Blog de Territori i Sostenibilitat


323 APUNTS

 • 13:42
 • 2

TES prepara un aplicatiu mòbil per consultar els nivells de contaminació atmosfèrica

La Direcció General de Qualitat Ambiental està treballant en l’elaboració d’un aplicatiu mòbil per consultar la informació sobre contaminació atmosfèrica de manera georeferenciada. Aquest aplicatiu donarà informació d’interès per als ciutadans: rutes per fer esport en zones de baixa contaminació, recomanacions sobre les franges horàries per fer activitats esportives a l’aire lliure, nivells de contaminants allà on ens movem i la previsió, etc.

Actualment ja s’informa diàriament sobre l’estat de la qualitat de l’aire a través del web i de les xarxes socials:

 • Connectant-se al web del Departament de Territori i Sostenibilitat es pot accedir a les últimes dades horàries  online  de les estacions de mesura de la qualitat de l’aire.
 • Es pot consultar el pronòstic diari dels nivells de qualitat de l’aire i les possibles superacions dels valors límit i dels episodis ambientals per al dia d’avui i de l’endemà.  Aquest pronòstic es realitza amb el suport de complexes  models matemàtics de simulació de  la contaminació atmosfèrica desenvolupats a diferents universitats.
 • Setmanalment es publica l’informe de l’Índex Català de  la Qualitat de l’Aire perquè els ciutadans coneguin la qualitat de l’aire de l’última setmana mitjançant un indicador.
 • A través de les xarxes socials s’informa de la superació dels llindars d’informació d’ozó durant  la campanya i de les actualitzacions del pronòstic de la qualitat de l’aire.
 • 10:52
 • 0

Noves eines per a l’avaluació ambiental dels parcs eòlics

La directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha presentat avui noves eines de suport per a l’avaluació ambiental dels parcs eòlics, durant la celebració d’una jornada en què han participat experts en medi ambient, paisatge i fauna, amb l’objectiu d’afavorir una adequada implantació dels parcs al territori, per minimitzar especialment els impactes ambientals que aquesta activitat pugui generar. Entre aquestes eines, destaquem el Visor Ambiental, un nou aplicatiu web que permetrà visualitzar sobre el mapa la totalitat dels projectes de parcs eòlics en procés a Catalunya, que servirà per facilitar la recerca d’informació d’aquests projectes, tant als possibles promotors, com als tècnics i particulars interessats. Consulta tots els detalls aquí.

 • 16:12
 • 0

El conveni de Minamata: un instrument per limitar la utilització de mercuri

91 països de les Nacions Unides van signar la setmana passada al Japó el Conveni de Minamata sobre el Mercuri. Aquest conveni esdevindrà un instrument jurídicament vinculant a nivell mundial per limitar la utilització antropogènica del mercuri per protegir la salut humana i el medi ambient. Aquesta resolució s’ha fet al Japó per tal d’honorar les víctimes de Minamata, un cas de fa 50 anys i mundialment conegut  de manipulació inadequada dels alliberaments de mercuri a l’aigua i al sòl, que va produir la mort de prop de 900 persones.

La Unió Europea disposa d’una Directiva sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics que estableix l’eliminació o limitació del mercuri entre d’altres substàncies que suposen un risc per la salut de les persones i el medi ambient. La Directiva prohibeix la utilització de les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió a partir del 13 d’abril de 2015.

A Catalunya s’hi estan prenent diverses accions en diferents àmbits:


Reducció del mercuri en la il·luminació

Catalunya, des de fa 12 anys, està promovent l’eliminació de les làmpades de  mercuri de la il·luminació exterior, aplicant la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Les administracions estan fent moltes accions de substitució de làmpades de mercuri ineficients i contaminants per d’altres eficients i respectuoses amb el medi ambient. La Direcció general de Qualitat Ambiental és la responsable  de promoure l’eliminació d’aquests enllumenats públics amb mercuri . En aquest sentit ha format bona part dels tècnics municipals de Catalunya en aquesta matèria i està promovent la substitució dels enllumenats mitjançant ajuts i subvencions. Enguany la convocatòria d’ajuts ha estat per un import de 450.000 €.

