desplegant des de l’octubre de 2012 amb l’objectiu de connectar de manera ràpida les principals ciutats del país. Actualment està als corredors que connecten Barcelona amb: Terrassa, Sabadell, Cerdanyola-UAB, Ripollet, Igualada i la Vall del Tenes, però tota la xarxa està composada per 40 línies de Catalunya que concentren el 40% de la demanda, amb més de 21 milions de viatgers anuals. Al següent vídeo podràs saber-ne més:

 • 16:20
 • 0

Jornada sobre novetats en el règim d’inspecció i control de les activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha reunit més de 350 representants del sector industrial en el marc de la jornada sobre les novetats del règim d’inspecció i control ambiental de les activitats classificades a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental -més coneguda com a PCAA- derivades de la recent transposició de la Directiva 2010/75/CE d’emissions industrials (Directiva DEI). La jornada, celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona,  ha servit per presentar en públic les línies de treball que en els darrers mesos ha dut a terme  la Direcció General de Qualitat Ambiental per incorporar les noves prescripcions de la directiva DEI a les autoritzacions ambientals d’unes 1.400 instal·lacions.

[+ info]

 • 10:30
 • 0

Nova guia per a la implicació en la gestió del patrimoni natural a Europa

Els socis del projecte Landlife, que lidera la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), conjuntament amb altres 5 entitats europees, i en el que hi participa el Departament de Territori i Sostenibilitat,  acaben de publicar la guia Conservar la natura entre tots. La custòdia del territori, una eina per implicar la societat en la gestió del patrimoni natural a Europa. Aquest manual inclou consells sobre com crear i millorar les pràctiques i iniciatives de custòdia del territori, tenint en compte les diferents perspectives dels agents involucrats, des de propietaris a organitzacions públiques i privades.

La custòdia del territori es basa en la filosofia de facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i públiques. Mitjançant acords, les entitats de custòdia assessoren els propietaris perquè adoptin una gestió del territori orientada a la conservació dels valors i els recursos de les finques en custòdia.

La custòdia és una eina de gestió del territori que té per objectiu implicar els propietaris i usuaris en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. És un mètode de treball eficaç i democràtic que es fonamenta en dos principis bàsics: l’aproximació transversal a la gestió i a la conservació del medi i el patrimoni natural i cultural, i la participació directa de la societat civil en les polítiques públiques i en l’acció sobre el territori per a la conservació de la biodiversitat.

 • 12:16
 • 0

La il·luminació nadalenca, més econòmica, més sostenible

Durant el Nadal, la il·luminació festiva és present a moltes llars i carrers d’arreu de Catalunya.  És raonable que aquests llums estiguin encesos mentre es desenvolupen activitats humanes, però cal que estiguin apagats en els moment en que acaben, ja que  a la nit es produeix un consum innecessari i perjudica el medi nocturn.

Els ajuntaments han de limitar i regular  les hores d’encesa, limitant-la a les franges horàries en que pot proporcionar beneficis socials significatius, i han de promoure l’apagada nocturna per protegir el medi ambient  i el descans dels ciutadans, estalviant energia innecessària.

[+ info]

 • 09:49
 • 0

La gestió de les inundacions en el nostre país

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut Geològic de Catalunya, ha celebrat durant els dies 27 i 28 de novembre unes jornades sobre gestió d’inundacions, on s’han inscrit 270 persones.

Durant aquests dos dies s’ha analitzat aquesta temàtica, fent una revisió actualitzada de les diverses normatives vinculades amb la problemàtica de les inundacions des dels vessants hidràulics, urbanístics, protecció civil i jurídic.

La trobada ha servit per posar en comú les experiències sobre regulació dels usos de les zones inundables com a una de les eines destacades en la reducció dels danys.

En aquest sentit, s’han abordat aspectes tècnics dels avenços en la delimitació de les zones inundables i s’ha destacat la gran importància de la necessària coordinació i cooperació entre les diferents administracions amb competències sectorials sobre la problemàtica de les inundacions en les diverses fases i aspectes (predicció, avaluació, planificació i gestió d’episodis).

Un dels aspectes que s’ha destacat en aquestes jornades ha estat la contribució que la geologia fa al coneixement de la inundabilitat, i s’ha posat de manifest la necessitat de tenir en compte en el seu anàlisi, la dinàmica sedimentària associada, especialment pel que fa a la càrrega sòlida, i el paper que juguen altres fenòmens geomorfològics associats com esllavissades i corrents d’arrossegalls.

En els darrers anys s’ha produit un important avenç en la predicció i gestió de fenòmens meteorològics extrems, concretament en eines de predicció meteorològica, hidrològica i hidràulica. Això permet actuar amb certa antel·lació i protegir els béns personals i materials.

