Blog de Territori i Sostenibilitat


343 APUNTS

 • 11:35
 • 0

Els membres del projecte europeu GPP2020, de promoció de la contractació pública verda, es troben a Barcelona

El projecte GPP2020, de promoció de la contractació pública verda en suport dels objectius 2020 (reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,  augment del 20% en l’ús d’energies renovables, i un augment del 20% de l’eficiència energètica) , pretén augmentar significativament la implantació de la contractació pública verda en els països inclosos en el projecte, especialment en aspectes relacionats amb l’energia.

El projecte es va iniciar el passat mes de maig a la ciutat alemanya de Friburg (Baden-Württemberg), on es va celebrar la primera reunió de treball per establir les bases del funcionament operatiu del projecte, posar en comú entre els diferents socis del projecte les línies d’actuació i arribar a acords per als temes principals.

Ara que el projecte està en funcionament, s’ha fet a Barcelona la segona reunió de treball a la que també han assistit tots els socis de projecte procedents d’Alemanya, Croàcia, Eslovènia, Holanda, Portugal, Suècia, Itàlia, Àustria i Catalunya. Aquesta segona reunió ha servit per conèixer de primera mà les tasques que està desenvolupant cada soci en relació al projecte, posar en comú les dificultats i solucions amb les que cadascú es va trobant en el marc de la implementació del projecte i també per prendre decisions sobre els propers passos a seguir.

[+ info]

 • 10:14
 • 0

Les juntes arbitrals en la reforma de la Llei del transport

Quines novetats introdueix la recent reforma de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres en el funcionament de les juntes arbitrals? Les respostes a aquesta pregunta es van donar la setmana passada en una jornada celebrada a la sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat. Hi van participar representants de l’administració, associacions professionals i experts en la matèria que van analitzar diferents qüestions relacionades amb l’objectiu de la jornada.

Les Juntes Arbitrals són un instrument que l’administració posa al servei dels professionals del transport i de les empreses usuàries per resoldre els conflictes que se susciten sovint en relació amb la realització d’un contracte de transports, ja sigui de mercaderies o de persones. Per exemple impagaments, retards en el lliurament de la mercaderia, pèrdua de la mercaderia o lliurar-la malmesa, incompliment de les condicions del contracte del transport de viatgers, entre altres. La seva activitat abasta el conjunt territorial i les seus se situen tant a Barcelona com a la resta de demarcacions territorials: Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

A la jornada es van tractar dues qüestions novedoses en relació amb el funcionament de les juntes. D’una banda, l’ampliació del nombre i importància dels assumptes que s’hi sotmeten ja que s’ha incrementat el llindar mínim de submissió de la junta de 6.000 a 15.000 euros per reclamació. I de l’altra, es va analitzar una novetat com és la denominada Acció Directa. Consisteix en el dret del transportista de reclamar el pagament del contracte a totes i cadascuna de les parts que intervenen en la contractació, ja sigui el carregador o les empreses que actuen com a intermediaris.

La Junta Arbitral del Transport és, en definitiva, una eina de suport a un sector que requereix instruments àgils i operatius de resolució de la conflictivitat abans d’acudir a les vies judicials.

 • 14:45
 • 0

La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament visita finques en custòdia

Membres de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya van visitar la setmana passada experiències de custòdia el Territori al Collsacabra (Osona).  La directora general de Polítiques Ambientals,  Marta Subirà, representants de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), entitats de custòdia, propietaris, i alcaldes van acompanyar els diputats.
La comitiva va visitar experiències d’èxit de finques on s’apliquen acords de custòdia com a mecanismes per a la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics del territori. El Collsacabra és una zona amb diverses i innovadores actuacions. Hi destaca el Programa de conservació i custòdia de l’Associació Paisatges Vius, que disposa d’una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat en concepte de contribució a la contractació d’experts  i per a treballs de comunicació i divulgació.

[+ info]

 • 13:16
 • 0

Jornada sobre novetats del Règim del Comerç de Drets d’Emissió per al període 2013-2020

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Sendeco2  van reunir ahir més de 140 empreses del sector industrial i consultores ambientals en el marc de la jornada de les novetats  del Règim Europeu del Comerç de Drets d’Emissió (RCDE) per al nou període 2013-2020. La jornada es va celebrar a la seu de la Borsa de Barcelona per escenificar que el mercat del Co2 cotitza en un propi mercat borsari a nivell europeu.