La tecnologia que s’ha emprat fins ara com a substitutòria del vapor de mercuri ha estat la del vapor de sodi d’alta pressió. En els darrers temps també està entrant amb força la tecnologia LED, que permet il·luminar els espais amb menys consum d’energia elèctrica perquè confina més fàcilment la llum a l’espai que cal il·luminar i permet utilitzar sistemes de regulació més versàtils, que permeten adequar les necessitats lumíniques a les necessitats funcionals de cada moment. Les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió tenen més de 20 mg de mercuri per cada font de llum i una eficiència lluminosa de 50 lúmens per Watt, mentre que actualment existeixen altres tecnologies que no contenen mercuri i permeten eficàcies superiors als 100 lúmens per Watt.

Les accions de millora de l’enllumenat públic a Catalunya han permès substituir la majoria de làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió, que l’any 2000 representaven el 80% del total de punts de llum, mentre que l’any 2012 només són el 6 % del total. Aquestes accions han contribuït a millorar  l’eficiència energètica de l’enllumenat, de manera que actualment cada punt de llum té una potencia elèctrica de 138 Watts mentre que l’any 2000 tenien una potència mitjana de 300 Watts.

L’enllumenat públic de Catalunya l’any 2000 consumia 1.255 GKWh per donar servei a 6.262.000 habitants, mentre que l’any 2012 ha consumit 800 GkWh donant servei a 7.570.908 habitants.

Control de les emissions a l’atmosfera

El mercuri és un dels metalls pesants sobre els que la normativa internacional en matèria de control d’emissions a l’atmosfera procedents d’operacions d’incineració o coincineració de residus exigeix un seguiment. Aquest control pot permetre detectar situacions on hi hagi hagut una gestió de residus incorrecta.

La detecció d’aquest metall a les xemeneies és  un bon indicador d’una incorrecta gestió de residus. Entre d’altres actuacions, la seva detecció permet aturar el tractament d’aquella partida de residus tan bon punt es detecta, o identificar l”origen de la partida mitjançant  la traçabilitat d’aquell residu, qui l’ha comercialitzat i quin és el seu origen

Molts residus s’utilitzen en processos industrials. Per exemple, el vidre, un cop triturat, pot tornar al cicle productiu com a sorra i per tant, es pot utilitzar en la fabricació de ciment. Si en les emissions de la cimentera es detecta mercuri es pot saber de forma ràpida si cal actuar i retirar alguna partida de residus que pugui haver vingut amb vidre de procedència indesitjada o sense haver descontaminat del mercuri prèviament.

El mercuri en el sector del clor

A Catalunya es localitza el 67% de la capacitat de producció total de clor de l’Estat espanyol, 0,5 Mt/a.  De les 3 plantes de producció de clor catalanes, més del 85%  es fa amb tecnologia d’amalgama de mercuri.  Segons dades d’Eurochlor (2010), s’estima que actualment a la UE un 38% de les plantes encara fan servir tecnologia d’amalgama de mercuri, destacant Alemanya, Espanya i França.

Quan s’aprovi el document de conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables a la producció de clor, previst pel 2014, en un termini màxim de 4 anys les plantes no podran emprar la tecnologia de mercuri, a no ser que puguin justificar que els costos econòmics del canvi de tecnologia superarien amb escreix els beneficis ambientals obtinguts.

La gestió dels residus amb mercuri

A Catalunya hi ha un gestor de residus autoritzat per tractar les piles i làmpades de vapor de mercuri,  el Centre de tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara i Rocafort. Allà, les piles botó de mercuri i les làmpades que contenen mercuri (fluorescents i baix consum) es tracten per destil·lació.