Conseqüència d’aquest avenç ha permès l’elaboració de protocols d’actuació i l’activació d’eines com el pla Inuncat, per citar un exemple, que permet actuar amb anticipació i evitar danys majors. En aquest sentit, s’ha divulgat la disponibilitat de més informació de fàcil accés sobre inundabilitat com a contribució al coneixement i la gestió del risc i, per tant, a la reducció de danys.

S’ha posat de manifest, també, l’allunyament dels coneixements tècnics i normatius del món local i, en especial, dels ajuntaments petits. En aquest sentit, s’ha destacat la importància d’aplicar mecanismes de participació pública activa, de concertació i corresponsabilització a la gestió del risc d’inundació. A la vegada, s’ha destacat la conveniència d’impulsar l’educació i conscienciació, o sigui, la cultura de l’autoprotecció.

Finalment, s’han exposat i debatut episodis recents d’inundacions sobre els que extreure reflexions de cara al futur.

 • 11:35
 • 0

Els membres del projecte europeu GPP2020, de promoció de la contractació pública verda, es troben a Barcelona

El projecte GPP2020, de promoció de la contractació pública verda en suport dels objectius 2020 (reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,  augment del 20% en l’ús d’energies renovables, i un augment del 20% de l’eficiència energètica) , pretén augmentar significativament la implantació de la contractació pública verda en els països inclosos en el projecte, especialment en aspectes relacionats amb l’energia.

El projecte es va iniciar el passat mes de maig a la ciutat alemanya de Friburg (Baden-Württemberg), on es va celebrar la primera reunió de treball per establir les bases del funcionament operatiu del projecte, posar en comú entre els diferents socis del projecte les línies d’actuació i arribar a acords per als temes principals.

Ara que el projecte està en funcionament, s’ha fet a Barcelona la segona reunió de treball a la que també han assistit tots els socis de projecte procedents d’Alemanya, Croàcia, Eslovènia, Holanda, Portugal, Suècia, Itàlia, Àustria i Catalunya. Aquesta segona reunió ha servit per conèixer de primera mà les tasques que està desenvolupant cada soci en relació al projecte, posar en comú les dificultats i solucions amb les que cadascú es va trobant en el marc de la implementació del projecte i també per prendre decisions sobre els propers passos a seguir.

[+ info]

 • 10:14
 • 0

Les juntes arbitrals en la reforma de la Llei del transport

Quines novetats introdueix la recent reforma de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres en el funcionament de les juntes arbitrals? Les respostes a aquesta pregunta es van donar la setmana passada en una jornada celebrada a la sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat. Hi van participar representants de l’administració, associacions professionals i experts en la matèria que van analitzar diferents qüestions relacionades amb l’objectiu de la jornada.

Les Juntes Arbitrals són un instrument que l’administració posa al servei dels professionals del transport i de les empreses usuàries per resoldre els conflictes que se susciten sovint en relació amb la realització d’un contracte de transports, ja sigui de mercaderies o de persones. Per exemple impagaments, retards en el lliurament de la mercaderia, pèrdua de la mercaderia o lliurar-la malmesa, incompliment de les condicions del contracte del transport de viatgers, entre altres. La seva activitat abasta el conjunt territorial i les seus se situen tant a Barcelona com a la resta de demarcacions territorials: Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

A la jornada es van tractar dues qüestions novedoses en relació amb el funcionament de les juntes. D’una banda, l’ampliació del nombre i importància dels assumptes que s’hi sotmeten ja que s’ha incrementat el llindar mínim de submissió de la junta de 6.000 a 15.000 euros per reclamació. I de l’altra, es va analitzar una novetat com és la denominada Acció Directa. Consisteix en el dret del transportista de reclamar el pagament del contracte a totes i cadascuna de les parts que intervenen en la contractació, ja sigui el carregador o les empreses que actuen com a intermediaris.

La Junta Arbitral del Transport és, en definitiva, una eina de suport a un sector que requereix instruments àgils i operatius de resolució de la conflictivitat abans d’acudir a les vies judicials.

 • 14:45
 • 0

La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament visita finques en custòdia

Membres de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya van visitar la setmana passada experiències de custòdia el Territori al Collsacabra (Osona).  La directora general de Polítiques Ambientals,  Marta Subirà, representants de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), entitats de custòdia, propietaris, i alcaldes van acompanyar els diputats.
La comitiva va visitar experiències d’èxit de finques on s’apliquen acords de custòdia com a mecanismes per a la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics del territori. El Collsacabra és una zona amb diverses i innovadores actuacions. Hi destaca el Programa de conservació i custòdia de l’Associació Paisatges Vius, que disposa d’una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat en concepte de contribució a la contractació d’experts  i per a treballs de comunicació i divulgació.

[+ info]