[+ info]

 • 11:29
 • 0

Tornen les màquines llevaneus

El Departament de Territori i Sostenibilitat té activat des del 15 de novembre passat el pla de vialitat hivernal a les carreteres de titularitat de la Generalitat, que sumen més de 6.000 quilòmetres.  Ja s’han utilitzat durant aquest període  55 màquines llevaneus, que han cobert més de 65.000 quilòmetres en 173 carreteres de la Generalitat –tot abastant fins a 421 municipis de 35 comarques.

[+ info]

 • 16:15
 • 0

La Cartoteca digital de l’Institut Cartogràfic supera els 62.000 documents descarregables gratuïtament online

La Cartoteca digital, el fons de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) accessible per Internet, supera ja els 62.000 documents descarregables gratuïtament online mitjançant la seva pàgina web. Si hi esteu interessats, podeu obtenir versions d’alta resolució de 60.411 documents digitals, 127 llibres i 1.497 mapes georeferenciats pels mateixos usuaris. La Cartoteca digital és la punta de llança de la Cartoteca pròpiament dita de l’ICC, on es preserven més de 600.000 documents de tot el món, com ara mapes, fotografies aèries, atles i globus consultables presencialment, a més de 200 instruments antics, tant de navegació com utilitzats per confeccionar mapes.

A més de documents que permeten reconstruir la vida als pobles i ciutats catalanes, o les transformacions de les ciutats industrials, la Cartoteca custodia tresors com ara un exemplar original de “Geographia Universalis”, de Claudi Ptolomeu, en la seva edició de 1542, o bé un mapamundi incunable de l’any 1493. Precisament, la cobertura mundial que ofereix el fons de la Cartoteca és un dels seus principals valors, a l’abast del ciutadà interessat.

La Cartoteca s’estructura en tres fons principals: el fotogràfic i documental, el bibliogràfic i el cartogràfic.

[+ info]

 • 16:02
 • 0

COP-19 de Varsòvia: Les subnations encara més protagonistes a les negociacions del clima

Val la pena començar recordant, molt breument, què s’entén pel concepte de  subnation dins el llenguatge de les Nacions Unides i, en conseqüència, dins la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic.

Subnation és aquell nivell de l’administració pública que es troba per sota del nivell estatal o federal. Per donar alguns exemples: una comunitat autònoma en el cas espanyol, un länder en el cas alemany, un estat en els cas dels EEUU, o una regió a la Xina.

El paper de les subnations per fer front al canvi climàtic és essencial, tant pel que fa a les actuacions d’adaptació com a les de mitigació. S’estima que el 80% de les actuacions per fer front al canvi climàtic es duen a terme a nivell de les subnations.

A la COP del 2008, a Poznan, la Delegació Catalana va proposar a través de la xarxa nrg4sd, que es reconegués el paper de les subnations per fer front al canvi climàtic. Aquell text va ser conegut com “l’esmena catalana”.

El reconeixement amb caràcter oficial de les subnations en la seva lluita contra el canvi climàtic es va obtenir per primera vegada a la COP del 2010 de Cancún, tal i com es recull a les decisions aprovades. Des d’aquell moment les subnations tenim més capacitat per participar a les COPs i la nostra veu és escoltada amb major interès. Aquest reconeixement no és un tema menor, ja que és difícil trobar situacions de reconeixement equivalent en altres processos de les Nacions Unides.

L’objectiu general de la COP de Varsòvia és facilitar el camí per arribar a un gran acord mundial del clima al 2015 a la Cimera que es celebrarà a París. El repte és enorme ja que hi ha una sèrie de punts importants en els que les posicions d’alguns països encara estan molt llunyanes. Però si ens centrem, en aquest apunt, únicament en com el paper de les subnations va evolucionant en el desenvolupament de les reunions podem observar canvis sensibles.  Tot i que aquests canvis s’han anat gestant durant els darrers anys,  en aquesta COP de Varsòvia és on finalment s’estan visualitzant amb claredat.