Actualment tot el mercuri extret, dels diferents orígens, es trasllada a una planta d’Alemanya que el recupera i el comercialitza  per als usos pels quals encara està permesa la seva utilització.

 • 10:48
 • 0

Col•laboració amb la Fundació Gas Natural per a la sensibilització envers la contaminació acústica

Els clients de Gas Natural rebran amb la propera factura un díptic divulgatiu de sensibilització envers la contaminació acústica, que ha estat elaborat pel servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, de la Direcció General de Qualitat Ambiental conjuntament amb la Direcció General de Polítiques Ambientals.

La Fundació Gas Natural porta a terme aquest projecte en el què, periòdicament amb la facturació, incorpora un díptic temàtic enfocat a la sensibilització ambiental.

 • 09:15
 • 0

Campanya de control de la contaminació dels vehicles a La Llagosta

Aquesta setmana l’opacímetre del Departament ha viatjat al Vallès Oriental.

El remolc, equipat amb aparells per mesurar els fums emesos pels vehicles que utilitzen combustible dièsel, s’ha ubicat al carrer Sant Josep de La Llagosta, molt a prop de l’ajuntament.

Els tècnics del Departament, amb la col·laboració de la guàrdia urbana, han realitzat les mesures amb un opacímetre, aparell que mesura la opacitat dels gasos d’escapament, formats principalment per partícules i hidrocarburs.

L’objectiu principal de les campanyes de control de fums és conscienciar i sensibilitzar els conductors de l’impacte de la contaminació generada pels vehicles i que realitzin un bon manteniment del  vehicle per evitar un excés d’emissions, disminuir el consum de combustible i, en conjunt, contribuir a la millora de la qualitat de l’aire que respirem.

Aquesta actuació és una de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 que ha elaborat la Direcció General de Qualitat Ambiental amb l’objectiu de reduir les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i restablir la qualitat de l’aire a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que han estat declarats com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per aquests dos contaminants.

 • 11:38
 • 0

L’arquitectura que ens distingeix

Article del conseller Santi Vila.

Publicat a El Periódico de Catalunya el 7/10/2013.

Catalunya és i ha estat un país que sempre s’ha distingit per la qualitat de la seva arquitectura. Una constatació que es pot acreditar en clau externa, pel reconeixement internacional que han obtingut i obtenen els nostres arquitectes, com també en clau interna, pel fet que, a Catalunya, qui més qui menys entén d’arquitectura. En aquest sentit, amb els arquitectes ens ha passat una mica com amb els cuiners, que s’han fet populars i han dotat el país d’un orgull col·lectiu molt necessari en temps de crisi. És, ni més ni menys, que un valor de marca.

Als grans noms d’ahir, els quals ens han deixat una empremta inesborrable, els hi hem de sumar els d’avui i els que estan cridats a protagonitzar el demà. Ja no són només els Gaudí, Jujol, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Sert, sinó també contemporanis que demostren un gran sentit i sensibilitat en les seves creacions, amb especial atenció cap a qui ja són més que joves promeses, com ara Beth Capdeferro o Olga Felip, per posar dos noms d’una generació que puja amb força. Gent creativa, imaginativa i innovadora que destaca, indistintament, tan en els projectes d’arquitectura privada com també en els d’arquitectura pública. No obstant, m’és especial motiu de satisfacció que, encara ara en temps d’ajustos i dificultats, equipaments públics com l’escola de Sant Roc d’Olot, obra d’Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó, siguin premiats per la delegació gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Les polítiques d’ajust de les finances públiques no han d’implicar una pèrdua de qualitat arquitectònica, perquè deixaríem una herència culturalment pobre i socialment alienadora als nostres fills. En aquest sentit, cal recordar la nefasta política d’habitatge protegit que va caracteritzar molts països europeus durant els anys 60 i 70, que ha deixat un paisatge de barris i ciutats desangelats, marcats per les problemàtiques socials i per la manca d’oportunitats econòmiques. El desaparegut historiador Tony Judt va criticar de manera vehement el principi de “la dida en sap més”, inherent en aquelles polítiques d’habitatge i urbanístiques d’antany, tot afirmant que no responien a una modernització, sinó que eren símptomes d’un poder descontrolat i insensible. Afortunadament, la Catalunya dels darrers 30 anys no ha caigut en aquesta trampa, sinó que s’ha esforçat a compaginar un bon nivell arquitectònic amb la funcionalitat i en fer possible el sentit del lloc. Garantia de cohesió contra el perill de la segregació.

Potenciar una arquitectura de qualitat, doncs, ha de ser una prioritat de país degut a les seves múltiples derivades socials, culturals i també econòmiques. Fa pocs mesos, durant el transcurs d’una conferència al COAC, vaig fer públic un compromís: el de dotar-nos, ben aviat, d’una llei d’arquitectura. L’objectiu ha de ser ressaltar el paper públic de l’arquitectura, garantir la seva preservació com a bé patrimonial i distingir-la com fonamental pel benestar i la cohesió social. Es tracta d’enfortir i reforçar l’arquitectura que ens distingeix, radicalment innovadors però fidels a uns orígens i a una forma de fer les coses i, fins i tot, a una determinada manera de concebre la vida.

 • 11:18
 • 0

Executades les obres de protecció acústica de la línia Barcelona – Vallès dels FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha executat les obres per a la protecció acústica del tram de la línia Barcelona – Vallès,  entre el Passeig de la Bonanova i el carrer Dolors Monserdà de Barcelona. Les obres han consistit principalment en apantallaments acústics al llarg de tot el tram, amb l’objectiu de reduir el soroll als habitatges adjacents.

Durant les obres, el servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa va supervisar les condicions i mesures correctores a complir en matèria de contaminació acústica . També ha dut a terme el control i seguiment del programa de vigilància, realitzant inspeccions durant el període nocturn i ha realitzat mesuraments acústics en continu les 24 hores i periòdics en diversos punts on hi ha receptors exposats.

 • 13:41
 • 0

Assessorament en ecodisseny per a empreses vinculades al sector de l’energia

Els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació han organitzat per als propers mesos d’octubre i  novembre  dos tallers pràctics gratuïts per a les empreses del sector de productes relacionats amb l’energia. Aquest sector el formen aquelles empreses que dissenyen i fabriquen productes que utilitzen energia  o d’altres que, tot i no utilitzar-ne, poden condicionar un major o menor consum energètic, com per exemple, materials de la construcció (finestres, materials aïllants…) o alguns productes que utilitzen aigua, com aixetes o difusors de dutxa.

La finalitat d’aquests tallers és assessorar els tècnics i responsables en la presa de decisions, en la definició i del disseny dels productes  en els següents aspectes:

 • Avançar-se a les exigències europees de fabricació i comercialització
 • Facilitar els coneixements bàsics i d’ús de diferents eines d’anàlisi i quantificació per a la millora ambiental, per a la innovació, per a la diferenciació i per a la competitivitat dels seus productes.

Aquesta actuació, feta amb la col·laboració de l’empresa Simpple, forma part de les actuacions definides al  Programa Català d’Ecodisseny (ecodiscat2012-2015) , en el context de l’Estratègia Catalunya 2020.

Més informació a:

http://ecodiscat-erp.cat/

Bústia del Programa ecodiscat: ecodiscat.tes@gencat.cat

 • 12:16
 • 2

Vint anys de gestió dels olis minerals usats

Article de Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya

Publicat al Diari de Tarragona el 3/10/2013.

D’ençà de l’aprovació de la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus la gestió dels olis minerals usats va esdevenir una prioritat, en promulgar-se com a servei públic la seva gestió, amb un clara aposta per la regeneració del 100% d’aquest residu.