Tradicionalment s’havia concebut un gran acord de canvi climàtic sota un esquema de dalt a baix. És a dir, els estats haurien d’assolir un compromís de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de polítiques d’adaptació en el marc de les Nacions Unides. Posteriorment cada estat signant implementaria dins el seu territori les polítiques necessàries per assolir els objectius. Però la realitat demostra que plantejar la lluita contra el canvi climàtic únicament sota aquest esquema de dalt a baix és massa limitat. Això és conseqüència de la incapacitat dels estats d’assolir aquest acord global de reducció d’emissions, com a mínim fins ara. La suma de reduccions compromeses unilateralment pels estats encara està molt lluny del que la ciència alerta que caldria fer a nivell global. Per altra banda, també s’observa com la fixació d’un objectiu, sigui o no ambiciós, no s’assoleix si no s’involucra de manera decidida a la resta d’escales de l’administració, així com al sector privat i a la societat.

En aquest sentit hi ha hagut canvis importants en el posicionament d’alguns països sobre com incorporar les subnations en els acords globals de canvi climàtic. Per exemple, els Estats Units donen suport d’una manera clara i explícita al paper de les subnations i proposen texts a les negociacions que reconeixen els seus esforços i que fan palesa la seva capacitat de lluitar contra el canvi climàtic, tant en mitigació, pel potencial de reducció, com en adaptació per ser l’administració que està més a prop dels impactes.

Els exemples de subnations amb una ambició en la lluita contra el canvi climàtic que va més enllà del que els seus estats els demanen són nombrosos. La llista és molt extensa, però a tall d’exemple podem enumerar: Escòcia, Renània del Nord-Westfàlia o Catalunya, dins l’àmbit europeu. Califòrnia, Québec, Nova York i South Austràlia, entre moltes altres, a nivell global. També són molt destacables entre els països del sud subnations com Kwazulu Natal, a Sudàfrica, o la regió del Nord de Burkina Faso.

No es pot predir encara quin serà l’abast, l’ambició i la forma jurídica de l’acord de París, però és raonable pensar que aquesta evolució en la concepció del paper de les subnations per abordar el repte del canvi climàtic s’incorporarà a l’acord de París, involucrant-les en el desenvolupament i implementació d’alguna de les parts necessàries de les polítiques climàtiques. Un acord mundial del clima que vulgui ser eficaç haurà d’incorporar totes les realitats i no únicament les visions dels estats negociadors. Aquests estats han d’aplicar també internament aquest principi i treballar coordinadament amb totes aquelles altres estructures de l’administració per tal de millorar la consistència i efectivitat  de  les polítiques climàtiques. Sense aquest exercici de corresponsabilitat i aquesta acceptació d’una realitat molt més complexa i rica dins els propis estats, difícilment serem capaços d’assolir els reptes que el canvi climàtic està posant en evidència.

En aquest context Catalunya tornar a participar activament en una COP, com ho ha fet en els darrers onze anys, i en aquest cas amb un doble objectiu: observar aquests canvis en el procés de les negociacions del clima per valorar el repte que suposa pel nostre país, tant en termes d’oportunitat com de responsabilitat, i a la vegada incidir en aquest procés negociador,  a través de la xarxa nrga4sd, la qual presidim, i a través del The Climate Group i de les reunions bilaterals que s’han mantingut amb Escòcia, Quebec, Gal.les, Bretanya o Kwazulu Natal.

Desitgem que el resultat de la COP de Varsòvia sigui un èxit i permeti avançar en el diàleg per assolir un acord al 2015 i a la vegada reforci les actuacions dutes a terme per tantes subnations.

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 • 12:55
 • 0

La previsió de la contaminació: Base per a les eines d’una smart region

El concepte smart, aplicat a ciutats o regions,  es  relaciona amb l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per millorar la gestió dels serveis públics i aportar solucions a necessitats dels ciutadans, a més de contribuir a un desenvolupament més sostenible.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha implementat aquests dos darrers anys tres models de predicció de la contaminació atmosfèrica: un d’ells, de visió general de tot Catalunya, i els altres dos, de molt alta precisió, que ens permeten avaluar la Regió Metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. El primer d’aquests models específics inclou 40 municipis on hi conviuen 4,5 milions d’habitants, els principals pols logístics de Catalunya, el port i l’aeroport, les principals infraestructures viàries d’accés de mercaderies i persones de Catalunya, i importants nuclis industrials i de generació energètica, sense oblidar l’elevat volum de trànsit urbà. En el segon model, es preveu la contaminació del primer pol industrial químic i petroquímic del Sud de la Mediterrània.