Per a fer front a aquesta exigència la llavors Junta de Residus es va decantar per un sistema de regeneració que permetés l’obtenció de bases per a la fabricació de nous lubricants, sense la minva de la seva qualitat com a producte comercial. Es feia, doncs, una clara aposta d’economia circular.

La regeneració s’ha mostrat com la via de gestió més adequada des d’un punt de vista de protecció del medi ambient, perquè suposa la reintroducció al circuit productiu d’un recurs natural escàs: dos litres d’oli base regenerat poden obtenir-se a partir de tres litres d’oli mineral usat, amb el conseqüent estalvi de matèries.

Aquest model de gestió es va dur a terme a través de concessió, i fou adjudicat a l’empresa Catalana de Tractament d’Olis Residuals, SA (CATOR) en una planta ubicada al municipi d’Alcover, que va entrar en servei l’any 1995. D’aquesta forma s’ha pogut abordar una adequada gestió d’aquests residus, que ha permès assolir l’objectiu de regenerar el 100% aquest residu seguint els principis jeràrquics europeus on la valorització material del residu està per davant d’altres formes de valorització. S’ha fet, doncs, una bona gestió.

Transcorreguts aquests 20 anys, la normativa actual es basa en l’aplicació del principi de responsabilitat ampliada del productor, que fa que els fabricants d’aquest producte s’han de fer càrrec de la seva gestió quan els olis esdevinguin residus, i, per tant, la Generalitat ja no assumeix aquest servei públic.

Arribats a aquest punt, i atenent a tot els aspectes que des del sector han anat sorgint aquests darrers temps, cal puntualitzar que amb independència del nou règim de gestió, l’objectiu de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) segueix sent el de garantir la recuperació del 100% dels olis minerals, amb la seva regeneració, és a dir, amb el seu reciclatge, per sobre d’altres formes de gestió (especialment front la crema de l’oli i la seva utilització com a combustible, que tenen un impacte ambiental superior). Per tant la regeneració dels olis minerals serà l’objectiu prioritari en el nou Programa General de Gestió de Residus i Recursos 2013-2020 que s’està elaborant. Els productors (tallers i indústries), així com dels transportistes, han de gestionar l’oli usat a plantes autoritzades del Registre General de Gestors de Catalunya per a la seva regeneració.

 • 12:58
 • 0

Control de fums negres a Sant Cugat

Per celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que aquest any té com a lema Aire net – Fes el pas!, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha programat, entre d’altres iniciatives, una campanya de control de vehicles bruts a Sant Cugat del Vallès. Des de dilluns, tècnics del Departament, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, han mesurat, a través d’un aparell anomenat opacímetre, la contaminació per partícules que emeten els cotxes. Es tracta d’una campanya molt pedagògica i de conscienciació ciutadana. Els vehicles amb més emissions no han rebut cap sanció, sinó que els conductors han rebut un informe amb els resultats de les anàlisis, la millora ambiental que comportaria la millora del vehicle i l’estalvi econòmic associat a un menor ús de combustible.

Reduir els cotxes més contaminants

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, elaborat per l’Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat, incorpora diverses mesures i actuacions destinades a millorar la qualitat de l’aire dels 40 municipis declarats zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).
Un dels principals agents responsables de les altes concentracions d’aquests dos contaminants és el trànsit rodat de les ciutats. Una de les mesures incloses en aquest Pla d’actuació per tal de controlar i pal·liar aquest problema consisteix en fer campanyes de control d’opacitat de vehicles que utilitzen combustible diesel.
El sutge (o fums negres) és una de les principals emissions contaminants dels motors diesel. El nivell d’emissió d’aquest material particulat es mesura amb opacímetres i es composa principalment de partícules de carboni combinades amb hidrocarburs. Aquest material particulat amb una mida inferior a les PM10 es considera molt perjudicial per a la salut.