Aquests models configuren la base per a l’elaboració diària del butlletí de pronòstic de qualitat de l’aire a tot el territori. Es tracta del CALIOPE, del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, l’ARAMIS, del Grup de Recerca i Modelització Atmosfèrica Meso i Microescalar del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, i el SIAM, desenvolupat per l’empresa METEOSIM.

La informació que s’obté d’aquest models serveix per nodrir altres sistemes que cerquen, per una banda, apropar la informació al ciutadà perquè pugui prendre decisions sobre aspectes que afecten la salut, i per l’altra, facilitar la presa de decisions als gestors públics.

Com gestiona aquesta informació la Generalitat?

Quan es preveu que la qualitat de l’aire superarà els límits legalment establerts per a la protecció de la salut, la Direcció General de Qualitat Ambiental activa una sèrie de mesures:

 • Gestió de la velocitat dinàmica: s’informa el Servei Català de Trànsit, (SCT) que estableix el límit màxim de velocitat, que no pot superar els 90km/h en les vies dotades de sistema de velocitat variable, informant que la limitació és per motius ambientals, llevat que ja sigui inferior per altres raons. En la resta de vies recomanarà circular, com a màxim, a aquesta velocitat.
 • Activació de protocols d’actuacions en el sector industrial i energètic: S’insta a les cimenteres i les tèrmiques que incorporin una sèrie d’accions durant la declaració de l’episodi ambiental dins del règim d’operació de la fàbrica. En cas de preveure una superació del llindar d’alerta per ozó troposfèric al Camp de Tarragona, les empreses del sector químic també posen en marxa accions preventives per reduir els nivells de contaminants.
 • Avisos informatius: A través del Centre d’Informació del Transport Metropolità (TransMet) i d’Infotrànsit s’informa els ciutadans. Si es preveu una superació del llindar d’informació o d’alerta per ozó troposfèric, s’envien preavisos a diversos organismes relacionats amb la gestió de la salut, emergències i comunicació, perquè la informació arribi amb la màxima celeritat a les persones vulnerables.

Com poden aprofitar aquesta informació els ciutadans?

La Generalitat llançarà en els propers mesos un aplicatiu mòbil per consultar la informació sobre contaminació atmosfèrica de manera georeferenciada. Oferirà les dades mesurades a la xarxa d’estacions i mostrarà el pronòstic de la qualitat de l’aire a cada zona. A més, donarà informació d’interès per als ciutadans, com ara rutes per fer esport en zones de baixa contaminació, recomanacions sobre les franges horàries per fer activitats esportives a l’aire lliure, nivells de contaminants allà on ens movem i la previsió.

Continguts útils per als municipis i d’altres gestors

Les dades que proporcionen els models de la qualitat de l’aire es fan arribar als municipis per tal que puguin exercir les mesures que creguin adients per evitar emissions i contribuir a millorar la qualitat de l’aire durant els dies en què es prevegi que aquesta sigui pobra.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant amb els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per consensuar mesures que permetin avançar cap a la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona, i posin noves eines d’informació a l’abast dels ciutadans.  Una de les mesures que s’ha proposat, i ja s’ha provat amb èxit en altres indrets, és la implementació de panells informatius on es mostra la informació sobre qualitat de l’aire del municipi, així com altra informació associada. Per exemple, si s’ha declarat un episodi ambiental i quines mesures pal·liatives es recomanen.

Noves eines per millorar l’eficiència de la informació sobre contaminació

Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat participa en projectes tecnològics internacionals com APPRAISAL, CITI-SENSE i INFOAIR de desenvolupament d’eines integradores per  creuar informacions i facilitar la presa de decisions sobre la gestió de la qualitat de l’aire.

 • 09:33
 • 0

Prova pilot d’aplicació d’un paviment innovador a la C-17 a Montcada i Reixac

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha dut a terme l’aplicació d’un nou tractament superficial en calent en el paviment d’un tram d’uns 400 metres de longitud a la calçada sentit Barcelona a la C-17 als voltants de la població de Montcada i Reixac. L’actuació forma part del Pla de Millora de Paviments de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, en el marc del Programa de Seguretat Viària d’enguany.

Aquesta prova pilot s’ha programat en un tram de carretera amb forta intensitat de trànsit  –uns 45.000 vehicles passen diàriament per aquest tram de carretera, amb un percentatge significatiu de camions– que requeria una intervenció per preservar les característiques superficials del ferm, especialment pel que fa a la rugositat dels àrids i a la textura de la mescla.

En aquestes condicions, les solucions convencionals consisteixen en estendre una capa de mescla bituminosa d’uns 3 a 5 cm de gruix. La nova mescla bituminosa aplicada té un gruix de poc més d’1 cm, amb les mateixes prestacions que les anteriors, però amb un cost significativament inferior. Aquest paviment, que suposa un estalvi econòmic del 50% respecte del sistema convencional, és, a més, antilliscant i fonoreductor.

Les proves prèvies de laboratori han permès optimitzar la formulació de la mescla bituminosa quant a les proporcions dels diferents àrids i a la quantitat de betum (el component més costós) que la composen, amb resultats positius. El tram de carretera escollit és idoni per analitzar el comportament de la mescla, per les seves característiques i pel trànsit que registra i, així se’n farà un acurat seguiment per tal de comprovar que es mantenen les seves prestacions en el decurs del temps.

En cas que els resultats siguin òptims, es pot estendre l’ús de productes d’aquest tipus a actuacions similars a la xarxa viària de titularitat de la Generalitat. Aquesta prova pilot a la C-17 a Montcada i Reixac s’ha portat a terme en col·laboració amb el grup empresarial Sorigué.

 • 13:32
 • 0

El Generator Barcelona, primer hotel de la ciutat a obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental

La cadena anglesa d’allotjaments turístics Generator, que disposa de diversos establiments a algunes de les principals ciutats europees, ha inaugurat aquest any un hotel i alberg juvenil al número 373 del cèntric carrer Còrsega de Barcelona.

Aquest establiment ha obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a dues categories de serveis, la d’establiments hotelers i la d’instal·lacions juvenils, convertint-se en el primer hotel de la ciutat de Barcelona i el tercer alberg juvenil de la ciutat de Barcelona en disposar del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, etiqueta ecològica gestionada per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Tot i que va entrar en funcionament el mes de març , ahir es va inaugurar oficiament. La Directora general de qualitat ambiental, Assumpta Farran, va assistir a l’esdeveniment.

Aquest establiment està molt conscienciat amb el turisme sostenible i fa especial èmfasi en la comunicació als hostes sobre la seva política ambiental. Per minimitzar els efectes sobre el medi ambient de l’activitat, l’establiment ha pres diferents mesures, entre les que destaquen:

 • Implantació d’un sistema de recollida selectiva de residus.
 • Instal·lació de d’aixetes de baix cabal d’aigua.
 • Instal·lació de làmpades d’elevada eficiència energètica i de sistemes de detecció de presència.
 • Tancaments exteriors amb doble vidre i façana amb elements d’ombra regulables (sistema de lames d’angle variable).
 • Disposició d’un programa de control del consum dels equips.
 • Informació als clients de la gestió ambiental a l’establiment.
 • Disposició d’eines per a la promoció de la mobilitat sostenible entre els propis treballadors i els hostes.

Durant els darrers anys, la Generalitat ha apostat per potenciar el turisme sostenible. En aquest sentit, l’etiquetatge ecològic representa una eina molt important perquè el consumidor reconegui aquells establiments turístics que tenen un millor comportament ambiental. L’objectiu és promoure els productes i serveis que puguin reduir els efectes ambientals adversos, contribuir a un ús eficaç dels recursos i a un elevat grau de protecció del medi ambient.

Més informació: http://generatorhostels.com/es/destino/barcelona/